Byla 2-617/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties, kuria netenkintas jo prašymas panaikinti paskirtą baudą, uždarosios akcinės bendrovės „Verandas“ bankroto byloje Nr. B2-698-324/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties, kuria netenkintas jo prašymas panaikinti paskirtą baudą, uždarosios akcinės bendrovės „Verandas“ bankroto byloje Nr. B2-698-324/2014,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kreditoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atstovas direktorius R. B. prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi dėl neatvykimo į teismo posėdį be svarbios priežasties paskirtą 500 Lt baudą. Nurodė, kad į 2013 m. gruodžio 16 d. vykusį teismo posėdį neatvyko, nes 2013 m. gruodžio 2 d. Kauno apygardos teismui buvo pateikęs prašymą dėl bylos nenagrinėjimo. Dėl tos pačios priežasties dar iki 2013 m. gruodžio 16 d. teismo posėdžio, taupydamas bendrovės lėšas, R. B. informavo savo atstovą – advokatą, kad į posėdį vykti nereikia, kadangi manė, jog prašymas bus patenkintas ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pareiškimas bus paliktas nenagrinėtas. R. B. buvo įsitikinęs, jog 2013 m. gruodžio 16 d. teismo posėdyje Kauno apygardos teismas rašytinio proceso tvarka spręs jo 2013 m. gruodžio 2 d. prašymą, o ne nagrinės bylą iš esmės. Į paskirtą posėdį R. B. neatvyko ne piktybiškai, nesiekė vilkinti civilinės bylos nagrinėjimo, veikti prieš greitą ir tinkamą bylos išnagrinėjimą. Pažymėjo, kad UAB „Medicinos bankas“ nepagrįstai nurodė, jog tarp jo ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nevyksta jokios derybos. UAB „Medicinos bankas“ nepagrįstai dalyvauja šioje civilinėje byloje, nes jos finansinis reikalavimas UAB „Verantas“ bankroto byloje iki šiol nėra patvirtintas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2013).

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 16 d. nutartimi netenkino R. B. prašymo dėl baudos panaikinimo. Teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ direktorius R. B. nubaustas 500 Lt bauda už tai, kad neatvyko į teismo posėdį, kuriame jo dalyvavimas buvo pripažintas būtinu. Teismas sprendė, kad prašyme nurodomos neatvykimo į teismo posėdį priežastys nepripažintinos svarbiomis ir sudarančiomis pagrindą sumažinti ar panaikinti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ direktoriui R. B. paskirtą baudą. Atkreipė dėmesį, kad 2013 m. gruodžio 3 d. pateiktame prašyme dėl bylos nenagrinėjimo nebuvo suformuluotas konkretus pageidavimas palikti nenagrinėtą UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Verantas“ bankroto byloje; prašymas pagal formuluotę „nenagrinėti bylos“ buvo traktuojamas kaip pageidavimas atidėti bylos nagrinėjimą. Teismas sprendė, kad R. B. argumentas apie tikėjimąsi, jog prašymas dėl bylos nenagrinėjimo bus patenkintas, nėra pagrįstas aplinkybėmis, dėl kurių jis galėjo objektyviai tikėtis tokio prašymo patenkinimo, todėl nepagrįstas. Pažymėjo, kad nurodytos aplinkybės apie tarp UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ vykusias derybas nesusijusios su baudos paskyrimu už neatvykimą į teismo posėdį, o argumentą, jog UAB „Medicinos bankas“ nėra BUAB „Verantas“ kreditorius, vertintino kaip nepagrįstą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Kreditoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atstovas R. B. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti paskirtą 500 Lt baudą. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad R. B. tikėjimasis dėl 2013 m. gruodžio 2 d. prašymo patenkinimo ir bylos palikimo nenagrinėta nėra pagrįstas aplinkybėmis, dėl kurių jis galėjo objektyviai tikėtis tokio prašymo patenkinimo. Prašymas buvo reiškimas dėl bylos nenagrinėjimo, o ne dėl nagrinėjimo atidėjimo. Teismas netinkamai įvertino šias aplinkybes ir nepagrįstai atsisakė panaikinti baudą. R. B., paskambinęs į teismą ir sužinojęs, kad jo prašymas nėra išspręstas, buvo įsitikinęs, kad šis prašymas bus išspęstas teismo posėdžio metu ir byla nebus nagrinėjama iš esmės. Nevykdamas į teismo posėdį, direktorius stengėsi taupyti kreditoriaus lėšas ir nesiekė vilkinti bylos.

92. Teismas nepagrįstai nurodė, kad aplinkybės, susijusios su tarp UAB „Medicinos bankas“ ir kreditoriaus vykusiomis derybomis, nesusijusios su baudos paskyrimu. Prašymas palikti bylą nenagrinėtą buvo teikiamas būtent dėl minėtų aplinkybių. UAB „Medicinos bankas“ nepagrįstai dalyvavo byloje, nes jo kreditorinis reikalavimas UAB „Verantas“ bankroto byloje nebuvo patvirtintas.

10Atsakovas BUAB „Verantas“ prašo kreditoriaus skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti galioti. Nurodė, kad atsakovo administratorius nedalyvavo 2013 m. gruodžio 16 d. teismo posėdyje ir teismą informavo apie savo nedalyvavimo priežastis. Atsakovo administratoriaus nuomone, skundas nėra pagrįstas rašytiniais įrodymais apie vykusias derybas su UAB „Medicinos bankas“.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Byloje sprendžiamas klausimas, ar apelianto nurodytos priežastys, dėl kurių jis nedalyvavo teismo posėdyje, yra pripažintinos svarbiomis ir sudarančiomis pagrindą panaikinti jam skirtą baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

15Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, taip pat kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Laikydamiesi šių principinių nuostatų visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių byloje asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK 7 str. 2 d.). Taip yra užtikrinamas civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų – garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Taigi, proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu.

16CPK 95 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teisė paskirti byloje dalyvaujančiam asmeniui iki 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Minėtame straipsnyje reglamentuota bendroji norma, kuri sukonkretinta atskiruose CPK straipsniuose. Pagal CPK 246 straipsnio 3 dalį, atidėdamas bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę neatvykusiai šaliai paskirti iki vieno tūkstančio litų baudą, jeigu įstatymai nustato šios šalies pareigą dalyvauti teismo posėdyje arba teismas pripažįsta šalies dalyvavimą teismo posėdyje būtinu ir negali priimti sprendimo už akių.

17Kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvų, apeliantui 500 Lt bauda buvo paskirta dėl to, kad apeliantas neatvyko į teismo posėdį be svarbios priežasties. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamojoje byloje apelianto dalyvavimas buvo pripažintas būtinu.

18Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutartiems motyvams, kad iš R. B. pateikto prašymo dėl bylos nenagrinėjimo (b. l. 84) reikalavimo bei turinio nebuvo galima daryti išvadą, jog prašoma palikti bylą nenagrinėtą, o ne atidėti bylos nagrinėjimą. Pažymėtina, kad pateikto prašymo reikalavimas ir turinys neleido abejoti, jog prašoma atidėti bylos nagrinėjimą.

19Pagal CPK 296 straipsnio nuostatas pareiškimo palikimo nenagrinėto klausimą teismas išsprendžia savo iniciatyva, esant šio straipsnio 1 dalyje numatytiems atvejams. Tuo tarpu, apeliantas, siekdamas nutraukti šią bylą, turėjo pateikti prašymą dėl ieškinio atsisakymo, kuriame būtų nurodyta, jog jam yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, t. y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 140 str. 1 d., 294 str. 2 d.). Todėl aplinkybė, kad apeliantas manė prašęs palikti ieškinį nenagrinėtą, šiuo atveju neatleidžia jo nuo pareigos tinkamai suformuluoti savo reikalavimus, neklaidinti teismo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi ir tai, jog iš bylos aplinkybių matyti, jog UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atstovauja advokatas P. D., todėl apeliantas, reikšdamas prašymą teismui, turėjo galimybę pasikonsultuoti su profesionaliu teisininku.

20Aplinkybę, kad apeliantui neišnyko pareiga dalyvauti teismo posėdyje, patvirtina ir tas faktas, jog, paskambinus į teismą, jam buvo atsakyta, kad prašymas dėl bylos nenagrinėjimo nebuvo išspręstas. Taigi duomenų, kad teismas būtinai patenkins apelianto prašymą, nebuvo. Apelianto tikėjimasis, kad ieškinys bus paliktas nenagrinėtas, nepagrįstas jokiomis objektyviomis aplinkybėmis. Nusprendęs, kad teismas patenkins pateiktą prašymą ir neatvykęs į teismo posėdį, apeliantas veikė savo rizika ir dėl to turi prisiimti atsiradusius padarinius.

21Sutiktina ir su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad nurodytos aplinkybės apie tarp UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ vykusias derybas nėra susijusios su baudos paskyrimu už neatvykimą į teismo posėdį, todėl jos nenagrinėtinos. Pažymėtina, kad atskirasis skundas yra grindžiamas iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, kurios jau buvo nagrinėtos sprendžiant klausimą dėl prašymo panaikinti baudą ir dėl jų buvo pasisakyta, o naujų duomenų, paneigiančių apelianto piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nenurodė.

22Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją naikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kreditoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atstovas direktorius R. B.... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 16 d. nutartimi netenkino R. B. prašymo... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 7. Kreditoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atstovas R. B. prašo... 8. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad R. B. tikėjimasis dėl 2013 m.... 9. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad aplinkybės, susijusios su tarp UAB... 10. Atsakovas BUAB „Verantas“ prašo kreditoriaus skundą atmesti, pirmosios... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Byloje sprendžiamas klausimas, ar apelianto nurodytos priežastys, dėl kurių... 15. Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės... 16. CPK 95 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teisė paskirti byloje... 17. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvų, apeliantui 500 Lt bauda buvo... 18. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo... 19. Pagal CPK 296 straipsnio nuostatas pareiškimo palikimo nenagrinėto klausimą... 20. Aplinkybę, kad apeliantui neišnyko pareiga dalyvauti teismo posėdyje,... 21. Sutiktina ir su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad nurodytos... 22. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes,... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....