Byla T-58-844/2014
Dėl daiktinių įrodymų,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas, sekretoriaujant Laimutei Bastytei, dalyvaujant prokurorei Renatai Blaškauskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjęs Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos (toliau Utenos apskrities VPK Visagino PK) prašymą dėl daiktinių įrodymų,-

Nustatė

22010-05-19, priimant nuosprendį, Visagino miesto apylinkės teisme, buvo išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 1-70-531/2010 (ikiteisminio tyrimo Nr. 49-1-00421-09), kurioje N. K. buvo pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d., 259 str. 1 d.. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 3 d., skirta galutinė bausmė-laisvės apribojimas 2 (dvejiems) metams, įpareigojant N. K. užsiregistruoti darbo biržoje arba pradėti dirbti, ir per 1 (vienerius) metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo neatlygintinai išdirbti 200 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose at nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais asmenimis su 25 MGL (3250) Lt., dydžio bauda, šias bausmes vykdant atskirai. Iš N. K. konfiskuoti 20 Lt., piniginių lėšų, gautų iš nusikalstamos veiklos. Voką su spec. paketu ir folguoto popieriaus lankstinuku, voką su spec. paketais ir svarstyklėmis „Pockit“ ir „pocket Scale“, bei likusias po tyrimo psichotropines medžiagas, perduotas laikinam saugojimui į Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro saugyklą, Liepyno g. 11a, Vilniuje, sunaikinti įsiteisėjus nuosprendžiui, Kompaktinį diską su vaizdo įrašu palikti byloje.

32014-09-24, Į Visagino miesto apylinkės teismą gautas Utenos apskrities VPK Visagino PK prašymas „Dėl daiktinių įrodymų“, kuriame nurodyta, kad 2010-05-19, Visagino miesto apylinkės tesimas priėmė nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 49-1-00421-09, kurioje N. K. buvo pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d., 259 str. 1 d.. Iš N. K. buvo paimta 40 Lt., iš kurių 20 Lt., nuspręsta konfiskuoti. Teigia, kad šiuo metu nėra aišku, ką daryti su likusiais 20 Lt.. Prašo priimti sprendimą dėl likusių iš N. K. paimtų 20 Lt..

4Teismo posėdyje nei N. K., nei Utenos apskrities VPK Visagino PK įgaliotas atstovas nedalyvavo, tačiau jiems buvo išsiųsti pranešimai apie teismo posėdį. Vertinat tai, kad šių asmenų dalyvavimas šio prašymo nagrinėjime nėra būtinas, teikimo byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant.

5Prokurorė prašo, grąžinti N. K. 20 Lt., kurie iš jos buvo paimti ikiteisminio tyrimo metu, nes jie nėra konfiskuoti. Byloje nėra ieškinių, o pačios N. K. nuosavybės teisės neapribotos.

6Prašymas tenkinamas

7Susipažinus su baudžiamosios bylos medžiaga matyti, kad 2009-11-03, kratos metu iš N. K., su kitais daiktais, buvo paimti ir 40 litų (b.l. 21-22). Kratos metu paimti daiktai buvo apžiūrėti ir jų apžiūra užfiksuota 2009-12-16, daiktų apžiūros protokole ir jo prieduose (b.l. 23-33). 2009-12-07, Visagino miesto apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, buvo atsisakyta grąžinti N. K. 40 litų, nurodant, jog byloje yra galimas 40 litų konfiskavimas (b.l. 43). 2009-12-16, Utenos apskrities VPK Visagino PK tyrėjo nutarimu, nutarta 40 litų, paimti kratos metu pas N. K., pervesti į Utenos apskrities VPK depozitinę sąskaitą (b.l. 46; 47;48). Perduodamas baudžiamąją bylą į teismą, prokuroras kaltinamajame akte nenurodė, jog Utenos apskrities VPK Visagino PK depozitinėje sąskaitoje yra laikomi 40 litų, priklausantys N. K., kurie iš jos buvo paimti 2009-11-03, kratos metu. Prokuroras kaltinamajame akte yra tik nurodęs, jog galimas 20 litų konfiskavimas Lietuvos Respublikos BK 72 str., pagrindu. Taip pat prokuroras kaltinamajame akte yra nurodęs, kad civilinio ieškinio byloje nėra, laikinas nuosavybės teisių apribojimas nėra taikomas (b.l. 110-112). Baigiamųjų kalbų metu, prokuroras teismo prašė iš N. K. konfiskuoti 20 litų, kaip pajamas gautas iš nusikalstamos veikos (b.l. 142-147). 2010-05-19, Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendyje nėra pasisakyta dėl N. K. dar priklausančių 20 litų, kurie iš jos buvo paimti 2009-11-03, kratos metu ir 2009-12-16, Utenos apskrities VPK Visagino PK tyrėjo nutarimo pagrindu pervesti į Utenos apskrities VPK depozitinę sąskaitą.

8Tai įrodo, kad teismas priimdamas minimą nuosprendį, neišsprendė daiktinių įrodymų klausimo, o tai būtina padaryti.

9Lietuvos Respublikos BPK 361 str. 1 d., numatyta, kad teismas nuosprendžio vykdymo metu turi teisę išspręsti dėl nuosprendžio kylančias abejones, jeigu jas išsprendus nepakeičiama nuosprendžio esmė.

10To paties straipsnio 2 d., numato, kad teismas turi teisę priimti sprendimus dėl daiktinių įrodymų, jeigu jų klausimas neišspręstas teismo nuosprendyje.

11Lietuvos Respublikos BPK 93 str. 1 d., numato, kad daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, laikomi iki nuosprendžio įsiteisėjimo arba iki termino, per kurį gali būti apskųstas nutarimas ar nutartis nutraukti procesą, pabaigos. Kai ginčas dėl teisės į daiktus yra spręstinas ieškinio tvarka, daiktai laikomi iki sprendimo, priimto toje byloje civilinio proceso tvarka, įsiteisėjimo.

12Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d., numato, kad priimant nuosprendį ar nutraukiant procesą, daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, klausimas išsprendžiamas taip: 1. Lietuvos Respublikos BK 72 str. ir 72³ str., nurodytas turtas konfiskuojamas; 2. Daiktai, kurių apyvarta uždrausta, perduodami valstybės institucijoms ir sunaikinami; 3. Dokumentai, turintys Lietuvos Respublikos BPK 91 str., numatytų požymių, saugomi kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga arba perduodami suinteresuotoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ar fiziniams asmenims jų prašymu; 4. Daiktai, kurie yra menkaverčiai ir negali būti sunaudoti, sunaikinami arba gali būti atiduodami suinteresuotoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ar fiziniams asmenims, jeigu jie to prašo; 5. Kiti daiktai grąžinami teisėtiems savininkams, o jeigu šie nenustatyti,-pereina į valstybės nuosavybę.

13To paties straipsnio 2 d., numato, kad šio straipsnio 1 d., nurodytus sprendimus ikiteisminio tyrimo metu priima prokuroras ar ikiteisminio tyrimo teisėjas, nutraukiantys ikiteisminį tyrimą, vėlesnėse proceso stadijose-bylą nagrinėjantis teismas.

14Teismo nuosprendis, priimtas baudžiamojoje byloje Nr. 1-70-531/2010, yra įsiteisėjęs. Juo nuspręsta iš N. K. konfiskuoti tik 20 litų. Dėl likusių, jai taip pat priklausančių 20 litų, teismo nuosprendyje nepasisakyta. Jos nuosavybės teisės neapribotos, civilinio ieškinio byloje nebuvo. Todėl manoma, kad nuteistajai N. K. priklausantys 20 litų, kurie iš jos buvo paimti 2009-11-03, kratos metu ir kurie 2009-12-16, Utenos apskrities VPK Visagino PK tyrėjo nutarimo pagrindu pervesti į Utenos apskrities VPK depozitinę sąskaitą, ir ten laikomi, turi būti grąžinti N. K., esant jos prašymui.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 93 str., 94 str., 361 str., 362 str., 364 str.,-

Nutarė

16Utenos apskrities VPK Visagino PK prašymą tenkinti.

17Nuteistajai N. K., a.k. ( - ) priklausančius 20 litų, kurie iš jos buvo paimti 2009-11-03, kratos metu ir kurie 2009-12-16, Utenos apskrities VPK Visagino PK tyrėjo nutarimo pagrindu pervesti į Utenos apskrities VPK depozitinę sąskaitą, ir ten laikomi, šiai nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti N. K., esant jos prašymui.

18Nutartis gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai