Byla A2.6.-147-827/2015

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė, sekretoriaujant Laimai Baniulytei, Gintarei Prunckaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui E. A., nukentėjusiajam L. M., suinteresuotam asmeniui J. S., išnagrinėjo administracinių teisės pažeidimų bylą, kurioje

2E. A., a.k. ( - ) gim. ( - ), nurodžiusio, kad gyvena ( - ), Vilniaus m. sav., traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio 5 dalį, 126 straipsnio 4 dalį, 127 straipsnio 1 ir 2 dalis, 130 straipsnio 1 dalį, ir

Nustatė

3E. A. 2014 m. rugpjūčio 30 d. apie 23.27 val. Vydūno – Tolminkiemio g., Vilniuje, vairavo automobilį Honda Civic, valst. Nr. ( - ) kuris nebuvo apdraustas transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, tokiais veiksmais pažeidė Kelių eismo taisyklių 238 punkto (redakcija galiojusi iki 2014 m. spalio 11 d.) reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 123 straipsnio 5 dalyje.

4Taip pat jis, būdamas susijęs su eismo įvykiu, iš eismo įvykio vietos pasišalino, tokiais savo veiksmais pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 231 punkto (redakcija galiojusi iki 2014 m. spalio 11 d.) reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 130 straipsnio 1 dalyje.

5Taip pat jis, pristačius jį į Vilniaus priklausomybės ligų centrą medicininei apžiūrai neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyta, tikrintis atsisakė, tokiais veiksmais pažeidė Kelių eismo taisyklių 18 punkto (redakcija galiojusi iki 2014 m,. spalio 11 d.) reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 126 straipsnio 4 dalyje.

6E. A. buvo kaltinamas tuo, kad 2014 m. rugpjūčio 30 d. apie 23.27 val. Vydūno – Tolminkiemio g., Vilniuje, vairavo automobilį Honda Civic, valst. Nr. ( - ) neturėdamas teisės vairuoti, buvo neatsargus ir neatidus, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, pastebėjęs jo važiavimo kryptimi, sankryžoje apsisukantį automobilį, nesugebėjo savalaikiai automobilio sustabdyti ar suvaldyti, atsitrenkė į priekyje apsisukimo manevrą atliekantį automobilį Fiat 500, valst. Nr. ( - ) Eismo įvykio metu kitam asmeniui – L. M. nežymiai sutrikdyta sveikata. Tokiais savo veiksmais E. A. pažeidė Kelių eismo taisyklių 14, 133, 134 punktų (redakcija galiojusi iki 2014 m. spalio 11 d.) reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 127 straipsnio 1 dalyje.

7Taip pat jis buvo kaltinamas tuo, kad 2014 m. rugpjūčio 30 d. apie 23.27 val. Vydūno – Tolminkiemio g., Vilniuje, vairavo automobilį Honda Civic, valst. Nr. ( - ) neturėdamas teisės vairuoti, buvo neatsargus ir neatidus, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, pastebėjęs jo važiavimo kryptimi, sankryžoje apsisukantį automobilį, nesugebėjo savalaikiai automobilio sustabdyti ar suvaldyti, atsitrenkė į priekyje apsisukimo manevrą atliekantį automobilį Fiat 500, valst. Nr. ( - ) Eismo įvykio metu apgadintos abi transporto priemonės. Tokiais savo veiksmais E. A. pažeidė Kelių eismo taisyklių 14, 133, 134 punktų (redakcija galiojusi iki 2014 m. spalio 11 d.) reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 127 straipsnio 2 dalyje.

8Administracinėn atsakomybėn traukiamas E. A. teismo posėdžio metu kaltę dėl jam inkriminuojamų administracinių teisės pažeidimų pripažino iš dalies, t.y. pripažino, kad vairavo nedraustą automobilį neturėdamas teisės vairuoti bei pasišalino iš eismo įvykio vietos, atsisakė tikrintis blaivumą. Nurodė, kad eismo įvykio aplinkybės buvo kitokios nei nurodyta ATP protokole. Automobilis Fiat, kurią kliudė važiavo ne priekyje, o šalimais, užkirto jam kelią, ko pasekoje įvyko avarija. Nurodė, kad jis vairavo automobilį Honda Civic, valst. Nr. ( - ) kuris priklauso jo seneliui V. S., įvykio dieną automobilį paėmė jo neatsiklausęs, važiavo savo reikalais į Pilaitės rajoną ir grįžtant įvyko eismo įvykis, iš kurio jis pasišalino. Nurodė, kad važiuodamas iš Pilaitės, važiavo Tolminkiemio gatve, antra juosta, greitis buvo apie 50 km/h, degė žalios spalvos šviesoforo signalas, matė, kaip pirmoje eismo juostoje važiuojantis automobilis Fiat lėtino greitį ir iš pirmos eismo juostos darė manevrą be jokių posūkio signalų, t.y. ar suko į kairę, ar norėjo apsisukti, užkirto jam kelią, jo vairuojamas automobilis atsitrenkė į kairės pusės Fiat automobilio galinį ratą, automobilis Fiat nuo smūgio apsisuko, įvyko eismo įvykis. Kadangi buvo pasimetęs, iš eismo įvykio vietos pasišalino, su automobiliu nuvažiavo namo, apžiūrėjo automobilį ir po 20 minučių atvyko policijos pareigūnai. Atvykus pareigūnams automobilyje sėdėjo jis, V. B., G. V. ir D. L.. Jis sėdėjo už automobilio vairo, tačiau pamatęs policijos pareigūnus, persėdo į mašinos galą. Nurodė, kad įvykio dieną ryte buvo vartojęs alkoholio, t.y. išgėręs porą skardinių alaus, tačiau blaivumą atsisakė tikrinti, nes nenorėjo pripažinti kaltės. Taip pat nurodė, kad automobilis Honda Civic priklauso seneliui, kuriam 85-86 metai ir kuris gyvena kartu, jis realiai minėtu automobiliu nesinaudoja. Automobilis buvo įgytas mamai važinėti į sodą, perpardavimui. Automobiliu naudojasi visi šeimos nariai, tačiau imant mašiną jis turėjo atsiklausti senelio leidimo, nes neturi teisių, Eismo įvykio dieną paėmė automobilio raktelius nuo šaldytuvo, senelio neatsiklausė. Nurodė, kad būdavo tokių atvejų, kad jis važinėjo su minėtu automobiliu netolimus atstumus, pvz. iki parduotuvės. Jo atžvilgiu buvo surašytas ATP protokolas už vairavimą bei teisių neblaiviam, tačiau nurodė, kad minėto pažeidimo aplinkybės irgi buvo kitos, nes jis neblaivus automobilio nevairavo, o tik atsisėdo į automobilį pasišildyti, todėl ją užvedė; minėto teismo nutarimo neskundė (b.l. 18-19). Prašė teismo skirti jam viešus darbus.

9Apklaustas kaip nukentėjusysis L. M. paaiškino, kad automobiliu Fiat, išnuomotu iš Citybee, važiavo Pilaitės rajone link Vydūno - Tolminkiemio gatvių sankryžos. Automobiliu važiavo trise: jis, J. S. ir I. V.. Jis sėdėjo galinėje sėdynėje už vairuotojo, automobilį vairavo J. S.. Įvykio metu buvo tamsu, linojo, tačiau slidu nebuvo. S. sankryžoje apsisukinėjo, ir jie jau buvo beveik apsisukę, kai į kairės pusės galinį ratą atsitrenkė A. su savo automobiliu. Eismo įvykio metu jam buvo praskelta galva, buvo iškviesti medikai, pareigūnai. Nurodė, kad eismo įvykio vietoje yra tik viena eismo juosta, tačiau kelio pločio nurodyti negali. Susidūrimas įvyko ne prie šviesoforo, o pačioje sankryžoje. Patikslino, kad iš Vydūno gatvės jie norėjo sukti į Tolminkiemio gatvę, ir kadangi vienoje eismo juostoje buvo priparkuota daug automobiliu, ja neįmanoma važiuoti, todėl visi važiuoja likusia viena eismo juosta, ir J. S. kai apsisukinėjo laikėsi dešinės pusės. Po smūgio su Andrijevskio vairuojamu automobiliu, automobilį Fiat susuko, tačiau negali nurodyti, kokioje eismo juostoje buvo sustojęs jų automobilis. Nurodė, kad eismo įvykio metu jam buvo praskelta galva, kaklo patempimas, tačiau nedarbingumo lapelio jis neėmė (b.l. 19-20, 21).

10Teismo posėdžio metu apklausiama liudytoja O. O. atsisakė duoti parodymus, tačiau nurodė, kad automobilis Honda Civic, valst. Nr. ( - ) buvo pirkta jos tėvo vardu, tačiau jis ja nesinaudojo. Sūnus E. A. norėjo ją susiremontuoti, išsilaikyti teises ir važinėti (b.l. 20).

11Apklaustas kaip liudytojas J. S. paaiškino, kad įvykio metu, automobiliu važiavo trise. Važiavo Vydūno gatve, privažiavus sankryžą degant žaliam šviesoforo signalui norėjo sukti į kairę ir apsisukti, tačiau už jo dideliu greičiu važiavęs automobilis Honda užkabino jo vairuojamo automobilio galinį šoną ir pasišalino iš eismo įvykio vietos. Nurodė, kad prieš eismo įvykį važiavo Vydūno gatve link Vakarinio aplinkkelio. Vydūno gatvėje yra dvi eismo juostos, kiekviena kryptimi po vieną eismo juostą, taip pat nurodė, kad dar yra autobusų eismo juosta, kurioje priparkuota daug automobilių. Ieškodamas vietos kur pastatyti automobilį, važiavo Vydūno gatve ir norėjo sankryžoje apsisukti ir grįžti atgal, ir kai sankryžoje darė posūkį, pajuto smūgį, mašina apsisuko 30-60 laipsniu kampu į priešingą pusę ir sustojo viduryje sankryžos. Jo vairuojamam automobiliui buvo nuplėštas bamperis, galinis ratas išmuštas iš vietos. Taip pat nurodė, kad link sankryžos važiavo pirma eismo juosta, prie sankryžos rodė posūkio signalą ir darė posūkį, automobilio greitis buvo apie 20-30 km/h, ir šiek tiek pasukus į kairę buvo smūgis kito automobilio (b.l. 20-21).

12Apklausta teismo posėdžio metu liudytoja I. V. parodė, kad eismo įvykio metu sėdėjo šalia vairuotojo, sankryžoje automobilis suko į kairę ir į juos trenkėsi kitas automobilis, kuris iš eismo įvykio vietos pabėgo. Eismo įvykio metu automobilyje gale sėdėjusiam L. M. buvo praskelta galva, todėl buvo kviesto medikai. Į juos atsitrenkusio ir iš eismo įvykio vietos pasišalinusio automobilio valstybiniai numeriai buvo rasti ant grindinio prie perėjos. Liudytojos nuomone, eismo įvykio vietoje buvo dvi eismo juostos, po juostą skirtingomis kryptimis. Jų automobilis važiavo tiesiai, vėliau suko į kairę pusę, kad apsisukti, ir susidūrimas įvyko prie pat sankryžos (prieš pėsčiųjų perėją), A. vairuojama mašina trenkėsi į jų mašinos kairės pusės galinį ratą (b.l. 21-22).

13Apklaustas kaip liudytojas policijos pareigūnas A. D. paaiškino, kad vyko pagal pranešimą apie eismo įvykį Pilaitėje, kur eismo įvykio kaltininkas pasišalino iš eismo įvykio vietos. Atvykę į eismo įvykio vietą Vydūno gatvėje pareigūnai rado dviejų durų mažą automobilį, kuris visas buvo apgadintas. Kai buvo forminamas eismo įvykis, pareigūnams buvo pranešta, kad avarijos kaltininkas rastas Grigiškėse namo kieme. Avarijos kaltininkas buvo nustatytas pagal eismo įvykio vietoje pamestus valstybinius automobilio numerius. Su nukentėjusiuoju po eismo įvykio bendravo, tačiau nepamena ką jis pasakojo apie eismo įvykį. Įvykio vietoje buvo sudarytas eismo įvykio vietos planas. Pagal vietoje rastus valstybinius numerius buvo nustatyta kam priklauso automobilis, pareigūnai nuvykę registracijos vieton rado automobilį, kuris dalyvavo autoįvykyje bei jame sėdinčius 4 asmenis, t.y. kaltininką, jauną apsaugos darbuotoją, merginą ir aukštą vaikiną. Apsaugos darbuotojas sėdėjo automobilio gale. Kaltininko rankos buvo kruvinos, prie pavarų perjungėjo buvo prikraujuota, todėl buvo įtarta, kad automobilį vairavo asmuo, kurio rankos buvo kruvinos. Buvo iškviesti ekspertai, visi asmenys nuvežti į narkologinį kabinetą ir vėliau į policijos komisariatą. Avarijos kaltininkas daugiausiai keikėsi, aiškino, kad jis niekur nevažiavo, jo automobilis stovėjo kieme. Kaltininko veiksmai buvo nekoordinuoti, nuo sklido alkoholio kvapas. Pareigūnai alkotesteriu kaltininko netikrino, o narkologiniame kabinete ar jis buvo tikrinamas pasakyti negali. Kaltininko automobilyje buvęs apsaugos darbuotojas aiškino, kad nieko nežino, miegojo, aušta vaikinas taip pat sakė nieko nežinantis, kad išėjo tik alaus pagerti, o mergina nurodė, kad nieko neaiškins, nes mylinti kaltininką (b.l. 22).

14Apklaustas kaip liudytojas policijos pareigūnas S. P. paaiškino, kad patruliavimo metu gavo iškvietimą vykti į Grigiškes, Lentvario gatvę, nes ten gali būti asmuo, kuris pasišalino iš eismo įvykio vietos. Atvykę nurodytu adresu pareigūnai rado automobilį Honda, kuri stovėjo šonu, už automobilio vairo sėdėjo A., kuris pamatęs pareigūnus, norėjo persėsti ant galinės sėdynės. Kieme dar buvo mergina, vyras, visi buvo nuvežti į policiją. A. buvo prašoma pateikti dokumentus, paaiškinti kas nutiko, ir jis aiškino, kad jis nevairavo, nuo sklido alkoholio kvapas, judesiai buvo nekoordinuoti. A. atsisakė tikrintis blaivumą, buvo nuvežtas į narkologinį kabinetą, tačiau ir ten atsisakė tikrintis, elgėsi agresyviai. P. A. buvo kraujuotos rankos, gal tai eismo įvykio pasekmės (b.l. 23).

15Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas D. L. paaiškino, kad pažįsta E. A. apie porą metų, jie draugai. Eismo įvykio dieną, apie 22.30 val. jis buvo Pilaitėje stotelėje šalia Maxima parduotuvės ir laukė autobuso .Pakeliu važiavo E. A., kuris jį pamatęs sustojo, pasisiūlė pavežėti. Jie važiavo nuo Maxima parduotuvės link Rimi parduotuvės. Prie sankryžos Citybee automobilis stovėjo pirmoje eismo juostoje ir jiems bevažiuojant link sankryžos, minėtas automobilis staiga pasuko į kairę pusę. E. A. stabdė savo automobilį, tačiau išvengti susidūrimo nepavyko. Nurodė, kad eismo įvykio metu automobiliu su E. A. važiavo dviese, jis sėdėjo šalia vairuotojo. Jie važiavo antra eismo juosta, dešinėje eismo juostoje prie sankryžos stovėjo CityBee automobilis, ji buvo sustojusi, ir jiems bevažiuojant staiga CityBee automobilis iš kart pradėjo sukti į kairę pusę ir įvyko eismo įvykis, kurio metu Honda automobilio kairysis bamperis kontaktavo su Fiat automobilio galiniu ratu. Po įvykio Fiat automobilis nučiuožė į priešingą eismo juostą. Patikslino, kad Fiat automobilis pradėjo sukti į kairę, kai atstumas tarp automobilių buvo apie 10-15 metrų. Kontaktas tarp Honda ir Fiat automobilių buvo tarp pirmos ir antros eismo juostų, jau įvažiavus į sankryžą, ant perėjos. Po susidūrimo E. A. sustojo, pastovėjo apie 5 sekundes ir netikėtai jis vėl pradėjo važiuoti. Negali nurodyti kokioje eismo juostoje buvo Honda automobilis, kai po susidūrimo sustojo sankryžoje. Eismo įvykio dieną jis buvo išgėręs skardinę alaus. Eismo įvykio metu automobilį vairavo E. A., tačiau jis negali nurodyti, ar E. A. buvo išgėręs. Kai po eismo įvykio nuvažiavo pas E. A. namo, t.y. į kiemą, jis išnešė butelį degtinės stresui nuraminti, jie išgėrė ir tada atvažiavo policijos pareigūnai. Negali nurodyti, kodėl policijos pareigūnai nenurodė, kad degtinės butelis buvo vietoje, kad jie gėrė degtinę (b.l. 30-31).

16Administracinio teisės pažeidimo duomenimis, 2014 m. rugpjūčio 30 d., apie 23.27 val., Vydūno – Tolminkiemio gatvių sankryžoje automobilis „Honda Civic“, valst. Nr. ( - ) vairuojamas E. A., vairuotojui važiuojant link Laivės per., atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusio ir apsisukinėjusio J. S. vairuojamą automobilį „Fiat 500“, valst. Nr. ( - ) ir po atsitrenkimo E. A. iš eismo įvykio vietos išvažiavo. Šio eismo įvykio metu buvo apgadintos abi transporto priemonės bei sužalotas automobilio „Fiat“ keleivis.

172014 m. rugpjūčio 30 d. Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokole ir eismo įvykio vietos plane užfiksuota, kad Vydūno g. važiuojamosios dalies plotis už sankryžos su Tolminkiemio g., skirtas važiuoti link Laisvės pr. 8,6 m, trys eismo juostos atitinkamai 3,0 m (visuomeniniam transportui), 2,6 ir 3,0 m; važiuojamoji dalis asfaltuota, asfalto danga eismo įvykio metu buvo šlapia (b.l. 2-3,4).

18Po eismo įvykio automobilis „Fiat" buvo užfiksuotas Vydūno - Tolminkiemio g. sankryžos tolimesniajame kairiame kampe, priekiu nukreiptas link Tolminkiemio g. taip, kad atstumas nuo jo priekinio dešiniojo rato iki Tolminkiemio g. važiuojamosios dalies įsivaizduojamo dešiniojo krašto buvo 3,7 m, galinio dešiniojo - 4,1 m; atstumas nuo automobilio galinės dalies iki Vydūno g. įsivaizduojamo dešiniojo krašto tęsinio, žiūrint nuo Laisvės pr. buvo 0,4 m. (b.l. 4).

192014 m. rugpjūčio 31 d. Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokole užfiksuota, kad buvo apgadintas automobilio „Fiat" galinis kairės pusės sparnas, galinis kairės pusės ratas, galinis bamperis. Bylos medžiagoje esančiose nuotraukose matyti, kad automobilio „Fiat" galinio kairės pusės rato ašis buvo palenkta galo kryptimi, dėl ko ratas priekine dalimi persikreipė į išorę (b.l. 11).

202014 m. rugpjūčio 31 d. Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokole užfiksuota, kad buvo apgadintas automobilio „Honda" stogas, variklio dangtis, priekinis stiklas, priekinis dešinės pusės žibintas, priekinis kairės pusės žibintas, priekinis bamperis, priekinis kairės pusės sparnas, priekinės kairės pusės durys, galinis dešinės pusės sparnas (b.l. 16).

212014 m. spalio 30 d. specialisto išvadoje nurodyta, kad L. M. nustatyta muštinė žaizda kaktoje. Sužalojimas galėjo būti padarytas aptariamo eismo įvykio metu ir kvalifikuojamas nežymiu sveikatos sutrikdymu (b.l. 25).

222014 m. rugpjūčio 31 medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akte nurodyta, kad E. A. atsisakė tikrintis alkotesteriu bei duoti kraujo mėginių. Išvadoje nurodyta, kad vartojęs alkoholio, neblaivus. Neturint kraujo tyrimo duomenų girtumo laipsnio nustatyti negalima (b.l. 66).

23Kadangi bylos nagrinėjimo metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neigė savo kaltę dėl eismo įvykio sukėlimo, nurodydamas, kad eismo įvykį sukėlė kito automobilio Fiat vairuotojas, važiuodamas pirma eile ir sukdamas į kairę, tuo užkirsdamas jam tiesiai važiuojančiam kelią, o nukentėjusysis ir automobilio Fiat vairuotojas nurodė priešingas aplinkybes, byloje 2015 m. sausio 19 d. teismo nutarimu buvo paskirta eismo įvykio ekspertizė (b.l. 446-47).

242015 m. gegužės 13 d. Lietuvos teismo ekspertizės centras pateikė ekspertizės aktą, kurio išvadoje nurodyta, kad: „Automobilio „Fiat 500", valst. Nr. ( - ) vairuotojo J. S. veiksmai, - prieš apsisukdamas iš anksto nepasitraukė prie pat Vydūno g. važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti link Laisvės pr. kairiojo krašto, dėl ko užtvėrė kelią ta pačia kryptimi antra eismo juostą važiavusiam E. A. vairuojamam automobiliui „Honda Civic", valst. Nr. ( - ) sudarydamas pastarojo vairuotojui neišvengiamą kliūtį, - techniniu požiūriu buvo nepriimtini ir sudarė pagrindinę sąlygą šiam eismo įvykiui kilti; Automobilį „Fiat 500", valst. Nr. ( - ) į padėtį, kurioje į jo šoną atsitrenkė automobilis „Honda Civic", valst. Nr. ( - ) vairuotojas J. S. galėjo pasukti apsisukimo manevrą pradėdamas iš Vydūno g. važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti link Laisvės pr. pirmos eismo juostos“ (b.l. 74-80).

25Teismas, atsižvelgdamas į visas aukščiau išvardintas aplinkybes, vertina, jog E. A. veikoje nėra administracinio teisės pažeidimų, numatytų ATPK 127 straipsnio 1 ir 2 dalyse, sudėties, todėl administracinio teisės pažeidimo byla šiose dalyje nutrauktina.

26Kelių eismo taisyklių 231 punkte (galiojusi redakcija pažeidimų padarymo metu) išvardintos eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui. Minėto punkto 4 papunktyje nurodyta, jog jeigu eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužeistas žmogus, pranešti apie eismo įvykį policijai ir pasilikti eismo įvykio vietoje arba, pranešęs policijai, sugrįžti į eismo įvykio vietą ir laukti, kol atvažiuos policija, išskyrus tuos atvejus, kai policija leido palikti eismo įvykio vietą arba turi būti suteikta pirmoji pagalba nukentėjusiam asmeniui ar jam pačiam. Todėl net ir nesant E. A. kaltės dėl įvykusio eismo įvykio, jis privalėjo pasilikti eismo įvykio vietoje.

27Vertinant surinktus įrodymus, darytina išvada, kad E. A. kaltė įvykdžius administracinius teisės pažeidimus, numatytus ATPK 123 straipsnio 5 dalyje, 126 straipsnio 4 dalyje, 130 straipsnio 1 dalyje, įrodyta byloje surinkta medžiaga –paties pažeidėjo E. A. rašytiniu paaiškinimu (b.l. 68) bei teismo posėdžio metu duotais paaiškinimais, Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybos Tarnybos organizavimo poskyrio specialisto A. B. tarnybiniu pranešimu (b.l. 1), kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolu (b.l. 2-3), eismo įvykio vietos planu (b.l. 4), fotolentelėmis (b.l. 510), transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokolais (b.l. 11-12, 16-17), VĮ „Regitra“ duomenų bazės informacija apie kelių transporto priemones (b.l. 18), transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktu (b.l. 19), BIRT ataskaitų žiūryklės duomenimis (b.l. 20), Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės patrulio R. D. tarnybiniu pranešimu (b.l. 21), Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės patrulio A. K. tarnybiniu pranešimu (b.l. 22), specialistės J. M.- Čobot paaiškinimu (b.l. 25), nukentėjusiojo L. M. rašytiniu paaiškinimu (b.l. 26) bei teismo posėdžio metu duotais paaiškinimais, išrašu iš med. dokumentų (b.l. 37), liudytojo J. S. rašytiniais paaiškinimais (b.l. 35, 36) bei teismo posėdžio metu duotais paaiškinimais, liudytojos I. V. rašytiniais paaiškinimais (b.l. 37,38) bei teismo posėdžio metu duotais paaiškinimais, liudytojų G. V. (b.l. 42-43, 44), V. B. (b.l. 48-49, 50), D. L. (b.l. 53-54, 55), O. A. (b.l. 67) rašytiniais paaiškinimais bei teismo posėdžio metu duotais paaiškinimais, Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybos siuntimu į medicininę apžiūrą (b.l. 64), medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktu Nr. 1421( b.l. 65) bei kita byloje surinkta medžiaga.

28E. A. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog jis prisipažino padaręs administracinius teisės pažeidimus ir nuoširdžiai gailisi dėl jo padarymo (Lietuvos Respublikos ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad pakartotinai per metus padarytas tos pačios rūšies pažeidimas, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda (Lietuvos Respublikos ATPK 32 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

29Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į padarytų administracinių teisės pažeidimų pobūdį: padaryti keli šiurkštūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai, E. A. neturėdamas tam teisės vairavo automobilį, kuris nedraustas, atsisakė tikrinti blaivumą, iš įvykio vietos pasišalino, į pažeidėjo E. A. asmenybę - 24 metų amžiaus, nevedęs, dirbantis, į tai, kad jis anksčiau baustas administracine tvarka, turi galiojančių nuobaudų (b.l. 70), duomenų apie teistumą nepateikta.

30Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, E. A. skirtinos minimalios baudos, numatytos ATPK 123 straipsnio 5 dalies ir 126 straipsnio 4 dalies sankcijose, pagal ATPK 130 straipsnio 1 dalį skirti sankcijoje numatytą minimalią baudą su transporto priemonės konfiskavimu. Automobilio konfiskavimas taikomas dėl to, kad, kaip matyti iš bylos medžiagos automobilis registruotas E. A. senelio V. S. vardu, tačiau realiai automobilio savininkas minėtu automobiliu nesinaudoja, neužtikrino to, kad asmuo, neturintis teisės vairuoti transporto priemones ja nesinaudotų, o teisės vairuoti neturintis E. A. minėtu automobiliu naudojasi, jau buvo baustas pagal ATPK 129 straipsnyje numatytą pažeidimą. Atsižvelgiant į tai, kad E. A. teismo posėdžio metu prašė skirti jam viešuosius darbus, sutinka juos atlikti, jam skirtos nuobaudos keistinos į viešuosius darbus.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30, 31, 32, 123, 126, 130, 250, 286, 287, 291, 293, 3022, 3024, 313 str. str.,

Nutarė

32E. A., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso 123 straipsnio 5 dalyje ir paskirti administracinę nuobaudą - 23 € (dvidešimt trijų eurų) baudą.

33E. A., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso 126 straipsnio 4 dalyje ir paskirti administracinę nuobaudą – 579 € (penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų) baudą.

34E. A., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso 130 straipsnio 1 dalyje ir paskirti administracinę nuobaudą – 1158 € (vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų) baudą su transporto priemonės Honda Civic, valst. Nr. ( - ) identifikacinis Nr. ( - ), konfiskavimu.

35Vadovaujantis LR ATPK 33 str., subendrinti minėtas nuobaudas bei paskirti galutinę nuobaudą – 1158 € (vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų) baudą su transporto priemonės Honda Civic, valst. Nr. ( - ) identifikacinis Nr. ( - ), konfiskavimu.

36Vadovaujantis ATPK 313 straipsnio 4 dalimi paskirta 1158 € bauda keistina į 193 valandas nemokamų viešųjų darbų, įpareigojant juos atlikti per 6 mėnesius nuo šio nutarimo pateikimo vykdyti.

37Nutarimo vykdymą pavesti Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybai.

38Administracinio teisės pažeidimo bylą dėl E. A., a.k. ( - ) patraukimo administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 127 straipsnio 1 ir 2 dalis nutraukti.

39Pranešti Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybai apie tai, kad J. S., a. k. ( - ) veiksmuose galimai yra pažeidimo, numatyto ATPK 127 straipsnyje, sudėtis.

40Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė, sekretoriaujant... 2. E. A., a.k. ( - ) gim. ( - ), nurodžiusio, kad gyvena ( - ), Vilniaus m. sav.,... 3. E. A. 2014 m. rugpjūčio 30 d. apie 23.27 val. Vydūno – Tolminkiemio g.,... 4. Taip pat jis, būdamas susijęs su eismo įvykiu, iš eismo įvykio vietos... 5. Taip pat jis, pristačius jį į Vilniaus priklausomybės ligų centrą... 6. E. A. buvo kaltinamas tuo, kad 2014 m. rugpjūčio 30 d. apie 23.27 val.... 7. Taip pat jis buvo kaltinamas tuo, kad 2014 m. rugpjūčio 30 d. apie 23.27 val.... 8. Administracinėn atsakomybėn traukiamas E. A. teismo posėdžio metu kaltę... 9. Apklaustas kaip nukentėjusysis L. M. paaiškino, kad automobiliu Fiat,... 10. Teismo posėdžio metu apklausiama liudytoja O. O. atsisakė duoti parodymus,... 11. Apklaustas kaip liudytojas J. S. paaiškino, kad įvykio metu, automobiliu... 12. Apklausta teismo posėdžio metu liudytoja I. V. parodė, kad eismo įvykio... 13. Apklaustas kaip liudytojas policijos pareigūnas A. D. paaiškino, kad vyko... 14. Apklaustas kaip liudytojas policijos pareigūnas S. P. paaiškino, kad... 15. Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas D. L. paaiškino, kad pažįsta E.... 16. Administracinio teisės pažeidimo duomenimis, 2014 m. rugpjūčio 30 d., apie... 17. 2014 m. rugpjūčio 30 d. Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokole ir... 18. Po eismo įvykio automobilis „Fiat" buvo užfiksuotas Vydūno - Tolminkiemio... 19. 2014 m. rugpjūčio 31 d. Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo... 20. 2014 m. rugpjūčio 31 d. Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo... 21. 2014 m. spalio 30 d. specialisto išvadoje nurodyta, kad L. M. nustatyta... 22. 2014 m. rugpjūčio 31 medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar... 23. Kadangi bylos nagrinėjimo metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo... 24. 2015 m. gegužės 13 d. Lietuvos teismo ekspertizės centras pateikė... 25. Teismas, atsižvelgdamas į visas aukščiau išvardintas aplinkybes, vertina,... 26. Kelių eismo taisyklių 231 punkte (galiojusi redakcija pažeidimų padarymo... 27. Vertinant surinktus įrodymus, darytina išvada, kad E. A. kaltė įvykdžius... 28. E. A. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog jis... 29. Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į padarytų administracinių teisės... 30. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, E. A. skirtinos minimalios baudos,... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 32. E. A., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį teisės... 33. E. A., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį teisės... 34. E. A., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį teisės... 35. Vadovaujantis LR ATPK 33 str., subendrinti minėtas nuobaudas bei paskirti... 36. Vadovaujantis ATPK 313 straipsnio 4 dalimi paskirta 1158 € bauda keistina į... 37. Nutarimo vykdymą pavesti Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybai.... 38. Administracinio teisės pažeidimo bylą dėl E. A., a.k. ( - ) patraukimo... 39. Pranešti Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybai apie tai, kad J.... 40. Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...