Byla e2FB-22311-1098/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jelena Leščinskienė,

2sekretoriaujant Gintarei Žemaitytei,

3dalyvaujant pareiškėjui G. T.,

4suinteresuotiems asmenims R. D., V. V. bei jo atstovui advokatui Pauliui Koverovui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo G. T. pareiškimą dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo, suinteresuoti asmenys – V. V., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius, akcinė bendrovė „Swedbank“, akcinė bendrovė Luminor Bank, R. D., R. D., atstovaujamas globėjos J. D., uždaroji akcinė bendrovė „Conlex“, uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Šilėja“, SIA „B2Kapital“, akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“, R. R., A. V., I. V., antstoliai Virginija Meškauskienė,Irmanats Gaidelis, Brigita Palavinskienė, Gintas Badikonis, Dalius Traigys, Donatas Kisielius, Dainius Šidlauskas,

6Teismas

Nustatė

71.

8Pareiškėjas G. T. (toliau – pareiškėjas) kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą.

92.

10Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatyme (toliau – FABĮ) nustatytas sąlygas fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui. Paaiškino, kad nemokumą sukėlusios priežastys yra: 1) 2012 m. gruodžio 1 d. pasirašytas paprastasis vekselis kreditoriui V. V., kuriame vekselio davėjas besąlygiškai įsipareigojo sumokėti kreditoriui 620 000 Lt iki 2012 m. kovo 31 d. 2) uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) “Artmarkė“ ir AB Luminor banko (buvęs AB DNB bankas) lizingo sutartis, pagal kurią pareiškėjas laidavo už įsipareigojimų įvykdymą, Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 22 d. išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-2328-104/2012 dėl 159 017,71 Eur skolos, 8,49 proc. metinių palūkanų, 1 291,42 Eur žyminio mokesčio bei 408,96 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo; 3) 70 717,70 Eur skola ir 17 553,49 Eur palūkanos Luminor Bank AS, kuri perleista SIA „B2Kapital”. Pažymėjo, kad turi 274 340,61 Eur dydžio finansinių įsipareigojimų, kurių visi yra pradelsti, gaunamos pajamos sudaro 398,65 Eur per mėnesį. Pareiškėjas pabrėžė, kad nekilnojamojo turto neturi, akcijų ir kito turto taip pat neturi ,o turimos santaupos sudaro 600,00 Eur. Prašo būtiniesiems poreikiams patvirtinti 320,00 Eur sumą, bankroto administratoriumi paskirti Rimgaudą Balevičių (e. b. t. 1, b. l. 1-4).

113.

12Suinteresuotas asmuo UAB „Šilėja“ atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad G. T. skola sudaro 820,61 Eur. Skola susidarė už laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. pareiškėjui nuosavybės teise priklausiusiam butui, esančiam Musninkų g. 20-92, Vilniuje, suteiktas administravimo, bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto, komunalines ir kitas paslaugas. UAB „Šilėja“ nuomone, pareiškėjo nurodytos nemokumo priežastys yra objektyvios, todėl suinteresuotas asmuo sutinka su pareiškimu (e. b. 2 t., b. l. 55-56).

134.

14Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius atsiliepime į pareiškimą prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius nurodė, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriuje laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. G. T. registruotas draudėju, kaip savarankiškai privalomuoju sveikatos draudimu besidraudžiantis asmuo. Pareiškėjas skolingas 102,60 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų (e. b. t. 2, b. l. 58-59).

155.

16Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ atsiliepime į pareiškimą su pareiškimu nesutiko. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjas nededa pakankami pastangų mokumui atkurti, neatskleidė visų duomenų apie savo turtinę padėtį, kas sudaro pagrindą konstatuoti jo nesąžiningumą. SIA „B2Kapital“ akcentavo, kad pareiškėjas, turėdamas verslininko patirtį, dirba antraeilėse pareigose direktoriumi už minimalų atlyginimą, kai šiuo metu portale www.cv.lt registruoti 1 649 skelbimai, iš kurių 451 skelbime siūlomas didesnis nei 600,00 Eur daro užmokestis. Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjo pateiktuose banko sąskaitų išrašuose neatsispindi nei pareiškėjo gaunamas darbo užmokestis, nei būtiniesiems poreikiams skiriamos sumos. Suinteresuotas asmuo taip pat pažymėjo, kad pagal pareiškėjo pateiktą formulę, jo būtiniesiems poreikiams tenkinti turėtų būti skiriama 280,00 Eur suma, kadangi išieškant pagal kelis vykdomuosius dokumentus nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA išieškoma suma lygi trisdešimt procentų. Tuo atveju, jei teismas nuspręstų iškelti pareiškėjui bankroto bylą, suinteresuotas asmuo prašo bankroto administratore skirti A. S., o būtinųjų poreikių tenkinimui skirti 280,00 Eur per mėnesį (e. b. t. 2, b. l. 61-64).

176.

18Suinteresuotas asmuo V. V. atsiliepime į pareiškimą prašo pareiškimą atmesti. Suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas nesąžiningas, nesiekia užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimo, vienintelis pareiškėjo bankroto proceso tikslas yra esamų skolų kreditoriams nurašymas. Suinteresuoto asmens teigimu, pareiškėjui ar jo buvusiai įmonei suteiktos paskolos negali būti nemokumo priežastimi, nes nemokumas atsiranda tada, kai asmuo netinkamai ir neapdariai tvarko asmeninius finansus, patiria nesėkmę investuodamas, suserga ir pan. Suinteresuotas asmuo paaiškino, kad paskolą, kurios pagrindu buvo išrašytas paprastasis vekselis, suteikė UAB „Artmarkė“ įrenginių įsigijimui, šios įmonės veiklos išplėtimui ir gerinimui. Vekselio sumos apmokėjimas buvo užtikrintas UAB „Artmarkė“ laidavimu, tačiau nei pareiškėjas, nei UAB „Artmarkė“ bankroto administratorius neinformavo suinteresuoto asmens apie UAB „Artmarkė“ iškeltą bankroto bylą. Suinteresuoto asmens vertinimu, pareiškėjo gaunamas darbo užmokestis neatitinka vidutinio darbo užmokesčio, akivaizdžiai neatitinkantis pareiškėjo amžiaus, patirties ir kitų savybių. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjo darbovietės UAB „ART to ART“ akcininkė ir vadovė buvo V. Š., kuri suinteresuoto asmens žiniomis yra pareiškėjo gyvenimo partnerė. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad kitas buvęs UAB „ART to ART“ akcininkas D. K. taip pat yra susijęs su pareiškėju, kadangi buvusio akcininko Juridinių asmenų registre nurodyta gyvenamoji vieta sutampa su pareiškėjo pareiškime nurodyta gyvenamąja vieta. Pažymėjo, kad pareiškėjo deklaruota gyvenamoji vieta yra pareiškėjui anksčiau nuosavybes teise priklausiusiame bute, kuris 2013 m. rugpjūčio 28 d. buvo parduotas iš varžytinių. Suinteresuotas asmuo iškėlė prielaidą, kad minėtas butas buvo perleistas tik dėl akių, o tikrasis buto savininkas ir toliau yra pareiškėjas. Be to, suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad bankrutavusi UAB „Artmarkė“ ir UAB „ART to ART“ užsiima ta pačia veikla, todėl yra tikėtina, kad UAB „Artmarkė“ priklausę įrenginiai, kurių įsigijimui suinteresuotas asmuo suteikė paskolą, yra perleisti UAB „ART to ART“. Tuo atveju, jei teismas nuspręstų iškelti pareiškėjui bankroto bylą, suinteresuotas asmuo prašo bankroto administratoriumi skirti FABĮ 13 straipsnio 9 dalyje nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos parinktą kandidatą (e. b. t. 2, b. l. 76-82).

197.

20Pareiškėjas 2019 m. liepos 25 d. pateikė teismui papildomus rašytinius paaiškinimus. Pareiškėjas paaiškinimuose nurodė, kad UAB „Artmarkė“ turtas buvo parduotas per antstolius dar iki įmonės bankroto bylos iškėlimo, todėl įmonės bankroto procesas buvo vykdomas supaprastinta tvarka. Piniginės lėšos, gautos iš kreditoriaus V. V., buvo panaudotos vykdyti UAB „Artmarkė“ ūkinei komercinei veiklai, apie ką kreditoriui buvo žinoma. Pareiškėjo nuomone suinteresuoto asmens V. V. teiginiai apie jo nesąžiningumą yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais įrodymais (e. b. t. 2, b. l. 131-134).

218.

22Suinteresuotas asmuo V. V. 2019 m. rugpjūčio 2 d. pateikė teismui rašytinius paaiškinimus. Suinteresuotas asmuo paaiškinimuose pažymėjo, kad pareiškėjas imdamas paskolą verslui gerinti ir plėtoti, visgi patyrė verslo nesėkmę, vėliau sąlygojusią jo asmeninį nemokumą, todėl lieka neaišku, kokios priežastys sukėlė pareiškėjo nemokumą. Suinteresuotas asmuo pastebėjo, kad pareiškėjas nenurodė, kokios priežastys lėmė UAB „Artmarkė“ sunkią finansinę padėtį, dėl kokių priežasčių apie UAB „Artmarkė“ bankroto bylos iškėlimą nebuvo pranešta suinteresuotam asmeniui V. V., kam buvo parduoti įrenginiai, įsigyti už suinteresuoto asmens paskolintas lėšas, koks antstolis ir kokiu pagrindu vykdė varžytynes. Suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjo vengimas teikti bylos nagrinėjimui reikšmingus duomenis, duomenų prieštaringumas, pastangų surasti geriau apmokamą darbą ir taip bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais, nebuvimas, nenoras bendradarbiauti, neatitinka FABĮ įtvirtinto sąžiningo asmens standarto.

239.

24Suinteresuotas asmuo UAB „Intrum Lietuva“, antstoliai Donatas Kisielius, Dalius Traigys, Virginija Meškauskienė, Gintas Badikonis pateikė prašymus dėl bylos nagrinėjimo jiems nedalyvaujant (e. b. t. 2, b. l. 46, 47, 74, 75, 197).

2510.

26Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą, prašymų nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant nepateikė.

2711.

28Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė pareiškimą ir jame išdėstytus argumentus, prašė jam iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Pareiškėjas papildomai paaiškino, kad gyvena pažįstamam asmeniui priklausančiame sodo pastate, nuomos mokesčio nemoka. Turi vidurinį išsilavinimą, nemažai verslo patirties, tačiau gauti geriau apmokamo darbo negali, kadangi darbdaviai, žinodami apie jo sunkią finansinę padėtį, nenori apsunkinti savo buhalterijos darbo kas mėnesį atliekant išskaičiavus iš darbo užmokesčio visiems pareiškėjo atžvilgiu skolų išieškojimą vykdantiems antstoliams. Pareiškėjas nurodė darbo užmokestį gaunantis pagal algalapius grynaisiais pinigais. Pareiškėjas pažymėjo, kad stengiasi savo kreditoriams grąžinti skolas – antstoliai per trejų metų laikotarpį yra išieškoję iš jo atitinkamas sumas kreditoriams. Pareiškėjas neigė sąmoningai nuslėpęs duomenis apie UAB „Artmarkė“ bankroto procesą nuo suinteresuoto asmens V. V., patvirtino, jog suinteresuotas asmeniu V. V. apie UAB „Artmarkė“ bankrotą pranešė paskambinęs telefonu. Pareiškėjas teismo posėdyje paaiškino, kad jo nesieja jokie asmeniniai santykiai su buvusia UAB „ART to ART“ akcininke ir vadove V. Š., gyvenamąją vietą yra deklaravęs savo parduoto buto adresu, kadangi naujasis buto savininkas leido pasilikti registraciją buto adresu. Pareiškėjas teismo posėdyje atskleidė, jog jo siūlomas bankroto administratorius Rimgaudas Balevičius, vykdęs UAB „Artmarkė“ bankroto procedūras, konsultavo jį dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

2912.

30Suinteresuotas asmuo V. V. ir jo atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime ir rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytą poziciją, prašė pareiškimą atmesti. Suinteresuoto asmens atstovas papildomai pažymėjo, kad pareiškėjas per paskutinius trejus metus savanoriškai kreditoriams negrąžino nė vieno euro, nuo suinteresuoto asmens V. V. ir UAB „Artmarkė“ bankroto administratoriaus nuslėpė apie V. V. finansinį reikalavimą galimai neįtraukdamas šio kreditoriaus į įmonės apskaitą. Suinteresuotas asmuo suabejojo pareiškėjo siūlomo bankroto administratoriaus nešališkumu, kadangi minėtas asmuo gali būti šališkas.

3113.

32Suinteresuotas asmuo R. D. teismo posėdyje su pareiškimu nesutiko. Suinteresuotas asmuo paaiškino, kad pareiškėjo skola jos mirusiam vyrui atsidaro dėl to, kad iš anksto buvo sumokėta už pareiškėjo produkciją (rėmelius), tačiau užsakyta produkcija taip ir nebuvo pagaminta. Pažymėjo, kad jos žiniomis, pareiškėjas negrąžino jos mirusiam vyrui nei dalies sumokėtų pinigų.

33Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

3414.

35Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1 dalis numato, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. FABĮ 6 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų.

3615.

37Fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (FABĮ 2 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šią nuostatą, pažymėjo, kad, sprendžiant dėl fizinio asmens nemokumo, turi būti taikomi šie kriterijai: skolų suma turi viršyti 25 MMA, skolų mokėjimo terminai turi būti pasibaigę ir asmuo faktiškai (objektyviai) neturi turėti galimybės šias skolas padengti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-379-701/2015, 2016 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-309-690/2016).

3816.

39Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 2011 m. gegužės 25 d., 2011 m. birželio 23 d., 2011 m. rugpjūčio 24 d., 2011 m. rugsėjo 22 d., 2011 spalio 24 d., 2011 m. lapkričio 3 d., 2012 m. vasario 22 d., 2012 m. balandžio 25 d. priėmė sprendimus dėl UAB „Artmarkė“ skolų išieškojimo priverstine tvarka (e. b. t. 1, b. l. 18-25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, ). Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 22 d. civilinėje byloje Nr. 2-2328-104/2012 pagal ieškovės UAB „DnB NORD lizingas“ ieškinį atsakovams UAB „Artmarkė“, A. Č. ir G. T. dėl skolos priteisimo, išdavė vykdomąjį raštą dėl 128 778,96 Eur (444 648,01 Lt ), 8,49 proc. metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš UAB „Artmarkė“ išieškotojos UAB „DnB Nord lizingas“ naudai (e. b. t. 1, b. l. 76-77). Pareiškėjas G. T. ir V. V. 2008 m. rugpjūčio 18 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią V. V. paskolino pareiškėjui 69 508,80 Eur (240 000,00 Lt), paskolos grąžinimo terminas – iki 2009 m. vasario 19 d. (e. b. t. 1, b. l. 83-84). 2008 m. rugsėjo 8 d. paskolos sutartimi suinteresuotas asmuo V. V. paskolino pareiškėjui 60 820,20 Eur (210 000 Lt) (e. b. t. 1, b. l. 87). Pareiškėjas G. T. 2011 m. gruodžio 1 d. suinteresuotam asmeniui V. V. išdavė paprastąjį vekselį, pagal kurį įsipareigojo iki 2012 m. kovo 31 d. sumokėti V. V. 179 564,41 Eur (620 000,00 Lt) sumą (e. b. t. 1, b. l. 89). 2008 m. birželio 27 d. pareiškėjas ir R. R. bei A. V. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią suinteresuoti asmenys R. R. bei A. V. pareiškėjui paskolino 62 557,92 Eur (216 000,00 Lt), paskolos grąžinimo terminas – 2009 m. liepos 1 d. (e. b. t. 1, b. l. 143-144). Luminor Bank AB 2018 m. lapkričio 5 d. patvirtino, kad pareiškėjas bankui nėra skolingas, o ankstesnės skolos yra perleistos UAB „Intrum Lietuva“ (e. b. t. l., b. l. 151). Luminor Bank AB pateikė informaciją, kad pareiškėjo skola pagal 2012 m. rugpjūčio 22 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-2328-104/2012 yra 159 017,71 Eur, 8,49 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos, 1 291,42 Eur žyminio mokesčio, 408,96 Eur bylinėjimosi išlaidų (l. b. t. 1, b. l. 167-168). Antstolės Virginijos Meškauskienės 2019 m. balandžio 9 d. patvarkyme nurodyta, kad likusi išieškoti iš pareiškėjo vykdymo išlaidų suma yra 11 007,36 Eur (e. b. t. 1, b. l. 152-153). R. D. į bylą pateikė pareiškėjo G. T. 2013 m. vasario 24 d. išduotą vekselį 9 977,41 Eur (34 450,00 Lt) sumai (e. b. pop priedo l. 39). Suinteresuotas asmuo UAB „Šilėja“ nurodė, kad pareiškėjas skolingas 820,61 Eur (e. b. t. 2, b. l. 55-56). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius nurodė, kad pareiškėjo skola sudaro 102,60 Eur (e. b. t. 2, b. l. 58-59). UAB „Conlex“ 2018 m. rugpjūčio 19 d. elektriniame laiške patvirtinta, kad UAB „Conlex“ įsigijo UAB „Vilniaus energija“ reikalavimo teises į pareiškėją, pareiškėjo skola sudaro 5 662,70 Eur (e. b. t. 1, b. l. 129-130).

4017.

41Dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo skolas kreditoriams AB „Swedbank“, R. D., UAB „Intrum Lietuva“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Vilniaus vandenys“, I. V., SIA „B2Kaptial“ teismui nėra pateikta. Minėti kreditoriai teismui savo atsiliepimų nepateikė, o SIA „B2Kapital“ atsiliepime pareiškėjo skolos dydžio ir pagrindo nenurodė. Nesant tokių duomenų, vertinant pareiškėjo skolinių įsipareigojimų dydį, pareiškėjo nurodyti įsiskolinimai kreditoriams AB „Swedbank“, R. D., UAB „Conlex“, UAB „Intrum Lietuva“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Vilniaus vandenys“, I. V. neįtraukiami į pradelstų įsiskolinimų bendrą sumą. Pažymėtina, kad tokios išvados padarymas neatima iš nurodytų kreditorių teisės FABĮ nustatyta tvarka ir terminais bankroto administratoriui pareikšti savo finansinius reikalavimus ir juos pagrindžiančius dokumentus.

4218.

43Teismas, įvertinęs pareiškėjo ir jo kreditorių nurodytus duomenis apie įsiskolinimus konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo G. T. pradelsti skoliniai įsipareigojimai sudaro apie 367 853,18 Eur, t. y. ženkliai viršija FABĮ 2 sraipsnio 2 dalyje numatytą 25 MMA. Atkreiptinas dėmesys, kad analogiška išvada būtų padaryta, jeigu pareiškėjo nurodyti įsiskolinimai kreditoriams AB „Swedbank“, R. D., UAB „Conlex“, UAB „Intrum Lietuva“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Vilniaus vandenys“, I. V. būtų įtraukti į pareiškėjo bendrą pradelstų įsiskolinimų sumą.

4419.

45Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas neturi jokio registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių (e. b. t. 1, b. l. 136, 138, 139-140). Remiantis pareiškėjo pateikta darbo sutartimi nustatyta, kad pareiškėjas dirba UAB „ART to ART“ direktoriaus pavaduotoju, nuo 2019 m. sausio 1 d. jam mokamas 560,00 Eur dydžio darbo užmokestis (e. b. t. 1, b. l. 155-159). Remiantis teismo išreikalautais Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad šiuo metu pareiškėjas G. T. dirba UAB „ART to ART“ vadovu. Teismo posėdžio metu pareiškėjas šių aplinkybių neneigė, paaiškino, kad pradėjęs dirbti įmonės vadovu gauna didesnį darbo užmokestį, dirba pilnu etatu. Remiantis pareiškėjo teismui pateiktų banko sąskaitų duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas piniginių lėšų banko sąskaitose neturi (e. b. t. 1, b. l. 94, 123-128). Pareiškėjas nurodė turintis 600,00 Eur santaupų (e. b. t. 1, b. l. 3). Duomenų apie kitą pareiškėjo turtą, santaupas teismui nėra pateikta.

4620.

47Formaliai vertinant pareiškėjo pradelstų įsipareigojimų dydį, kuris viršija 25 MMA, ir teismui pateiktus duomenis apie jo turimą turtą bei gaunamas pajamas, FABĮ prasme pareiškėjas laikytinas nemokiu, negalinčių įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų kreditoriams. Tačiau vien tokios išvados padarymas nėra pakankamas fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui, kadangi fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlygiškas pagrindas iškelti šiam asmeniui bankroto bylą.

4821.

49Kita FABĮ numatyta sąlyga bankroto bylos iškėlimui – FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatytų atvejų nebuvimas. FABĮ 5 straipsnio 8 dalie 2 punkte numatyta, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, jog fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

5022.

51Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nesąžiningumas gali būti konstatuotas tiek dėl konkrečių asmens veiksmų (prievolių prisiėmimo neketinant jų vykdyti, kreditorių klaidinimo apie savo finansinę padėtį, kredito tikslą ir pan. aplinkybes), tiek dėl jo neveikimo, kai nededama pakankamai pastangų atsiskaityti su kreditoriais ir dėl to asmuo tampa nemokus. Toks nesąžiningumas gali būti pagrindas atsisakyti iškelti bankroto bylą tik tuo atveju, jei jis turėjo reikšmingą įtaką asmens nemokumui, t. y. turi būti konstatuotas nesąžiningumo ir nemokumo priežastinis ryšys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-496-219/2015). Tai reiškia, kad menkaverčiai ir reikšmingos įtakos mokumui neturėję sandoriai arba kitoks pareiškėjo elgesys neturi užkirsti kelio jam bankrutuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-208-313/2016). Taigi, turi būti nustatytas ne bet koks pareiškėjo nesąžiningumas, o tik toks, kuris yra reikšmingas jo nemokumui. Menkaverčiai ir reikšmingos įtakos mokumui neturėję sandoriai arba kitoks pareiškėjo elgesys neturi užkirsti kelio jam bankrutuoti.

5223.

53Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad įstatymo tikslą atitiktų toks FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte įtvirtintos teisės normos aiškinimas, pagal kurį sąžiningumo aspektu būtų vertinamas pareiškėjo elgesys būtent per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo, turėjęs įtakos jo nemokumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-65/2015). Asmenims, kurių nemokumą lėmė nesąžiningi veiksmai, nurodyti FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte, praėjus 3 metams nuo šių veiksmų atlikimo neturėtų būti užkertamas kelias kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-680-684/2015). Taigi, vertinant asmens sąžiningumą FABĮ prasme privalu vertinti būtent trejų metų laikotarpį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo pirmosios instancijos teisme gautas 2016 m. gegužės 31 d., priimtas 2019 m. birželio 20 d., todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjo sąžiningumas vertinamas laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 20 d. iki 2019 m. birželio 20 d.

5424.

55Atkreiptinas dėmesys, kad civilinėje byloje galiojant sąžiningumo prezumpcijai, asmuo laikomas sąžiningu, kol neįrodyta kitaip. Ši taisyklė yra taikytina ir sprendžiant bankroto bylos iškėlimo fiziniams asmeniui klausimą, t. y. nesąžiningumas turi būti įrodytas, jo negalima preziumuoti.

5625.

57Kaip minėta, nagrinėjamu atveju suinteresuoti asmenys SIA „B2Kapital“ ir V. V. pareiškėjo nesąžiningumą sieja su jo mažai uždirbamomis pajamomis bei nenoru susirasti geriau apmokamą darbą.

5826.

59Teismas, pasisakydamas dėl nurodytų, suinteresuotų asmenų teigimu, galimai nesąžiningų pareiškėjo veiksmų, pažymi, kad FABĮ nenustatyta, kokius veiksmus turi atlikti fizinis asmuo, siekdamas pagerinti finansinę būklę. Atkreiptinas dėmesys, kad asmens gebėjimas realizuoti save darbo rinkoje siejamas su daugeliu aspektų – priklauso tiek nuo išorinių veiksnių – profesijos paklausa, rinkos pokyčiai ir kitų, tiek nuo asmeninių savybių – išsilavinimo, gebėjimų, papildomų įgūdžių ir kitų. Teismo posėdžio metu pareiškėjas paaiškino, kad nežiūrint į didelę verslo patirtį jis turi vidurinį išsilavinimą, darbo ieškosi ir ieškosis ateityje, tačiau darbo paieškas apsunkina turimi įsiskolinimai kreditoriams, kadangi jokia bendrovė nenori apsiimti papildomu darbu kas mėnesį atliekant atitinkamus išskaičiavimus iš pareiškėjui mokamo darbo užmokesčio jo turimiems kreditoriams. Teismo vertinimu, tokia situacija yra realiai galima, todėl nepaneigia pareiškėjo argumentų, jog darbo paieškos turint virš dvidešimties kreditorių yra apsunkintos. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 30 d., kai pareiškėjas įsidarbino UAB „ART to ART“ direktoriaus pavaduotoju, iki kreipimosi į teismą dienos, pareiškėjo atlyginimas nuolat didėjo. Kaip teismo posėdžio metu paaiškino pareiškėjas, šiuo metu jis dirba pilnu etatu UAB „ART to ART“ vadovu, todėl atlyginimas ateityje gali dar didėti. Teismas kritiškai vertina suinteresuoto asmens „B2kapital“ SIA argumentus, kad šio asmens atsiliepimo pateikimo dieną darbo skelbimų portale buvo registruota virš 451 darbo skelbimų, pagal kurios siūlomas didesnis, nei pareiškėjo uždirbamas darbo atlyginimas, kas, anot suinteresuoto asmens, patvirtina pareiškėjo nenorą susirasti geriau apmokamą darbą. Teismo vertinimu, suinteresuoto asmens viešai skelbiami duomenys nepatvirtina pareiškėjo nesąžiningumo, nes pagal pateiktus duomenis neįmanoma nustatyti, kokios kvalifikacijos, su kokia darbo patirtimi ieškoma darbuotojų. Be to, pareiškėjo atvejis turi būti vertinamas individualiai, nes turimi dideli skoliniai įsipareigojimai taip pat galėtų būti atitinkamai vertinami priimant šį asmenį į darbą.

6027.

61Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje nėra jokių objektyvių duomenų, pagrindžiančių sąmoningą pareiškėjo elgesį nukreiptą į mažų pajamų gavimą. Nesant tokių duomenų, teismo vertinimu, vien ta aplinkybė, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog ieškosi geriau apmokamo darbo bei deda realias pastangas atsiskaityti su kreditoriais, nesuponuoja pagrindo spręsti apie pareiškėjo ketinimą su kreditoriais atsiskaityti kuo mažesne apimtimi bei atitinkamai tokį pareiškėjo elgesį vertinti kaip nesąžiningą.

6228.

63Suinteresuotas asmuo V. V. pareiškėjo nesąžiningumą taip pat sieja su šio asmens veiksmais, iškeliant buvusiai jo įmonei UAB „Artmarkė“ bankroto bylą bei realizuojant šiai įmonei priklausiusį turtą (įrenginius), kurio įsigijimui šis kreditorius ir buvo suteikęs atitinkamų dydžių paskolas.

6429.

65Bylos duomenys patvirtina, kad buvusiai pareiškėjo įmonei UAB „Artmarkė“ bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Artmarkė“ iškėlimo buvo kreiptasi 2016 m. liepos 29 d., teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutarties priėmimo metu bankrutuojanti įmonė neturėjo jokio registruotino nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, kito nuosavybės teise valdomo kokio nors materialaus turto, lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas paaiškino, kad UAB „Artmarkė“ įrenginiai, kurie buvo įsigyti už suinteresuoto asmens V. V. ir banko paskolintas pinigines lėšas, buvo realizuoti iki kreipimosi į teismą dienos, gautos piniginės lėšos skirtos atsiskaitymui su kreditoriais. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų ir juos patvirtinančių įrodymų, kad minėti UAB „Artmarkė“ priklausę specializuoti įrenginiai buvo realizuoti vėliau, jau iškėlus įmonei bankroto bylą, arba visai nebuvo realizuoti. Nesant tokių duomenų, nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas UAB „Artmarkė“ bankroto bylos iškėlimo metu ir iki bankroto bylos iškėlimo elgėsi nesąžiningai. Teismo vertinimu, suinteresuoto asmens argumentai, kad buvęs UAB „Artmarkė“ vadovas tinkamai neinformavo kreditoriaus V. V. apie bankroto bylos šiai bendrovei iškėlimą, galimai neperdavė bankroto administratoriui duomenų apie šį kreditorių, nesudaro pagrindo nagrinėjamoje byloje konstatuoti, kad pareiškėjas aktualiu laikotarpiu elgėsi nesąžiningai ir tokie jo veiksmai privedė prie nemokumo. Atkreiptinas dėmesys, kad iš esmės keliamas klausimas dėl pareiškėjo galimai nesąžiningų veiksmų (iki 2016 m. rugpjūčio 30 d. bankroto bylos UAB „Artmarkė“ iškėlimo) laikotarpiu, kuris nepatenka į nagrinėjamoje situacijoje aktualų trijų metu laikotarpį nuo 2016 m. birželio 20 d. iki 2019 m. birželio 20 d., todėl tokie veiksmai, jeigu jie ir būtų pripažinti neteisėtais, nesudarytų pagrindo apriboti pareiškėjui teisę, esant FABĮ nustatytiems pagrindams, iškelti sau fizinio asmens bankroto bylą.

6630.

67Be to, net ir konstatavus, kad suinteresuoto asmens ir banko finansuoti specializuoti įrenginiai buvo realizuoti netinkamai, gautos piniginės lėšos nebuvo panaudotos atsiskaitymui su kreditoriais, tokie pareiškėjo nesąžiningumo požymiai FABĮ prasme nebūtų reikšmingi, kadangi net ir panaudojus už minėtus įrenginius gautas lėšas kreditoriniams reikalavimams dengti, pareiškėjo būsena atitiktų nemokumą FABĮ prasme, tai yra šių lėšų panaudojimas nenulemtų nemokumo eliminavimo ir nebūtų reikšmingas. Taigi, vien šiuo aspektu pareiškėją laikyti nesąžiningu nepagrįsta.

6831.

69Įvertinęs nurodytas aplinkybes bei padarytas išvadas, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsisakymas pareiškėjui iškelti bankroto bylą neatitiktų nei skolininko, nei kreditorių interesų. Pareiškėjo gaunamų pajamų nepakanka padengti susidariusius pradelstus įsiskolinimus, be to, pradelsus mokėjimus šios skolos dėl vėlavimo apmokėti tik didėja. Pažymėtina, kad iškėlus bankroto bylą, būtų rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas, siekiama kreditorių pagalba atstatyti pareiškėjo mokumą, todėl tai labiau atitiktų tiek pareiškėjo, tiek kreditorių interesus. Be to, iškėlus bankroto bylą, kils pareiga bankroto administratoriui patikrinti pareiškėjo sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fiziniai asmenys negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais (FABĮ 12 straipsnio 3 dalis). Galiausiai, kreditoriams bankroto procedūros metu FABĮ numato svertus kontroliuoti bankroto administratoriaus veiklą ir daryti įtaką bankroto procesui (gauti iš bankroto administratoriaus informaciją, veiklos ataskaitas, motyvuotai reikalauti atstatydinti, pritarti planui, kontroliuoti plano įgyvendinimą, reikalauti nutraukti bankroto bylą ir kt.).

7032.

71Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju yra teisinis pagrindas iškelti pareiškėjui G. T. bankroto bylą, nes pareiškėjas pagal turtinę padėtį negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, yra nemokūs ir nenustatyti FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai.

7233.

73Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Šiuo atveju, pareiškėjas bankroto administratoriumi pasiūlė skirti Rimgaudą Balevičių. Teismų praktikoje yra pabrėžiama, kad parenkant asmenį, kuris vykdys bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. eS2-678-253/2016).

7434.

75Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas G. T. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jo siūlomas bankroto administratorius Rimgaudas Balevičius vykdė UAB „Artmarkė“ bankroto procedūras, konsultavo pareiškėją dėl fizinio asmens bankroto bylos jam iškėlimo. Teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės sudaro prielaidas abejoti pareiškėjo siūlomo kandidato šališkumu, todėl pareiškėjo siūlomas bankroto administratorius neskirtinas.

7635.

77Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pateikė galimas bankroto administratorių kandidatūras: Miroslava Vrubleskaja, Vitalijus Tichomirovas, Tatjana Geglienė, MB „Įmonių administravimas“, UAB „Centrinis bankroto biuras LT“.

7836.

79Remiantis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pateiktais duomenimis, bankroto administratoriams Miroslavai Vrublevskajai, Vitalijui Tichomirovui ir MB „Įmonių administravimas“ yra paskirtos nuobaudos – įspėjimai, UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ pripažintas pažeidęs FABĮ 8 straipsnio 2 dalies 1 punktą, tačiau šiam asmeniui nuspręsta už padarytus pažeidimus poveikio priemonių netaikyti (e. b. t. 2, b. l. 182-183).

8037.

81Lėšų sumas, reikalingas bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratoriai nurodė: UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ – 150,00 Eur, veiklą vykdo Vilniuje(e. b. t. 2, b. l. 90), Miroslava Vrublevskaja – 120,00 Eur, veiklą vykdo Vilniuje (e. b. t. 2, b. l. 114), Tatjana Geglienė – 90,00 Eur, veiklą vykdo Vilniuje (e. b. t. 2, b. l. 129). Šių bankroto administratorių sutikimai yra pateikti į bylą.

8238.

83Teismas, įvertinęs aukščiau pateiktus duomenis bei atsižvelgęs į tai, kad bankroto administratorė Tatjana Geglienė neturi paskirtų nuobaudų, tiek bankroto administratorės buveinė, tiek pareiškėjo gyvenamoji vieta yra Vilniuje, pateiktos sąmatos dydį (90,00 Eur), į bankroto administratorės užimtumą bei patirtį (veiklą vykdo nuo 2009 m.) pareiškėjo G. T. bankroto administratore skiria Tatjaną Geglienę. FABĮ 11 straipsnio 3, 5 dalyse įtvirtintų pagrindų, dėl kurių teismas negalėtų skirti Tatjanos Geglienės, bankroto administratore, nenustatyta. Kaip minėta, teismui pateiktas Tatjanos Geglienės sutikimas, numatytas FABĮ 4 straipsnio 5 dalyje, atlikti bankroto procedūras, teismui pagal FABĮ 13 straipsnio 7 dalį pateiktas bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas. Įvertinus teismui pateiktą bankroto administratorės lėšų sumą, reikalingą bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, 90,00 Eur suma yra protinga ir pagrįsta, todėl nustatytina 90, Eur suma, kurią bankroto administratorė turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti (FABĮ 4 straipsnio 6 dalis, 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas).

8439.

85Pareiškėjas būtiniesiems poreikiams nurodo 320,00 Eur sumą, reikalingą higienos prekėms (20,00 Eur), maistui (170,00 Eur), komunalinėms paslaugoms (50,00 Eur), telefono ir interneto paslaugoms (20,00 Eur), nenumatytoms išlaidoms (60,00 Eur). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškime dėl fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo nurodoma tik preliminari suma, skirtina būtinųjų poreikių tenkinimui. Įvertinus pareiškėjo gaunamas pajamas, pareiškėjo kreditorinių įsiskolinimų dydį, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, teismas tvirtina, jog pareiškėjui kiekvieną mėnesį reikalinga piniginių lėšų suma yra 290,00 Eur (FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 9 punktas).

8640.

87Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu nustatytinas 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

8841.

89Remiantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalies reglamentavimu nustatytinas maksimalus įstatymo leidėjo nustatytas keturių mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

90Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1-3 dalimis, CPK 290-291 straipsniais,

Nutarė

91Iškelti G. T. (asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ), Vilniuje, bankroto bylą.

92Paskirti G. T. bankroto administratore Tatjaną Geglienę (asmens kodas ( - ) veikiančią adresu Taikos g. 12-8, Vilnius.

93Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.

94Patvirtinti 90,00 Eur (devyniasdešimties eurų) sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti G. T. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

95Patvirtinti 290,00 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt eurų) sumą reikalingą kiekvieną mėnesį G. T. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

96Nustatyti keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

97Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos.

98Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jelena Leščinskienė,... 2. sekretoriaujant Gintarei Žemaitytei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui G. T.,... 4. suinteresuotiems asmenims R. D., V. V. bei jo atstovui advokatui Pauliui... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo G.... 6. Teismas... 7. 1.... 8. Pareiškėjas G. T. (toliau – pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 9. 2.... 10. Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad atitinka Fizinių asmenų bankroto... 11. 3.... 12. Suinteresuotas asmuo UAB „Šilėja“ atsiliepime į pareiškimą nurodė,... 13. 4.... 14. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio... 15. 5.... 16. Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ atsiliepime į pareiškimą su... 17. 6.... 18. Suinteresuotas asmuo V. V. atsiliepime į pareiškimą prašo pareiškimą... 19. 7.... 20. Pareiškėjas 2019 m. liepos 25 d. pateikė teismui papildomus rašytinius... 21. 8.... 22. Suinteresuotas asmuo V. V. 2019 m. rugpjūčio 2 d. pateikė teismui... 23. 9.... 24. Suinteresuotas asmuo UAB „Intrum Lietuva“, antstoliai Donatas Kisielius,... 25. 10.... 26. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą, prašymų nagrinėti... 27. 11.... 28. Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė pareiškimą ir jame išdėstytus... 29. 12.... 30. Suinteresuotas asmuo V. V. ir jo atstovas teismo posėdžio metu palaikė... 31. 13.... 32. Suinteresuotas asmuo R. D. teismo posėdyje su pareiškimu nesutiko.... 33. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 34. 14.... 35. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1 dalis... 36. 15.... 37. Fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti... 38. 16.... 39. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo... 40. 17.... 41. Dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo skolas kreditoriams AB... 42. 18.... 43. Teismas, įvertinęs pareiškėjo ir jo kreditorių nurodytus duomenis apie... 44. 19.... 45. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas neturi jokio... 46. 20.... 47. Formaliai vertinant pareiškėjo pradelstų įsipareigojimų dydį, kuris... 48. 21.... 49. Kita FABĮ numatyta sąlyga bankroto bylos iškėlimui – FABĮ 5 straipsnio 8... 50. 22.... 51. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nesąžiningumas gali būti... 52. 23.... 53. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad įstatymo tikslą atitiktų... 54. 24.... 55. Atkreiptinas dėmesys, kad civilinėje byloje galiojant sąžiningumo... 56. 25.... 57. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju suinteresuoti asmenys SIA „B2Kapital“ ir... 58. 26.... 59. Teismas, pasisakydamas dėl nurodytų, suinteresuotų asmenų teigimu, galimai... 60. 27.... 61. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad nagrinėjamoje... 62. 28.... 63. Suinteresuotas asmuo V. V. pareiškėjo nesąžiningumą taip pat sieja su šio... 64. 29.... 65. Bylos duomenys patvirtina, kad buvusiai pareiškėjo įmonei UAB... 66. 30.... 67. Be to, net ir konstatavus, kad suinteresuoto asmens ir banko finansuoti... 68. 31.... 69. Įvertinęs nurodytas aplinkybes bei padarytas išvadas, teismas sprendžia,... 70. 32.... 71. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, darytina išvada, jog... 72. 33.... 73. Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu, teismas,... 74. 34.... 75. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas G. T. teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 76. 35.... 77. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos... 78. 36.... 79. Remiantis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie... 80. 37.... 81. Lėšų sumas, reikalingas bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties... 82. 38.... 83. Teismas, įvertinęs aukščiau pateiktus duomenis bei atsižvelgęs į tai,... 84. 39.... 85. Pareiškėjas būtiniesiems poreikiams nurodo 320,00 Eur sumą, reikalingą... 86. 40.... 87. Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu nustatytinas 30 dienų nuo... 88. 41.... 89. Remiantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalies reglamentavimu nustatytinas maksimalus... 90. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 91. Iškelti G. T. (asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ), Vilniuje, bankroto... 92. Paskirti G. T. bankroto administratore Tatjaną Geglienę (asmens kodas ( - )... 93. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 94. Patvirtinti 90,00 Eur (devyniasdešimties eurų) sumą, kurią bankroto... 95. Patvirtinti 290,00 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt eurų) sumą... 96. Nustatyti keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 97. Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti Audito,... 98. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...