Byla 2A-1200/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Edgira“ atstovei advokatei Džiolanai Tarvainytei, atsakovo UAB „Ius positivum“ įgaliotam asmeniui Sandrai Skribulytei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Edgira“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 22 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-117-656/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Edgira“ ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Melingos statyba“, bankroto administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „Ius positivum“, tretysis asmuo Latvijos Respublikoje registruota bendrovė AAS „BTA“, dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Edgira“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų solidariai 36 121,21 Lt nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2009-09-08 iki 2010-03-04; tuo atveju, jei ieškovo patirti nuostoliai nebus priteisiami iš solidariųjų atsakovų, įpareigoti administratorių UAB „Ius positivum“ įtraukti į administravimo išlaidų sąmatą ieškovo patirtus nuostolius nuo bankroto bylos iškėlimo 2009-09-08 iki 2010-03-04, kurie sudaro 36 121,21 Lt nesumokėto nuomos mokesčio, priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad ieškovas (nuomotojas) ir atsakovas BUAB „Melingos statyba“ (nuomininkas) 2008-08-11 pasirašė nekilnojamojo daikto pastato – sandėlio, esančio Riovonių g. 2A, Vilniuje, nuomos sutartį. 2008-09-01 ieškovas ir BUAB „Melingos statyba“ pasirašė susitarimą „Dėl 2008-08-11 nekilojamojo daikto nuomos sutarties papildymo“, pagal kurį ieškovas atlygintinai perdavė nuomininkui BUAB „Melingos statyba“ laikinai valdyti ir naudotis parkavimo aikštele, esančia adresu Riovonių g. 2A, Vilniuje. 2009-01-24 ieškovas ir nuomininkas pasirašė susitarimą „Dėl 2008-08-11 nekilnojamojo daikto nuomos sutarties papildymo“, kurio pagrindu ieškovas sumažino pastato – sandėlio nuomos kainą. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi iškėlė atsakovui BUAB „Melingos statyba“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirė UAB „Ius positivum“. Teismo nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2009-09-08. 2010-03-03 ieškovas ir atsakovas BUAB „Melingos statyba“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Ius positivum“, pasirašė pastato ir teritorijos, adresu Riovonių g. 2A, Vilniuje, priėmimo – perdavimo aktą. Bankroto administratorius pažeidė Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 3 punkto, 17 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes ieškovas administratoriaus pranešimų apie iškeltą bankroto bylą bei priimtą sprendimą toliau vykdyti sutartį, negavo. Administratorius išsinuomotose patalpose laikė ir pardavinėjo BUAB „Melingos statyba“ turtą, todėl nuomos išlaidos negali būti įtrauktos į kreditorinių reikalavimų sąrašą, o turi būti tenkinamos iš administravimo išlaidų sąmatos. Ieškovas nesutiko su neatlygintinu naudojimosi turtu faktu, ragino administratorių atlaisvinti patalpas ir susidariusį įsiskolinimą už nuomą nuo bankroto bylos iškėlimo iki daikto tinkamo perdavimo įtraukti į administravimo išlaidų sąmatą arba sudaryti naują nuomos sutartį už laikotarpį iki bus realizuotos ir išgabentos ieškovo sandėlyje esančios prekės. Dėl bankroto administratorius nekompetentingų bei neteisėtų veiksmų ieškovas patyrė nuostolius.

5Atsakovai prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas elgėsi nesąžiningai ir siekė pasipelnyti iš susidariusios situacijos, vengė priimti atsakovų korespondenciją ir perduodamą turtą. Administratorius 2009-10-06 raštu, nepraleisdamas ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 13 punkte nurodyto termino, informavo ieškovą, kad nevykdys nuomos sutarties, nors ir numatė galimybę tartis dėl protingos nuomos kainos. ĮBĮ ir kiti įstatymai nenumato galimybės, kad skola už patalpų nuomą būtų mokama apeinant numatytą kreditorinių reikalavimų tenkinimo eiliškumą, todėl ieškovo reikalavimai į administravimo išlaidų sąmatą negali būti įtraukiami. Ieškovo 58 924,41 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas už nuomą nuo 2009-09-08 iki 2010-03-04 yra įtrauktas į teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumą. Ieškovas sutiko su teismo nutartimi ir jos neskundė. Ieškovas, prašydamas priteisti nuomą už laikotarpį nuo 2009-09-08 iki 2010-03-04 nesąžiningai pretenduoja gauti dvigubą finansinę naudą. Administratorius siekė įteikti ieškovui pranešimus apie patalpų perdavimą, tačiau šis vengė priimti laiškus, o vienas laiškas buvo įteiktas per antstolį. Ieškovas, kaip kreditorius, laikomas pažeidusiu prievolę, nes skolininkas negalėjo įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo (CK 6.56 str. 1 d.). Ieškovo pateiktas antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas neužfiksavo bylai reikšmingų aplinkybių, nes užfiksavo tik nuomos objekto prieigas. Ieškovas neįrodė nuostolių sumos, nes nepateikė įrodymų apie tai, kad pasatas buvo faktiškai išnuomotas kitiems asmenims už šalių pasirašytos nuomos sutarties kainą.

6Tretysis asmuo AAS „BTA“, kuris buvo apdraudęs bankroto administratoriaus UAB „Ius positivum“ civilinę atsakomybę, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas neįrodė, kad BUAB „Melingos statyba“ neteisėtai naudojosi patalpomis ir žalos dydžio. Ieškinį administratoriui UAB „Ius positivum“ dėl žalos netinkamai vykdant administravimo paslaugas gali reikšti BUAB „Melingos statyba“ kreditoriai.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 22 d. sprendimu ieškinį atsakovo BUAB „Melingos statyba“ atžvilgiu tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui UAB „Edgira“ iš atsakovo BUAB „Melingos statyba“ 23 974,34 Lt nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2009-09-08 iki 2010-01-20, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-03-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 530,54 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteistas sumas įtraukė į BUAB „Melingos statyba“ administravimo išlaidų sąmatą. Pakeitė teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartį dėl patikslintų BUAB „Melingos statyba“ kreditorių reikalavimų patvirtinimo ir patvirtino patikslintą 40 146,99 Lt UAB „Edgira“ kreditorinio reikalavimo sumą. Ieškinį atsakovo UAB „Ius positivum“ atžvilgiu atmetė. Teismas nurodė, kad CK 6.499 straipsnio 2 dalies nuostatos įtvirtina nuomotojo patirtų nuostolių už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, kompensavimo mechanizmą. Nuomininkas privalo kompensuoti dėl daikto naudojimo be teisėto pagrindo nuomotojo patirtus praradimus (negautas pajamas), sumokėdamas jo naudai nuomos sutartyje šalių sulygtą nuomos mokestį, preziumuojamą kaip realius nuomotojo dėl neteisėtų nuomininko veiksmų patirtus praradimus. Nuomotojo negautos pajamos yra tokio nuomos mokesčio dydžio, kurį jis būtų gavęs, jeigu nuomos sutartis nebūtų pasibaigusi. Išlaidos patalpų nuomai gali būti pripažįstamos administravimo išlaidomis ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies prasme, nes šalys sutarė, kad nuomos mokestis, mokamas už naudojimąsi patalpomis bus administravimo išlaidos, kurias atsakovas įsipareigojo mokėti gavus leidimą eksploatuoti patalpas. Bankrutuojanti įmonė, vykdydama anksčiau ar naujai sudarytas sutartis, reikalingas bankroto procedūroms užbaigti, turi pareigą savo prievoles vykdyti laiku ir tinkamai, o šių nevykdant – atlyginti kreditoriaus minimalius nuostolius, tai yra sumokėti procesines palūkanas. Taigi atsakovui naudojantis ginčo patalpomis po bankroto bylos iškėlimo ir įsipareigojus vykdyti iš to kylančias atitinkamas prievoles, bet jų nevykdžius, ieškovui priteisiamos jo reikalaujamos metinės procesinės palūkanos. Teismas laikė, kad bankroto administratorius 2009-10-06 raštu tinkamai informavo ieškovą apie ketinimą toliau nebevykdyti nuomos sutarties. Tarp šalių vyko derybos dėl nuomos sutarties pratęsimo sumažinant nuomos kainą, kurios nutruko 2009-12-29. BUAB „Melingos statyba“ toliau naudojosi išsinuomotu pastatu ir sklypu, 6000 Lt ir PVM per mėnesį turto sandėliavimo ir automobilių stovėjimo aikštelės nuomos suma įtraukta į administravimo išlaidų sąmatą bankroto bylą nagrinėjančio teismo 2009 m. lapkričio 29 d. nutartimi. Administratorius 2010-01-20 raštu pasiūlė ieškovui perimti turtą. Teismas sprendė, kad ieškovas, kaip kreditorius, pažeidė pareigą bendradarbiauti su skolininku. Skolininkas negalėjo įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su skolininku, todėl teismas vertino, kad yra pagrindas priteisti ieškovui nuostolius už pavėluotai grąžintą daiktą už laikotarpį nuo nutarties iškelti atsakovui BUAB „Melingos statyba“ bankroto bylą įsiteisėjimo 2009-09-08 iki 2010-01-20, nuomos mokestį skaičiuojant po 9 Lt ir PVM už pastato kv.m. per mėnesį bei po 1,5 Lt ir PVM už stovėjimo aikštelės kv.m. per mėnesį. Teismas patikslino nutartį, kuria buvo patvirtintas ieškovo finansinis reikalavimas bankroto byloje, nes į reikalavimą buvo įtraukta ir ginčijama 18 772,42 Lt suma. Teismas sprendė, kad atsakovo UAB „Ius positivum“ kaltė viršijus administratoriaus įgaliojimus, pažeidus BUAB „Melingos statyba“ kreditorių interesus ar nuomojamas patalpas naudojus asmeniniais tikslais, neįrodyta.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu apeliantas UAB „Edgira“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 22 d. sprendimą dalyje dėl UAB „Edgira“ iš atsakovo BUAB „Melingos statyba“ priteistos nuomos mokesčio sumos dydžio ir priteisti 36 121,21 Lt nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2009-09-08 iki 2010-03-03. Nurodė, kad teismas netinkamai vertino įrodymus, šalių siejusių nuomos teisinių santykių pasibaigimo momentą, neteisingai nustatė nuomininko veiksmų atlaisvinant nuomojamas patalpas turinį, dėl šios priežasties netinkamai taikė materialinės teisės normas, reguliuojančias nuomininko pareigos grąžinti daiktą nuomotojui įvykdymo sąlygas, todėl neteisingai išsprendė bylą. Nesutinka su sprendimu dalyje dėl priteistos nuomos mokesčio sumos, nes nuomos mokestis turi būti skaičiuojamas už laikotarpį nuo 2009-09-08 iki 2010-03-03 bei su sprendimu dalyje dėl ieškinio atmetimo bankroto administratoriaus atžvilgiu, nes jo atsakomybė yra solidari, kadangi jis, vykdydamas savo pareigas, nesilaikė įstatymų reikalavimų. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais konkrečiais motyvais:

111. Pirmosios instancijos teismas nustatė neteisingą nuomojamų patalpų atlaisvinimo momentą ir nepagrįstai nuomos mokestį priteisė už laikotarpį nuo 20090-09-08 iki 2010-01-20, o ne iki 2010-03-03. Pagal CK 6.535 straipsnio ir tarp šalių pasirašytos nuomos sutarties nuostatas nuomininkas perduoda nuomotojui turtą pagal šalių pasirašytą turto perdavimo – priėmimo aktą. Patalpos buvo perduotos apeliantui 2010-03-03 patalpų perdavimo – priėmimo aktu. Iki tol jos atlaisvintos nebuvo, ką patvirtina 2010-02-05 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas bei pats 2010-03-03 perdavimo – priėmimo aktas.

122. 2009-10-21, 2009-11-30, 2009-12-08, 2010-01-21, 2010-02-18 raštai patvirtina, kad apeliantas aktyviai bendradarbiavo su atsakovais, siekiant kuo skubaus nuomojamų patalpų atlaisvinimo arba naujos nuomos sutarties pasirašymo.

133. Bankroto administratorius pažeidė CK 4.242, 6.38 straipsnių nuostatas, todėl, remiantis CK 4.244 straipsniu, jis kartu su administruojama bankrutuojančia įmone yra solidariai atsakingas už apelianto patirtus nuostolius ir privalo juos atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

144. Teismas nepagrįstai priteisė apeliantui 9 Lt ir PVM už kv.m. patalpų nuomos mokestį. Atsakovas, vienašališkai nutraukęs nuomos sutartį, vengdamas pasirašyti patalpų perdavimo – priėmimo aktą, faktiškai naudojosi apelianto patalpomis, taip konkliudentiniais veiksmais įrodydamas, kad sutartis faktiškai tęsiama. Atsakovas privalo kompensuoti dėl daikto naudojimo be teisėto pagrindo apelianto patirtus praradimus (negautas pajamas), sumokėdamas jo naudai pasibaigusioje nuomos sutartyje šalių sulygtą nuomos mokestį – 9,50 Lt ir PVM už kv.m. per mėnesį (CK 6.499 str. 2 d.).

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai BUAB „Melingos statyba“ ir UAB „Ius positivum“ prašo apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

161. Bankroto administratorius, nepraleisdamas įstatymo nustatyto termino, 2009-10-60 raštu informavo apeliantą, jog nevykdys 2008-08-11 nuomos sutarties. 2009-12-07 pranešimu dėl nuomos sutarties sąlygų nevykdymo administratorius pakartotinai informavo apeliantą apie nuomos sutarties nevykdymą bei pažymėjo, kad nuomos sutarties kaina yra neprotingai didelė. 2010-01-20 apeliantui buvo pranešta, kad patalpos yra atlaisvintos ir pasiūlyta pasirašyti patalpų perdavimo – priėmimo aktą iki 2010-01-22. Apeliantas į administratoriaus raštus neatsakydavo, tuo tarpu administratorius į visus apelianto siunčiamus raštus atsakinėdavo tinkamai. 2010-02-05 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas neįrodo, kad jo surašymo dieną nuomojamos patalpos atlaisvintos nebuvo. Apeliantas vengė sudaryti patalpų perdavimo – priėmimo aktą, tuo pažeisdamas bendradarbiavimo principą ir bandydamas pasipelnyti sąžiningo nuomininko sąskaitą. Tais atvejais, kai pasibaigus nuomos sutarčiai nuomininkas faktiškai atlaisvina patalpas, turėdamas tikslą jas perduoti nuomotojui, o nuomotojas vengia pasirašyti patalpų perdavimo – priėmimo aktą, laikytina, jog nuomotojas atsisako priimti patalpas, o nuomininkas yra tinkamai įvykdęs pareigą grąžinti daiktą nuomininkui.

172. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė apeliantui 9,00 Lt ir PVM dydžio už vieną kv. m. per mėnesį nuomos mokestį. Dėl ekonominės krizės nuomos kainos krito iš esmės, todėl 9,50 Lt už vieną kv. m. kaina buvo objektyviai per didelė. Be to, pats apeliantas pateikė teismui UAB „Automa“ pasiūlymą, kuriame siūlomas patalpų nuomos mokesčio dydis buvo nurodytas 9,00 Lt už vieną kv. m.

183. Remiantis CK 2.133 straipsnio 1 dalies nuostatomis bankroto administratorius nėra asmeniškai atsakingu tretiesiems asmenims pagal bankrutuojančios įmonės prievoles, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį jo atžvilgiu. Bankroto administratorius tinkamai vykdė jam įstatymų numatytas pareigas, laikėsi juose nustatytų terminų, gynė kreditorių interesus, neviršijo jam nustatytų įgaliojimų.

19Tretysis asmuo atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

22Byloje sprendžiamas nuostolių, atsiradusių dėl nuomininko pareigos, pasibaigus nuomos sutarčiai, grąžinti daiktą nuomotojui netinkamo įvykdymo, atlyginimo klausimas.

23CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuomininko pareiga, pasibaigus nuomos sutarčiai, grąžinti nuomotojui daiktą. Pasibaigus pastato, statinio ar įrenginio nuomos sutarčiai, jis turi būti grąžintas nuomotojui pagal CK 6.535 straipsnyje nustatytas taisykles (CK 6.535 straipsnio 4 dalis). Bendroji taisyklė yra ta, kad nuomininko pareiga grąžinti pastatą (statinį, įrenginį) laikoma įvykdyta, kai atitinkamas daiktas faktiškai perduodamas nuomotojui arba nuomos sutarties šalys pasirašo perdavimo – priėmimo aktą (CK 6.535 straipsnio 2 dalis). Jeigu, pasibaigus nuomos sutarčiai, nuomininkas negrąžina daikto nuomotojui, jam kyla CK nustatytų teisinių padarinių – nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, bei atlyginti nuostolius (CK 6.499 straipsnio 2 dalis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CK6.499 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas ne nuomos mokesčio skolos priteisimo, o nuomotojo patirtų nuostolių už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, kompensavimo mechanizmas – nuomininkas privalo kompensuoti dėl daikto naudojimo be teisėto pagrindo nuomotojo patirtus praradimus (negautas pajamas), sumokėdamas jo naudai pasibaigusioje nuomos sutartyje šalių sulygtą nuomos mokestį, preziumuojamą kaip realius nuomotojo dėl neteisėtų nuomininko veiksmų patirtus praradimus, taip pat atlygindamas kitus, nuomotojo įrodytus, nuostolius, kurių neapima nuomos mokestis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybė v. UAB „Vilniaus dailė“, bylos Nr. 3K-3-132/2008; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. likviduojama UAB „Čiaupas“, bylos Nr. 3K-3-301/2009; 2010 m. vasario 17 d. nutarti civilinėje byloje A. Š. v. UAB „Mogita“, bylos Nr. 3K-3-85/2010; kt.). Toks išaiškinimas svarbus keletu aspektų. Pirma, sprendžiant dėl nuomotojo reikalavimo atlyginti patirtus nuostolius, nuomininkui pavėlavus grąžinti daiktą, pagrįstumo, būtina nustatyti daikto grąžinimo nuomotojui momentą. Antra, remiantis nurodytu išaiškinimu, darytina išvada, kad nuomos sutarties nutraukimo faktas savaime nelemia nuomos šalių teisių ir pareigų pagal nuomos sutartį pasibaigimo, tik tada, kai nuomininkas tinkamai įvykdo vieną iš daikto (pastato, statinio, įrenginio) nuomotojui grąžinimo sąlygų (perduoda faktiškai daiktą arba šalys pasirašo perdavimo –priėmimo aktą), laikoma, kad nuomos sutarties šalių prievolės pagal sutartį pasibaigė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. vasario mėn. 7 d. nutartis civilinėje byloje Panevėžio pataisos namai v. UAB „Panevėžio Lironta“, bylos Nr. 3K-3-37/2011).

24Nuomotojo atsisakymas priimti nuomininko perduodamą daiktą nepaneigia daikto perdavimo fakto, o nuomotojo atsisakymas pasirašyti patalpų priėmimo – perdavimo aktą po to, kai šios patalpos buvo faktiškai atlaisvintos, neturi teisinės reikšmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Colibri“ v. UAB „Stilsena“, bylos Nr. 3K-3-493/2007). Įstatymų leidėjas, nustatydamas nuomininko pareigą pasibaigus nuomos sutarčiai grąžinti išsinuomotą daiktą, šios pareigos įvykdymą sieja su faktišku turto perdavimu nuomotojui arba patalpų perdavimo – priėmimo akto pasirašymu, tačiau nė vieno iš šių būdų nesuabsoliutina. Sistemiškai aiškinant CK 6.535 straipsnio nuostatas, darytina išvada, kad tais atvejais, kai pasibaigus negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčiai nuomininkas faktiškai atlaisvina negyvenamąsias patalpas turėdamas tikslą jas perduoti nuomotojui, o nuomotojas vengia pasirašyti patalpų perdavimo – priėmimo aktą, pripažintina, jog nuomotojas atsisako priimti patalpas, o nuomininkas savo ruožtu yra tinkamai įvykdęs CK 6.499 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą grąžinti nuomotojui daiktą. Iš esmės išsinuomoto turto grąžinimas reiškia nuomotojo galimybę toliau naudotis ir disponuoti šiuo turtu savo nuožiūra, o patalpų perdavimo – priėmimo aktas yra vienas iš įstatyme nurodytų įrodymų, jog nuomininkas savo pareigą yra įvykdęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. lapkričio mėn. 25 d. nutartis civilinėje byloje A. R. įmonė "Anūkėlis" v. UAB "Sonex Group", bylos Nr. 3K-3-487/2008).

25Toks CK 6.499 ir 6.535 straipsnių nuostatų aiškinimas atitinka bendrąsias prievolių teisės normas, įtvirtintas CK šeštosios knygos pirmojoje dalyje. Pagal CK 6.38 straipsnio 3 dalį kiekviena prievolės šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir, vykdydama prievolę, bendradarbiauti su kita šalimi. Šis principas įtvirtintas CK 6.200 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad šalys, vykdydamos sutartį, privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Bendradarbiauti – reiškia padėti vienas kitam įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas; pagal įstatymą pareigą bendradarbiauti turi tiek skolininkas, tiek kreditorius; šalims bendradarbiaujant galima užtikrinti, kad prievolė bus įvykdyta tinkamai. CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su skolininku ar dėl kitokios kreditoriaus kaltės. Pareigą bendradarbiauti turi tiek skolininkas, tiek kreditorius, jie turi padėti vienas kitam įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, kylančias iš sutarties, informuoti vienas kitą apie atsiradusias sąlygas, susijusias su prievolės vykdymu. Prievolės pažeidimo atveju nustatyti, ar šalys vykdė bendradarbiavimo pareigą, svarbu sprendžiant, ar nuostolių patyrusi šalis neprisidėjo savo veiksmais prie jų atsiradimo (padidėjimo). Viena šalis negali remtis kitos šalies sutarties neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo arba kitokio įvykio, kuriuo rizika jai pačiai ir tenka (CK 6.206 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Vilkaviškio agrotiekimas“ v. J. N. , bylos Nr. 3K-3-406/2008; 2011 m. vasario mėn. 7 d. nutartis civilinėje byloje Panevėžio pataisos namai v. UAB „Panevėžio Lironta“, bylos Nr. 3K-3-37/2011).

26Byloje nustatyta, kad 2008 m. rugpjūčio 11 d. apeliantas ir atsakovas UAB „Melingos statyba“ sudarė nuomos sutartį, kurios pagrindu apeliantas išnuomojo atsakovui negyvenamąsias patalpas, o atsakovas įsipareigojo mokėti sutartyje nustatyto dydžio nuomos mokestį (1 t., 11-28 b.l.). Minėtos nuomos sutarties 2008 m. rugsėjo 1 d. bei 2009 m. sausio 21 d. papildymais atsakovui papildomai buvo išnuomota parkavimo aikštelė šalia nuomojamo pastato bei sumažintas nuomos mokesčio dydis iki 9,5 Lt ir PVM už vieną kv. m. per mėnesį (1 t., 46-48 b.l.). Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi iškėlė atsakovui bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ius positivum“ (1 t., 49-50 b.l.). 2010 m. kovo 3 d. šalys pasirašė perdavimo – priėmimo aktą, kuriuo nuomojamos patalpos bei aikštelė buvo grąžintos apeliantui (1 t., 88 b.l.).

27Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nustatė, kad atsakovas BUAB „Melingos statyba“, po bankroto bylos jam iškėlimo, naudojosi išsinuomotomis patalpomis bei aikštele, laikė ten jam priklausantį turtą, todėl privalo atlyginti apeliantui jo patirtus nuostolius dėl pavėluoto daikto grąžinimo. Apelianto patirtus nuostolius teismas laikė bankroto administravimo išlaidomis ir įtraukė juos į administravimo išlaidų sąmatą. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su šiomis teismo išvadomis. Tačiau byloje kilo ginčas dėl daikto perdavimo apeliantui momento, priteisto nuomos mokesčio dydžio bei solidarios bankroto administratoriaus atsakomybės kartu su bankrutuojančia įmone.

28Pirmosios instancijos teismas nuostolius apeliantui priteisė už laikotarpį nuo nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą įsiteisėjimo dienos 2009-09-08 iki 2010-01-20 argumentuodamas tuo, kad apeliantas pažeidė pareigą bendradarbiauti su atsakovu ir dėl šios priežasties atsakovas negalėjo tinkamai įvykdyti prievolę grąžinti nuomojamą daiktą. Teisėjų kolegija nesutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada.

29Nagrinėjamoje byloje šalių bendradarbiavimo principas yra svarbus vertinant, kaip prievolės šalys keitėsi informacija apie būsimą patalpų perdavimą, kaip sprendė kilusius nesutarimus ar neaiškumus, kokių ėmėsi priemonių, kad CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta prievolė būtų įvykdyta tinkamai, bei nustatant nuomojamų daiktų grąžinimo momentą. Byloje esantys apelianto atsakovui siųsti 2009-10-21, 2009-11-30, 2009-12-08, 2010-01-21, 2010-02-18 bei atsakovo apeliantui siųsti 2009-11-03, 2009-12-17, 2009-12-18, 2010-01-20, 2010-01-22, 2010-02-19 raštai (1 t., 51, 52, 56-66, 85, 86 b.l.) patvirtina, kad šalys derėjosi dėl nuomos mokesčio sumažinimo, patalpų atlaisvinimo bei nuomojamų daiktų grąžinimo. Aplinkybė, kad šalys nesusitarė dėl nuomos mokesčio sumažinimo, nereiškia apelianto netinkamo pareigos bendradarbiauti vykdymo. Atsižvelgiant į šias aplinkybės nėra pagrindo išvadai, kad apeliantas pažeidė pareigą bendradarbiauti su atsakovu ir dėl šios priežasties atsakovas negalėjo perduoti nuomojamų daiktų apeliantui. Aplinkybę, kad nuomojamos patalpos ir parkavimo aikštelė 2010-01-20 nebuvo atlaisvintos, priešingai negu nurodo atsakovas, įrodo byloje esantis antstolės Virginijos Meškauskienės 2010 m. vasario 5 d. surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. FA-0015-10-1 (1 t., 132-143 b.l.) bei 2010 m. kovo 3 d. pastato ir teritorijos priėmimo – perdavimo aktas (1 t., 88 b.l.). Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu užfiksuota, kad nors sandėlis buvo užrakintas ir nebuvo galimybės patikrinti ar jis yra atlaisvintas, teritorija šalia jo atlaisvinta nebuvo. Joje buvo užfiksuoti ir nufotografuoti daiktai – statybinės medžiagos (plytos, metalinės talpos, medinės paletės, medinės kopėčios, medinių drožlių plokštės) ir kiti daiktai. Nuomos sutartimi ir 2008 m. rugsėjo 1 d. nuomos sutarties papildymu atsakovui buvo išnuomotas ne tik sandėlis, bet ir teritorija aplink jį bei automobilių stovėjimo aikštelė, todėl atsakovas privalėjo atlaisvinti ne tik patalpas, bet ir teritoriją aplink patalpas bei stovėjimo aikštelę. 2010 m. kovo 3 d. pastato ir teritorijos priėmimo – perdavimo akto 4 punkte nustatyta, kad teritorijoje yra daiktai nepriklausantys apeliantui, kuriuos atsakovas privalo išvežti iki 2010-03-31, o neįvykdžius šio susitarimo, juos išveš apeliantas bankroto administratoriaus sąskaita. Šie įrodymai patvirtina, kad 2010-01-20 nuomojami daiktai nebuvo tinkamai atlaisvinti, todėl iš atsakovo BUAB „Melingos statyba“ apeliantui priteistini nuostoliai už laikotarpį iki nuomojamų daiktų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, tai yra 2010-03-03.

30Pirmosios instancijos teismas priteisė apeliantui patalpų nuomos mokestį, skaičiuojant po 9 Lt už vieną kv. m., motyvuodamas tuo, kad 2009 metais prasidėjus ekonominei krizei, sumažėjo nekilnojamojo turto kainos, todėl prezumpcija, kad apeliantas ir toliau galėjo nuomoti patalpas už šalių nuomos sutartyje nustatytą kainą, netaikoma, o byloje esantis UAB „Automa“ pasiūlymas patvirtina, kad patalpos galėjo būti išnuomotos už 9 Lt už vieną kv. m. kainą. Teisėjų kolegija nesutinka su šia teismo išvada. Pažymėtina, kad CK 6.499 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nuomotojo patirtų nuostolių už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, kompensavimo mechanizmas, kuris reiškia, kad nuomininkas privalo kompensuoti dėl daikto naudojimo be teisėto pagrindo nuomotojo patirtus praradimus (negautas pajamas), sumokėdamas jo naudai pasibaigusioje nuomos sutartyje šalių sulygtą nuomos mokestį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. likviduojama UAB „Čiaupas“, bylos Nr. 3K-3-301/2009; 2010 m. vasario 17 d. nutarti civilinėje byloje A. Š. v. UAB „Mogita“, bylos Nr. 3K-3-85/2010; kt.). Pasibaigusioje nuomos sutartyje šalys susitarė dėl 9,5 Lt už vieną kv. m. dydžio nuomos mokesčio. Atsižvelgtina taip pat į tai, kad šis nuomos mokesčio dydis buvo šalių sutartas jau 2009 metais, pasirašant nuomos sutarties papildymą, kuriuo nuomos mokestis buvo sumažintas nuo 15 Lt iki 9,5 Lt. Byloje esantis UAB „Automa“ komercinis pasiūlymas (1 t. 53 b.l.) nereiškia, kad patalpos iš tikrųjų būtų išnuomotos už jame nurodytą kainą. Ginčo dėl sutartyje nustatyto nuomos mokesčio dydžio byloje nebuvo. Atsakovas reikalavimo dėl nuomos sutarties sąlygų pakeitimo nereiškė. Šalys, pasibaigus nuomos sutarčiai, tik derėjosi dėl galimybės sudaryti naują nuomos sutartį, joje nustatant kitokią nuomos kainą. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas nepagrįstai sumažino apeliantui priteistino nuomos mokesčio dydį iki 9 Lt už vieną kv. m. Taigi iš atsakovo apelianto naudai priteistinas 36 121,21 Lt dydžio nuomos mokestis už patalpas bei parkavimo aikštelę kartu su PVM už laikotarpį nuo 2009-09-08 iki 2010-03-03.

31Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio bankroto administratoriaus atžvilgiu pagrįstumo klausimą, pagrįstai sprendė, kad administratoriaus kaltė dėl pavėluoto daikto grąžinimo apeliantui byloje neįrodyta. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių netinkamą administratoriaus pareigų vykdymą.

32Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu nepagrįstai sumažino ieškiniu prašomą priteisti sumą, todėl skundžiamas sprendimas iš dalies keistinas, pakeičiant šią sprendimo dalį.

33Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d., 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas, pakeitęs pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 str. 4 d.). Kadangi apeliantui priteistina visa jo prašoma nuomos mokesčio suma, jo naudai iš atsakovo UAB „Melingos statyba“ priteistina 100 procentų, tai yra 2319 Lt, atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų sumos (1 t., 130, 131 b.l.). Apeliantas nepateikė įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, todėl jos nepriteistinos.

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 22 d. sprendimą pakeisti.

36Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Edgira“, kodas 124396032, iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Melingos statyba“, kodas 300530795, 36 121,21 Lt nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2009-09-08 iki 2010-03-03, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme momento 2010-03-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2319 Lt bylinėjimosi išlaidų.

37Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Edgira“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų... 5. Atsakovai prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas elgėsi... 6. Tretysis asmuo AAS „BTA“, kuris buvo apdraudęs bankroto administratoriaus... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 22 d. sprendimu ieškinį atsakovo BUAB... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Apeliaciniu skundu apeliantas UAB „Edgira“ prašo pakeisti Vilniaus... 11. 1. Pirmosios instancijos teismas nustatė neteisingą nuomojamų patalpų... 12. 2. 2009-10-21, 2009-11-30, 2009-12-08, 2010-01-21, 2010-02-18 raštai... 13. 3. Bankroto administratorius pažeidė CK 4.242, 6.38 straipsnių nuostatas,... 14. 4. Teismas nepagrįstai priteisė apeliantui 9 Lt ir PVM už kv.m. patalpų... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai BUAB „Melingos statyba“ ir UAB... 16. 1. Bankroto administratorius, nepraleisdamas įstatymo nustatyto termino,... 17. 2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė apeliantui 9,00 Lt ir PVM... 18. 3. Remiantis CK 2.133 straipsnio 1 dalies nuostatomis bankroto administratorius... 19. Tretysis asmuo atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 22. Byloje sprendžiamas nuostolių, atsiradusių dėl nuomininko pareigos,... 23. CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuomininko pareiga, pasibaigus nuomos... 24. Nuomotojo atsisakymas priimti nuomininko perduodamą daiktą nepaneigia daikto... 25. Toks CK 6.499 ir 6.535 straipsnių nuostatų aiškinimas atitinka bendrąsias... 26. Byloje nustatyta, kad 2008 m. rugpjūčio 11 d. apeliantas ir atsakovas UAB... 27. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nustatė, kad atsakovas... 28. Pirmosios instancijos teismas nuostolius apeliantui priteisė už laikotarpį... 29. Nagrinėjamoje byloje šalių bendradarbiavimo principas yra svarbus vertinant,... 30. Pirmosios instancijos teismas priteisė apeliantui patalpų nuomos mokestį,... 31. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio bankroto administratoriaus... 32. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 33. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 35. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 22 d. sprendimą pakeisti.... 36. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Edgira“, kodas 124396032,... 37. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....