Byla 2YT-12110-251/2019
Dėl antstolės Eurikos Rulienės veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolė Eurika Rulienė

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Gema Janušienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Šiaulių plentas“ skundą dėl antstolės Eurikos Rulienės veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolė Eurika Rulienė, ir

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Šiaulių plentas (toliau taip pat - skolininkas) kreipėsi į antstolę Euriką Rulienę su skundu, prašydamas panaikinti 2019 08 23 antstolės Eurikos Rulienės patvarkymą dėl skolininko lėšų ir turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto numeris D03106. Nurodė, kad vykdydama 2019 08 21 Šiaulių apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2019 08 23 turto arešto aktu, kuriuo buvo areštuotos visos UAB „Šiaulių plentas“ priklausančios banko sąskaitos -195 257,17, Eur sumai , o taip pat visas kilnojamas ir nekilnojamas turtas – 356,000 Eur. Sumai. 2019 08 23 patvarkymu skolininko lėšų ir turtinių teisių pas trečiuosius asmenis arešto Nr. D03106, turto arešto mastas 195257,17 Eur. Antstolės Eurikos Rulienės priimtais patvarkymais yra pažeidžiami skolininko UAB „Šiaulių plentas“ interesai, areštuota turto daugiau negu reikia Šiaulių apylinkės teismo nutarčiai užtikrinti, tai yra 365 000 Eurų (turtas) ir 275100,83 Eur. (piniginės lėšos, esančios Šiaulių miesto savivaldybės sąskaitoje). Viso -640100,83 eur.

3Antstolė Eurika Rulienė 2019 09 12 patvarkymu Nr. D013764 atsisakė tenkinti skundą. nes nepagrįstas. Nurodė, kad antstolės Eurikos Rulienės kontoroje 2019 08 14 buvo pradėta vykdomoji byla Nr. 0069/19/01252 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ( arešto mastas) 79843,66 Eur atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ turtui išieškotojo UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ naudai, pagal Šiaulių apylinkės teismo nutartį Nr. eL2-10820-907/2019. 2019 08 19 turto arešto aktu Nr. D012904 areštuotas skolininko nekilnojamas turtas(kuriam taikomas antstolės Vaivos Šimkienės areštas) bei bankuose turimos lėšos.

42019 08 20 buvo gautas atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ prašymas aprašyti konkretų areštuotiną turtą pagal pateiktą buhalterinę pažymą, tačiau nebuvo nurodyta turto buvimo vieta, turtą indentifikuojantys duomenys, turtas pagal pateiktą sąrašą nebuvo.

52019 08 23 antstolės Eurikos Rulienės kontoroje pradėta vykdomoji byla Nr. 0069/19/01268 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ( arešto mastas) 195257,17 Eur atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ turtui išieškotojo UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ naudai, pagal Šiaulių apylinkės teismo nutartį Nr. eL2-11150-291/2019.

62019 08 23 patvarkymu Nr. D013106 areštavo lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis. Turto arešto mastas 195257,17 Eurų.

7Pareiškėjas ir antstolė apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuotos teismo pranešimais ir specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt paskelbiant pranešimą viešo paskelbimo būdu (CPK 443 str. 5 d., 133 str. 3 d.).

82019 10 02 gautas UAB „ Šiaulių plentas“ prašymas dėl papildomų dokumentų prijungimo prie bylos. Pareiškėjas pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose iš esmės pakartojo skunde dėl antstolio veiksmų nurodytus argumentus. Papildomai 2019 10 08 dar pateikė prašymą dėl papildomų dokumentų prijungimo prie bylos.

9Skundas atmestinas.

10Vykdomajam procesui išimtinai vadovauja antstolis (CPK 585 str.), jis sprendžia kokius konkrečiai veiksmus vykdomojoje byloje reikia atlikti.

11Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

12Iš vykdomosios bylos Nr. 0069/69/15 medžiagos nustatyta, kad antstolė Eurika Rulienė 2019 08 14 Nr. S-19-69-17225 priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti, buvo pradėta vykdomoji byla Nr. 0069/19/01252 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ( arešto mastas) 79843,66 Eur atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ turtui, išieškotojo UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ naudai, (vykd. b.l- 6). 2019 08 19 turto arešto aktu Nr. D012904 areštuotas skolininko nekilnojamas turtas (kuriam taikomas antstolės Vaivos Šimkienės areštas) bei bankuose turimos lėšos (vyk. b. l 15-21).

132019 08 23 antstolės Eurikos Rulienės kontoroje pradėta vykdomoji byla Nr. 0069/19/01268 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ( arešto mastas) 195257,17 Eur atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ turtui išieškotojo UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ naudai, pagal Šiaulių apylinkės teismo nutartį Nr. eL2-11150-291/2019 (vyk. b. l.1).

14Antstolė Eurika Rulienė 2019 08 23 Nr. S-19-69-17540 priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti, buvo pradėta vykdomoji byla Nr. 0069/19/01268 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ( arešto mastas) 195217,17 Eur atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ turtui, išieškotojo UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ naudai.

152019 08 23 turto arešto aktu D013092 areštavo skolininko nekilnojamą ir kilnojamą turtą, bei pinigines lėšas (vyk.b.l -9 -16).

162019 08 26 priimtas patvarkymas Nr. S-19-69-17544 dėl informacijos pateikimo apie priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą (vyk.b.l 18-19).

17CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. CPK 645 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

182019 08 20 buvo pateikta atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ buhalterinė pažyma su prašymu areštuoti kilnojamą turtą, tačiau nebuvo nurodyta turto buvimo vieta, turtą indentifikuojantys duomenys, turtas pagal pateiktą sąrašą nebuvo.

19Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad skolininko UAB „Šiaulių plentas“ nekilnojamas ir kilnojamas turtas yra areštuotas kito antstolio, kitų kreditorinių įsipareigojimų užtikrinimui.( v.b. l. 96-130 ).

202019 08 23 patvarkymu Nr. D013106 areštavo lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis. Turto arešto mastas 195257,17 Eurų.

212019 08 26 vykdomojoje byloje gautas UAB „Šiaulių plentas“ prašymas dėl leidimo vykdyti atsiskaitymus iš banko sąskaitos bei pridėta 2019 08 23 Šiaulių apygardos teismo nutartis ( vyk. b. l. 27-31).

222019 08 27 patvarkymu Nr. S-19-69-17666 dėl laisvai disponuojamos sumos antstolė Eurika Rulienė tenkino UAB „ Šiaulių plentas“ prašymą ir sąskaitai Nr. ( - ) nustatė laisvai disponuojamą 3 240573,05 Eur. sumą per mėnesį.(v.b. l 32-33) 2019 08 27 patvarkymu Nr. D013161/1 panaikino areštą banko sąskaitai. (v.b. l. 35).

232019 09 05 patvarkymu Nr. D013517/1 dėl turto aprašo panaikinimo buvo panaikintas turto arešto aktas, UAB „Šiaulių plentas“ banko sąskaitoms, nekilnojamam bei kilnojamam turtui (v.b. l.54) .

24Atkreiptinas dėmesys, kad teismas nagrinėjo faktines aplinkybes skundo padavimo momentu.

25Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl proceso dalyviai (antstolis, skolininkas, išieškotojas) privalo griežtai laikytis nustatytos vykdymo tvarkos. Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės. Taigi, vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1dalis).Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-07-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-273/2012).

26Kaip žinoma, antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Taigi antstolis ne tik turi teisę iš skolininko gauti informaciją apie skolininko turtinę padėtį, tačiau informacijos pateikimas antstoliui yra privalomas. Kitas aspektas tas, kad antstoliui privalu žinoti skolininkės turtinę padėtį, kad galėtų tinkamai ir iki galo atlikti vykdymo veiksmus. Kadangi antstolei Eurikai Rulienei UAB „Šiaulių plentas“ nesuteikė galimybės įvertinti nekilnojamo ar kilnojamo turto vertę, įvertinti ar galima būtų užtikrinti išieškotojo reikalavimus, bei siekdama užtikrinti tinkamą Šiaulių apylinkės teismo nutarčių , dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą, 2019 08 23 patvarkymu Nr. D013106 areštavo lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis. Turto arešto mastas 195257,17 Eurų.

27Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, pareiškėjos skunde nurodyti teiginiai ir prašymas panaikinti 2019 08 23 antstolės Eurikos Rulienės patvarkymą Nr. D03106 dėl skolininko lėšų ir turtinių teisių , esančių pas trečiuosius asmenis yra nepagrįsti, todėl pareiškėjos skundas atmestinas.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 290-291 straipsniais, 513 straipsniu, 594 straipsniu,

Nutarė

29pareiškėjo UAB „Šiaulių plentas“ skundą atmesti.

30Įsiteisėjus nutarčiai grąžinti vykdomąsias bylas antstolei.

31Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Gema... 2. pareiškėjas UAB „Šiaulių plentas (toliau taip pat - skolininkas)... 3. Antstolė Eurika Rulienė 2019 09 12 patvarkymu Nr. D013764 atsisakė tenkinti... 4. 2019 08 20 buvo gautas atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ prašymas aprašyti... 5. 2019 08 23 antstolės Eurikos Rulienės kontoroje pradėta vykdomoji byla Nr.... 6. 2019 08 23 patvarkymu Nr. D013106 areštavo lėšas, esančias pas trečiuosius... 7. Pareiškėjas ir antstolė apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka... 8. 2019 10 02 gautas UAB „ Šiaulių plentas“ prašymas dėl papildomų... 9. Skundas atmestinas.... 10. Vykdomajam procesui išimtinai vadovauja antstolis (CPK 585 str.), jis... 11. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 12. Iš vykdomosios bylos Nr. 0069/69/15 medžiagos nustatyta, kad antstolė Eurika... 13. 2019 08 23 antstolės Eurikos Rulienės kontoroje pradėta vykdomoji byla Nr.... 14. Antstolė Eurika Rulienė 2019 08 23 Nr. S-19-69-17540 priėmė vykdomąjį... 15. 2019 08 23 turto arešto aktu D013092 areštavo skolininko nekilnojamą ir... 16. 2019 08 26 priimtas patvarkymas Nr. S-19-69-17544 dėl informacijos pateikimo... 17. CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti... 18. 2019 08 20 buvo pateikta atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ buhalterinė... 19. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad skolininko UAB „Šiaulių... 20. 2019 08 23 patvarkymu Nr. D013106 areštavo lėšas, esančias pas trečiuosius... 21. 2019 08 26 vykdomojoje byloje gautas UAB „Šiaulių plentas“ prašymas dėl... 22. 2019 08 27 patvarkymu Nr. S-19-69-17666 dėl laisvai disponuojamos sumos... 23. 2019 09 05 patvarkymu Nr. D013517/1 dėl turto aprašo panaikinimo buvo... 24. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas nagrinėjo faktines aplinkybes skundo... 25. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 26. Kaip žinoma, antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą... 27. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, pareiškėjos skunde nurodyti... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 290-291... 29. pareiškėjo UAB „Šiaulių plentas“ skundą atmesti.... 30. Įsiteisėjus nutarčiai grąžinti vykdomąsias bylas antstolei.... 31. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama...