Byla 2S-85-302/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Dalia Kačinskienė ir Neringa Švedienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „JGK Statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 7 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „JGK Statyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Auditas ir konsultacijos“, tretysis asmuo antstolis Darius Stakeliūnas, dėl eksperto išvados pripažinimo negaliojančia.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas UAB „JGK Statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti atsakovo UAB „Auditas ir konsultacijos“ 2007-05-30 nekilnojamojo turto įvertinimo eksperto išvadą negaliojančia.

7Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 7 d. nutartimi ieškinį atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teisme.

8Teismas nurodė, kad Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 str. ir 25 str. numato galimybę teisme ginčyti turto vertinimo ataskaitos teisingumą, tačiau pateiktu ieškiniu ginčijama ne turto vertinimo ataskaita, o eksperto išvada. Kadangi prašoma pripažinti negaliojančia eksperto išvada buvo duota vykdymo procese, todėl ieškovas turėjo pasinaudoti CPK numatyta tvarka pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, prašyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Nors antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę neskundžiamas, eilė kitų antstolio veiksmų, atliekamų vykdymo proceso metu, yra skundžiami, tokie skundai gali būti grindžiamas aplinkybe, kad antstolis nepagrįstai atsisakė skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Be to, įstatymas nenumato, kad eksperto išvada kaip ir kiti įrodymai būtų ginčijami pareiškiant ieškinį teisme.

9Ieškovas UAB „JGK Statyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2007-12-07 teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti ieškinį.

10Nurodo, kad teismo nutartis prieštarauja CPK 5 str. 1 d. ir EŽTK 6 str. 1 d., buvo pažeista ieškovo teisė kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Teismas neteisingai aiškino Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatas nepriskirdamas eksperto išvados prie ginčo dėl turto vertinimo.

11Neturi reikšmės, kada buvo duota eksperto išvada, ar vykdymo proceso metu ar areštuojant ieškovo turtą ar nustatant turto rinkos vertę paskelbus pirmines varžytynes.

12Ieškovas nesiekia skųsti antstolio veiksmų, nes antstolio veiksmai apskųsti teismui, o šiuo ieškiniu jis siekia ginčyti nustatytą turto vertę.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, turi patikrinti ne tik tai, ar pareikštas ieškinys atitinka jo formai ir turiniui keliamus reikalavimus, numatytus CPK 135 straipsnyje, bet ir privalo ex officio aiškintis, ar yra asmens teisės kreiptis į teismą prielaidų ir tinkamo įgyvendinimo sąlygos, t.y. ar jis apskritai turi teisę kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos. Vienas iš atvejų, numatytų CPK 137 straipsnyje, kuomet teismas atsisako priimti ieškinį, kai jis nenagrinėtinas teisme, t. y., jei byla nepriskirtina bendrosios kompetencijos teismui ir nenagrinėtina civilinio proceso tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

15Kolegija nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškovo UAB „JGK Statyba“ ieškinį dėl nekilnojamojo turto įvertinimo eksperto išvados pripažinimo negaliojančia kaip nenagrinėtiną teisme. Atskirajame skunde nurodytas argumentas, jog teismas pažeidė ieškovo teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, nepagrįstas, nes teismas nustatė, jog jo pažeista teisė turi būti ginama kitu būdu ir nurodė, kur turėtų kreiptis ieškovas.

16Ieškovas ginčija eksperto išvadą ir prašo ją pripažinti negaliojančia, tačiau ieškovo nurodomas ieškinio dalykas (reikalavimas) bei faktinis ieškinio pagrindas, t.y. faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškinys, kuriuo remdamasis teismas turėtų pritaikyti konkrečią teisės normą, parodo, kad procesas negali būti pradėtas ir ieškinys negali būti nagrinėjamas teisme, nes nei Civiliniame kodekse, nei kituose įstatymuose nėra numatyta, kad eksperto išvada, gauta vykdymo procese, gali būti ginčijama ieškinio teisenos tvarka, be to, kad ji gali būti pripažinta negaliojančia. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, dėl eksperto išvados, kuri pagal CPK 177 straipsnio 2 dalį yra laikoma įrodinėjimo priemone ir kuria remiantis nagrinėjamu atveju nustatoma skolininko turto vertė vykdymo procese, gali būti reiškiami motyvuoti prieštaravimai, atitinkamai antstolis esant prašymui savo patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Taigi atsižvelgiant į CPK nustatytą tvarką, kuria reikėtų vadovautis nesutinkant su antstolio patvarkymu paskirtos ekspertizės išvadomis ir skundžiant antstolio veiksmus, susijusius su turto vertės nustatymu, teismui nebuvo pagrindo priimti ieškinį. Kolegija sutinka su teismo išvada, kad įstatymas nenumato, kad eksperto išvada gali būti ginčijama ieškinio teisenos tvarka.

17Atskirojo skundo argumentas, jog neturi reikšmės ieškinio priėmimui tai, kada buvo duota eksperto išvada. Būtent atsižvelgiant į tai, jog eksperto išvada buvo duot vykdymo procese, kai antstolis vykdo išieškojimą iš skolininko, ir ekspertizės išvada yra laikytina viena iš įrodinėjimo priemonių nustatant nekilnojamojo turto vertę, teismui buvo pagrindas nuspręsti, jog toks ieškinys negali būti priimtas ir nagrinėjamas ginčo teisenos tvarka. Tuo pačiu kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog teismas neteisingai aiškino Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatas, kuriomis remiantis ginčijama ekspertizės išvada prilyginama turto vertinimo ataskaitai, kuri gali būti ginčijama teismine tvarka.

18Esant nustatytoms aplinkybėms, kolegija sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis yra priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių ieškinio priėmimo klausimą, taip pat teisės kreiptis į teismą, todėl ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalis).

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Dalia Kačinskienė ir Neringa Švedienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas UAB „JGK Statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 7. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 7 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 str. ir... 9. Ieškovas UAB „JGK Statyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2007-12-07... 10. Nurodo, kad teismo nutartis prieštarauja CPK 5 str. 1 d. ir EŽTK 6 str. 1 d.,... 11. Neturi reikšmės, kada buvo duota eksperto išvada, ar vykdymo proceso metu ar... 12. Ieškovas nesiekia skųsti antstolio veiksmų, nes antstolio veiksmai apskųsti... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, turi patikrinti ne tik tai,... 15. Kolegija nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti... 16. Ieškovas ginčija eksperto išvadą ir prašo ją pripažinti negaliojančia,... 17. Atskirojo skundo argumentas, jog neturi reikšmės ieškinio priėmimui tai,... 18. Esant nustatytoms aplinkybėms, kolegija sprendžia, kad skundžiama teismo... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 20. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 7 d. nutartį...