Byla 2S-223-357/2009
Dėl laikinuju apsaugos priemoniu pakeitimo

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Rasos Bartašienes, kolegijos teiseju: Birutes Simonaitienes, Petro Povilaicio, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo uždarosios akcines bendroves „Eliba“ atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarties del laikinuju apsaugos priemoniu pakeitimo.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :

3Ieškovas UAB „Eliba“ ieškiniu praše priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“ 41466,00 Lt skola, 1556,24 Lt delspinigius, bylinejimosi išlaidas bei praše taikyti laikinasias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo pinigines lešas, ju neradus, areštuoti kita atsakovo turta.

4Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m. sausio 21 d. nutartimi ieškovo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo patenkino – areštavo ne didesnei kaip 43022,24 Lt sumai atsakovo UAB „Mechanika“ pinigines lešas, esancias kredito istaigose ar pas treciuosius asmenis, leidžiant daryti atsiskaitymus su ieškovu UAB „Eliba“ bei daryti išmokas, susijusias su darbo santykiais, vykdyti atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybine mokesciu inspekcija, o ju nesant, areštavo atsakovui nuosavybes teise priklausanti kilnojamaji ar nekilnojamaji turta, leidžiant naudotis areštuotu turtu, bet uždraudžiant ji perleisti kitiems asmenims, ar turtines teises.

5Atsakovas UAB „Mechanika“ Šiauliu miesto apylinkes teismui pateike prašyma pakeisti laikinasias apsaugos priemones – arešta atsakovo piniginems lešoms bankuose i arešta atsakovo konkreciai nurodytam kilnojamajam turtui.

6Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m. vasario 5 d. nutartimi atsakovo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu pakeitimo patenkino – piniginiu lešu arešta panaikino ir areštavo UAB ,,Mechanika“ pagrindines priemones – tekinimo sriegimo stakles 16B20, inventorinis Nr. 1062, likutine verte 11162,92 Lt, ir tekinimo sriegimo stakles 1M63, inventorinis Nr. 1051, likutine verte 41294,60 Lt. Teismas nurode, kad skolininkui, nors ir nepateikus duomenu, kad jis piniginiu lešu banko saskaitoje neturi, skolos sumos 43022,24 Lt negincija, todel laikinosios apsaugos priemones del piniginiu lešu arešto pakeitimas i kito turto pagrindiniu priemoniu arešta nepažeistu šaliu teisetu interesu.

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Eliba“ prašo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarti, atsakovo UAB „Mechanika“ prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu pakeitimo atmesti, palikti nepakeista Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. sausio 21 d. nutarti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.

8Atsakovas prašymu pakeisti laikinasias apsaugos priemones klaidino teisma, esa negalesias vykdyti piniginiu atsiskaitymu su kitais kreditoriais, taciau nepateike jokiu irodymu, kad tokie isiskolinimai egzistuoja. Manytina, kad nepritaikius arešto atsakovo piniginems lešoms, atsakovas ir toliau nevykdys savo skoliniu prievoliu ieškovo atžvilgiu. Laikinuju apsaugos priemoniu taikymas atsakovo pagrindinems priemonems yra visiškai neefektyvus. Atsakovui puikiai žinoma, kad pagrindiniu priemoniu areštas neapriboja jo galimybiu jomis naudotis, gaminti produkcija ir nesukelia jokiu papildomu nepatogumu ar suvaržymu ukineje veikloje. Tuo tarpu, piniginiu lešu dalies areštas atsakovui sukeltu žymiai didesniu nepatogumu, todel paskatintu atsakova greiciau atsiskaityti su ieškovu. Pakeisdamas laikinuju apsaugos priemoniu taikyma skundžiamoje nutartyje teismas apsiribojo vieninteliu formaliu abstrakciu motyvu nurodydamas, kad piniginiu lešu arešto pakeitimas i kito turto pagrindiniu priemoniu arešta nepažeidžia šaliu teisetu interesu, tuo paciu pripažindamas, kad atsakovas nepateike duomenu, kad jis piniginiu lešu banko saskaitoje neturi. Nesant jokiu irodymu, kad gali kilti tam tikra gresme atsakovo turtiniams interesams, teismui nebuvo jokio pagrindo tenkinti atsakovo prašymo del laikinuju apsaugos priemoniu pakeitimo.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Laikinuju apsaugos priemoniu taikymas yra preliminari priemone, kuria siekiama kiek imanoma greiciau užkirsti kelia aplinkybems, galincioms pasunkinti ar padaryti negalimu busimo teismo sprendimo ivykdyma, o pagrindinis laikinuju apsaugos priemoniu taikymo kriterijus yra teismo abejone, jog nesiemus šiu priemoniu busimo teismo sprendimo (galimai palankaus ieškovui) ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Taikomos laikinosios apsaugos priemones yra susijusios su tam tikrais suvaržymais ir atsakovui gali sukelti neigiamu padariniu (be pagrindo apriboti teises, suvaržyti veiksmu laisve), todel parenkant laikinuju apsaugos priemoniu ruši ir jas taikant, butina nepažeisti proporcingumo siekiamam tikslui, šaliu interesu pusiausvyros, ekonomiškumo principu (LR CPK 145 str. 2 d.), atsižvelgti ne tik i kreditoriaus (ieškovo), bet ir i pagristus skolininko (atsakovo) interesus.

11Bylos duomenimis nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas, išnagrinejes atsakovo UAB „Mechanika“ prašyma, pakeite 2009 m. sausio 21 d. nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones, vietoj piniginiu lešu areštuodamas atsakovo kilnojamuosius daiktus. Atsižvelgiant i tai, kad areštuotu atsakovo kilnojamuju daiktu verte pagal byloje pateiktus dokumentus yra nemažesne už ieškovo pareikšto ieškinio suma (priešingai, yra netgi žymiai didesne už pareikštu reikalavimu suma), todel pripažintina, kad toks laikinuju apsaugos priemoniu pakeitimas nepažeidžia ieškovo UAB „Eliba“ interesu. Savo ruožtu, pripažintina, kad atsakovo kilnojamuju daiktu, kuriu verte yra nemažesne už ieškinio reikalavimu suma, areštas visiškai atitinka esmine laikinuju apsaugos priemoniu taikymo paskirti – užtikrinti busimo teismo sprendimo, galimai palankaus ieškovui, ivykdyma (LR CPK 144 str. 1 d.).

12Tuo tarpu atskirojo skundo argumentai, jog laikinuju apsaugos priemoniu taikymas atsakovo kilnojamiesiems daiktams yra visiškai neefektyvus ir toks areštas neapriboja atsakovo galimybiu jais naudotis, gaminti produkcija ir nesukelia jokiu papildomu nepatogumu ar suvaržymu ukineje veikloje, laikytini nepagristais ir iš esmes neatitinkanciais laikinuju apsaugos priemoniu taikymo tikslu. Kaip mineta, laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pagrindinis tikslas yra busimo teismo sprendimo ivykdymo užtikrinimas, taciau jokiu budu šiu priemoniu savarankišku tikslu negali buti siekis apriboti atsakovo gamybine, ukine veikla ar taikyti panašaus pobudžio suvaržymus. Priešingai, istatymas nustato teismui ipareigojima laikinasias apsaugos priemones taikyti vadovaujantis ekonomiškumo principu (LR CPK 145 str. 2 d.), t. y. parinkti tokias priemones, kurios butu proporcingos siekiamam tikslui ir atsakovui sukeltu kiek imanoma mažiau apribojimu, tiesiogiai nesusijusiu su laikinuju apsaugos priemoniu taikymo tikslais.

13Piniginiu lešu areštas yra specifinio pobudžio priemone, kuri tiesiogiai itakoja asmens ukine komercine veikla, jo funkcionavimo galimybes, todel atsakovo UAB „Mechanika“ nurodyti argumentai, kad piniginiu lešu areštas ypatingai apsunkina atsakovo ukine, finansine ir gamybine veikla, pripažintini pagristais. Esant galimybei teismui parinkti laikinasias apsaugos priemones, sukeliancias žymiai mažesnius apribojimus atsakovo veiklai, taciau atitinkancias laikinuju apsaugos priemoniu taikymo tikslus, pirmosios instancijos teismo atliktas laikinuju apsaugos priemoniu pakeitimas laikytinas atitinkanciu istatymo nuostatas bei nepažeidžianciu šaliu interesu pusiausvyros. Atsižvelgiant i Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. vasario 5 d. nutartimi pakeistu ir pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu pobudi, pripažintina, kad ju taikymas yra pagristas byloje esancia medžiaga ir yra tikslinga bei teiseta priemone, užtikrinanti busimo teismo procesinio sprendimo ivykdyma.

14Nurodytu argumentu pagrindu teiseju kolegija pripažista, jog Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. vasario 5 d. nutartimi atliktas laikinuju apsaugos priemoniu pakeitimas yra teisetas ir pagristas, atskirojo skundo argumentais nera pagrindo šios nutarties panaikinti.

15Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarti palikti nepakeista. Kolegijos pirmininke

17Rasa Bartašiene

Proceso dalyviai