Byla 2-1219-733/2016
Dėl leidimo įeiti į butą

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos antstolės A. P. prašymą suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) Statybų technikos centras, M. P. ir UAB „( - )“ dėl leidimo įeiti į butą,

Nustatė

2Antstolė A. P. kreipėsi į teismą, prašydama išduoti leidimą įeiti į skolininko M. P. būstą, esantį ( - ). Nurodo, kad vykdo vykdomąją bylą Nr. 0124/14/01381/2 pagal Kauno m. 23-iojo notarų biuro vykdomąjį raštą Nr. 7019, išduotą 2014-10-08 dėl 36326,17 Eur išieškojimo iš M. P. ir UAB „( - )“ UAB Statybų technikos centras naudai. Vykdant išieškojimą 2015-01-08 Turto arešto aktu Nr. S2/129 areštuotas skolininkui M. P. priklausantis 0,125 ha žemės sklypas ir 49/100 dalis gyvenamojo namo, esantys ( - ). Norint nustatyti realią areštuoto turto vertę 2015-02-25 priimtas Patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo Nr. S2/2181. Nurodo, kad norint tinkamai įvertinti turtą, būtina jį visapusiškai apžiūrėti. Skolininkas nesutinka leisti apžiūrėti gyvenamųjų patalpų.

3Prašymas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 634 straipsnio 2 dalis įtvirtina antstolio pareigą savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Viena iš tokių priemonių yra apžiūrėti ir aprašyti gyvenamąją patalpą tikslu ją įvertinti, siekiant įvykdyti išieškojimą. Patekimo į gyvenamąsias patalpas tvarka reglamentuota CPK 615 straipsnyje. Atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis gyvenamojoje patalpoje gyvenančių asmenų sutikimu turi teisę apžiūrėti skolininko gyvenamąsias patalpas, jei tai reikalinga išieškojimui įvykdyti. Jeigu antstolis į gyvenamąsias patalpas neįleidžiamas, jis į jas turi teisę įeiti tik pateikęs teismo nutartį dėl leidimo įeiti į gyvenamąsias patalpas, išskyrus tam tikras CPK numatytas išimtis (CPK 615 str. 1-3 d.).

5Skolininkas, siekdamas kuo efektyvesnės savo interesų apsaugos, turi ne tik CPK 643 straipsnyje įtvirtintas teises, bet ir CPK 644 straipsnyje nustatytas pareigas, t.y. bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą, nesudaryti kliūčių antstoliui vykdyti sprendimą. Iš pareiškimo ir vykdomojoje byloje Nr. 0124/14/01381/2 esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolei A. P. pateiktas vykdyti Kauno m. 23-iojo notarų biuro vykdomasis įrašas Nr. 7019, išduotas 2014-10-08 dėl 36326,17 Eur išieškojimo iš skolininkės UAB „( - )“ ir laiduotojo M. P. UAB Statybų technikos centras naudai. Vykdant išieškojimą 2015-01-08 Turto arešto aktu Nr. S2/129 areštuotas skolininkui M. P. priklausantis 0,125 ha žemės sklypas ir 49/100 dalis gyvenamojo namo, esantys ( - ) (vykd. b.l. 27, 28). Norint nustatyti realią areštuoto turto vertę 2015-02-25 priimtas Patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo Nr. S2/2181 (vykd. b.l. 52).

6Antstolė skolininkui M. P. išsiuntė 2016-03-04 Reikalavimą dalyvauti apžiūrint turtą Nr. S2-2317 (vykd. b.l. 100). Iš 2016-03-22 Akto matyti, kad skolininkas nurodytu laiku bei nurodytu adresu nedalyvavo, buvo rasti užrakinti gyvenamojo namo vartai, nebuvo galimybės apžiūrėti turtą (vykd. b.l. 101).

7Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pripažintina, kad išieškojimui vykdyti, išieškotojo ir skolininkų teisėms vykdymo procese užtikrinti, siekiant nustatyti skolininkui M. P. priklausančio turto vertę, kuris atitiktų realią rinkos vertę, būtina apžiūrėti šias patalpas, į kurias pareiškėja neturi galimybės patekti. Todėl teismas daro išvadą, kad yra pagrindas leisti antstolei įeiti į skolininkui priklausančią gyvenamojo namo dalį, esančią ( - ) (CPK 615 str. 2 d.).

8Antstolei išaiškinama, kad jei antstolei pateikus teismo nutartį įeiti į skolininko būstą, atsisakoma įleisti į gyvenamąsias patalpas, ji turi teisę kviesti policijos pareigūną, kviestinius ir tam jai teismo leidimas nėra reikalingas (CPK 615 str. 4 d.).

9Vadovaudamasis CPK 290-291 str., 593 str., 615 str.,

Nutarė

10Antstolės A. P. prašymą tenkinti.

11Leisti antstolei A. P., dalyvaujant turto vertinimo ekspertams, įeiti į skolininko M. P., asmens kodas ( - ) būstą, esantį ( - ), siekiant apžiūrėti būstą ir atlikti ekspertizę būsto vertei nustatyti.

12Nutarties kopijas išsiųsti antstolei ir skolininkams.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai