Byla 2-85-471/2013
Dėl vaikų atskyrimo nuo motinos, nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo bei išlaikymo priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Ritai Valantiejienei dalyvaujant ieškovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Tomui Bimbai atsakovei R. P. trečiajam asmeniui J. P. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei R. P. ir trečiajam asmeniui J. P. dėl vaikų atskyrimo nuo motinos, nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo bei išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pareiškė ieškinį / 2-3 l. / prašydamas atskirti nepilnamečius vaikus V. P., gim. 2001-03-10, ir S. P., gim. 2004-02-07, nuo motinos atsakovės R. P., nustatyti vaikams nuolatinę globą, jų globėja paskiriant J. P., nustatyti vaikų globos vietą su globėja ir priteisti iš atsakovės išlaikymą vaikams po 100 lt. išmokomis kiekvienam vaikui / reikalavimas patikslintas teismo posėdyje / kas mėnesį.

3Atsakovė R. P. su ieškiniu dalyje dėl vaikų atskyrimo nuo motinos, nuolatinės globos nustatymo ir globėjo paskyrimo sutinka, dalyje dėl išlaikymo priteisimo prašo išlaikymo nepriteisti dėl jos sunkios materialinės padėties.

4Tretysis asmuo J. P. su ieškiniu sutinka.

5Ieškinys tenkintinas / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.

6Ieškovo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad prieš keletą metų buvo gauti duomenys, jog ( - ) gyvenanti atsakovė R. P. nesirūpina savo vaikais V. P., gim. 2001-03-10, ir S. P., gim. 2004-02-07. Patikrinus nustatyta, kad R. P. serga psichikos liga, dėl kurios ne tik nesirūpina vaikais, bet kartais kelia jiems pavojų. Iš gydymo įstaigos gauti duomenys, kad tikėtis atsakovės sveikatos būklės pagerėjimo nėra pagrindo, todėl vaikams buvo nustatyta laikinoji globa ir globėja paskirta tame pačiame name gyvenanti atsakovės sesuo J. P.. Globėja iki šiol pareigas vaikų atžvilgiu vykdo tinkamai, visų institucijų charakterizuojama itin teigiamai, atsakovės sveikatos būklė ir elgesys su vaikais negerėja, kiti asmenys pageidavimo tapti vaikų globėjais nepareiškė, todėl prašo atskirti vaikus nuo motinos, nustatyti jiems nuolatinę globą, globėja skiriant J. P. ir nustatyti vaikų globos vietą su globėja. Atsakovė R. P. yra neįgali, gauna nedidelio dydžio išmokas, turimais duomenimis jokio turto ir santaupų neturi, todėl prašo priteisti iš jos išlaikymą vaikams minimalaus dydžio kasmėnesinėmis išmokomis – po 100 lt.

7Atsakovė R. P. paaiškino, kad ji gyvena kartu su tėvais, seserimi Jolanta ir dviem savo vaikais atskirame name. Jos sveikata yra bloga, jai nustatytas 3-ios grupės invalidumas, todėl nedirba, gauna tik apie 190 lt. neįgalumo išmoką ir apie 100 lt. išmoką iš darbo biržos. Su vaikais bendrauja nedaug / pasikalba, bet niekur su jais neišeina, neperka jiems jokių daiktų, negamina valgyti, ilgą laiką nėra buvusi jų mokykloje ir t.t. /. Vaikais ir ja pačia rūpinasi sesuo Jolanta, kuri vaikus labai myli. Mano, kad jos sveikata nebepagerės, todėl sutinka, kad vaikai būtų perduoti globoti seseriai. Ji gauna labai mažo dydžio išmokas, kurios reikalingos vaistams, todėl neturi galimybės mokėti vaikams išlaikymą ir prašo jo nepriteisti.

8Tretysis asmuo J. P. paaiškino, kad visą laiką su tėvais, seserimi Reda ir jos vaikais gyvena tėvams priklausančiame name ( - ). Sesuo nuo gimimo vaikais mažai rūpinosi, nenorėjo jų auginti, todėl vaikais visą laiką rūpinasi ji; tėvai to daryti negali, nes yra senyvo amžiaus. Paskutiniais metais sesers sveikata tik blogėja, ji vartoja stiprius vaistus, dažniausiai guli lovoje, reikia ją pačią prižiūrėti, todėl ji rūpinasi ir seserimi, ir jos vaikais. Vaikus myli kaip savus, yra tvirtai apsisprendusi, kad juos globos iki pilnametystės, todėl sutinka būti globėja. Kitų asmenų, galinčių būti vaikų globėjais, nėra. Ieškovo reikalavimą priteisti vaikams išlaikymą palaiko. Tačiau žino, kad sesuo Reda neturi jokio turto, jos pajamos itin mažos, todėl realiai iš jos išieškoti išlaikymą nebus galimybės; jai pačiai teks išlaikyti vaikus ir padėti seseriai.

9Vaikai V. P. ir S. P. teismo posėdyje paaiškino, kad jais rūpinasi teta Jolanta ir seneliai; su mama jie bendrauja, tačiau nedaug. Jei reikėtų rinktis, su kuo gyventi, abu labiausiai norėtų gyventi su teta, kuri juos labai myli.

10Byloje surinktais įrodymais - ieškovo atstovo, atsakovės R. P., trečiojo asmens J. P., vaikų V. P. ir S. P. paaiškinimais, bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė R. P., kuri yra neįgali / 38 l. /, eilę metų nevykdo pareigos auklėti, prižiūrėti ir išlaikyti nepilnamečius vaikus V. P., gim. 2001m. kovo 10d. / 15 l. /, ir S. P., gim. 2004m. vasario 07d. / 14 l. /, dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių – savo ligos / 35-37 l. /. Jokių duomenų, kad padėtis gali pasikeisti nėra; visi teismo posėdyje dalyvaujantys asmenys, tame tarpe – pati atsakovė, tai pripažįsta / Lietuvos CPK 187str. 1d. /, todėl vaikai atskirtini nuo atsakovės, šis reikalavimas tenkintinas / Lietuvos CK 3.179str. 1d. /.

11Vaikai įstatymo nustatyta tvarka atskiriami nuo motinos, jų tėvas / -ai / nežinomi / 14, 15 l. /, todėl vaikams nustatoma nuolatinė globa / Lietuvos CK 3.251str. 1d., 3.257str. 3p. /.

12Iš dalyvaujančių asmenų paaiškinimų teismo posėdyje matyti, kad abu vaikai nuo gimimo visą laiką gyvena viename name su J. P., eilę metų yra jos prižiūrimi ir išlaikomi / ji padedant tėvams juos išlaiko, prižiūri, rūpinasi jų mokymusi bei laisvalaikiu ir t.t. /, ką patvirtina vaiko teisių apsaugos institucijos atstovo išvada / 53 l. / ir paaiškinimas teismo posėdžio metu bei byloje surinkti rašytiniai įrodymai / 11, 26-28 l., kt. /. J. P. sutinka būti globėja / 4, 5 l., paaiškinimas teismo posėdyje /, yra vaikų artima giminaitė / Lietuvos CK 3.259str. /, nepriklauso Lietuvos CK 3.269str. nurodytiems asmenims. Patys vaikai V. ir S. pageidauja gyventi su J. P. / jų paaiškinimai teismo posėdyje – Lietuvos CPK 380str. /. Aplinkybių, trukdančių J. P. skirti vaikų V. ir S. P. globėja, nenustatyta / Lietuvos CK 3.264str. 4d., 3.268, 3.269str., CPK 501str. 2d., 502str. 4d. – 7-13, 16, 17, 24-34, 45, 46, 52 l. /. Ji gyvena tėvams priklausančiame name / 22-23 l. /, turi savų pajamų / 18-21 l. /. 2011m. sausio 25d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-91 vaikams buvo nustatyta laikinoji globa; jų globėja paskirta J. P. / 6 l. /. Duomenų apie jos netinkamą globėjos pareigų atlikimą per visą šį laiką bei apie kitus asmenis, pareiškusius sutikimą tapti vaikų globėjais, nėra / Lietuvos CPK 499str. 3p. /. Duomenų apie vaikų daiktus, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra / Lietuvos CPK 499str. 4p. /, taip pat nėra. Esant šioms aplinkybėms vaikų V. ir S. P. globėja skiriama J. P. / Lietuvos CK 3.259str. /.

13Vaikų globos vieta nustatoma globėjos gyvenamojoje vietoje, nes savo gyvenamosios vietos vaikai neturi / Lietuvos CK 3.265str. 1p. /.

14Iš surinktų įrodymų taip pat matyti, kad atsakovė R. P. vaikų V. ir S. išlaikymui lėšų neteikia. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK 3.192str. /, todėl iš atsakovės priteistinas išlaikymas vaikams / Lietuvos CK 3.194str. /.

15Atsižvelgiant į ieškovo reikalavimą ir duomenis apie atsakovę - jos turtinę padėtį / 47 l. / ir sveikatos būklę, kuri riboja galimybes dirbti ir turėti pajamų bei reikalauja papildomų išlaidų gydymui - teismas laiko tikslingu priteisti iš atsakovės ieškinyje prašomo dydžio išlaikymą. Neginčytina, kad bent 1 MGL dydžio suma yra būtina bent minimaliems kiekvieno vaiko poreikiams tenkinti / Lietuvos CK 3.192str. 2d. /, tačiau atsakovė yra neįgali, jokio turto neturi, gyvena kitam asmeniui priklausančioje patalpoje, jo pajamos per mėnesį siekia tik apie 300 litų, todėl ji akivaizdžiai negali vaikų išlaikymui skirti per mėnesį didesnės nei prašoma ieškinyje sumos. Visiškai nepriteisti išlaikymo / kaip prašo atsakovė / pripažįstama negalimu, nes atsakovė gauna nors ir nedidelio dydžio pajamas, todėl išlaikymo nepriteisimas akivaizdžiai pažeistų vaikų interesus. Nustatyti išlaikymo įsiskolinimą ieškovas neprašo / Lietuvos CK 3.200str. /, taikyti Lietuvos CK 3.197str. pagrindo nenustatyta. Esant šioms aplinkybėms ieškinys tenkinamas pilnai.

16Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo / Lietuvos CPK 282str. 2d. 1p. / ir globos nustatymo bei globėjos skyrimo / Lietuvos CPK 496str. / vykdytinas skubiai.

17Atsižvelgiant į turtinę padėtį atsakovė iš dalies atleistina nuo žyminio mokesčio sumokėjimo nustatant, kad ji privalo sumokėti minimalią 10 litų sumą / Lietuvos CPK 83str. 3d. /.

18Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti.

20Atskirti nepilnamečius vaikus V. P., a/k ( - ) gim. 2001m. kovo 10d., ir S. P., a/k ( - ) gim. 2004m. vasario 07d., nuo motinos R. P., a/k ( - ).

21Nustatyti V. P., a/k ( - ) ir S. P., a/k ( - ) nuolatinę globą.

22Paskirti J. P., a/k ( - ) gim. 1989m. lapkričio 24d., vaikų V. P., a/k ( - ) ir S. P., a/k ( - ) globėja.

23Nustatyti vaikų V. P., a/k ( - ) ir S. P., a/k ( - ) globos vietą globėjos J. P. gyvenamojoje vietoje.

24Priteisti iš R. P., a/k ( - ), gim. 1982m. balandžio 14d., išlaikymą vaikams V. P., a/k ( - ) gim. 2001m. kovo 10d., ir S. P., a/k ( - ) gim. 2004m. vasario 07d., po vieną šimtą / 100 / litų kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo ieškinio pareiškimo dienos – 2013m. sausio 02d. – iki vaikų pilnametystės.

25Nustatyti, kad išlaikymą vaikams V. P. ir S. P. uzufrukto teise valdo jų globėja J. P..

26Priteisti iš R. P., a/k ( - ) dešimt / 10 / litų bylinėjimosi išlaidų valstybei.

27Išaiškinti J. P. globėjos teises, pareigas ir atsakomybę :

28Vaiko globėjas privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėti vaiką, spręsdamas klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis, rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

29Nepilnamečio vaiko globėjas turi gyventi kartu su nepilnamečiu. Nepilnamečio, sulaukusio šešiolikos metų, rūpintojas gali gyventi skyrium, jeigu dėl to sutikimą davė valstybinė vaikų teisių apsaugos institucija.

30Globėjas privalo informuoti globos (rūpybos) instituciją apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą.

31Globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas (rūpintojas) ir tik vaiko interesais. Sandoriams, kurių suma didesnė nei penki tūkstančiai litų, sudaryti yra reikalingas išankstinis teismo leidimas. Visais atvejais yra reikalingas išankstinis teismo leidimas, jeigu globėjas nori parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti globotinio nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, jį išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teises į nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, taip pat sudaryti bet kokį kitą sandorį, jeigu dėl šio sandorio globotinio turtas sumažėtų ar būtų perleistos ar suvaržytos globotinio daiktinės teisės. Globėjas, rūpintojas, jų artimieji giminaičiai negali sudaryti sandorių su globotiniu ar rūpintiniu, išskyrus atvejus, kai turtas globotiniui ar rūpintiniui yra dovanojamas ar perduodamas neatlygintinai naudotis, jeigu tai atitinka globotinio ar rūpintinio interesus. Globojamas vaikas neįgyja turtinių teisių į savo globėjo (rūpintojo) turtą. Vaiko globėjas (rūpintojas) neįgyja turtinių teisių į globojamam vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą.

32Nepilnamečiui sulaukus keturiolikos metų, jo globa pasibaigia, jo globėjas tampa nepilnamečio rūpintoju be papildomo sprendimo. Rūpyba taip pat pasibaigia nepilnamečiui sulaukus aštuoniolikos metų arba kai jis įgyja visišką veiksnumą iki aštuoniolikos metų kitais įstatymų nustatytais atvejais.

33Vaiko globėjas (rūpintojas) yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Vaiko globėjas (rūpintojas) turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai. Vaiko globėjas (rūpintojas) už vaiko padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Vaiko globėjas (rūpintojas) už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų atlikimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

34Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo, globos nustatymo ir globėjos skyrimo vykdytinas skubiai.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Kelmės apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant... 2. Ieškovas Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos... 3. Atsakovė R. P. su ieškiniu dalyje dėl vaikų atskyrimo nuo motinos,... 4. Tretysis asmuo J. P. su ieškiniu sutinka.... 5. Ieškinys tenkintinas / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.... 6. Ieškovo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad prieš keletą metų buvo... 7. Atsakovė R. P. paaiškino, kad ji gyvena kartu su tėvais, seserimi Jolanta ir... 8. Tretysis asmuo J. P. paaiškino, kad visą laiką su tėvais, seserimi Reda ir... 9. Vaikai V. P. ir S. P. teismo posėdyje paaiškino, kad jais rūpinasi teta... 10. Byloje surinktais įrodymais - ieškovo atstovo, atsakovės R. P., trečiojo... 11. Vaikai įstatymo nustatyta tvarka atskiriami nuo motinos, jų tėvas / -ai /... 12. Iš dalyvaujančių asmenų paaiškinimų teismo posėdyje matyti, kad abu... 13. Vaikų globos vieta nustatoma globėjos gyvenamojoje vietoje, nes savo... 14. Iš surinktų įrodymų taip pat matyti, kad atsakovė R. P. vaikų V. ir S.... 15. Atsižvelgiant į ieškovo reikalavimą ir duomenis apie atsakovę - jos... 16. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo / Lietuvos CPK 282str. 2d. 1p. /... 17. Atsižvelgiant į turtinę padėtį atsakovė iš dalies atleistina nuo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas... 19. Ieškinį tenkinti.... 20. Atskirti nepilnamečius vaikus V. P., a/k ( - ) gim. 2001m. kovo 10d., ir S.... 21. Nustatyti V. P., a/k ( - ) ir S. P., a/k ( - ) nuolatinę globą.... 22. Paskirti J. P., a/k ( - ) gim. 1989m. lapkričio 24d., vaikų V. P., a/k ( - )... 23. Nustatyti vaikų V. P., a/k ( - ) ir S. P., a/k ( - ) globos vietą globėjos... 24. Priteisti iš R. P., a/k ( - ), gim. 1982m. balandžio 14d., išlaikymą... 25. Nustatyti, kad išlaikymą vaikams V. P. ir S. P. uzufrukto teise valdo jų... 26. Priteisti iš R. P., a/k ( - ) dešimt / 10 / litų bylinėjimosi išlaidų... 27. Išaiškinti J. P. globėjos teises, pareigas ir atsakomybę :... 28. Vaiko globėjas privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą,... 29. Nepilnamečio vaiko globėjas turi gyventi kartu su nepilnamečiu.... 30. Globėjas privalo informuoti globos (rūpybos) instituciją apie savo... 31. Globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas... 32. Nepilnamečiui sulaukus keturiolikos metų, jo globa pasibaigia, jo globėjas... 33. Vaiko globėjas (rūpintojas) yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo... 34. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo, globos nustatymo ir globėjos... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...