Byla 2-1117-647/2013
Dėl turto dalies bendrojoje jungtineje nuosavybeje nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkes teismo teisejas Alfredas Juknevicius, sekretoriaujant V.Liaubienei, dalyvaujant pareiškejo atstovui O. Ž., suinteresuotam asmeniui M. V., suinteresuoto asmens A. V. atstovui adv. S.Gedvilui, viešame teismo posedyje išnagrinejes civiline byla pagal pareiškejo Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos pareiškima suinteresuotiems asmenims M. V. (M. V.), A. V., ( - ) D. T. del turto dalies bendrojoje jungtineje nuosavybeje nustatymo,

2n u s t a t e :

3Pareiškejas Valstybine mokesciu inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos kreipesi i teisma su prašymu nustatyti skolininko M. V. turto dali bendrojoje jungtineje sutuoktiniu nuosavybeje su A. V.. Pareiškime nurode, kad Valstybine mokesciu inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos 2013 m. vasario 8 d. gavo ( - ) D. T. 2013 m. vasario 6 d. patvarkyma Nr. ( - ) „Del turto dalies bendrojoje jungtineje nuosavybeje nustatymo", kuriuo antstolis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 613, 667 straipsniais pasiule per viena menesi nuo patvarkymo gavimo, kreiptis su prašymu i teisma del skolininko turto dalies, esancios bendroje jungtineje sutuoktiniu nuosavybeje nustatymo. VMI mokesciu apskaitos informacines sistemos 2013 m. vasario 19 d. duomenimis M. V. turi mokestine nepriemoka 28814,82 Lt, iš ju: (gyventoju pajamu mokescio 8892,00 Lt nepriemoka ir 1562,50 Lt šio mokescio delspinigiu, pridetines vertes mokescio 16789,40 Lt nepriemoka ir 1570,92 Lt šio mokescio delspinigiu). VMI duomenimis, vieningame vykdomuju dokumentu savade yra nurodyta vykdomoji byla, kuria iš M. V. išieškoma 43209,51 Lt suma: ( - ) Vilniaus apskrities VMI išieško - 43209,51 Lt, išieškojima vykdo ( - ) D. T.. ( - ) D. T. vykdo VMI prie FM viršininko 2010 m. spalio 28 d. išduota sprendima Nr. ( - ) del 43209,51 Lt sumos išieškojima iš M. V. VMI naudai. Ši skola yra asmenine M. V. prievole, todel išieškojimas gali buti vykdomas tik iš asmeninio M. V. turto ir turimo turto bendrojoje jungtineje nuosavybeje dalies. Antstolis praneše, kad areštavo M. V. sutuoktinei A. V. priklausanti turta (igyta santuokoje) - transporto priemone VW GOLF, v/n ( - ) 1997 m., saskaitas kredito istaigose. Be to, antstolis nurodo, kad A. V. gauna pajamas iš darbines veiklos. Teismo prašo nustatyti M. V. nuosavybes teise i 1/2 dali i aukšciau išvardinta jo sutuoktinei A. V. priklausanti turta (b.l. 1).

4Pareiškejo atstovas teismo posedžio metu palaike prašyme nurodytas aplinkybes, praše tenkinti prašyma ir nustatyti, kad skolininkui priklauso ½ dalis jo sutuoktinei priklausancio turto, t.y. VW GOLF, v/n ( - ) ir jos darbo užmokescio.

5Suinteresuotas asmuo - skolininkas M. V. atsiliepimo nepateike, teismo posedyje nurode, kad jis vykde individualia veikla, trys imones bankrutavo. Imones, kurios jam skolingos, restrukturizuojamos. Žmona dirba ( - ), jos atlyginimas apie 1500 Lt, šeima augina 2 nepilnamecius vaikus. Šeima turi pragyventi iš 900 Lt. Jis pats bedarbis, pašalpos negauna. Su pareiškimu nesutinka, prašo išskaiciuoti iš žmonos mažesne dali, o ne 1/2.

6Suinteresuotas asmuo A. V. atsiliepime i pareiškima nurode, kad su pareiškimu nesutinka. Nurode, kad turi buti atsižvelgta i tai, kad ji nera skolinga Inspekcijai, naudos iš skolininko vykdytos individualios veiklos neturejo. Pareiškeja, turedama galimybe pati išsieškoti nepriemoka, matydama sunkia ju šeimos turtine padeti, nepriemokos išieškojimo vykdyma perdave ( - ) D. T., kuris areštavo saskaitas ir leido naudotis tik 1 MMA per menesi, kai tuo tarpu šeima augina du vaikus. Nesutinka su pareiškejos pozicija, kad sutuoktiniui priklauso 1/2 turto. Kadangi kito turto šeimoje be automobilio nera, tai bus dalinamas A. V. darbo užmokestis. Jos darbo užmokestis yra 1600 Lt per menesi ir nemano, kad yra protinga ir teisinga jo dali skirti sutuoktiniui tam, kad jis sumoketu vykdymo išlaidas ir mokestine nepriemoka, priešingu atveju bus pažeisti nepilnameciu vaiku interesai, kuriu svarba yra aukštesne nei pareiškejos reiškiamas reikalavimas del skolininko dalies bendrojoje nuosavybeje nustatymo. Prašo pareiškejos prašymo netenkinti, nustatyti, kad sutuoktiniu uždarbis yra ju asmenines pajamos ir kad bendro turto sutuoktiniai neturi.

7Teismo posedžio metu A. V. atstovas advokatas su pareiškimu sutiko iš dalies, nurode, kad atsižvelgiant i tai, kad šeima augina 2 nepilnamecius vaikus, prašo nukrypti nuo bendro lygiu daliu principo ir nustatyti, kad M. V. priklauso 1/3 dalis A. V. darbo užmokescio.

8Suinteresuotas asmuo ( - ) D. T. i teismo posedi neatvyko, apie posedžio laika ir vieta pranešta, todel byla nagrinejama jam nedalyvaujant. Pateike teismui atsiliepima, kuriame nurode, kad pareiškima prašo spresti teismo nuožiura (b.l. 15).

9Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

10Byloje nustatyta, kad ( - ) D. T. vykdo VMI prie FM viršininko 2010 m. spalio 28 d. išduota sprendima Nr. ( - ) del 43209,51 Lt sumos išieškojima iš M. V. VMl prie FM naudai (b.l. 3). Išieškojima vykdantis ( - ) D. T. areštavo skolininko sutuoktinei A. V. priklausanti turta – transporto priemone ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - ) taip pat saskaitas kredito istaigose ir 2013-02-06 pasiule išieškotojui kreiptis i teisma del skolininko turto dalies nustatymo bendrojoje jungtineje nuosavybeje (b.l. 4). Antstolis nustate, kad A. V. VSDFV duomenimis gauna pajamas iš darbines veiklos (b.l. 5).

11Teismu praktikoje laikomasi taisykles, kad prieš pradedant vykdyti išieškojima pagal vykdomaji dokumenta, kuriame skolininku nurodytas vienas iš sutuoktiniu, antstoliui pagal prievoles teisine prigimti butina išsiaiškinti, ar išieškojimas turi buti vykdomas iš bendro sutuoktiniu turto, ar iš skolininko asmeninio turto. Kai išieškojimas vykdomas iš sutuoktiniu bendro turto, tai skolininkui priklausancios turto, kuris yra bendroji jungtine sutuoktiniu nuosavybe, dalies nustatymo proceduros nereikia atlikti. Taciau tais atvejais, kai išieškojimas pagal skolininko prievole turi buti vykdomas nukreipiant išieškojima i jo asmenini turta, tai butina nustatyti skolininko turto dali bendrojoje jungtineje nuosavybeje CPK 667 str. nustatyta tvarka (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2005 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-484/2005). Kaip matyti iš pareikšto prašymo motyvu, pareiškejas praše nustatyti skolininko M. V. turto dali A. V. priklausanciame turte, t.y. automobilis VW GOLF, v/n ( - ) saskaitos kredito istaigose, pajamos iš darbines veiklos.

12Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išaiškines, kad mokestines prievoles yra laikomos asmeninemis sutuoktinio prievolemis (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010 m. gegužes 20 d. nutartis civilineje byloje Nr. K-P-186/2010).

13Iš suinteresuoto asmens A. V. pateiktu dokumentu matyti, kad skolininkas M. V. šiuo metu nedirba, registruotas darbo biržoje, šeima augina du nepilnamecius vaikus (b. l. 22-23). Suinteresuotas asmuo A. V. dirba ( - ), vidutinis jos darbo užmokestis sudaro 1909 Lt per menesi, neatskaicius mokesciu. (b.l. 5).

14Skolininkas M. V. 1998-11-21 yra sudares santuoka su A. V. (b.l. 6). Civilinio kodekso 3. 88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtas (pinigines lešos) bei pajamos, gautos po santuokos sudarymo sutuoktiniu ar vieno ju darbines ar intelektines veiklos, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos yra laikoma bendraja jungtine sutuoktiniu nuosavybe. Išieškojimas iš fiziniu asmenu nukreipiamas i turta, jo dali bendrojoje dalineje nuosavybeje, taip pat jo dali jungtineje nuosavybeje (CPK 666 straipsnio 1 dalis).

15CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkui (fiziniam asmeniui) priklausancio turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendraji turta ir pasiulo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios dalines nuosavybes dalyviams, kreiptis su prašymu i teisma del skolininko turto dalies, esancios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Iš šios proceso teises normos turinio matyti, kad skolininkui priklausanti turto dalis gali buti nustatoma tik tuo atveju, kai skolininkui su kitais asmenimis priklausancio turto dalys nera nustatytos.

16Nustatant skolininko turto dalis bendrojoje jungtineje sutuoktiniu nuosavybeje, turi buti taikomos CK 3.116–3.129 straipsniu nuostatos. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje itvirtintas sutuoktiniu bendro turto lygiu daliu principas, kuris taikomas dalijant toki turta. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nuo sutuoktiniu bendro turto lygiu daliu principo galima nukrypti tik CK numatytais atvejais. Tokius atvejus reglamentuojancio CK 3.123 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, atsižvelgdamas i nepilnameciu vaiku interesus, vieno sutuoktinio sveikatos bukle ar jo turtine padeti arba kitas svarbias aplinkybes, teismas gali nukrypti nuo sutuoktiniu bendro turto lygiu daliu principo ir priteisti vienam sutuoktiniui didesne turto dali. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra ne karta nurodes, kad taikant CK 3.123 str. 1 d. normas, neužtenka tik konstatuoti esant tam tikras aplinkybes, del kuriu nukrypimas nuo lygiu daliu principo yra galimas, reikia nustatyti, kiek toks nukrypimas yra butinas, siekiant apsaugoti sutuoktinio, vaiko interesus. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas taip pat yra pažymejes, kad kiekvienu atveju nukrypimo nuo bendro sutuoktiniu turto lygiu daliu mastas ir turto padalijimo budas priskirtini teismo diskrecijai, ivertinant individualias bylos aplinkybes (Lietuvos Aukšciausio teismo 2009-11-03 nutartis c.b. Nr. 3K-3-479/2009). Nagrinejamu atveju skolininkas ir suinteresuotas asmuo gincija istatymo nustatyta sutuoktiniu bendro turto lygiu daliu prezumpcija ir prašo teismo nukrypti nuo lygiu daliu principo.

17Vadovaudamasis aukšciau išdestytu, bei atsižvelgiant i aplinkybe, kad skolininko M. V. ir suinteresuoto asmens A. V. šeima augina du nepilnamecius vaikus, šeimoje dirba viena A. V. ir gauna nedideli atlyginima, teismas mano, kad byloje yra butinas nukrypimas nuo bendro sutuoktiniu turto lygiu daliu principo, todel teismas daro išvada, kad pareiškejo reikalavimas nustatyti skolininkui M. V. nuosavybes dali bendroje jungtineje nuosavybeje yra pagristas, taciau tenkintinas iš dalies, nustatant, kad skolininkui M. V. bendrojoje jungtineje sutuoktiniu nuosavybeje su sutuoktine A. V. priklauso 1/3 dalis turto (CK 6.87, CPK 667 str. str.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 667 str.,

Nutarė

19Prašyma tenkinti iš dalies.

20Nustatyti, kad skolininkui M. V. (M. V., a.k. ( - ) bendrojoje jungtineje sutuoktiniu nuosavybeje su A. V. (a.k. ( - ) priklauso:

211) 1/3 dalis automobilio ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - )

222) 1/3 dalis piniginiu lešu, esanciu ir/ar patenkanciu i A. V. saskaitas kredito istaigose;

233) 1/3 dalis darbo užmokescio ir jam prilyginamu pajamu, priklausanciu išmoketi A. V..

24Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkes teismo teisejas Alfredas... 2. n u s t a t e :... 3. Pareiškejas Valstybine mokesciu inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansu... 4. Pareiškejo atstovas teismo posedžio metu palaike prašyme nurodytas... 5. Suinteresuotas asmuo - skolininkas M. V. atsiliepimo... 6. Suinteresuotas asmuo A. V. atsiliepime i pareiškima... 7. Teismo posedžio metu A. V. atstovas advokatas su... 8. Suinteresuotas asmuo ( - ) D. T. i teismo posedi... 9. Pareiškimas tenkintinas iš dalies. ... 10. Byloje nustatyta, kad ( - ) D. T. vykdo VMI prie FM... 11. Teismu praktikoje laikomasi taisykles, kad prieš pradedant vykdyti... 12. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išaiškines, kad mokestines prievoles yra... 13. Iš suinteresuoto asmens A. V. pateiktu dokumentu matyti,... 14. Skolininkas M. V. 1998-11-21 yra sudares santuoka su 15. CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkui (fiziniam... 16. Nustatant skolininko turto dalis bendrojoje jungtineje sutuoktiniu nuosavybeje,... 17. Vadovaudamasis aukšciau išdestytu, bei atsižvelgiant i aplinkybe, kad... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 667 str.,... 19. Prašyma tenkinti iš dalies.... 20. Nustatyti, kad skolininkui M. V. ( 21. 1) 1/3 dalis automobilio ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - )... 22. 2) 1/3 dalis piniginiu lešu, esanciu ir/ar patenkanciu i 23. 3) 1/3 dalis darbo užmokescio ir jam prilyginamu pajamu, priklausanciu... 24. Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus...