Byla e2-2332-1042/2020
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Aleksandras Rusakas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei S. Ž. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31.

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 752,30 Eur skolą, 74,87 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo 554,99 Eur kredito sumos nuo 2020-01-29 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 17,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro žyminis mokestis. Esant įstatyme numatytoms sąlygoms ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

52.

6Atsakovei ieškinys su priedais buvo įteikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 1 dalimi, tačiau atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovės atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

93.

10Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis).

114.

12Iš byloje pateiktų dokumentų nustatyta, kad šalys 2019-09-26 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. (duomeny sneskelbtini), pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 600,00 Eur kreditas 300 kalendorinių dienų terminui. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 106,97 procentai. Atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą nustatytu laiku ir mokėti sutartines įmokas, tačiau ji laiku įmokų nemokėjo, nors buvo raštu ieškovės raginta tai padaryti. Ieškovė vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovei suteikė kreditą, tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – kas mėnesį įmokų nemokėjo, į ieškovės pretenziją nereagavo, todėl atsakovė liko skolinga ieškovei 752,30 Eur.

135.

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnis numato, kad kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Ieškovė suteikė kreditą, tačiau atsakovė sutartinių įsipareigojimų nevykdė – kredito negrąžino ir kitų mokesčių nesumokėjo. Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200, 6.205 straipsnių, 6.873 straipsnio 1 dalies, 6.881 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Todėl paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnis), todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 752,30 Eur skola, kurią sudaro 554,99 Eur kreditas, 102,31 Eur palūkanos, 4,00 Eur delspinigiai, 91,00 Eur išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidos (tai patvirtina pridedama skolos detalizacija) (CK 6.256 straipsnis).

156.

16Kredito gavėjas už naudojimąsi kreditu privalo mokėti kredito davėjui palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). CK 6.872 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys susitarimu nustato palūkanų už naudojimąsi kredito suma dydį ir mokėjimo tvarką. Vadovaujantis Vartojimo kredito sutarties 7 p. ir specialiosiomis vartojimo kredito sąlygomis, iš atsakovės ieškovei priteistinos 74,87 procentų sutartinės palūkanos nuo 554,99 Eur kredito sumos nuo 2020-01-29 iki visiško prievolės įvykdymo.

177.

18Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir 6.210 straipsnio 1 dalį, atsakovė privalo ieškovei mokėti 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 752,30 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2020-01-30) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

198.

20Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistinos 17,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis (CPK 80, 82, 93 straipsniai).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti ieškovei UAB „Sostinės kreditai“ (juridinio asmens kodas 302513887) iš atsakovės S. Ž. (asmens kodas ( - ) 752,30 Eur (septynių šimtų penkiasdešimt dviejų eurų, trisdešimties centų) skolą, 74,87 (septyniasdešimt keturių, aštuoniasdešimt septynių šimtųjų) procentų sutartines palūkanas nuo 554,99 Eur kredito sumos nuo 2020-01-29 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos 752,30 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020-01-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17,00 Eur (septyniolikos eurų, 00 centų) bylinėjimosi išlaidas.

24Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sprendimą už akių priėmusiam teismui CPK 287 straipsnio 2,3 dalyse nustatyta tvarka.

25Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai