Byla e2-1522-196/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Belvista“ direktoriaus A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 20 d. nutarties, kuria grąžintas prašymas panaikinti paskirtą baudą, civilinėje byloje Nr. e2-2150-392/2017 pagal akcinės bendrovės SEB banko ieškinį pareikštą bankrutavusios akcinės bendrovės „Vingriai“ vardu atsakovams L&M International trading LTD, uždarajai akcinei bendrovei „Belvista“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Technometalas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Ecornus“, dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Byloje sprendžiamas klausimas dėl prašymo panaikinti baudą priėmimo.
 2. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi nutarta: UAB „Belvista“ direktoriui A. B. (toliau – ir pareiškėjui) už teismo reikalaujamų dokumentų nepateikimą skirti 289 Eur baudą išieškant ją iš asmeninių lėšų; nustatyti naują terminą UAB „Belvista“ iki 2017 m. birželio 16 d. pateikti teismui: 1) tarp L&M International Trading LTD ir UAB „Belvista“ sudarytą sutartį / sandorį dėl horizontalaus apdirbimo centro ISP 1250, inv. Nr. 46965 perleidimo UAB „Belvista“ nuosavybėn; 2) UAB „Belvista“ faktinį apmokėjimą už horizontalaus apdirbimo centrą ISP 1250, inv. Nr. 46965 patvirtinančius dokumentus; informuoti UAB „Belvista“ direktorių A. B., kad už kartotinio teismo reikalavimo neįvykdymą jam ir vėl bus paskirta bauda. Nutartyje nurodyta, kad per 14 dienų gali būti pateiktas prašymas dėl nutarties dalies, kuria paskirta bauda.
 3. 2017 m. liepos 13 d. UAB „Belvista“ direktorius A. B. pateikė teismui prašymą paskirtą baudą ir vykdomąjį raštą panaikinti.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. liepos 20 d. nutartimi atsakovės UAB „Belvista“ direktoriaus A. B. prašymą panaikinti paskirtą baudą grąžino pareiškėjui.
 2. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartis UAB „Belvista“ direktoriui A. B. du kartus (2017-06-09 ir 2017-06-22) išsiųsta visose jo procesiniuose dokumentuose nurodytu adresu Pramonės g. 141, Vilnius. Teismas taip pat nustatė, kad toks pats adresas nurodytas ir A. B. pateiktame prašyme panaikinti paskirtą baudą. Teismas pažymėjo, kad A. B. aktyviai dalyvauja procese ir teismui teikia procesinius dokumentus.
 3. Teismas laikė, jog Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartis, buvo įteikta tinkamai. Teismas pažymėjo, kad UAB „Balvista“ direktoriui apie visus teismo veiksmus byloje yra puikiai žinoma. Teismas akcentavo, kad atsakovai ir tretieji asmenys byloje kooperuojasi, o pareiškėjas prašymą panaikinti baudą pateikė iškart po vykdomojo rašto išdavimo, nors šis jo asmeniškai dar nebuvo pasiekęs. Teismas padarė išvadą, kad apie Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį pareiškėjui neabejotinai buvo žinoma nuo pat jos priėmimo datos. Teismas pažymėjo, kad šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pateikti įrodymus (CPK 42 str.). Teismo vertinimu, UAB „Belvista“ direktorius A. B. teismui reikalaujamų įrodymų piktybiškai neteikia, teismo siunčiamų dokumentų, kurių nepageidauja, nepriima. Teismas akcentavo, kad byloje yra masė vokų, kurių įteikti pareiškėjui niekaip nepavyksta.
 4. Teismas nustatęs, kad pareiškėjas prašymą pateikė praleidęs 14 dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties skirti baudą įteikimo dienos, prašymą grąžino pareiškėjui (CPK 75 str.).

5III. Atskirojo skundo argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu atsakovės UAB „Belvista“ direktorius A. B. (apeliantas) prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl prašymo priėmimo grąžinti iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui. Atskirajame skunde nurodomi šie pagrindiniai argumentai:
  1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje neapgrįstai teigia, kad pareiškėjas apie Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį sužinojo gerokai anksčiau nei 2017 m. liepos 12 d. Ši teismo išvada padaryta ne objektyvių aplinkybių pagrindu, o neigiamo nusistatymo atsakovės ir jos direktoriaus atžvilgiu. Vien tik teismo minimi sutapimai tarp byloje atliktų kitų procesinių veiksmų ir prašymo padavimo laiko niekaip nepatvirtina, kad pareiškėjas anksčiau žinojo apie paskirtą baudą. Pažymėtina, kad nors kitas dalyvaujantis byloje asmuo pareiškėjui ir pranešė apie Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi paskirtą baudą, kas įvyko 2017 m. liepos 12 d. tačiau to daryti jis neprivalėjo. Toks pranešimas savaime nereiškia, kad pareiškėjas ar jo vadovaujama įmonė UAB „Belvista“, kokiu nors būdu kooperuojasi su kitais byloje dalyvaujančiais asmenimis, ar kad yra kaip nors su jais susijusi. Nė vienas iš kitų bylos dalyvių neturėjo ir neturi pareigos įteikti pareiškėjui ar atsakovei UAB „Belvista“ skirtų procesinių dokumentų ar supažindinti su bylos eiga, o jei atskirais atvejais padarė – tai tik iš geros valios.
  2. Nesutiktina su skundžiamoje nutartyje išdėstytais teismo teiginiais apie pareiškėjo nesąžiningumą pavėluotai teikiant 2017 m. liepos 13 d. prašymą. Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, tiek pareiškėjas, tiek jo vadovaujama įmonė UAB „Belvista“ aktyviai dalyvauja procese, seka bylos eigą ir teikia procesinius dokumentus. Net ir tais ankstesniais atvejais, kai tam tikri teismo siųsti procesiniai dokumentai UAB „Belvista“ ar pareiškėjo nepasiekdavo, pareiškėjas ir atsakovė UAB „Belvista“ sureaguodavo nedelsdami, kai tik sužinodavo apie byloje atliktus procesinius veiksmus. Tais atvejais tiek pareiškėjas, ties atsakovė UAB „Belvista“ elgdavosi sąžiningai ir nesiremdavo tuo, kad jiems skirti procesiniai dokumentai tiesiogiai likdavo neįteikti. Dėl to nėra aišku, kodėl teismas, neatsižvelgdamas į pareiškėjo procesinį elgesį, laikė, kad jis specialiai iki 2017 m. liepos 13 d. neteikė prašymo panaikinti baudą, nors tą galėjo padaryti. Be to, akivaizdu, kad pareiškėjas yra suinteresuotas, kad prašymas panaikinti baudą būtų kuo greičiau išnagrinėtas ir kad šio klausimo sprendimo vilkinimas pareiškėjui nėra naudingas.
  3. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atsisakydamas priimti pareiškėjo prašymą, pažeidė civilinio proceso normas, reglamentuojančias dokumentų įteikimo ir terminų skaičiavimo taisykles. Laikant, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartis, kuria pareiškėjui buvo paskirta bauda, turėjo būti įteikta asmeniškai, kaip fiziniam asmeniui, ir jos nepavykus įteikti UAB „Belvista“ buveinės adresu, minima nutartis pagal CPK 123 straipsnio 3 dalį turėjo būti siunčiama pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu – Lazdynų g. 32-9, Vilnius. Nors teismas duomenis apie pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą galėjo gauti, tačiau minimos nutarties nurodytu adresu nesiuntė. Dėl to teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad nutartis dėl baudos paskyrimo laikytina tinkamai įteikta, o jos apskundimo terminas – pasibaigęs.
  4. Net jei laikyti, jog Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartis privalėjo būti siunčiama ne pareiškėjui asmeniškai, o jo vadovaujamai įmonei UAB „Belvista, terminas pateikti prašymą panaikinti baudą 2017 m liepos 13 d. vis tiek dar nebuvo pasibaigęs. Pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį, jeigu procesinio dokumento nepavyksta įteikti juridiniams asmeniui jo buveinės vietoje, procesinis dokumentas turi būti pakartotinai siunčiamas įmonės buveinės adresu ir yra laikomas įteiktu praėjus 10 dienų nuo jo išsiuntimo. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 8 d. nutartį UAB „Belvista“ buveinės adresu – Pramonės g. 141, Vilnius – išsiuntė du kartus: birželio 9 d. ir birželio 22 d. Tai reiškia, kad jos nepavykus įteikti, ji laikytina įteikta po dešimties dienų skaičiuojant nuo birželio 22 d., t. y. 2017 m. liepos 2 d. kadangi prašymą panaikinti baudą galima pateikti per 14 dienų nuo nutarties, kuria buvo paskirta bauda, įteikimo, vadinasi terminas, per kurį pareiškėjas turėjo teisę teikti prašymą panaikinti paskirtą baudą, baigėsi tik 2017 m. liepos 16 d. Tai reiškia, kad pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį pareiškėjo 2017 m. liepos 13 d. prašymas buvo pateiktas dar nepasibaigus jo pateikimo terminui.
  5. Kodėl nepavyksta įteikti atsakovei UAB „Belvista“ skirtų procesinių dokumentų įmonės buveinės adresu, pareiškėjui nėra žinoma. Taip gali būti dėl to, kad tokį patį adresą – Pramonės g. 141, Vilnius – turi daugybė kitų didelėje teritorijoje esančių administracinių ir gamybinių pastatų. Tokia susiklosčiusi situacija negali būti pagrindu preziumuoti pareiškėjo ar jo vadovaujamos įmonės nesąžiningumą ir riboti jų procesines teises, t. y. teisę į teismą.

7Teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Dėl bylos nagrinėjimo ribų

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Šioje byloje absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.) nenustatyta.

10Dėl prašymo panaikinti ar sumažinti baudą pateikimo tvarkos

 1. CPK 107 straipsnyje numatyta viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių, t. y. dalyvaujančio byloje asmens teisė pateikti prašymą panaikinti ar sumažinti baudą. Prašymo panaikinti ar sumažinti baudą pateikimo teisė turi būti įgyvendinta per CPK 107 straipsnio 1 dalyje nustatytą keturiolikos dienų nuo nutarties skirti baudą priėmimo dienos terminą, kadangi bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1437-381/2017). Pažymėtina, kad CPK 107 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas nėra naikinamasis, todėl teismas turi teisę jį atnaujinti ir savo iniciatyva, kai terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 78 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-805-117/2015).
 2. Nagrinėjamu atveju apeliantas teigia, kad termino pateikti prašymą panaikinti baudą nepraleido, tačiau apeliacinės instancijos teismas su šiuo atskirojo skundo argumentu nesutinka.
 3. Byloje neginčijamos faktinės aplinkybės, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi UAB „Belvista“ direktoriui A. B. paskirta 289 Eur bauda už teismo reikalaujamų dokumentų nepateikimą. Taigi apeliantas pateikti prašymą panaikinti baudą turėjo iki 2017 m. birželio 22 d., tačiau jis šį prašymą pateikė teismui tik 2017 m. liepos 13 d. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad pareiškėjas praleido terminą, skirtą prašymui panaikinti baudą pateikti (CPK 107 str. 1 d.).
 4. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad pareiškėjas neprašė atnaujinti terminą prašymui pateikti, o pirmosios instancijos teismas savo teisės atnaujinti terminą savo iniciatyva nerealizavo.
 5. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovės UAB „Belvista“ direktorius A. B. aktyviai byloje dalyvavo, teikė prašymus, atskiruosius skundus, todėl apelianto argumentai, kad jis nežinojo tik apie Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties priėmimą, kai atsakovei buvo du kartus išsiųsta nutarties kopija atsakovės nurodytu adresu, kai iš pareiškėjo procesinių veiksmų matyti, kad jis apie priimtą nutartį žinojo (pareiškėjas prašymą panaikinti baudą ir vykdomąjį raštą pateikė iškart po vykdomojo rašto išdavimo, nors šis jo asmeniškai dar nebuvo pasiekęs), vertintini kritiškai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirojo skundo argumentai apie nutarties neįteikimą nesudaro pagrindo teigti, kad terminas prašymui pateikti atnaujintinas teismo iniciatyva.
 6. Nagrinėjamu aspektu pažymėtina, kad asmuo pats turi rūpintis tinkamu savo teisių įgyvendinimu, ir pažeistos teisės gali būti ginamos tik tada, kai asmuo elgėsi sąžiningai, apdairiai ir rūpestingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-676/2006).
 7. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 8 d. nutartimi paskyrė atsakovės UAB „Belvista“ direktoriui A. B. baudą už teismo reikalavimų nevykdymą laiku ir nustatė naują terminą dokumentams pateikti (CPK 199 str. 6 d.); 2017 m. gegužės 19 d. nutartimi netenkino UAB „Belvista“ direktoriaus A. B. prašymo panaikinti paskirtą baudą ir pratęsti terminą. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. lapkričio 3 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 19 d. nutartį paliko nepakeistą. Akcentuotina, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. lapkričio 3 d. nutartyje nurodė, kad atsakovės direktoriui paskirtos baudos naikinti ar sumažinti jos dydį nėra pagrindo, nes atsakovė sistemingai nevykdo teismo nustatytų įpareigojimų, taip pat pažymėjo, kad atsakovė turėjo pakankamai laiko profesionalaus atstovo susiradimui (dėl šios priežasties buvo pratęstas terminas atsiliepimui pateikti).
 8. CPK 75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas praleido terminą prašymui panaikinti ar sumažinti baudą pateikti, kad apeliantas atnaujinti termino neprašė, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti apelianto pateiktą prašymą.
 9. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada nepriimti prašymo bei konstatuoja, jog kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam klausimo išnagrinėjimui, skundžiamos nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai