Byla 2S-742-560/2013
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Prustitas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 21 d. nutarties, kuria buvo tenkintas atsakovo UAB „Vilniaus aidai“ prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Prustitas“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus aidai“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Prustitas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vilniaus aidai“ dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Pagal 2008-03-03 nuomos sutartį ieškovui buvo išnuomotos patalpos, esančios ( - ). 2012-11-20 pranešimu atsakovas informavo ieškovą apie nuomos sutarties nutraukimą nuo 2012-12-31 ir pareikalavo atlaisvinti patalpas iki 2013-01-02. Ieškovas nurodo, kad dėl neteisėto sutarties nutraukimo patirs daugiau nei 400 000 Lt nuostolių, dėl to prašo ieškiniu pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo 2012-11-20 pranešimo dėl nuomos sutarties nutraukimo ir 2012-12-05 rašto dėl nuomojamojo turto perdavimo-priėmimo galiojimą, uždrausti atsakovui atsiimti ieškinio padavimo dieną galiojusios 2008-03-03 nekilnojamojo turto nuomos sutarties redakcijos pagrindu perduotus nekilnojamuosius daiktus bei iškelti ieškovo turtą, taip pat įpareigoti atsakovą suteikti ieškovui teisę naudotis nuomojamu nekilnojamuoju turtu nuomos sutarties numatyta tvarka ir apimtimi iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

4Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-12-28 nutartimi laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu pritaikytos ieškovo nurodytoje apimtyje.

5Atsakovas, atsižvelgdamas į Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-12-28 nutartį, pateikė teismui prašymą užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimą, t.y. įpareigoti ieškovą per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos įmokėti į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą 198 034,59 Lt sumą atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti arba pateikti banko garantiją tai pačiai sumai, galiosiančią ne trumpiau kaip 30 dienų po teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, bei pateikti teismui įrodymus apie įvykdytą įpareigojimą. Atsakovas šį prašymą grindė negautomis pajamomis dėl patalpų armatūros ceche negrąžinimo už laikotarpį nuo 2009-11-01 iki atsiliepimo pateikimo dienos 2013-01-16, kurias įvertino 152 382,78 Lt nuostolių suma, taip pat galimais 7 178,98 Lt atsakovo nuostoliais už du mokėjimo terminus iš eilės dėl ieškovo pareigos atsiskaityti už nuomą nevykdymo ar netinkamo vykdymo laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki patalpų grąžinimo po atsakovui palankaus teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, bei 38 472,83 Lt minimalių nuostolių suma dėl negalėjimo pritaikius laikinąsias apsaugos priemones vykdyti 2012-10-08 statybos rangos sutartį Nr. 12/10/08, sudarytą tarp atsakovo, kaip užsakovo, ir UAB „Grinbeta“, kaip rangovo. Atsakovas nurodė, kad ieškovas šiuo metu faktiškai yra nemokus, savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi, nuomos sutarties laikotarpiu nuolat ir ženkliais terminais pradelsė nuompinigių ir kitų sutartinių mokėjimų dengimą, šiuo metu taip pat turi įsiskolinimą už patalpų nuomą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-21 nutartimi atsakovo prašymas tenkintas iš dalies ir ieškovas įpareigotas per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos įmokėti į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą 45 651,81 Lt sumą arba pateikti banko garantiją 45 651,81 Lt sumai galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimui. Teismas nutartyje nurodė, kad kyla reali grėsmė, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovas patirs nuostolių, kurie gali būti žymūs. Byloje esančiais duomenimis teismas nustatė, kad ieškovas atsakovui nuomos mokesčio už nuomojamas patalpas nemoka tris mėnesius. Šiems duomenims pasitvirtinus, CK 6.487 str. 6 d. pagrindu atsakovas turėtų teisę į dviejų mėnesių nuomos mokesčio dydžio nuostolius, t.y. 7 178,98 Lt (3 589,49 × 2). Nurodė, kad iš atsakovo teismui pateiktos 2012-10-08 statybos rangos sutarties, sudarytos su UAB „Grinbeta“, kuria atsakovas įsipareigojo darbų pradžios dieną, t.y. 2013-01-03, perduoti UAB „Grinbeta“ darbų frontą (sutarties 4.2.1 p.), 1.1 p. matyti, kad šalys susitarė, jog darbai bus atliekami ir ieškovui išnuomotose patalpose, t.y. 107,89 kv. m. ploto patalpose pastate, unikalus Nr. 1095-8032-3073. Už šį pažeidimą užsakovas (UAB „Vilniaus aidai“) įsipareigojo mokėti rangovui (UAB „Grinbeta“) baudą, lygią 250 Lt už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neturėjo galimybės perduoti patalpų rangovui UAB „Grinbeta“, atsakovui gali kilti pareiga mokėti sutartyje nustatyto dydžio baudą. Teismas pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos pagal šalių sudarytą nuomos sutartį nuomojamoms patalpoms, tačiau ne 2009-10-30 pastatų ir patalpų perdavimo-priėmimo aktu nuomotojui priduotoms 544,95 kv. m. ploto patalpoms, dėl to įpareigojo ieškovą į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 45 651,81 Lt sumą arba pateikti banko garantiją 45 654181 Lt sumai galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimui, t.y. galimiems 7 178,98 Lt nuostoliams dėl ieškovo pareigos atsiskaityti už 205,11 kv. m. ploto gamybinių patalpų nuomą nevykdymo ar netinkamo vykdymo laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki patalpų grąžinimo, taip pat atsakovo minimaliems nuostoliams dėl 2012-10-08 sudarytos statybos rangos sutarties nevykdymo (38 472,83 Lt) užtikrinti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Ieškovas UAB „Prustitas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-21 nutartį. Teigia, kad ieškovas nėra skolingas atsakovui nuomos mokesčio, nes nuo 2012 m. spalio mėn. atsakovui sumokėti 47 630,71 Lt nuomos mokesčiai padengia visas turėtas skolas. Mano, kad CK 6.487 str. 6 d. šiuo atveju nėra taikytina, kadangi neegzistuoja aplinkybė, jog šiuo metu ieškovas yra iš esmės pažeidęs nuomos sutartį, be to, ieškovas nėra pareikalavęs ieškovo sumokėti už du nuomos mėnesius į priekį, o CK 6.487 str. 6 d. taikytina esant dviem sąlygoms – nuomininkui iš esmės pažeidus nuomos sutartį bei suteikus nuomininkui terminą sumokėti nuompinigius už du mėnesius į priekį ir šiam terminui pasibaigus. Mano, kad ši suma negali būti laikoma atsakovo nuostoliais. Be to, nurodo, kad statybos rangos sutartis su UAB „Grinbeta“ yra galimai fiktyvi, nes sudaryta dar iki pranešimo ieškovui apie nuomos sutarties nutraukimą, bei apie ją ieškovo atsakovas nebuvo informavęs. Taip pat tariamas baudų skaičiavimas už statybos rangos sutarties nevykdymą nėra realus, nes kol kas iš atsakovo nėra pareikalauta sumokėti baudą, nors realiai sutarties vykdymo terminas jau yra prasidėjęs. Pažymi, kad įpareigojimas užtikrinti atsakovo galimų nuostolių atsiradimą yra neproporcingas bei terminas šiam įpareigojimui įvykdyti yra nepagrįstai trumpas.

10Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kurį prašė atmesti, o 2013-01-21 nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad ieškovo teiginiai, jog jis nėra skolingas atsakovui nuomos mokesčio yra melagingi. Nurodo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog šie įsipareigojimai yra įvykdyti, o atsakovo duomenimis ir iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad ieškovas atsakovui yra skolingas 7 178,98 Lt sumą. Nurodo, kad nėra pagrindo teigti, jog statybos rangos sutartis yra fiktyvi, kadangi 2012-10-08 sudarydamas sutartį su UAB „Grinbeta“ atsakovas turėjo omenyje, kad ieškovas nuomos sutartimi buvo prisiėmęs riziką per tris dienas nuo nuomos termino pabaigos atlaisvinti nuomojamas patalpas, o atsakovas tokio ieškovo elgesio pagrįstai tikėjosi. Nurodo, kad kiti atskirajame skunde ieškovo nurodyti argumentai nėra pagrįsti rašytiniais įrodymais, dėl to nėra pagrįsti. Mano, kad atsakovo argumentai, jog baudų skaičiavimas už statybos rangos sutarties nevykdymą nėra realus, nes kol kas iš atsakovo nėra pareikalauta sumokėti baudą, nėra pagrįsti, nes 2013-02-06 atsakovas iš rangovo UAB „Grinbeta“ jau gavo 2013-02-04 raštą-pranešimą apie rangos sutarties nutraukimą 7.3.1 p. pagrindu.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patenkintas atsakovo prašymas taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, laikytina pagrįsta ir teisėta. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktą bylos medžiagą, šalių paaiškinimus ir atsikirtimus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių šalies nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, ji neprieštarauja šalių interesų pusiausvyrai, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo.

15Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai patiria tam tikrų suvaržymų ir dėl šių suvaržymų gali egzistuoti reali galimybė atsakovo nuostoliams atsirasti. CPK 146 str. 1 d. nurodyta, jog šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų asmens nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Teisingumas įpareigoja teismą siekti skirtingų interesų pusiausvyros. Siekiant šios pusiausvyros, šalims turi būti sudarytos vienodos procesinės galimybės rungtis. Rungimosi esmė – kiekviena proceso šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė galioja ne tik bylos nagrinėjimo iš esmės metu, bet ir sprendžiant atskirus procesinius klausimus byloje, taigi, ir klausimus dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Tai reiškia, kad proceso šalis, kuri dėl jos atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolių, reikalaudama, kad kita proceso šalis užtikrintų šių nuostolių atlyginimą, turi įrodyti tokių nuostolių atsiradimo galimybę ir preliminarų dydį (CPK 147 str. 1 d.). Taigi taikant nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimo institutą iš esmės vadovaujamasi tais pačiais principais, kurias vadovaujamasi taikant laikinąsias apsaugos priemones. Kadangi taikant laikinąsias apsaugos priemones ne tik preliminariai vertinama ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo tikimybė, tačiau ir teismo sprendimo neįvykdymo rizika, taikant nuostolių atlyginimo užtikrinimą taip pat turi būti vertinami ne tik galintys kilti atsakovo nuostoliai, bet ir tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali pasunkėti. Be to, kadangi taikant laikinąsias apsaugos priemones nereikalaujama įrodyti ieškinio pagrįstumo, analogiškai ir taikant atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą teismui nebūtina turėti įrodymų, kad tam tikro dydžio nuostolių ateityje tikrai atsiras (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-279/2012).

16Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje atsakovas savo galimus atsirasti nuostolius, be kita ko, grindė sudaryta statybos rangos sutartimi. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovo pateikta statybos rangos sutartis yra tinkamas tikėtinų nuostolių susidarymo įrodymas, kadangi nenutraukus nuomos sutarties su ieškovu ir nesant galimybės vykdyti naują statybos rangos sutartį, kuri, galbūt, atsakovui būtų pelningesnė nei nuomos sutartis, susidarytų galimi atsakovo nuostoliai. Ieškovo argumentai, kad atsakovo sudaryta statybos rangos sutartis yra fiktyvi, dėl to niekinė, yra nepagrįsti. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ši sutartis teismine tvarka būtų užginčyta ar kad toks ginčas vyktų šiuo metu, dėl to apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo remtis ir ieškovo samprotavimais, jog šios sutarties pagrindu iš atsakovo nebus pareikalauta baudų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, t.y. kad atsakovas tokių nuostolių nepatirs. Taip pat, apeliacinės instancijos teismo nuomone, teismas 2013-01-21 nutartyje pagrįstai šiuo atveju taikė CK 6.487 str. 6 d. bei tenkino atsakovo prašymą įpareigoti ieškovą užtikrinti galimus atsakovo 7 178,98 Lt nuostolius dėl ieškovo pareigos atsiskaityti už patalpų nuomą nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Taigi šiuo atveju teismas laiko esant pakankamą pagrindą konstatuoti atsakovo nuostolių atsiradimo galimybę.

17Įvertinęs bylos duomenis, atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju yra tikimybė, jog ieškovas finansiškai nebus pajėgus atlyginti susidariusių nuostolių, todėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas, netaikant nuostolių užtikrinimo, būtų neproporcingas ir nesąžiningas atsakovo atžvilgiu. Šiuo atveju apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo, jog jis nėra skolingas atsakovui nuomos mokesčių, nurodo, kad tai patvirtina byloje pateikti įrodymai, jog ieškovas nuo 2012 m. spalio mėn. atsakovui iš viso sumokėjo 47 630,71 Lt nuomos mokesčių, kurių užteko atsiskaityti už visas skolas, tačiau iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas atsakovui yra sumokėjęs ne 47 630,71 Lt, o 40 451,73 Lt, kas rodo ieškovo 7 178,98 Lt skolą atsakovui. Taip pat iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad nuomos sutarties laikotarpiu ieškovas nuolat pradelsdavo nuomos ir kitų sutartinių mokėjimų dengimą. Ieškovo argumentai, kad mokėjimai vėluodavo dėl susijusių akcininkų tarpusavio susitarimų ir žodžiu lanksčiai derinamų grafikų yra teisiškai nepagrįsti, dėl to nevertinami. Taip pat ieškovo sunkią finansinę padėtį patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai, jog ieškovo įmonė laikytina aukštą vėlavimo atsiskaityti riziką turinčia įmone, taip pat atsakovas neturi jokio nekilnojamojo turto. Taigi šie byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovo turtinė padėtis nėra gera, kas įrodo, kad atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo suma ieškovui yra didelė, todėl jis gali būti finansiškai nepajėgus atlyginti šią nuostolių sumą, jeigu būtų paduotas ieškinys dėl nuostolių atlyginimo priteisimo.

18Ieškovo atskirajame skunde išdėstyti argumentai, jog skundžiama nutartimi sudaromos neproporcingos kliūtys ieškovo kaip nuomininko teisių gynybai, bei kad atsakovo susiję reikalavimai toje pačioje byloje pagal atsakovo priešieškinį ieškovui yra užtikrinti taikant atsakovo turto areštą 167 949,49 Lt sumai, dėl to skundžiama nutartimi suvaržomi proceso šalių lygiateisiškumo ir proporcingumo principai, yra nepagrįsti. Pažymėtina, kad apeliacinio skundo nagrinėjimo dalykas yra 2013-01-21 teismo nutarties, kuria užtikrinti galimi atsakovo nuostoliai dėl 2012-12-28 nutartimi nustatytų suvaržymų, teisėtumas, o laikinosios apsaugos priemonės ieškovui pritaikytos kitu pagrindu pagal pateiktą atsakovo priešieškinį 2012-12-29 teismo nutartimi, kuri LITEKO duomenimis šiuo metu apskųsta ir šis skundas nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme, dėl to nėra pagrindo gretinti šių suvaržymų ir teigti, kad galimų atsakovo nuostolių užtikrinimas pagal 2013-01-21 nutartį suponuoja šalių nelygiateisiškumą, atsižvelgiant į proceso šaliai jau pritaikytus suvaržymus.

19Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovo argumentai, kad teismo nustatytas 7 dienų terminas nuo nutarties gavimo dienos pervesti į teismo depozitinę sąskaitą nurodytą sumą yra pernelyg trumpas, taip pat yra nepagrįsti, nes CK 146 str. 1 d. nurodyta, jog proceso šalis šį procesinį veiksmą įpareigojama atlikti per teismo nustatytą terminą, tai reiškia, kad konkretus terminas įstatymo nėra reglamentuojamas, tačiau visais atvejais teismas, įvertinęs bylos esmę bei mokėtinos sumos dydį, nustato protingą terminą, per kurį proceso šalis šį įpareigojimą gali atlikti. Taigi šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas nėra realus. Kiti atskirojo skundo motyvai neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

20Atsižvelgiant į išdėstytą, bei į tai, kad šiuo atveju pripažintina esant pakankamą pagrindą konstatuoti atsakovo nuostolių atsiradimo galimybę bei tikimybę, jog ieškovas finansiškai nebus pajėgus atlyginti galimus atsakovo susidariusius nuostolius, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, teisingai taikė proceso normas, reglamentuojančias atsakovo nuostolių atlyginimo institutą ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-21 nutartį. Tokiu būdu skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes prašymas išspręstas teisingai (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo įpareigojimo sumokėti atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimui ieškovas iki šiol nėra įvykdęs, į tai, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas (7 dienų nuo nutarties gavimo) sumokėti atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimui į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą pasibaigė, ieškovui nustatytinas naujas 7 dienų terminas nuo šios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo ieškovui dienos sumokėti į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą 45 651,81 Lt sumą.

22Vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str., teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nustatyti ieškovui UAB „Prustitas“ (juridinio asmens kodas 124996454) 7 dienų terminą nuo šios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo ieškovui dienos sumokėti į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą 45 651,81 Lt sumą atsakovo UAB „Vilniaus aidai“ galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Prustitas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 4. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-12-28 nutartimi laikinosios apsaugos... 5. Atsakovas, atsižvelgdamas į Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-12-28... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-21 nutartimi atsakovo prašymas... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Ieškovas UAB „Prustitas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė... 10. Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 14. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 15. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai... 16. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje atsakovas savo galimus atsirasti... 17. Įvertinęs bylos duomenis, atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas sutinka... 18. Ieškovo atskirajame skunde išdėstyti argumentai, jog skundžiama nutartimi... 19. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovo argumentai, kad teismo... 20. Atsižvelgiant į išdėstytą, bei į tai, kad šiuo atveju pripažintina... 21. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo įpareigojimo sumokėti... 22. Vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str., teismas... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 21 d. nutartį palikti... 24. Nustatyti ieškovui UAB „Prustitas“ (juridinio asmens kodas 124996454) 7...