Byla 2A-2198-115/2011
Dėl drausmines nuobaudos panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės - Jankūnienės, Tatjanos Žukauskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės G. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-300-647/2011 pagal ieškovės G. G. ieškinį atsakovui Juodšilių ,,Šilo‘‘ gimnazijai dėl drausmines nuobaudos panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovė G. G. ieškiniu prašė panaikinti Juodšilių „Šilo" gimnazijos direktoriaus 2010 m. gegužės 24 d. įsakymą Nr. Pl-66 ir pripažinti, kad ieškovei drausminė nuobauda skirta neteisėtai, priteisti iš atsakovo Juodšilių „Šilo" gimnazijos ieškovei visas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad Juodšilių „Šilo‘‘ gimnazijos direktorė 2010 m. gegužės 24 d. priėmė įsakymą Nr. P1-66, kuriuo už netinkamą pedagoginės veiklos organizavimo būdų, formų ir priemonių pasirinkimą, prieštaraujantį pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams, bei neleistiną ir netaktišką elgesį su mokinių tėvais, ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda - papeikimas. Atsakovas neturi objektyvių įrodymų, kurie pagrįstų, kad ieškovė terorizavo vaikus, ar grasino jiems, ar jų tėvams. Visuose atsakovo raštuose, kuriais remiantis ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda, yra pateikiami atsakovo kontroliuojamų asmenų, darbuotojų, pasisakymai, todėl šie dokumentai negali būti tinkamas pagrindas teigti buvus atsakovo nurodytas aplinkybes. Ieškovė neturėjo dokumentų, kurie buvo pagrindas paskirti drausminę nuobaudą, nei kreipiantis į darbo ginčų komisiją, nei nagrinėjant šį ginčą darbo ginčų komisijoje, tokiu būdu atsakovas apribojo ieškovės teisę į gynybą. Ieškovė turi daugiau nei 21 metų pedagoginio darbo stažą, yra vyr. mokytoja. Iki kreipimosi į darbo ginčų komisiją ieškovė neturėjo skundų dėl atliekamo darbo. Visi nusiskundimai prasidėjo tuomet, kai pasipriešino atsakovo savivalei vienašališkai keisti darbuotojų darbo sąlygas. Darbo ginčų komisija nenustatinėjo ir detaliau nevertino ginčijamos drausminės nuobaudos skyrimo aplinkybių, tik formaliai konstatavo, kad prašymas neturi būti tenkinamas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 14 d.

8sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad 2010 m. balandžio 23 d. D. K. pateikė pareiškimą Juodšilių gimnazijos direktorei, kad atsisako leisti savo vaiką D. K. į vokiečių kalbos pamokas, kol bus patikrintas ir įvertintas mokytojos G. G. darbas ir jo rezultatai, nes mokytoja dėl gautų skundų, liečiančių jos profesionalumą ir darbinę veiklą, psichologiškai terorizuoja vaikus, grasina teismais jų tėvams, jei šie nesiliaus skųstis ir pan. (b.l. 30), Juodšilių ,, Šilo‘‘ gimnazijos 2010 m. balandžio 26 d. direkcijos posėdyje (posėdžio protokolas Nr. 7), buvo nutarta kreiptis pagalbos į psichologinę tarnybą dėl psichologo pagalbos, nustatant ar mokiniai vokiečių kalbos pamokų metu patiria mokytojos G. G. psichologinį spaudimą terorą (b.l. 31-33). VBJ Juodšilių „Šilo‘‘ gimnazijos 7a klasės auklėtoja R. S. ir socialinė pedagogė R. S., vykdydamos gimnazijos direktorės pavedimą, pravedė pokalbius su 7a klasės mokiniais B. G., A. N., V. K., kurie pokalbio metu nurodė, kad vokiečių kalbos mokytoja sakė, kad jeigu vaikai skųsis savo tėvams, o tėvai skųsis administracijai, G. G. paduos tėvus į teismą ir, kad mokytoja jau kalbėjosi su savo advokatu, kad mokytoja kreipsis į teismą dėl to, kad D. K. nelanko vokiečių kalbos pamokų. VBJ Juodšilių „Šilo‘‘ gimnazijos socialinė pedagogė R. S. 2010-05-07 pravedė pokalbį su 7a mokine B. G., kurio metu mokinė nurodė, kad mokytoja G. G. mokyklos koridoriuje užsipuolė ją, reikalaudama pasakyti, kas išdavė ir kas parašė ant jos raštą. (b.l. 43-45). VBJ Juodšilių „Šilo‘‘ gimnazijos direktorės 2010 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. Vl-71 „Dėl komisijos mokytojų G. G. ir A. Ž. mokytojų pareigų vykdymo ištyrimo sudarymo‘‘ buvo sudaryta komisiją mokinio D. K. tėvo pareiškime išdėstytiems faktams patikrinti (b.l. 47). VBJ Juodšilių „Šilo" gimnazijos direktorės 2010-05-07 įsakymu Nr. Vl-71 sudaryta komisija mokinio D. K. tėvo pareiškime išdėstytiems faktams patikrinti (b.l. 47). 2010 gegužės 13 d. komisija pateikė pažymą dėl vokiečių kalbos mokytojos G. G. galimų mokytojos pareigų nevykdymo eigos, kurioje buvo nustatyta, kad vokiečių kalbos mokytoja G. G. tinkamai nevykdo mokytojos pareigų, daro spaudimą vaikams, bei jų tėvams. Pamokų metu su mokiniais analizuoja problemas, susijusias su nepamokine veikla ir daro psichologinį spaudimą mokiniams, grasina gimnazijos administracijai, mokinių tėvams, elgiasi neetiškai, tuo pažeidė vidaus darbo taisyklių 83 p. (b.l. 51-52). VBJ Juodšilių „Šilo‘‘ gimnazijos metodinė taryba 2010 m. gegužės 13 d. posėdyje (protokolas Nr. 6) nusprendė, kad G. G. tinkamai nevykdo mokytojos pareigų, savo problemas sprendžia darydama spaudimą vaikams, bei jų tėvams. Pamokų metu su mokiniais analizuoja problemas, susijusias ne su pamokine veikla, elgiasi neetiškai. Mokytoja pažeidė vidaus darbo taisyklių 83 p., pareiginių nuostatų 2.2. p.. Tokį ieškovės elgesį VBJ Juodšilių „Šilo" gimnazijos direktorė pagrįstai vertino kaip darbo drausmės pažeidimą ir pagrindą taikyti ieškovei drausminę nuobaudą ir VBJ Juodšilių „Šilo‘‘ gimnazijos direktorė 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. Pl-66 paskyrė ieškovei drausminę nuobaudą – papeikimą (CPK 185 str.).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

10Ieškovė G. G. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį patenkinti visa apimtimi. Paaiškina, kad teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad atsakovas piktnaudžiaudamas savo padėtimi, paskyrė drausminę nuobaudą neišklausęs ieškovės paaiškinimų. Išdėstydamas tik byloje nustatytas faktines aplinkybes, visiškai nepateikdamas jų teisinio vertinimo teismas pažeidė esminius civilinio proceso teisės į tinkamą teismo procesą bei teisės būti išklausytam principus.

11Teismas visiškai nenagrinėjo ieškinyje išdėstytų argumentų dėl paskirtos drausminės nuobaudos neteisėtumo. Į visas darbdavio sudaromas komisijas konkrečių darbuotojų veiklai tirti įeina tik darbdaviui lojalūs darbuotojai. Tai, kad atsakovo veiksmai nukreipti prieš ieškovę ir jos kolegę A. Ž. rodo tai, kad tik jų veiksmams tirti buvo sudaryta komisija. Atsakovas neturi objektyvių įrodymų, kad ieškovė terorizavo vaikus ar grasino jiems ar jų tėvams. Visuose atsakovo raštuose, kurie yra pagrindas atsakovui teigti aplinkybes, dėl kurių ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda, yra pateikiami atsakovo kontroliuojamų asmenų, darbuotojų, pasisakymai. Atsakovo veiksmai apklausiant vaikus yra netoleruotini ir pažeidžiantys šių vaikų teises.

12Atsakovas pažeidė DK 240 str. 1 d., kadangi nepareikalavo atsakovės pateikti pasiaiškinimą dėl įtariamo darbo drausmės pažeidimo. Ieškovė turi daugiau nei 21 metų pedagoginio darbo stažą, yra vyr. mokytoja. Iki šiol jokių skundų dėl atliekamo darbo nėra turėjusi. Visi nusiskundimai prasidėjo tada, kai ieškovė pasipriešino atsakovo savivalei vienašališkai keisti darbuotojų darbo sąlygas, neteisėtai nustatyti darbo sutarties sąlygas.

13Drausminė nuobauda ieškovei buvo skirta už tai, kad neva netinkamai pasirinko pedagoginės veiklos organizavimo būdus, priemones ir formas. Tačiau teismas visiškai neanalizavo, kas ir kaip nustato reikalavimus mokytojams pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir priemones, nekvietė specialistų, kurie galėtų patvirtinti arba paneigti, jog iš tiesų ieškovė netinkamai vykdė pedagoginę veiklą. Teismas nesiaiškino ir neatsakė į esminį bylos klausimą, ar mokiniams paaiškintos jų teisės, kurias jiems suteikia Konstitucija, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija, yra nepedagoginis elgesys.

14Atsakovas VBĮ Juodšilių „Šilo“ gimnazija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti ir palikti galioti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Paaiškina, kad faktinės aplinkybės, liudytojų parodymai, byloje esantys rašytiniai įrodymai vienareikšmiškai patvirtina, kad ieškovės elgesys su mokiniais, jos mokymo metodai neturi nieko bendro su Švietimo įstatymo nuostatomis, mokinių ugdymu, žinių teikimu. Niekas negali paneigti, kad kiekvienas žmogus turi teisę ginti savo teises, tačiau pamoka nėra ta vieta, kur šias teises galima ginti. Taip pat nesuderinama su mokymo procesu, su pedagogine etika ir aiškinimas mokiniams kaip tos teisės gali būti ginamos, ypač kai toks aiškinimas yra nukreiptas prieš jų tėvus.

15Visos aplinkybės byloja apie tai, kad ieškovė ne tik, kad nerado, bet ir neieškojo pedagoginio kontakto nei su mokiniais, nei su jų tėvais, į bet kokias pastabas dėl darbo reagavo perdėtai jautriai, piktai ir neatsakingai. Ieškovei atrodė, kad ji yra persekiojama už savo teisių gynimą, tačiau gimnazijos administracija tik reagavo į mokinių tėvų pareiškimus ir skundus, siekdama, kad mokiniams mokymo įstaigoje būtų suteikiamos žinios ir jie būtų apsaugoti ir atriboti nuo visko, kas nėra susiję su mokymo procesu.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.).

19Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.).

20Apeliantė (ieškovė) G. G. apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo atmestas jos reikalavimas dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, nurodant, kad sprendimas yra be motyvų, teismas nenagrinėjo ir neatsižvelgė į jos argumnetus.

21Kolegija išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistas.

22Dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo

23Nors apeliantė ir teigia, kad sprendimas yra be motyvų, tačiau skunde nurodyti argumentai yra nepagrįsti, nes sprendimas iš esmės atitinka CPK 270str. įtvirtintus reikalavimus. Motyvuojamoje sprendimo dalyje teismas išaiškino darbo drausmės pažeidimo sąvoką, nurodė kitas darbo kodekso normas, reglamentuojančias drausminės nuobaudos skyrimą, o taip pat įrodymus, kurių pagrindu padarė išvadą, jog ieškovė pažeidė Vidaus darbo taisyklių 83p, Pedagogo pareiginių nuostatų 2.2p. ir padarė darbo drausmės pažeidimą, už kurį skundžiama drausminė nuobauda yra paskirta pagrįstai. Tuo pačiu teismas atmetė ieškovės argumentus dėl darbo drausmės pažeidimo nebuvimo, todėl kolegija sprendžia, kad panaikinti teismo sprendimą dėl motyvų nebuvimo pagrindo nėra (CPK 329str.2d.4p.).

24Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

25Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo jos argumentų, jog drausminė nuobauda jai yra paskirta dėl susiklosčiusų konfiltinių santykių tarp gimnazijos vadovės ir kelių mokytojų. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovei drausminė nuobauda buvo paskirta atlikus tyrimą reaguojant į mokinių tėvų nusiskundimus dėl jos elgesio, atsisakymo leisti vaikus į apeliantės vedamas vokiečių kalbos pamokas. Be to, ieškovės atžvilgiu gautas skundas buvo tiriamas komisijos, aplausiami vaikai. Panašių skundų buvo gauta ir anksčiau, todėl teigti, kad drausminė nuobauda apeliantei paskirta kerštaujant pagrindo nėra.

26Kolegija nesutinka su apeliante ir dėl DK 240str.1d. pažeidimo, nes darbdavys 2010-05-07 raštu ieškovės pareikalvo pateikti pasiaiškinimą, nurodant dėl ko (b.l.42), tačiau apeliantė pripažįsta pati, jog šio reikalavimo neįvykdė. Be to, teismų praktikoje pasiaiškinimo iš darbuotojo nepareikalvimas ar jo nebuvimas paprastai nelaikomas esminiu pažeidimu, duodančiu pagrindą panaikinti paskirtą drausminę nuobaudą. Tačiau kkiekvienu atveju yra būtina konstatuoti dėl darbuotojo kaltės padarytą darbo drausmės pažeidimą (DK 234str.), kuris pasireiškia darbo pareigų, nustatytų norminių teisė aktų nevykdymu arba netinkamu vykdymu.

27Šioje byloje teismas nustatė, kad 2010 m. balandžio 23 d. D. K. pateikė pareiškimą Juodšilių gimnazijos direktorei, kad atsisako leisti savo vaiką D. K. į vokiečių kalbos pamokas, kol bus patikrintas ir įvertintas mokytojos G. G. darbas ir jo rezultatai, nes mokytoja dėl gautų skundų, liečiančių jos profesionalumą ir darbinę veiklą, psichologiškai terorizuoja vaikus, grasina teismais jų tėvams, jei šie nesiliaus skųstis (b.l. 30), Juodšilių ,, Šilo‘‘ gimnazijos 2010 m. balandžio 26 d. direkcijos posėdyje (posėdžio protokolas Nr. 7), buvo nutarta kreiptis pagalbos į psichologinę tarnybą dėl psichologo pagalbos, nustatant ar mokiniai vokiečių kalbos pamokų metu patiria mokytojos G. G. psichologinį spaudimą terorą (b.l. 31-33). VBJ Juodšilių „Šilo‘‘ gimnazijos 7a klasės auklėtoja R. S. ir socialinė pedagogė R. S., vykdydamos gimnazijos direktorės pavedimą, pravedė pokalbius su 7a klasės mokiniais ir nustatė, jog pamokų metu ieškovė sakiusi vaikams, jeigu jie skųsis savo tėvams, o tėvai administracijai, G. G. paduos tėvus į teismą ir, kad mokytoja jau kalbėjosi su savo advokatu. Pokalbių metu taip pat nustatyta, kad mokytoja G. G. mokyklos koridoriuje užsipuolė vieną mokinę, reikalaujant pasakyti, kas išdavė ir kas parašė ant jos raštą. (b.l. 43-45). VBJ Juodšilių „Šilo‘‘ gimnazijos direktorės 2010 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. Vl-71 „Dėl komisijos mokytojų G. G. ir A. Ž. mokytojų pareigų vykdymo ištyrimo sudarymo‘‘ buvo sudaryta komisiją mokinio D. K. tėvo pareiškime išdėstytiems faktams patikrinti (b.l. 47). VBJ Juodšilių „Šilo" gimnazijos direktorės 2010-05-07 įsakymu Nr. Vl-71 sudaryta komisija mokinio D. K. tėvo pareiškime išdėstytiems faktams patikrinti (b.l. 47), 2010 gegužės 13 d. pažymoje nurodė, kad vokiečių kalbos mokytoja G. G. tinkamai nevykdo mokytojos pareigų, daro spaudimą vaikams, bei jų tėvams. Pamokų metu su mokiniais analizuoja problemas, susijusias su nepamokine veikla ir daro psichologinį spaudimą mokiniams, grasina gimnazijos administracijai, mokinių tėvams, elgiasi neetiškai, tuo pažeidė vidaus darbo taisyklių 83 p. (b.l. 51-52). VBJ Juodšilių „Šilo‘‘ gimnazijos metodinė taryba 2010 m. gegužės 13 d. posėdyje (protokolas Nr. 6) nusprendė, kad G. G. tinkamai nevykdo mokytojos pareigų, savo problemas sprendžia darydama spaudimą vaikams, bei jų tėvams ir tuo pažeidė Vidaus darbo taisyklių 83 p.(b.l.64-76), Pedagogo pareiginių nuostatų 2.2. p.(b.l., 51-52, 57-63).

28Kolegija sprendžia, kad nurodytų įrodymų pagrindu ieškovės elgesys galėjo būti traktuotajamas kaip darbo drausmės pažeidimas, kadangi jis prieštarauja paminėtiems lokaliniams aktams. Pažymėtina ir tai, kad tokiu savo elgesiu ieškovė faktiškai pažeidė ir Darbuotojo etikos kodekso 2.2p.(b.l.5456), o panašių nusiskundimų ieškove buvo anksčiau ir jie tęsiasi toliau (b.l. 37-41, 48-49, 114). Todėl darytina išvada, kad VBJ Juodšilių „Šilo" gimnazijos direktorės 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. Pl-66 drausminė nuobauda (papeikimas) ieškovei yra parinkta ir paskirta nepažeidžaint DK 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241str. reiklavimų.

29Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

30Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai aiškino, taikė materialinės ir procesinės teisės normas bei priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apleiacinį skundą jame nurodytais argumentais pagrindo nėra(CPK 326str.1d.1p.).

31Apeliacinis teismas turėjo 31,75 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu apeliacinės instancijos teisme. Atmetus apeliacinį skundą kaip nepagrįstą, ši suma valstybei priteistina iš apelianto (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321 straipsnio 1 dalimi, 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

33Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.2-300-647/2011 palikti nepakeistą.

34Priteisti iš ieškovės G. G. 31,75Lt. valstybei procesinių dokumentų siuntimo(pašto) išlaidų

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovė G. G. ieškiniu prašė panaikinti Juodšilių „Šilo" gimnazijos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 14 d.... 8. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad 2010 m. balandžio 23 d. D.... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 10. Ieškovė G. G. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės... 11. Teismas visiškai nenagrinėjo ieškinyje išdėstytų argumentų dėl... 12. Atsakovas pažeidė DK 240 str. 1 d., kadangi nepareikalavo atsakovės pateikti... 13. Drausminė nuobauda ieškovei buvo skirta už tai, kad neva netinkamai... 14. Atsakovas VBĮ Juodšilių „Šilo“ gimnazija atsiliepimu į apeliacinį... 15. Visos aplinkybės byloja apie tai, kad ieškovė ne tik, kad nerado, bet ir... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 20. Apeliantė (ieškovė) G. G. apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios... 21. Kolegija išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo... 22. Dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo... 23. Nors apeliantė ir teigia, kad sprendimas yra be motyvų, tačiau skunde... 24. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 25. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo jos... 26. Kolegija nesutinka su apeliante ir dėl DK 240str.1d. pažeidimo, nes darbdavys... 27. Šioje byloje teismas nustatė, kad 2010 m. balandžio 23 d. D. K. pateikė... 28. Kolegija sprendžia, kad nurodytų įrodymų pagrindu ieškovės elgesys... 29. Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui... 30. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 31. Apeliacinis teismas turėjo 31,75 Lt pašto išlaidų, susijusių su... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 33. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimą... 34. Priteisti iš ieškovės G. G. 31,75Lt. valstybei procesinių dokumentų...