Byla e2-470-187/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Stefanija Sakalauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „D.“ atstovaujamos bankroto administratoriaus S. S. ieškinį atsakovui E. D. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 5388,56 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamųjų procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai 2018 m. sausio 16 d., viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio 1 dalis), tačiau jis per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo teismui nepateikė, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad BUAB „D.“ vadovu nuo 2016 m. vasario 8 d. iki 2016 m. gruodžio 29 d., t. y. bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas E. D.. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 2 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB “D.”, bankroto administratoriumi paskirtas S. S.. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 20 d. nutartimi patvirtinti dviejų kreditorių - VMI prie LR finansų ministerijos 218,05 Eur dydžio bei VSDFV Mažeikių skyriaus 1450,41 Eur dydžio kreditoriniai reikalavimai. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. balandžio 26 d. nutartimi BUAB „D.“ taikytas supaprastintas bankroto procesas. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. gegužės 11 d. nutartimi patvirtino BUAB „D.“ 3720 Eur (2040 Eur – administratoriaus atlyginimas; 400 Eur – dokumentų archyvavimui, 650 Eur – ūkio, pašto išlaidoms, 480 Eur – advokato, antstolio paslaugos) administravimo išlaidų sumą visai bankroto procedūrai nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. birželio 22 d. nutartimi nutarė BUAB „D.“ pripažinti bankrutavusia ir ją likviduoti. Įmonės veiklos laikotarpiu, vadovaujant atsakovui, nuo 2016 m. vasario 8 d. iki 2016 m. balandžio 21 d. į įmonės banko sąskaitą įvairia valiuta gauta lėšų už 11117,51 Eur. Administratorius atsakovo nurodytu jo gyvenamosios vietos adresu išsiuntė pranešimą apie bankroto bylos jo vadovaujamai įmonei - UAB „D.” iškėlimą su reikalavimu perduoti administratoriui dokumentus ir turtą, tačiau atsakovas pašto siuntos neatsiėmė, apie pasikeitusį adresą neinformavo, bankroto administratoriui nei turto, nei jokių lėšų neperdavė. Pagal GPM metinę deklaraciją matyti, kad, kad trims buvusiems įmonės darbuotojams E. D., A. Š. bei A. Š. per 2016 m. priskaičiuota ir išmokėta 3669,63 Eur su darbo santykiais susijusių išmokų. Nors lėšų įmonės sąskaitoje buvo pakankamai, lėšos buvo nuimtos iš įmonės banko sąskaitos, tačiau Sodrai (kaip socialinio draudimo įmokos) ir VMI (kaip GPM įmokos) nebuvo išmokėtos, todėl šios institucijos teismui pateikė kreditorinius reikalavimus, kurių suma vertė sudaro 1668,56 Eur.

6Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos ir žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo atlyginti atsakingas asmuo (LR CK 6.263 str.). Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalis numato, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Pažymėtina tai, kad juridinio asmens valdymo organo nario santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (LR CK 2.87 str. 1 d.). Juridinio asmens valdymo organo narys privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo (LR CK 2.87 str. 3 d., 4 d.). Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis Nr. 3K-7-444/2009; 2011-05-05 nutartis Nr. 3K-3-228/2011). Jeigu įmonės vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo LR CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą visiškai (LR CK 2.87 str. 7 d.). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas. Jos yra neteisėti įmonės vadovo veiksmai, dėl jų atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltė. Nustačius įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Tai reiškia, kad ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją ir remtis kaltės nebuvimu turi bendrovės vadovas. Taigi atsakovas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) atsirado žala, privalėjo įrodyti, kad dėl žalos atsiradimo jo kaltės nėra (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), o atsakovui to nepadarius, konstatuotina, kad atsakovas šioje byloje nepaneigė savo kaltės prezumpcijos, tad nėra pagrindo jį atleisti nuo atsakomybės už neteisėtu neveikimu padarytą žalą. Įvertinant aukščiau nurodytas nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškinio padavimo dienai atsakovas LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto ir teismo nutartimi nustatytos pareigos nėra įvykdęs, bankroto administratoriui jokio įmonės turto ar veiklos dokumentų, tame tarpe ir pagrindžiantys turto nebuvimą, neperdavė, šio turto neišsaugojo, todėl tokiais veiksmais padarė įmonei žalą 5388,56 Eur sumai, kuri priteistina iš atsakovo ieškovei (LR CK 2.87 str., 6.263 str., CK 6.248 str. 1 d.).

7Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 5388,56 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2017 m. gruodžio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo valstybei priteisiamas 121 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Priteisti iš atsakovo E. D., asmens kodas ( - ) ieškovei BUAB „D“, kodas ( - ), 5388,56 Eur (penkių tūkstančių trijų šimtų aštuoniasdešimt aštuonių Eur 56 ct) žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 5388,56 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2017 m. gruodžio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Iš E. D., asmens kodas ( - ) priteisti į valstybės pajamas 121 Eur (vieną šimtą dvidešimt vieną Eur) žyminio mokesčio, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Telšių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovė per 20 dienų apeliaciniu skundu gali apskųsti sprendimą Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai