Byla e2-354-772/2017
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2posėdžio sekretorė Ona Baronienė,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ atstovei Rūtai Juknevičiūtei, neatvykus atsakovui (ei) D. M., gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovui (ei) D. M. dėl skolos priteisimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Ieškovas iš pradžių su pareiškimu, o vėliau su ieškiniu kreipėsi į teismą (11-14 b.l.), kuriuo jis kaip butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius pagal dvišalę sutartį prašė priteisti iš atsakovo (ės) 193,29 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir registro išrašų peržiūrėjimą ekrane, 0,84 Eur kitų būtinų išlaidų, kurias ieškovas patyrė byloje.

7Ieškovas ieškinyje nurodė šiuos motyvus.

8D. M., a.k. ( - ) (toliau - Atsakovė), yra buto, esančio adresu A. ( - ), unikalus Nr. ( - ), savininkė.

9UAB „Šiaulių būstas“ suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name (( - )), kuriame Atsakovė nuosavybės teise turi aukščiau nurodytą butą ir jai taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso ( - ), namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos Atsakovė privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūra (CK 4.82 str. 3 d., 4 d.). Ieškovas papildomai paaiškino, jog gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė kaip atskiras nekilnojamojo turto vienetas Nekilnojamo turto registre nėra registruojamas. Atskiro buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje yra neindividualizuota ir kaip nors atskirai pažymėta, ji išreikština tik skaičiais (CK 4.82 str. 7 d.). Kuo didesnio ploto yra butas ar patalpa, tuo didesnė yra šio buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje, tuo atitinkamai daugiau savininkas turi prisidėti prie bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo.

10Patalpų savininko pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius kyla iš įstatymo (CK 4.82 str. 3 d. ir 4.84 str.). CK 4.82 str. 3 d., 4 d., 4.84 str. 9 d., imperatyviai nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

11Pavyzdiniai administravimo nuostatai (IV skyrius „Patalpų savininkų mėnesinių mokesčių apskaičiavimas“) ir Šiaulių miesto administravimo nuostatai (IV skyrius „Patalpų savininkų mėnesinių mokesčių apskaičiavimas“) nustato, kaip kiekvieną mėnesį Ieškovas patalpų savininkams, taip pat ir Atsakovei apskaičiuoja ir paskirsto mokesčius už ( - ) namo bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas.

12Atsakovės įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis Atsakovei nuosavybės teise priklausančiam butui yra 193,29 Eur (šimtas devyniasdešimt trys eurai 29 centai).

13Ieškovas susipažinęs su atsakovės prieštaravimais pažymi, jog Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtiems butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriams yra privalomi Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai. Juose nurodyta, kad administratoriai, be kita ko, privalo organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą, namo būklės nuolatinį stebėjimą, pastato pagrindinių konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymą, smulkių defektų šalinimą, namui priskirtos teritorijos tvarkymą. Be to Atsakovė prieštaravimuose nurodo, kad „ remonto darbai buvo vykdomi pažeidžiant nustatytą tvarką ir be butų savininkų pritarimo, todėl ir ši paslauga butų gyventojų buvo neužsakyta ir jos apmokėti pagal LR CK 4.83 str. 4 d. neprivalu“. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad ieškiniu prašomą priteisti 193,29 Eur skolą sudaro administravimo ir eksploatavimo paslaugos, teritorijų ir laiptinių valymas, šilumos ūkio priežiūra ir kaupiamosios lėšos. Tuo tarpu už atliktus remonto darbus ieškinio laikotarpiu Atsakovei nėra apskaičiuota jokių mokėjimų.

14Ieškovas teikdamas gyvenamojo namo, ( - ), administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas veikia ne sutarčių su butų ir kitų patalpų savininkais, o Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimo pagrindu. Teisės normos, reglamentuojančios atlygintinų paslaugų teikimą (CK XXXV skyrius), administruojant gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrąją dalinę nuosavybę yra netaikomos, kadangi tais atvejais, kai administratorių skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas, administratorius veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) patvirtintus nuostatus, o administratoriaus veiklai mutatis mutandis yra taikomos CK IV knygos XIV skyriaus normos „Kito asmens turto administravimas" (CK 4.84 str.). Ieškovas paaiškina, kad jo kaip daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus veiklą reglamentuoja šiame ieškinyje išvardinti teisės aktai, kurie nustato kokias paslaugas administratorius privalo teikti, kokia apimtimi bei periodiškumu, taip pat nustato priskaičiuojamų mokesčių dydžio ribas. Ieškovo, kaip ( - ), namo administratoriaus, pagrindinis uždavinys - įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus.

15Remiantis LR CK 4.82 str. 3d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (2007 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003); atsakovai, kaip daugiabučio namo bendraturčiai, nėra atleidžiami nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (2007 m. spalio 24 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-359/2007).

16Pažymėtina, jog skolos susidarymo laikotarpis apskaičiuotas remiantis LR CK 6.55 str. nustatyta įmokų paskirstymo tvarka. 2011 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Apeliacinis Teismas civilinėje byloje Nr. 2-2619/2011 pasisakė, kad įmokų paskirstymo (kai yra kelios skolos) taisykles reglamentuoja CK 6.55 str. Pagal šio straipsnio 1 dalį skolininkas, privalantis grąžinti tam pačiam kreditoriui kelias tos pačios rūšies skolas, mokėdamas gali pareikšti, kurią skolą jis grąžina. CK 6.55 str. 2 d. numato, kad jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai prievolei įvykdyti skiria įmoką ir nėra kitokio šalių susitarimo, tai laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimo terminas suėjęs. Atsižvelgiant į šias įstatymo leidėjo nustatytas įmokų paskirstytas taisykles, Ieškovas atitinkamai paskaičiavo skolos susidarymo laikotarpį.

17Ieškovas sutinka sudaryti taikos sutartį, jei ieškinys bus tenkinamas visiška apimtimi.

18Ieškovas papildomai nurodo, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimo „Dėl žyminio mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, įskaitymo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 1240 9 punktu, žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai nepridedami, kadangi žyminis mokestis sumokėtas elektroniniu būdu.

19Ieškovas ieškinio reikalavimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais.

20Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pakartojo ieškinio motyvus ir prašė teismo ieškinį tenkinti visiškai.

21Atsakovas su ieškiniu nesutiko.

22Nurodė, kad nuo 2015-09-01 UAB „Šiaulių būstas“ savavališkai, be gyvenamojo namo ( - ) butų savininkų sutikimo ir nesuderinęs paslaugų įkainių, prievarta pradėjo teikti papildomas valymo paslaugas. Butų savininkai sutikimo šiems darbams nedavė, taip pat tokio sutikimo nedavė ir atsakovė. Šios paslaugos teikimas nebuvo svarstytas ir butų savininkų susirinkime, nebuvo balsuota dėl jo raštu, pritarimo tokios paslaugos teikimui nebuvo. Tačiau ne kartą UAB „Šiaulių būstas“ vadybininkui administruojančiam namą buvo pranešta, kad mokestis renkamas neteisėtai ir, kad privalo perskaičiuoti mokesčius. Tačiau to taip ir nepadarė. Be to 2016 m. balandžio mėn. buvo organizuotas gyvenamojo namo ( - ) butų savininkų susirinkimas dėl balkonų remonto ir kitų klausimų. Susirinkimas neįvyko. Jokių duomenų, kad po to būtų įvykęs koks susirinkimas šiuo klausimu - taip pat nėra, nes susirinkimų sprendimai privaloma tvarka turi būti skelbiami namų laiptinėse, tačiau jokio sprendimo per iki šiol paskelbta nebuvo. Butų savininkams nepritarus tokių darbų atlikimui, taip pat UAB „Šiaulių bustas“ nesilaikius LR Aplinkos ministro 2015-12-14 įsakymu Nr. D1-913 įsakymu patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinių taisyklių, kurios nurodo, kad pirkimų procese turi dalyvauti butų savininkai ar jų išrinktas atstovas ir pritarti pirkimų rezultatams. Tačiau to nebuvo padaryta. Dėl šių priežasčių remonto darbai buvo vykdomi pažeidžiant nustatytą tvarką ir be butų savininkų pritarimo, todėl ir ši paslauga butų gyventojų buvo neužsakyta ir jos apmokėti pagal LR CK 4.83 str. 4 d. neprivalu. Daugiabučius gyvenamuosius namus administruojanti įmonė negali darbus vykdyti nepaisydama butų savininkų nuomonės, atlikdama juos prievarta ir tik iš jėgos pozicijų. Ši LR CK norma ir skirta tokiems atvejams, kad apginti teisėtus butų savininkų interesus nuo administratoriaus savivaliavimo.

23Be to UAB „Šiaulių būstas“ priklauso ICOR (buv. Rubicon) grupei, kuri turi savo juridinę tarnybą ir nėra pagrindo apmokėti advokatų paslaugas, kadangi pati bendrovė turėjo galimybę šiuos darbus atlikti. Taip pat atsakovė nė karto nebuvo informuota apie įmonės (UAB „Ūkvedys“) reorganizavimus ir neturėjau galimybės išreikšti savo nuomonės apie tai ar sutinku, kad jai toliau būtų teikiamos paslaugos.

24Atsakovė nurodė, kad nori atkreipti teismo dėmesį į tą aplinkybę, kad teismui pateiktas išrašas iš namo ( - ) techninės dokumentacijos rodo, kad nebuvo fiksuota jokio poreikio balkonų remonto darbams. Vienintelis dalykas, kas buvo fiksuota - poreikis atlikti remonto darbus šildymo sistemoje. Todėl nebuvo jokio teisinio pagrindo tokius darbus atlikti - kas mėnesį atliekamose apžiūrose tokio poreikio nebuvo fiksuojama iki pat šių darbų atlikimo datos. Tokiu atveju arba ieškovas balkonų remonto darbus atliko (ar užsakė) nesant jokio teisėto pagrindo, arba nevykdė savo kaip administratoriaus pareigų, neteikė paslaugų - neatliko kasmėnesinių techninių apžiūrų dėl ko neturi pagrindo reikalauti mokėti už visą tą laikotarpį administravimo mokesčio, nes paslauga faktiškai nebuvo suteikta.

25Pateiktas 2016-04-06 protokolas negali būti laikomas teisėtu. Atsakovė pati dalyvavo 2016-04-06 šaukiamame susirinkime, kuris neįvyko, nes nesusirinko butų ir kitų patalpų savininkai. Tad protokolas turėtų būti apie susirinkimo neįvykimą. Tą dieną į susirinkimą nebuvo atvykęs ir V. S., kurio parašas yra protokole, tačiau jis nėra buto ar kitos patalpos savininkas šiame name. Jo sutuoktinė V. S., kuri irgi tą dieną organizuotame susirinkime nedalyvavo, yra ne kartą nurodžiusi, kad būtent ji yra jų turimų šiame pastate patalpų savininkė. Administratoriaus ataskaitų šiame susirinkime net svarstyti negalėjome, nes būtent tą dieną, neįvykus susirinkimui, butų savininkai, jų tarpe ir atsakovė, pareikalavo, kad tos ataskaitos būtų pateiktos. Ataskaitų sulaukėme tik gegužės mėnesį, tad svarstomos jos negalėjo būti. Asmuo, nurodytas kaip susirinkimo sekretorius, tą dieną nebuvo atvykęs, nes namo administratorius atvyko vienas. Dėl to, kad tą dieną susirinkimas neįvyko, jis buvo organizuotas kitą dieną - balandžio mėn. pabaigoje, kuriame dalyvauti atsakovė jau negalėjo, todėl aplinkybių nurodyti negali. Atsakovė tik gali pasakyti, kad susirinkimo darbotvarkė, nurodyta skelbime, nesikeitė ir buvo joje tik du punktai - balkonų remontas ir kiti klausimai. Šios aplinkybės rodo, kad balkono remonto darbai buvo atlikti pažeidžiant nustatytą tvarką. Tuo labiau, kad darbai buvo užsakyti kitoje įmonėje, tačiau nebuvo organizuotas paslaugos pirkimas Aplinkos ministro nustatyta tvarka (Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdines taisykles, Aplinkos ministro įsakymas 2015-12-14 Nr. Dl-913), kur tokiam pirkimui turi būti sudaryta komisiją, į kurios darbą turi būti kviečiamas ir daugiabučio namo savininkų atstovas. Visi šie teisės aktų reikalavimai buvo pažeisti, darbai atlikti neteisėtai, butų ir kitų patalpų savininkai nepritarė (kiek žinau iš kaimynų pasisakymų) balkonų remonto darbams būtent dėl tų darbų kainos. Todėl reikalavimas atlyginti ieškovo patirtas išlaidas yra nepagrįstas - netinkamai organizuodamas darbų atlikimą ir pirkimo procedūras, ieškovas privalėjo suprasti, kad prisiima sau riziką ir jos neturi jokios teisės užkrauti tiems, kurie visada reikalavo laikytis teisės aktais nustatytos tvarkos.

26Dėl namo aplinkos valymo - administratorius net nesiteikė atsiklausti butų ir kitų patalpų savininkų nuomonės šiuo klausimu. Nebuvo šauktas susirinkimas, nebuvo siūlyta balsuoti raštu, nors tokia nuomonės išreiškimo tvarka Aplinkos ministro įsakymu yra nustatyta. Tiesiog buvo primesta paslauga ir jos kaina. Jokie administravimo nuostatai nesuteikia administruojančiai įmonei tam teisės. Ieškovas veikė pažeisdamas jam teisės aktais suteiktus įgaliojimus. Šiaulių miesto savivaldybės nustatyta tvarka įpareigoja administratorių organizuoti daugiabučių namų aplinkos valymą - tačiau jokie organizavimo darbai nebuvo atlikti. Savininkams net nebuvo suteikta galimybė rinktis nei paslaugos teikėjo, nei apimties, nei kokybės, nei kainos. Butų ir kitų patalpų savininkų sutikimo šiuo klausimu administratorius - ieškovas neturėjo ir net nesistengė jį gauti.

27Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Ieškovas sutikimo negavo, civilinio kodekso nustatytos tvarkos nesilaikė, todėl jo reikalavimas apmokėti valymo išlaidas nepagrįstas.

28Ieškovas administravimo paslaugas teikia netinkamai. Būtent dėl nepasitenkinimo jo teikiamomis paslaugomis buvo 2016 m. gruodžio mėn. buvo organizuotas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas dėl savininkų bendrijos steigimo, tačiau susirinkime administratoriaus (ieškovo) atstovas žadėjo visus šiuos trūkumus ištaisyti, dėl to šio klausimo sprendimas buvo atidėtas. Tačiau, akivaizdu, kad ieškovas savo darbo trūkumų neištaisė, o tai yra dar viena priežastis nepraleisti pro pirštus administratoriaus (ieškovo) aplaidumo ir piktnaudžiavimo ir naudotis savo teise neapmokėti už tas paslaugas, kurios teiktos netinkamai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

29Dėl šių priežasčių atsakovė prašė teismo ieškovo ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą nei faktinėmis aplinkybėmis, nei įrodymais, bei reikalavimams neatitinkant teisės aktų nuostatų.

30Bylą prašė nagrinėti jai nedalyvaujant 2017-02-10 posėdyje, nes dėl darbe susiklosčiusių aplinkybių negali į jį atvykti.

31Atsakovė atsikirtimams pagrįsti nepateikė teismui jokių įrodymų.

32Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.

33Nustatyta, jog šioje civilinėje byloje kilo ginčas tarp buto savininko ir butų ir kitų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriaus dėl buto savininko prievolės (ieškovas ieškinyje nurodo skolos priteisimą).

34Šioje byloje keliamas klausimas, ar ieškovas, teikdamas administravimo paslaugas, tinkamai atliko savo pareigas ir ar neperžengė savo kompetencijos ribų be butų savininkų sutikimo ar teismo leidimo sudarydamas sutartį su rangovu ir atlikdamas gyvenamojo namo balkonų remonto darbus. Be to, keliamas klausimas, kad ieškovas reikalauja apmokėti už papildomai atliktas valymo paslaugas bei nesuderinus nei darbų apimties, nei tarifo dydžio.

35Nustatyta, kad atsakovei D. M. nuosavybės teise priklauso butas Nr. 6, esantis adresu ( - ) (16-17 b.l.).

36Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė - techninė ir kitokia įranga (CK 4.82 str. 1 d.). Ieškovas yra paskirtas namo, esančio ( - ), registro Nr. ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi (19-22 b.l.). Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriaus pareiga yra teikti namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Teikdamas administravimo paslaugas ieškovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais 2001-05-23 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 603, LR civiliniu kodeksu, kitais LR įstatymais bei teisės aktais, Šiaulių miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais (toliau – Administravimo nuostatai), ir iki 2015-11-06 galiojusiais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A-261 patvirtintais nuostatais su pakeitimais (68 b.l.).

37Pažymėtina, kad Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) yra nuolatinis namo būklės stebėjimas, pastato laikančiųjų konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymas, defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, derinimas, paruošimas šildymo sezonui, avarijų likvidavimas, gaisrinės saugos palaikymas, kitokios namo priežiūros techninės priemonės. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – organizuoti daugiabučio namo techninę priežiūrą, įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius, be kitų jam priskirtų darbų, organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų technines apžiūras, nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), remontą, atnaujinimą (modernizavimą) ir kitas namo priežiūros paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, jų įgyvendinamaisiais teisės aktais (statybos reglamentais, inžinerinės įrangos priežiūros taisyklėmis ir kt., gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais ir jų įgyvendinimo tvarka, šios priežiūros paslaugų (darbų) kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (modernizavimo), remonto, nuolatinės techninės priežiūros ir kitų namo eksploatacijos darbų ir paslaugų pirkimo konkursus. Konkurencijos pagrindu pagal kainos ir kokybės kriterijus pasirinkęs darbų rangovą ar paslaugų teikėją, turintį teisę vykdyti tokius darbus ar teikti atitinkamas paslaugas, sudaro su juo sutartį ir kontroliuoja jo atliekamus darbus. Pasirinktu darbų rangovu ar paslaugų teikėju gali būti tik savarankiška įmonė, nesusijusi su administratoriumi bendro pelno siekimu.

38CK 4.82 straipsnio 3 dalis numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka (CK 4.83 straipsnio 4 dalis). CK 4.85 straipsnis reglamentuoja butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų sušaukimo, sprendimų dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priėmimo ir paskelbimo tvarką.

39Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2009 m. lapkričio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009, nurodė, kad butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (69-70, 76-78 b.l.).

40Kelių savininkų bendrosios nuosavybės teisės objektų valdymo ir naudojimo specifiką lemia imperatyvas valdymą, naudojimą bei disponavimą tokiu turtu grįsti bendraturčių sutarimu (CK 4.75 straipsnis). Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės administravimas yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų. Namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne administratorius, o butų savininkai, turintys disponavimo šiais objektais teisę. Šie asmenys, o ne administratorius, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 straipsnio 6 dalis), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (69-70, 76-78 b.l.). Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų daugiabučiame name savininkas yra teisinių santykių, susijusių su bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimu, subjektas. Butų ir kitų patalpų savininkai negali būti nušalinami sprendžiant dėl jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo.

41Ieškovas nurodė, kad šioje byloje tarp šalių nevyksta ginčas dėl reikalingumo atlikti gyvenamojo namo balkonų remonto darbus. Teismas sutinka, su tokiu ieškovo motyvu ir visus atsakovės atsikirtimus dėl gyvenamojo namo balkonų remonto atmeta, kaip teisiškai nepagrįstus ir šiai bylai nereikšmingus.

42Pastebėtina, kad kiekvienas gyvenamasis namas ar kitas pastatas turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus statybos reglamente STR. 2.05.02:2001 ,,Statinių konstrukcijos, stogai“ ir statybos techniniame reglamente STR 2.01.01 (6):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“.

43Pažymėtina, kad esant neatidėliotinoms aplinkybėms (avarijos, stichinės nelaimės), administratorius gali organizuoti darbus nepateikęs išankstinės informacijos apie tai patalpų savininkams, tačiau privalo juos informuoti apie atliktus darbus. Kadangi kaip jau aukščiau nurodyta teismas nesprendžia šioje byloje klausimo, jog namo balkonų remonto darbai turėjo būti atlikti skubiai ir kada administratorius gali priimti savarankišką sprendimą dėl tokio remonto, todėl toks ieškovo apsisprendimas neteikti atsakovei apmokėjimui sąskaitos už atliktus balkonų remonto darbus, nesant butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo, nesudaro pagrindo išvadai, kad dėl to yra pažeisti atsakovės ar kitų butų savininkų interesai, bei jų teises.

44Pagrindinis administratoriaus uždavinys – organizuoti daugiabučio namo techninę priežiūrą, įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Ieškovas įregistruotas namo administratoriumi nuo 2002-05-20 (19-22 b.l.), todėl teismas sprendžia, kad vykdydamas administratoriaus funkcijas jis privalo turėti pakankamai informacijos apie atsakovės gyvenamąją namą, kadangi atlieka bendrojo naudojimo objektų technines apžiūras, turi laiku atlikti defektų šalinimo darbus ir įgyvendinti kitas priemones, o iškylantiems bendrojo turto valdymo klausimams spręsti sušaukti savininkų susirinkimus, tačiau byloje nepateikta įrodymų, kad ieškovas netinkamai ar aplaidžiai atliko šias savo pareigas. Pažymėtina, jog administratorius privalo organizuoti namo būklės stebėseną, planuoti namo remonto ar kitokio tvarkymo darbus, būtinus namo naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, taip pat planuoti lėšų poreikį ir jų šaltinius šiems darbams atlikti (50-54 b.l.).

45Atsakovė teigia, kad administratorius nesitarė su butų ir kitų patalpų savininkais dėl namo aplinkos valymo darbų ir būsimų išlaidų dydžio, šaltinių, rangovo pasirinkimo, kad jai nebuvo įteiktas balsavimo raštu biuletenis. Ieškovas paneigdamas atsakovės atsikirtimus pateikė teismui įrodymą, apie gyvenamojo namo skelbimų lentoje pakabinta skelbimą apie poreikį pradėti namui priskirto žemės sklypo valymo darbus ir būsimų išlaidų dydį. Atsakovė šių aplinkybių leistinais įrodymais nepaneigė, todėl jos atsikirtimai atmestini. Tačiau pastebėtina, kad tiek atsakovė, tiek kiti butų savininkai turi teisę atsisakyti šios paslaugos ir pasirašyti sutartį su kitų asmeniu turinčiu teisę teikti šias paslaugas. O kol kas ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovei ir kitiems butų ir kitų patalpų savininkams buvo suteiktos ir gyvenamojo namo aplinkos valymo paslaugos, todėl teismas sprendžia, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovė gali nemokėti už šią paslaugą, kaip buto savininkė.

46Pagal CK 4.85 straipsnio 1 dalį sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatyme nustatyta forma jie šią teisę įgyvendina. Toks teisinis reglamentavimas grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo, solidarumo ir demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovas pradėjo gyvenamojo namo aplinkos valymo darbus, neaptaręs su namo butų savininkais jų kaštų. Iš byloje pateikto skelbimo (informacijos) matyti, jog ši paslauga yra teikiama vadovaujantis lokaliniu teisės aktu, tai yra Šiaulių m. savivaldybės Tarybos 2013-06-24 sprendimu pakeitus 2003-06-26 sprendimu Nr. T – 754 patvirtintas miesto tvarkymo ir švaros taisykles (70A-75 b. l.). Iš paminėto seka, išvada, kad Administratorius turėjo pareigą apie numatomą namo aplinkos tvarkymą informuoti butų ir kitų patalpų savininkus ir priimti sprendimą, jeigu namo butų savininkai balsų dauguma nepriima kito sprendimo, tai yra nevykdo pareigų kylančių ir anksčiau paminėtų taisyklių.

47Todėl teismui nėra teisinio pagrindo išvadai, kad atsakovės gyvenamojo namo aplinkos valymo paslauga pradėta teikti pažeidžiant butų ir kitų patalpų savininkų teises ir interesus.

48Kai administratorius įgyvendina savo teisę priimti vienašalį sprendimą dėl gyvenamojo namo aplinkos valymo darbų, negavęs patalpų savininkų sutikimo, laikytina, jog administratorius savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjų interesais.

49Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis).

50Ieškovui įrodžius savo reikalavimų dėl patirtų išlaidų teisėtumą ir pagrįstumą, jo ieškinys tenkintinas visiškai.

51Dėl to ieškovui iš atsakovės priteistinas įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2015-09-01 iki 2016-06-30, kuri sudaro 193,29 Eur (18 b.l.). Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnio 1, 2, 3 dalys).

52CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo ieškinį patenkinus visiškai, tenkintina ir šį ieškinio dalis, iš atsakovo priteisiant įstatyme (CK 6.210 straipsnio 1 dalyje) nustatytas 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos ieškovo naudai.

53Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovės valstybei nepriteistinos pašto išlaidos dėl jų dydžio, o ieškovui priteistinos kitos išlaidos (CPK 96, 99 str.).

54Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 169,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio, 6,00 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų dvi paieškas duomenų bazėje ir dviejų registro išrašų peržiūrėjimą ekrane, 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašą apie atsakovą bei 262,20 Lt viešo paskelbimo išlaidų, iš viso 440,10 Lt. Imant domėn, kad ieškinys patenkintas 5,6 proc., iš atsakovo ieškovui priteistina 24,65 Lt jo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

55Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str.,

Nutarė

56Ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.

57Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į. k. 144619514, iš atsakovės D. M., a. k. ( - ), 193,29 Eur (trys šimtai šešiolika litų 97 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-08-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,71 Eur (dvidešimt keturis litus 65 ct) jo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

58Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. posėdžio sekretorė Ona Baronienė,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ atstovei Rūtai... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Ieškovas iš pradžių su pareiškimu, o vėliau su ieškiniu kreipėsi į... 7. Ieškovas ieškinyje nurodė šiuos motyvus.... 8. D. M., a.k. ( - ) (toliau - Atsakovė), yra buto, esančio adresu A. ( - ),... 9. UAB „Šiaulių būstas“ suteikė namo savininkų bendrosios dalinės... 10. Patalpų savininko pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti... 11. Pavyzdiniai administravimo nuostatai (IV skyrius „Patalpų savininkų... 12. Atsakovės įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m.... 13. Ieškovas susipažinęs su atsakovės prieštaravimais pažymi, jog... 14. Ieškovas teikdamas gyvenamojo namo, ( - ), administravimo, eksploatavimo ir... 15. Remiantis LR CK 4.82 str. 3d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai... 16. Pažymėtina, jog skolos susidarymo laikotarpis apskaičiuotas remiantis LR CK... 17. Ieškovas sutinka sudaryti taikos sutartį, jei ieškinys bus tenkinamas... 18. Ieškovas papildomai nurodo, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 2011 m. spalio... 19. Ieškovas ieškinio reikalavimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais... 20. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pakartojo ieškinio motyvus ir prašė... 21. Atsakovas su ieškiniu nesutiko.... 22. Nurodė, kad nuo 2015-09-01 UAB „Šiaulių būstas“ savavališkai, be... 23. Be to UAB „Šiaulių būstas“ priklauso ICOR (buv. Rubicon) grupei, kuri... 24. Atsakovė nurodė, kad nori atkreipti teismo dėmesį į tą aplinkybę, kad... 25. Pateiktas 2016-04-06 protokolas negali būti laikomas teisėtu. Atsakovė pati... 26. Dėl namo aplinkos valymo - administratorius net nesiteikė atsiklausti butų... 27. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad... 28. Ieškovas administravimo paslaugas teikia netinkamai. Būtent dėl... 29. Dėl šių priežasčių atsakovė prašė teismo ieškovo ieškinį atmesti,... 30. Bylą prašė nagrinėti jai nedalyvaujant 2017-02-10 posėdyje, nes dėl darbe... 31. Atsakovė atsikirtimams pagrįsti nepateikė teismui jokių įrodymų.... 32. Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.... 33. Nustatyta, jog šioje civilinėje byloje kilo ginčas tarp buto savininko ir... 34. Šioje byloje keliamas klausimas, ar ieškovas, teikdamas administravimo... 35. Nustatyta, kad atsakovei D. M. nuosavybės teise priklauso butas Nr. 6, esantis... 36. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise... 37. Pažymėtina, kad Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė... 38. CK 4.82 straipsnio 3 dalis numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai... 39. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 40. Kelių savininkų bendrosios nuosavybės teisės objektų valdymo ir naudojimo... 41. Ieškovas nurodė, kad šioje byloje tarp šalių nevyksta ginčas dėl... 42. Pastebėtina, kad kiekvienas gyvenamasis namas ar kitas pastatas turi atitikti... 43. Pažymėtina, kad esant neatidėliotinoms aplinkybėms (avarijos, stichinės... 44. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – organizuoti daugiabučio namo... 45. Atsakovė teigia, kad administratorius nesitarė su butų ir kitų patalpų... 46. Pagal CK 4.85 straipsnio 1 dalį sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų... 47. Todėl teismui nėra teisinio pagrindo išvadai, kad atsakovės gyvenamojo namo... 48. Kai administratorius įgyvendina savo teisę priimti vienašalį sprendimą... 49. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis... 50. Ieškovui įrodžius savo reikalavimų dėl patirtų išlaidų teisėtumą ir... 51. Dėl to ieškovui iš atsakovės priteistinas įsiskolinimas už laikotarpį... 52. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 53. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovės valstybei nepriteistinos pašto... 54. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 169,00 Lt sumokėto žyminio... 55. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 56. Ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.... 57. Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į. k. 144619514, iš... 58. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...