Byla 2-199-239/2013
Dėl santuokos nutraukimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė,

2sekretoriaujant Ingai Bakšaitei,

3dalyvaujant ieškovei A. K.-G,

4ieškovės atstovui advokatui R. M.,

5atsakovui A. G.,

6atsakovo atstovui advokatui A. P.,

7parengiamojo posėdžio metu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. K. – G ieškinį atsakovui A. G. bei atsakovo A. G. priešieškinį ieškovei A. K. – G dėl santuokos nutraukimo, ir

Nustatė

8Trakų rajono apylinkės teisme buvo gautas A. K. – G ieškinys A. G., kuriuo buvo prašoma nutraukti santuoką, sudarytą su A. G. ( - )10-04-10 Elektrėnų savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje dėl atsakovo kaltės bei atsakovo A. G. priešieškinis ieškovei A. K.-G dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje šalys susitarė nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sudarė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

9Prašyme nurodė, kad turi nepilnametį vaiką Š. G., gim. ( - )10-09-27. Nurodė, kad yra visos CK numatytos sąlygos nutraukti santuoką sutuoktinių bendru sutikimu. Pažymėjo, jog tarp jų nėra šeimos santykių kaip bendro gyvenimo pagrindo, kartu nebegyvena nuo ( - )12 m. birželio mėn.

10Pareiškėjai kartu su prašymu nutraukti santuoką pateikė teismui sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių yra išspręsti pareiškėjų nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos, išlaikymo, santuokoje įgyto turto pasidalijimo, tarpusavio išlaikymo bei kiti su santuokos nutraukimo pasekmėmis, susiję klausimai. Nutraukus santuoką pareiškėjai prašo palikti dabartines pavardes.

11A. K. G ir A. G. prašymas nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu tenkinamas visiškai.

12Pareiškėjai santuoką sudarė ( - )10-04-10 Elektrėnų sav. administracijos CMS, įrašo Nr. ( - ). Santuokoje gimė vaikas Š. G., gim. ( - )10-09-27.

13Sutuoktiniai kartu nebegyvena santuokinio gyvenimo, nebetvarko bendro ūkio ir negalima tikėtis, jog sutuoktiniai vėl pradės gyventi kartu. Preziumuojama, kad santuoka faktiškai iširo (CK 3.51 - 3.54 str. str.).

14Nutraukdamas santuoką, teismas tvirtina sutuoktinių pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Ši sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų.

15Pareiškėjų prašymu jiems paliekamos dabartinės pavardės.

16CPK 83 str. 1 d. 12 p. numatyta, kad nuo žyminio mokesčio yra atleidžiami sutuoktiniai pateikę prašymus nutraukti santuoką bendru sutikimu. Bylos medžiaga patvirtinta, kad ieškovė yra sumokėjusi 143,00 Lt žyminio mokesčio už ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, o atsakovui žyminio mokesčio sumokėjimas sumoje 144,00 Lt už pateiktą teismui priešieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės atidėtas iki sprendimo šioje byloje priėmimo. Atsižvelgiant į tai, kad A. K. - G ir A. G. santuoka nutraukiama abiejų bendru sutikimu, A Krasauskaitei-G grąžinama 144 Lt jos sumokėto žyminio mokesčio.

17Vadovaujantis CPK 96 str. 1 d. iš pareiškėjo A. G. priteistina 59,82 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

18Vadovaudamasis CK 3.49 str. 2 d., 3. 51 – 3. 55 str., CPK 5, 176-178, 381, 535 - 541 str. str., teismas

Nutarė

19prašymą patenkinti:

20nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sudarytą ( - )Elektrėnų sav. administracijos CMS (įrašo Nr. ( - )) tarp A. G., gim. ( - ), asm. k. ( - ) ir A. K.-G, gim. 1989-11-08, asm. k. ( - )

21Patvirtinti A. G. ir A. K.-Gumbrevičienės sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių sekančiomis sąlygomis:

 1. Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir dalyvavimo jį auklėjant
  1. Šalys susitarė, kad santuokos metu gimęs sūnus Š. G., gim. ( - ), lieka gyventi su savo motina A. K. – G. Vaiko gyvenamoji vieta po santuokos nutraukimo, iki jam sukaks 18 metų, nustatoma kartu su motina A. K. – G jos gyvenamojoje vietoje.
  2. Šalys susitaria, kad po santuokos nutraukimo dalyvaus sūnaus Š. G. auklėjime, atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko interesus, abiem šios sutarties Šalims priimtinu būdu:
  3. Tėvas A. G. pasiima sūnų Š. G. iš motinos A. K. – G gyvenamosios vietos kiekvieną trečiadienį 17.00 val. ir grąžina sūnų Š. G. motinai A. K. – G tos pačios svaitės trečiadienį ( - ).00 val.;
  4. Tėvas A. G. pasiima sūnų Š. G. iš motinos A. K. – Gumbrevičienės gyvenamosios vietos kas antrą penktadienį 17.00 val. ir grąžina sūnų Š. G. motinai A. K. – G tos pačios savaitės sekmadienį 19.00 val.;
  5. Tėvas A. G. eilinių atostogų metu su nepilnamečiu sūnumi Š. G., gim. ( - ), bendrauja dvi savaites nepertraukiamai, nepriklausomai jeigu šalių atostogų grafikas sutampa;
  6. Švenčių metu Šalys su sūnumi bendraus tokia tvarka: poriniais metais A. G. turi teisę su sūnumi švęsti Šv. Kalėdas, neporiniais metais – Šv. Velykas. Poriniais metais A. K. - Gumbrevičiūtė su sūnumi švenčia Šv. Velykas, Naujuosius Metus, neporiniais metais – Šv. Kalėdas;
  7. A. G. negalint bendrauti su sūnumi dėl jo ligos ar kitų svarbių priežasčių, Šalių susitarimu praleistoji diena gali būti pakeičiama į kitą artimiausią Šalių suderintą dieną;
  8. Dėl svarbių priežasčių (tokių kaip šventinės dienos, ilgieji savaitgaliai, tėvų atostogos, išvykos, komandiruotės, ligos ir pan.) šalių susitarimu matymosi laikas ir trukmė gali būti keičiama;
  9. Vaiko motina nedraudžia A. G. su vaiku lankytis ir bendrauti su jo artimais giminaičiais;
  10. A. G. įsipareigoja bendraudamas su sūnumi šios sutarties nustatyta tvarka asmeniškai užtikrinti jo saugumą ir priežiūrą;
  11. A. G. privalo informuoti sūnaus motiną apie sūnaus ligą ar kitą įvykį, susijusį su jo sveikata, atsitikusį sūnui būnant su A. G.. Šiuo atveju vaiko motina turi teisę reikalauti parvežti sūnų į jo gyvenamąją vietą anksčiau šioje sutartyje nurodyto termino;
  12. Vaiko tėvas A. G. paimant sūnų iš jo gyvenamosios vietos kiekvienu atveju privalo informuoti vaiko motiną ne mažiau kaip prieš dieną.
 1. Dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo
  1. A. G. įsipareigoja iki kiekvieno mėnesio penkioliktos dienos pervesti į A. K. - G nurodytą asmeninę sąskaitą ( - ) AB bankas „Swedbank“ 500 Lt (penkis šimtus litų) sumą nepilnamečiui sūnui Š. G., gim. ( - ) išlaikyti iki sūnaus Š. G. pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymas mokamas nuo kreipimosi į teismą dienos.
  2. A. K. - G nepilnamečiui sūnui Š. G. teikiamą išlaikymą tvarko uzufrukto teisėmis ir naudoja išimtinai vaiko interesams (CK 3.190 str.);
 1. Dėl šalių išlaikymo
  1. Šalys atsakingai pareiškia, kad abi yra veiksnios bei darbingos, gaunamos pajamos yra pakankamos visiškai kiekvienam save išlaikyti, todėl tarpusavio išlaikymas Šalims nereikalingas ir nenustatomas;
 1. Dėl šalių pavardžių
  1. Šalys pareiškia, jog po santuokos nutraukimo A. K. – G pasilieka „K– G.“ pavardę, o A. G. palikti jo pavardę, t.y. – „G“;
 1. Šalių turtinės teisės ir pareigos dėl santuokoje įgyto turto padalijimo
  1. Šalys susitaria, santuokos metu įsigytas automobilis OPEL VECTRA, VIN kodas W0L0JBF35W7183303, vals. Nr. ( - ) registruotas ieškovės vardu – po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise paliekamas A. G. asmeninėn nuosavybėn.
  2. Šalys susitaria, jog visos piniginės lėšos, esančios asmeninėse bankų sąskaitose yra asmeninės kiekvieno asmens lėšos;
  3. Sutarties Šalys pareiškė, kad asmeninio naudojimo daiktai pasidalinti geruoju;
  4. Šalys patvirtina, jog kito dalintino registruotino ar neregistruotino turto neturi.
 1. Papildomos sąlygos
  1. Šia sutartimi Šalys taip pat susitaria, jog po santuokos nutraukimo momento atsiradę ar paaiškėję turtiniai įsipareigojimai yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė prievolė;
  2. Šalys susitaria, kad jų patirtos bylinėjimosi išlaidos tenka kiekvienai iš jų. Bylinėjimosi išlaidas, tenkančias valstybei (pašto išlaidos ir pan.) jei tokios susidarys, moka A. G.;
 1. Kitos nuostatos
  1. Šalims yra žinoma, kad patvirtinus šią sutartį, ateityje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimo klausimas nebegalės būti keliamas;
  2. Ši sutartis įsigalioja nuo teismo sprendimo, kuriuo nutraukiama santuoka bei patvirtinama ši sutartis, įsiteisėjimo dienos.

22Palikti po santuokos nutraukimo A. G. – jo pavardę G A. K. –G– jos santuokinę pavardę K – G.

23Grąžinti pareiškėjai A. K. – G, a.k. ( - ) 143,00 Lt žyminį mokestį, sumokėtą ( - )12-10-23.

24Priteisti iš pareiškėjo A. G. 59,82 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė,... 2. sekretoriaujant Ingai Bakšaitei,... 3. dalyvaujant ieškovei A. K.-G,... 4. ieškovės atstovui advokatui R. M.,... 5. atsakovui A. G.,... 6. atsakovo atstovui advokatui A. P.,... 7. parengiamojo posėdžio metu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A.... 8. Trakų rajono apylinkės teisme buvo gautas A. K. – G ieškinys A. G., kuriuo... 9. Prašyme nurodė, kad turi nepilnametį vaiką Š. G., gim. ( - )10-09-27.... 10. Pareiškėjai kartu su prašymu nutraukti santuoką pateikė teismui sutartį... 11. A. K. G ir A. G. prašymas nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru... 12. Pareiškėjai santuoką sudarė ( - )10-04-10 Elektrėnų sav. administracijos... 13. Sutuoktiniai kartu nebegyvena santuokinio gyvenimo, nebetvarko bendro ūkio ir... 14. Nutraukdamas santuoką, teismas tvirtina sutuoktinių pateiktą sutartį dėl... 15. Pareiškėjų prašymu jiems paliekamos dabartinės pavardės.... 16. CPK 83 str. 1 d. 12 p. numatyta, kad nuo žyminio mokesčio yra atleidžiami... 17. Vadovaujantis CPK 96 str. 1 d. iš pareiškėjo A. G. priteistina 59,82 Lt... 18. Vadovaudamasis CK 3.49 str. 2 d., 3. 51 – 3. 55 str., CPK 5, 176-178, 381,... 19. prašymą patenkinti:... 20. nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sudarytą ( -... 21. Patvirtinti A. G. ir A. K.-Gumbrevičienės sudarytą sutartį dėl santuokos... 22. Palikti po santuokos nutraukimo A. G. – jo pavardę G A. K. –G– jos... 23. Grąžinti pareiškėjai A. K. – G, a.k. ( - ) 143,00 Lt žyminį mokestį,... 24. Priteisti iš pareiškėjo A. G. 59,82 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...