Byla I-8385-365/2014
Dėl netinkamo nuomos sutarties sąlygų vykdymo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Dzedulionis, susipažino su R. D. vardu surašytu skundu dėl netinkamo nuomos sutarties sąlygų vykdymo ir

Nustatė

2Teisme gautas pareiškėjo skundas , kuriame nurodoma, kad pareiškėją ir atsakovą sieja nuomos sutartis: pareiškėjas yra nuomininkas, o atsakovas – nuomotojas. Prakiuro nuomojamos patalpos (pastato) stogas , o nuomotojas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, vengia remontuoti stogą. Pareiškėjas nori pats suremontuoti stogą, tačiau, neva, atsakovas neleidžia jam to daryti. Prašo panaikinti atsakovo draudimą remontuoti stogą ir įpareigoti atsakovą leisti remontuoti stogą ir t.t.

3Pareiškėjas nurodo, kad jam draudžiama remontuoti stogą, tačiau dokumento, kuriame būtų užfiksuotas draudimas, nepateikia. Skundžiamas aktas, kuriame išaiškinama, kad šiuo metu tiriama stogo būklė, o sprendimas dėl reiškiamų pretenzijų bus priimtas baigus tyrimą.Šio rašto teiginių ir argumentų pareiškėjas neginčija.

4Kaip jau buvo minėta, pareiškėją ir atsakovą sieja patalpos nuomos sutartis, kilo ginčas dėl nuomos sutarties sąlygų tinkamo vykdymo.

5Skundas neteismingas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, todėl negali būti priimtas.

6LR ABTĮ 3 str. nustato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus viešojo administravimo srityje. Teismas nevertina ginčijamo administracinio akto ar veiksmų politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos ir pan.

7Pareiškėjas mano, kad atsakovas – patalpos nuomotojas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus dėl nuomojamos patalpos remonto.

8Kilęs ginčas spręstinas ne administracinių normų pagrindu; nuomos sutarties šalių tarpusavio santykius reglamentuoja LR CK ir ginčas nagrinėtinas bendros kompetencijos teismuose.

9Analogiškos pozicijos laikosi ir specialioji teisėjų kolegija, nagrinėjanti ginčytinas situacijas dėl teismingumo. Savo nutartyse specialioji kolegija ne kartą yra akcentavusi dėmesį į tai, kad valstybei nuosavybės teise priklausančių objektų pardavimo ir nuomos santykiai, nepaisant pardavimo ar nuomos subjektų teisinio statuso, yra reguliuojami privatinės , bet ne viešosios teisės normų. Be teisės aktais priskirtų valdžios , t.y. viešojo administravimo funkcijų, valstybės ir savivaldybės institucijos dalyvauja ir civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip lygiateisiai šių teisinių santykių subjektai, įgyvendinantys atitinkamas turtines teises bei pareigas, susijusias su valstybei , kaip civilinės teisės subjektui, priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Dalyvaudama šiuose santykiuose, valstybė atlieka veiksmus, kurie pakeičia ar panaikina atitinkamas subjektines civilines teises ir pareigas. Taigi, viešojo administravimo institucijų veikla šioms institucijoms dalyvaujant civiliniuose teisiniuose santykiuose, nėra viešasis administravimas ( žr. pvz. STK 2013 07 09 nutartį Nr. T-74, 2013 07 10 nutartį Nr.T-84, 2014 01 21 nutartį Nr. T-131).

10Nagrinėjamu atveju ginčas kilo tarp valstybinių patalpų nuomotojo ir nuomininko dėl sutarties sąlygų tinkamo laikymosi. Kilęs ginčas susijęs su sutartiniais patalpų nuomos teisiniais santykiais, kurie reguliuojami privatinės, bet ne viešosios teisės normomis. Todėl ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. (CPK 22 str.1d., 25 str.)

11Vadovaudamasis LR 37 str.2d.1p. teisėjas

Nutarė

12Atsisakyti priimti R. D. vardu surašytą skundą, kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

13Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu LVAT per šį teismą.

14Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir žyminį mokestį grąžinti pareiškėjui.

Proceso dalyviai