Byla 2-62-836/2016
Dėl nuostolių atlyginimo regreso teise

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė, sekretoriaujant Reginai Leonavičienei, dalyvaujant trečiojo asmens N. J. atstovui advokatui R. G., nedalyvaujant ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovui, atsakovams K. K. ir P. K., trečiajam asmeniui N. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro patikslintą ieškinį atsakovams K. K. ir P. K., trečiajam asmeniui N. J. dėl nuostolių atlyginimo regreso teise ir

Nustatė

3Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras patikslintu ieškiniu (II, b.l. 2 -4) prašė solidariai iš atsakovų K. K. ir P. K. priteisti 3075,47 Eur nuostolių atlyginimo, penkių procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 92,00 Eur žyminį mokestį ir 143,27 Eur išlaidų už procesinių dokumentų vertimą. Nurodė, kad 2014-08-25 Norvegijoje dėl K. K., vairavusios jai ir P. K. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę VW Golf, valst. Nr. ( - ) kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo padaryta žala. Atsižvelgiant į tai, kad minėtas eismo įvykis įvyko Norvegijoje ir kad jo metu žala buvo padaryta Lietuvos Respublikoje registruota, bet transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdrausta transporto priemone, eismo įvykio valstybės – Norvegijos nacionalinis draudikų biuras atlygino eismo įvykio metu padarytą žalą bei pateikė reikalavimą 27038,00 NOK (3075,47 Eur) sumai ieškovui. Tuo tarpu ieškovas sumokėjo Norvegijos nacionaliniam draudikų biurui reikalaujamus 27038,00 NOK (3075,47 Eur). Ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 23 straipsniu, turi teisę reikalauti grąžinti dėl padarytos ir administruotos žalos išmokėtą sumą iš atsakingo už žalos padarymą asmens arba asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, šiuo atveju iš atsakovų. Iki ieškinio teismui pateikimo dienos bendraatsakoviai reikalaujamos sumos ieškovui nesumokėjo.

4Atsakovė K. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį ir į patikslintą ieškinį kuriuose nurodė, kad kaltę pripažįsta, atsakomybės nevengia, tačiau su ja niekas nebuvo susiekęs. Jos buvęs vyras P. K. neturi nieko bendro su automobilio įsigijimu ir padarytu eismo įvykiu. (I t. b.l.120, II t., b.l. 9)

5Trečiojo asmens N. J. atstovo advokatas R. G. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (II t., b.l. 11), kuriame nurodė, kad trečiasis asmuo sutinka, jog byloje atsakovais būtų patraukti K. K. ir P. K. ir kad padarytos žalos išieškojimas būtų nukreiptas į juos (II t., b.l. 11).

6Teismo posėdyje trečiojo asmens N. J. atstovas advokatas R. G. paaiškino, kad su patikslintu ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti.

7Trečiasis asmuo N. J. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai. Prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ir dokumentų, pateisinančių nedalyvavimą posėdyje, negauta, todėl byla nagrinėjama trečiajam asmeniui N. J. nedalyvaujant.

8Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai. Prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ir dokumentų, pateisinančių nedalyvavimą posėdyje, negauta, prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovui nedalyvaujant.

9Atsakovai K. K. ir P. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai - atsakovė K. K. informuota elektroniniu paštu, atsakovui P. K. apie posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta viešo paskelbimo būdu. Prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ir dokumentų, pateisinančių nedalyvavimą posėdyje, negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovams K. K. ir P. K. nedalyvaujant.

102015-10-08 Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimu už akių buvo visiškai patenkintas ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinys (1 t. b.l. 75 - 76).

112015-10-26 teisme buvo gautas N. J. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame N. J. nurodė, jog su sprendimu už akių nesutinka (1 t. b.l. 83 - 84).

122015-11-23 nutartimi patenkintas N. J. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, panaikintas teismo 2015-10-08 sprendimas už akių ir atnaujintas bylos nagrinėjimas iš esmės (1 t., b.l. 98 - 99).

13Ieškinys tenkintinas.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2014 m. rugpjūčio 25 d. Norvegijoje dėl K. K. vairavusios transporto priemonę VW Golf, valst. Nr. ( - ) kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo padaryta žala. Automobilis VW Golf, valst. Nr. ( - ) registruotas Lietuvos Respublikoje, tačiau neapdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, todėl eismo įvykio valstybės nacionalinis draudikų biuras – Norvegijos nacionalinis draudikų biuras, vadovaudamasis Biuro tarybos Vidaus nuostatais, atlygino eismo įvykio metu padarytą žalą bei pateikė reikalavimą 27038,00 NOK (3075,47 Eur) sumai Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui. Vadovaudamasis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 17 straipsnio 5 dalies nuostata, kad ieškovas išmoka išmoką eismo įvykio metu padarytą žalą atlyginusiam kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, atsižvelgdamas į Biurų tarybos Vidaus nuostatus ir į Norvegijos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus, ieškovas sumokėjo Norvegijos nacionaliniam draudikų biurui reikalaujamą sumą ir įgijo teisę išsireikalauti nuostolių atlyginimo regreso tvarka. Ieškovo teigimu atsakovai nuostolių neatlygino, byloje taip pat nėra duomenų, kad atsakovai būtų atlyginę žalą.

15LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, jog dėl Lietuvos Respublikoje įvykusių eismo įvykių nukentėjusiam trečiajam asmeniui transporto priemonių draudikų biuras moka išmoką tais atvejais, jei kaltininkas, kurio tapatybė yra nustatyta, padarė žalą naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. Pagal šį punktą Biuras moka išmoką ir tais atvejais, kai žala padaryta kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neapdrausta transporto priemone, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Biuras turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 23 str. 1 d.). Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog jeigu transporto priemonė priklauso keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise, už draudimo sutarties sudarymą šie asmenys atsako solidariai, jeigu jie nėra susitarę kitaip. VĮ ,,Regitra“ pažymoje transporto priemonės VW Golf, valst. Nr. ( - ) savininkas nurodytas N. J. (I t., b.l. 9, 96, 97). Tačiau 2013-06-18 transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis patvirtina, kad N. J. transporto priemonę VW Golf, valst. Nr. ( - ) pardavė atsakovei K. K. (1 t., b.l. 85). Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje nustatant automobilio savininku esantį asmenį laikomasi taisyklės, jog daikto įregistravimas atitinkame registre savaime nereiškia, kad tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas. Tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, kad jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010-11-11 nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Autometra“ v. G. M., bylos Nr. 3K-7-309/2010). Kadangi 2013-06-18 buvo sudaryta transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis, todėl nuo 2013-06-18 transporto priemonės VW Golf, valst. Nr. ( - ) nuosavybės teisė perėjo iš N. J. naujam pirkėjui. Automobilis VW Golf, valst. Nr. ( - ) atsakovės K. K. buvo įgytas 2013-06-18, K. K. santuoka su atsakovu P. K. sudaryta ( - ), nutraukta 2015-07-07 (II t., b.l. 5). Taigi automobilis buvo įgytas santuokos metu. Remiantis CK 3.88 straipsniu, preziumuotina, jog automobilis įvykio metu buvo bendroji jungtinė atsakovų nuosavybė. Nurodyto straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prezumpcija reiškia, jog turtas yra bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, jog jis yra asmeninė vieno sutuoktinio nuosavybė. Faktas, jog turtas priklauso asmeninei vieno sutuoktinio nuosavybei, gali būti įrodytas tik rašytiniais įrodymais, išskyrus atvejus, kai įstatymas leidžia liudytojų parodymus arba to turto prigimtis ir pobūdis patys savaime įrodo, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Teismo nuomone, atsakovė nepateikė įrodymų bendrosios jungtinės nuosavybės prezumpcijai paneigti. Nors ji teigia, jog jos buvęs vyras P. K. neturi nieko bendro su automobilio įsigijimu ir padarytu autoįvykiu (II t., b.l. 9), tačiau eismo įvykis įvyko atsakovams esant santuokoje, kaip jau buvo minėta atsakovė nepateikė jokių tinkamų rašytinių įrodymų automobilio įsigijimo bendrojon jungtinėn nuosavybėn prezumpcijai paneigti, todėl darytina išvada, jog ji ir jos buvęs sutuoktinis privalo solidariai atsakyti už draudimo sutarties nesudarymą ir atlyginti dėl to atsiradusią žalą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei nesant ginčo dėl eismo įvykio fakto ir jo metu padaryto nuostolių dydžio, teismas tenkina ieškovo reikalavimą ir priteisia ieškovui 3075,47 Eur nuostolių atlyginimą solidariai iš atsakovų.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinos 5 (penkių) procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme –2016-02-29 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

17Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos – iš kiekvieno atsakovo po 46,00 Eur žyminio mokesčio ir po 71,64 Eur išlaidų už procesinių dokumentų vertimą ieškovui ir po 12,10 Eur išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą valstybei (CPK 79, 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1 d. 3 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str., 92 str., 96 str.).

18Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2015-10-08 nutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 147 str. 6 d. neteko galios, todėl jų panaikinimo klausimo teismas nesprendžia.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259- 270 str. teismas,

Nutarė

20Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti solidariai iš atsakovų K. K., a.k. ( - ) ir P. K., a.k. ( - ) 3075,47 Eur (trijų tūkstančių septyniasdešimt penkių eurų 47 ct) nuostolių atlyginimo regreso teise, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme- 2016-02-29 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš kiekvieno atsakovo po 46,00 Eur (keturiasdešimt šešis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 71,64 Eur (septyniasdešimt vieną eurą 64 ct) išlaidų už procesinių dokumentų vertimą ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, į. k. ( - ).

22Priteisti valstybei iš atsakovų K. K., a.k. ( - ) ir P. K., a.k. ( - ) po 12,10 Eur (dvylikos eurų 10 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

23Atsakovui P. K. apie priimtą sprendimą pranešti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant tokio turinio pranešimą: „Kėdainių rajono apylinkės teismas 2016 m. balandžio 14 d. civilinėje byloje Nr. 2-62-836/2016 priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė priteisti solidariai iš atsakovų K. K., gim. ( - ), ir P. K., gim. ( - ), 3075,47 Eur (trijų tūkstančių septyniasdešimt penkių eurų 47 ct) nuostolių atlyginimo regreso teise, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme- 2016-02-29 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš kiekvieno atsakovo po 46,00 Eur žyminio mokesčio ir 71,64 Eur išlaidų už procesinių dokumentų vertimą ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, į. k. ( - ) ir valstybei po 12,10 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660). Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras... 4. Atsakovė K. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį ir į patikslintą ieškinį... 5. Trečiojo asmens N. J. atstovo advokatas R. G. pateikė atsiliepimą į... 6. Teismo posėdyje trečiojo asmens N. J. atstovas advokatas R. G. paaiškino,... 7. Trečiasis asmuo N. J. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 8. Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovas į... 9. Atsakovai K. K. ir P. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 10. 2015-10-08 Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimu už akių buvo... 11. 2015-10-26 teisme buvo gautas N. J. pareiškimas dėl sprendimo už akių... 12. 2015-11-23 nutartimi patenkintas N. J. pareiškimas dėl sprendimo už akių... 13. Ieškinys tenkintinas.... 14. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2014 m. rugpjūčio 25 d. Norvegijoje dėl K.... 15. LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str.... 17. Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos – iš kiekvieno atsakovo... 18. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2015-10-08 nutartimi, vadovaujantis... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259- 270 str. teismas,... 20. Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti solidariai iš atsakovų K. K., a.k. ( - ) ir P. K., a.k. ( - )... 22. Priteisti valstybei iš atsakovų K. K., a.k. ( - ) ir P. K., a.k. ( - ) po... 23. Atsakovui P. K. apie priimtą sprendimą pranešti viešo paskelbimo būdu... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...