Byla 2S-2286-230/2014

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovių uždarosios akinės bendrovės ,,Oneks Invest“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Axis Technologies“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Okseta“ atskiruosius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarties skirti baudą civilinėje byloje Nr. 2-7515-528/2014 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno termofikacijos elektrinė“ ieškinį atsakovėms akcinei bendrovei „Kauno energija“, uždarajai akcinei bendrovei „Okseta“, uždarajai akcinei bendrovei „Energetikos linijos“, uždarajai akcinei bendrovei „Axis Technologies“, Kauno miesto savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „Oneks Invest“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenis uždarajai akcinei bendrovei „Energijos sistemų servisas“, akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“ dėl statybų pripažinimo neteisėtomis, sprendimo panaikinimo, statybos leidimo panaikinimo, neteisėtų statybų padarinių pašalinimo ir nuostolių atlyginimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą iki ieškinio pateikimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kauno apylinkės teismas, tenkindamas ieškovės prašymą, 2014 m. kovo 6 d. nutartimi ieškovės reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė 2013-12-12 Statybos leidimo Nr. LNS-21-131212-01061 galiojimą iki bylos išnagrinėjimo; uždraudė atsakovėms UAB „Okseta“, UAB „Oneks Invest“, AB „Kauno energija“ bei 2013-12-12 Statybos leidime Nr. LNS-21-131212-01061 nurodytiems statytojams (ar teisių perėmėjams) ar jų užsakymu statybos darbus atliekantiems rangovams vykdyti bet kokius statybos darbus pagal išduotą 2013-12-12 Statybos leidimą Nr. LNS-21-131212-01061 ir vykdyti šilumos tiekimo tinklų nuo biokuro katilinės ( - ) iki projektuojamos prisijungimo vietos prie 1 T magistralės rekonstravimo ir naujos statybos darbus; uždraudė nurodytoms atsakovėms vykdyti bet kokius veiksmus, susijusius su statinių, pastatytų pagal šį leidimą, pripažinimu tinkamais naudoti; uždraudė atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dalyvauti statinių pripažinimo tinkamais naudoti procedūrose bei pasirašyti pripažinimo statinių tinkamais naudoti aktą dėl statinių, statomų pagal 2013-12-12 Statybos leidimą Nr. LNS-21-131212-01061.

5Kauno apylinkės teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi pakeistos laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 6 d. nutartimi.

6Į Kauno apylinkės teismą 2014-07-15 ir 2014-07-17 kreipėsi ieškovė su prašymu dėl baudos skyrimo už 2014 m. balandžio 1 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pažeidimą. Nurodė, kad antstolis M. P. 2014-05-27, 2014-05-30, 2014-06-25 konstatavo faktines aplinkybes, kad ginčo teritorijoje vykdomi žemės kasimo ir vamzdynų klojimo darbai. Kasami grioviai ir tiesiamas vamzdynas lygiagrečiai Taikos pr. šalia pastato ( - ), vykdomi žemės kasimo darbai skersai kertant lietaus kanalizacijos vamzdyną. Neužkirtus kelio šiems neteisėtiems kaltų asmenų veiksmams, bus apsunkinta galimybė atlikti teismo ekspertizę ar nustatyti kitas faktines aplinkybes, ieškinyje keliamas reikalavimas išmontuoti (nugriauti) Statybos leidimo pagrindu pastatytus inžinerinius statinius galimai bus sunkiai įgyvendinamas, todėl ieškovė prašė kaltiems asmenims skirti 1 000 Lt baudą už kiekvieną nutarties pažeidimo dieną nuo 2014-06-25 (2014-07-10).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą ir paskyrė UAB „Okseta“, UAB „Oneks lnvest“, AB „Kauno energija“ ir UAB „Axis Technologies“ po 500 Lt per dieną baudą kiekvienam, skaičiuojant nuo 2014 m. birželio 25 d. iki padėties, buvusios iki nutarties pažeidimo, atkūrimo – statybos darbų padarinių pašalinimo, už 2014-04-01 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą.

9Teismas, įvertinęs ieškovės prašymą pagrindžiančius įrodymus, padarė išvadą, kad atsakovės – užsakovai UAB „Okseta“, UAB „Oneks lnvest“, AB „Kauno energija“ bei rangovas UAB „Axis Technologies“ – nesilaikė 2014 m. balandžio 1 d. nutartyje nurodytų įpareigojimų neatlikti statybos darbų pagal išduotą 2013-12-12 Statybos leidimą Nr. LNS-21-131212-01061, susijusių su tiesioginiu fiziniu poveikiu ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ turtui ir šio turto apsaugos zonose. Teismas sprendė, kad atsakovų veiksmai, uždrausti 2014-04-01 Kauno apylinkės teismo nutartimi, gali labai apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą, todėl iš dalies tenkino ieškovės prašymą skirti kaltiems asmenims baudą.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovė UAB ,,Oneks Invest“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartį. Nurodo, kad nutartis yra nepagrįsta, kadangi atsakovai nepažeidė laikinųjų apsaugos priemonių, o ieškovė neįrodė priešingai, teismas išvadas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimo grindė išimtinai ieškovės pateiktomis prielaidomis. Teismo nutartimi buvo nustatytas draudimas atlikti ne bet kokius darbus, o tik darbus, kurie daro tiesioginį poveikį ieškovės turtui. Antstolio M. P. pateikti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai turėjo būti vertinami kritiškai, kadangi antstolis neturi pakankamai specialių žinių, leidžiančių tiksliai nustatyti, kokio pobūdžio darbai buvo atliekami, kokie ir ar ieškovei priklausantys tinklai buvo atkasti ir kas pažeista. Antstolis faktinę padėtį kvalifikavo, remdamasis ieškovės ir su ja susijusių asmenų pateiktais duomenimis. Apeliantė pažymi, kad darbai, kurie buvo konstatuoti, kaip pažeidžiantys pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, buvo įvykdyti dar iki bylos iškėlimo. Teismo taikytos nuobaudos dydis neatitinka pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto ir atsakovei sukelia itin neigiamas pasekmes. Nustatyta pareiga mokėti baudą iki pažeidimo atstatymo reiškia pareigą mokėti baudą neapibrėžtam laikui, kai to ieškovė net neprašė. Ieškovės prašymas skirti baudą atsakovams nebuvo pateiktas, todėl atsakovai neturėjo galimybės pareikšti atsikirtimų į jį ir tinkamai apginti savo teisių, o teismas neturėjo galimybės išklausyti kitos šalies, įvertinti pateiktus įrodymus. Be to, ieškovė nepatyrė jokios žalos ir nepatogumų.

12Atskiruoju skundu atsakovė UAB ,,Axis Technologies“ prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad skundžiamoje nutartyje nėra nurodyti veiksmai, kuriais atsakovė UAB ,,Axis Technologies“ būtų pažeidusi laikinąsias apsaugos priemones, kadangi teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi yra nustatytas draudimas atsakovėms UAB ,,Okseta“, UAB ,,Oneks Invest“, AB ,,Kauno energija“ bei statybos leidime nurodytiems statytojams ar jų užsakymu statybos darbus atliekantiems rangovams vykdyti bet kokius statybos darbus, susijusius su tiesioginiu poveikiu ieškovės turtui ir šio turto apsaugos zonose. Antstolio pateiktuose protokoluose nėra nurodyta, kad būtent UAB ,,Axis Technologies“ būtų atlikusi kokius nors neteisėtus darbus ginčo teritorijoje. Nė viename faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nenurodyta nei kada buvo pradėti veiksmai, nei priežastinis ryšys tarp atliktų darbų ir poveikio ieškovės turtui padarymo. Todėl teismas vadovavosi tik ieškovės pateiktomis prielaidomis. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į pateiktus įrodymus, turėjo pasisakyti, kaip buvo daromas poveikis ieškovės turtui veiksmais, kurie nurodyti antstolio faktinių aplinkybių protokoluose, ir nurodyti pažeidimo mastą.

13Atskiruoju skundu atsakovė UAB ,,Okseta“ prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad bauda paskirta nepagrįstai ir neteisėtai, kadangi UAB ,,Okseta“ nekilnojamąjį turtą (nebaigtą statinį), esantį ( - ), 2014-01-09 sutartimi perleido UAB ,,Oneks Invest“, todėl nuo 2014-01-09 visas savininko teises ir pareigas, įskaitant ir statytojo teises, turi UAB ,,Oneks Invest“. Teismas nevertino ir nutartyje nenurodė, ar iš viso buvo padarytas pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimas, ar tą pažeidimą padarė UAB ,,Okseta“ ir kokiais konkrečiais veiksmais pasireiškė neteisėta UAB ,,Okseta“ veikla, pažeidžianti apsaugos priemones.

14Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovių atskiruosius skundus, kuriuo prašo skundus atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

15Apeliacinėje instancijoje 2014-11-10 gauta ieškovės UAB ,,Kauno termofikacijos elektrinė“ atstovo advokato J. Sakalausko raštu išreikšta nuomonė, kad dėl tarp šalių pasirašytos ir teismo patvirtintos taikos sutarties, kuria ieškovė atsisakė prašymo skirti baudą už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą, apeliacinis procesas šioje byloje turėtų būti nutrauktas.

16Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į atskiruosius skundus, kuriuo su atsakovių skundais sutinka ir prašo tenkinti.

17IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

18Nagrinėjant šią bylą apeliacine tvarka pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis paaiškėjo, jog Kauno apylinkės teismas 2014 m. spalio 14 d. nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. 2-7515-528/2014 nutraukė. Teismas šia nutartimi taip pat panaikino Kauno apylinkės teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo pakeistos ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui civilinėje byloje Nr. 2-7515-528/2014 Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 6 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 14 d. nutartis yra įsiteisėjusi. Teismo patvirtintos taikos sutarties 9 punktu ieškovė UAB ,,Kauno termofikacijos elektrinė“ atsisakė savo prašymo paskirti AB ,,Kauno energija“, UAB ,,Okseta“, UAB ,,Oneks Invest“, UAB ,,Axis technologies“ baudą už pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą. Kadangi ieškovė teismo patvirtinta taikos sutartimi, kuria buvo išspręstas tarp šalių kilęs ginčas iš esmės, atsisakė savo prašymo dėl baudos už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą paskyrimo, todėl byla nurodyto prašymo skirti baudą dalyje nutrauktina CPK 293 straipsnio 4 punkto pagrindu. Šioms aplinkybėms paaiškėjus apeliacinės instancijos teisme, skundžiama nutartis naikintina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas), o byla prašymo skirti atsakovėms baudą už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą dalyje nutrauktina (CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 338 straipsnis).

19Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartį. Bylos dalį dėl ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kauno termofikcijos elektrinė“ prašymo skirti baudą už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė apeliacine rašytinio... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą ir civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą iki ieškinio... 5. Kauno apylinkės teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi pakeistos laikinosios... 6. Į Kauno apylinkės teismą 2014-07-15 ir 2014-07-17 kreipėsi ieškovė su... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi tenkino ieškovės... 9. Teismas, įvertinęs ieškovės prašymą pagrindžiančius įrodymus, padarė... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovė UAB ,,Oneks Invest“ prašo panaikinti Kauno... 12. Atskiruoju skundu atsakovė UAB ,,Axis Technologies“ prašo Kauno apylinkės... 13. Atskiruoju skundu atsakovė UAB ,,Okseta“ prašo Kauno apylinkės teismo 2014... 14. Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovių atskiruosius skundus, kuriuo... 15. Apeliacinėje instancijoje 2014-11-10 gauta ieškovės UAB ,,Kauno... 16. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 17. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 18. Nagrinėjant šią bylą apeliacine tvarka pagal Lietuvos teismų informacinės... 19. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 20. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartį. Bylos...