Byla S-575-116-12
Dėl darbo užmokesčio nepriemokos priteisimo, priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų, Stasio Gagio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos kriminalinės policijos biuro apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos kriminalinės policijos pareigūno, kurio identifikacinis kodas 230058, skundą atsakovui Lietuvos kriminalinės policijos biurui, dėl darbo užmokesčio nepriemokos priteisimo, priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 9 d. sprendimu pareiškėjo Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūno, kurio identifikacinis kodas 230058, skundą, kuriuo jis prašė priteisti iš atsakovo Lietuvos kriminalinės policijos biuro jo darbo užmokesčio nepriemoką 3561,91 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt vieną litą devyniasdešimt vieną centą), patenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjui Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnui, kurio identifikacinis numeris 230058, iš atsakovo Lietuvos kriminalinės policijos biuro darbo užmokesčio nepriemoką 562,29 Lt (penkis šimtus šešiasdešimt du litus dvidešimt devynis centus). Lietuvos kriminalinės policijos biuro prašymo dėl sprendimo vykdymo atidėjimo netenkino.

5Lietuvos kriminalinės policijos biuras (toliau – ir institucija) 2012 m. sausio 24 d. (pagal gavimo spaudą ant skundo) padavė teismui apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimo dalį, kuria buvo netenkintas prašymas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, ir priimti naują sprendimą.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7II.

8Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnyje numatyta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas ginčijamą sprendimą priėmė ir paskelbė 2012 m. sausio 9 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo pateikimo teismui diena, vadovaujantis minėto ABTĮ 127 straipsnio 1 dalimi, buvo 2012 m. sausio 23 d. Institucija savo apeliacinį skundą teismui padavė 2012 m. sausio 24 d. (pagal gavimo spaudą ant skundo), tai yra praleidusi įstatyme numatytą apeliacinio skundo padavimo terminą.

10ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti praleisto termino atnaujinimo klausimą. Institucija prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti nepareiškė, todėl jos apeliacinis skundas yra nepriimamas ir kartu su priedais grąžinamas jį padavusiai institucijai.

11Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės Institucijai pakartotinai pateikti teismui apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą jam paduoti, prašyme nurodant ir įrodymais pagrindžiant termino praleidimo priežastis iki skundo pateikimo dienos.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

13Atsisakyti priimti Lietuvos kriminalinės policijos biuro apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimo ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiai institucijai.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai