Byla 2A-175/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei dalyvaujant atsakovei K. P., atsakovės adv. Anatolijui Novikovui viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės K. P. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr.2-485-42/2006 pagal byloje pagal ieškovų A. D. M., A. Č., A. Č., J. R., V. P., Teresės M. K., J. V. ieškinį Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno rajono savivaldybei, Lietuvos žemės ūkio universitetui, A. S., K. P., J. A. M., trečiajam asmeniui VĮ „Registrų centras“ Kauno filialui dėl sprendimo, įsakymų, sandorių, registro įrašų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai A. D. M., A. Č., A. Č., J. R., V. P., T. M. K., J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno rajono savivaldybei, Lietuvos žemės ūkio universitetui, A. S., K. P., J. A. M., dėl sprendimo, įsakymų, sandorių, registro įrašų pripažinimo negaliojančiais. Kauno apygardos teismas 2003 m. spalio 2 d. sprendimu iš dalies tenkindamas ieškovų apeliacinį skundą, panaikino Kauno raj. apylinkės teismo 2003 m. vasario 12 d. sprendimą ir pripažino negaliojančiomis Kauno raj. Noreikiškių apylinkės tarybos 21-sios sesijos 1994 m. kovo 1 d. sprendimo dalis, kuriomis atsakovei K. P. ( - ) buvo suteikta 0,50 ha asmeninio ūkio žemės bei 1995 m. rugpjūčio 10 d. Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr.637 “Dėl asmeninio ūkio žemės sklypų pardavimo Kauno rajone” dalį, kuria K. P. toje pačioje vietovėje leista pirkti 0,50 ha žemės ir įpareigojo Kauno apskrities viršininko administraciją natūra atkurti ieškovėms nuosavybės teises į J. V. priklausiusios 0,78 ha žemės, esančios ( - ). Teismas pripažino negaliojančia ir 1996 m. rugsėjo 24 d. tarp Kauno apskrities viršininko administracijos ir K. P. sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties dalį, kuria jai buvo parduotas 0,50 ha žemės sklypas ( - ), tačiau restitucijos klausimą pagal panaikintą sandorį perdavė nagrinėti iš naujo apylinkės teismui. Kauno rajono apylinkės teismas 2005 m. lapkričio 28 d. nutartimi, nustatęs, kad ginčo žemės sklypo vertė viršija 100 000 Lt, laikė, kad byla teisminga apygardos teismui.

4Spręsdamas restitucijos klausimą Kauno apygardos teismas 2006 m. spalio 5 d. sprendime nurodė, kad pripažinus sandorį negaliojančiu, turi būti sprendžiamas restitucijos klausimas, kuris yra neatskiriama ieškinio dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dalis. Kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį, o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. Teismas nurodė, jog Kauno apygardos teismo sprendimu Kauno apskrities viršininko administracija, buvo įpareigota natūra atkurti ieškovėms nuosavybės teises į J.V. priklausiusią 0,78 ha žemės ( - ), tai yra, ir į K.P. priklausiusią 0,50 ha ginčo žemę, ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad šis įpareigojimas yra įvykdytas. Todėl taikytina vienašalė restitucija, nes ginčo žeme atsakovė K.P. nedisponuoja. Restitucijai taikytinos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-608/2003 nuostatos, jog grąžintiną pinigų sumą litais privalo paskaičiuoti ir pateikti teismui šalys. Piniginis ekvivalentas apskaičiuojamas taikant kainas, galiojusias tuo metu, kai skolininkas gavo tai, ką privalo grąžinti. Atsakovė pateikė ginčo žemės sklypo vertės nustatymą, jeigu toks sklypas būtų parduodamas žemės rinkos sąlygomis, todėl ši vertė negali būti taikoma parduodant žemę lengvatinėmis sąlygomis. Teismas nurodė, jog restitucijai taikytina ginčo žemės sklypo vertė, kurią pateikė Kauno apskrities viršininko administracija, nes ji atitinka sąlygas, kuriomis atsakovė ginčo sklypą įsigijo iš valstybės, todėl Kauno apskrities viršininko administracija įpareigotina grąžinti atsakovei 1466,16 Lt sumą.

5Apeliaciniu skundu atsakovė K. P. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimą ir prašo iš Kauno apskrities viršininko administracijos priteisti 112 500 Lt už paimamą žemę. Nurodo, kad:

61. Restitucija, jeigu ji negali būti įvykdyta natūra, atliekama pinigais. Piniginis ekvivalentas apskaičiuojamas taikant kainas, galiojusias tuo metu, kai skolininkas gavo tai, ką jis privalo grąžinti. Investicinių čekių vertė gali būti nustatyta pagal tuo metu buvusią investicinių čekių perkamąją galią. Apeliantė nurodo, jog 1996 m. už investicinius čekius galėjo įsigyti 0,50 ha žemės sklypą, todėl nesant galimybės grąžinti natūra, jai turi būti sumokėta tokia pinigų suma, už kurią ji galėtų įsigyti 0,50 ha žemės sklypą.

72. Teismas sprendime nepasisakė dėl sandorio šalių kaltės, o tik nurodė, jog negalima taikyti restitucijos pagal apeliantės nurodytą sumą, nes sklypas įsigytas lengvatinėmis sąlygomis.

83. Teismas neįvertino aplinkybės, jog apeliantė ginčo sklypu naudojosi 9 metus ir tai buvo vienas iš jos pragyvenimo šaltinių.

9Atsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, jog nesutinka su apeliantės apeliacinio skundo argumentais ir prašo Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Kaip jau buvo minėta, apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė restitucijos taikymą reglamentuojančias teisės normas ir priteisė nepagrįstai mažą piniginę sumą.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 2000 m. liepos 18 d. įstatymo Nr. VIII-1864 44 straipsnis numato, kad Civilinio kodekso šeštosios knygos X skyriaus normos dėl restitucijos taikomos ir sprendžiant ginčus, kilusius iš civilinių santykių, atsiradusių iki šio kodekso įsigaliojimo, jeigu restitucija taikoma įsigaliojus šiam kodeksui. Todėl ginčui taikytinos 2000 m. Civilinio kodekso nuostatos.

14Restitucija yra civilinių teisių gynimo būdas, kai šaliai grąžinama tai, ką ji perdavusi kitai šaliai, o iš nepagrįstai įgijusios šalies išieškoma tai, ką ši nepagrįstai gavusi. Civilinio kodekso 6.145 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu nuo sudarymo pradžios arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos.

15Restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma, arba sukeltų didelių nepatogumų šalims. Tokiu atveju restitucija atliekama sumokant ekvivalentą pinigais (CK 6.146 str.). Piniginis ekvivalentas apskaičiuojamas taikant kainas, galiojusias tuo metu, kai skolininkas gavo tai, ką jis privalo grąžinti.

16Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentu, jog pirmosios instancijos teismas jai iš Kauno apskrities viršininko administracijos turėjo priteisti 112 500 Lt už paimamą žemę, nes šiuo metu iš jos paimto ir savininkams grąžinamo 0.50 ha žemės sklypo vertė yra 112 500 Lt. Kolegija pažymi, jog vadovaujantis CK 6.147 straipsniu taikant restituciją piniginis ekvivalentas skaičiuojamas taikant kainas, kurios galiojo, kai skolininkas gavo tai, ką atliekant restituciją privalo grąžinti. Todėl apeliantei priteistina suma turi būti skaičiuojama pagal žemės pirkimo metu, t.y. 1996 metais, galiojusias žemės kainas.

17Iš bylos medžiagos matyti, jog K. P. 1996 m. rugsėjo 24 d. lengvatinėmis sąlygomis iš Kauno apskrities viršininko administracijos įsigijo 0,50 ha žemės sklypą ( - ) (t.1. b.l. 150). Kartu apeliantė pirko ir kitą 0,53 ha žemės sklypą ( - ). Už šiuos abu žemės sklypus K. P. sumokėjo 61,21 investicinių čekių (t.1. b.l. 153; t.3, b.l. 144).

18Kadangi šiuo metu investiciniais čekiais atsiskaitymai negalimi, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė restituciją atlikti sumokant ekvivalentą pinigais (CK 6.146 str.). Kaip jau minėta, pagal CK 6.147 straipsnio 1 dalį piniginis ekvivalentas apskaičiuojamas taikant kainas, galiojančias tuo metu, kai skolininkas gavo tai, ką jis privalo grąžinti, t.y. iš esmės turi būti teisingai atlyginama - grąžinama tokia pinigų suma, kokią asmuo yra išleidęs. Kadangi restitucijos tikslas atstatyti šalis į ankstesnę padėtį, todėl nė viena restitucijos šalis negali gauti turto daugiau nei jo turėjo. Asmeninio ūkio žemės, kurią pirko apeliantė, žemės pirkimo metu, t.y. 1996 metais, kaina buvo apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl parduodamos valstybinės žemės ir išperkamos nominalios kainos nustatymo ir jos taikymo tvarkos“. 1994 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 183 „Dėl asmeninio ūkio žemės pardavimo“ Lietuvos Respublikos piliečiams, turėjusiems teisę pirkti asmeninio ūkio žemę, numatė galimybę žemę įsigyti lengvatinėmis sąlygomis. Šiuo atveju žemės kaina buvo mažinama 25 procentais. Lengvatinėmis sąlygomis asmeninio ūkio žemę įsigijo ir K. P. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė restituciją ir priteisė žemės pirkimo – pardavimo metu apeliantės sumokėtą sumą, kurios piniginis ekvivalentas lygus 1466,16 Lt (t.3, b.l. 138).

19Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentu, jog pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti CK 6.147 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal kurias skolininkui negalint suteikti kito sklypo ir esant jo kaltei, skolininkas privalo sumokėti didžiausią kainą. Kolegija pažymi, jog Kauno apskrities viršininko administracijos kaltė nebuvo nustatyta jokiais teismų sprendimais. Kaip atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos kaltę apeliantė nurodo, tai, jog parduodant jai žemę sutartį rengė ir ją sudarė pažeidžiant galiojusius įstatymus būtent Kauno apskrities viršininko administracija.

20Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos K. P atžvilgiu Kauno apskrities viršininko administracija neatliko jokių nesąžiningų ar kaltų veiksmų. Priešingai žemės sklypas K. P buvo parduotas lengvatinėmis sąlygomis. Ji šiuo sklypu naudojosi ir gavo iš jo pajamas.

21Ginčo žemės sklypo pirkimo - pardavimo K. P sutartis buvo pripažinta negaliojančia ne dėl Kauno apskrities viršininko administracijos neteisėtų veiksmų K. P atžvilgiu, o visai dėl kitų priežasčių. Todėl teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo taikyti restituciją pagal LR CK 6.147 straipsnio 2 dalies nuostatas.

22Dėl aukščiau išdėstytų argumentų nėra pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismas, taikydamas restituciją, pažeidė įstatymus. Todėl nėra pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti iš K P į valstybės biudžetą 48 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovai A. D. M., A. Č., A. Č., J. R., V. P., T. M. K., J. V. kreipėsi į... 4. Spręsdamas restitucijos klausimą Kauno apygardos teismas 2006 m. spalio 5 d.... 5. Apeliaciniu skundu atsakovė K. P. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 6. 1. Restitucija, jeigu ji negali būti įvykdyta natūra, atliekama pinigais.... 7. 2. Teismas sprendime nepasisakė dėl sandorio šalių kaltės, o tik nurodė,... 8. 3. Teismas neįvertino aplinkybės, jog apeliantė ginčo sklypu naudojosi 9... 9. Atsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį... 10. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Kaip jau buvo minėta, apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir... 14. Restitucija yra civilinių teisių gynimo būdas, kai šaliai grąžinama tai,... 15. Restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma, arba... 16. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentu, jog pirmosios... 17. Iš bylos medžiagos matyti, jog K. P. 1996 m. rugsėjo 24 d. lengvatinėmis... 18. Kadangi šiuo metu investiciniais čekiais atsiskaitymai negalimi, todėl... 19. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentu, jog pirmosios... 20. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos K. P atžvilgiu Kauno apskrities... 21. Ginčo žemės sklypo pirkimo - pardavimo K. P sutartis buvo pripažinta... 22. Dėl aukščiau išdėstytų argumentų nėra pagrindo spręsti, kad pirmosios... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 24. Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 25. Priteisti iš K P į valstybės biudžetą 48 Lt išlaidų, susijusių su...