Byla 2-941-620/2013
Dėl 6743,14 Lt skolos, 825,92 Lt delspinigių, 9 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „Europart“ ieškinį atsakovui UAB „(duomenys neskelbtini)“

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 6743,14 Lt skolos, 825,92 Lt delspinigių, 9 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „Europart“ ieškinį atsakovui UAB „( - )“ ir

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2012 m. gegužės 14 d. su atsakovu UAB „( - )“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią buvo nustatyti tarpusavio santykiai ieškovui tiekiant atsakovui sutartyje nurodytas prekes ir atsiskaitymo už šias prekes tvarka. Ieškovas laikotarpyje nuo 2013-04-04 iki 2013-05-23 pateikė prekes atsakovui pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Remiantis sutarties 6.1. punktu atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už ieškovo pateiktas prekes per 21 kalendorinę dieną nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė ir nepareiškė jokių pretenzijų dėl pateiktų prekių kiekio, asortimento ar kokybės. Ieškovas ne kartą ragino atsakovą žodžiu, kad šis įvykdytų savo įsipareigojimus ir atsiskaitytų su ieškovu už pateiktas prekes, tačiau atsakovas ignoravo šiuos raginimus. Atsakovas 2013-07-22 sumokėjo ieškovui tik 612,61 Lt dalinai atsiskaitydamas pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ). Atsakovo įsiskolinimas už ieškovo pateiktas prekes sudaro 6743,14 Lt. Taip pat remiantis sutarties 8.1. punktu už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną atsakovas turi mokėti ieškovui 0,2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, todėl atsakovas yra skolingas ieškovui 825,92 Lt delspinigių. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 9 % dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 114 Lt žyminis mokestis ir 605 Lt už teisines paslaugas. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas, nes ieškinio reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais ir priimtinas preliminarus teismo sprendimas.

4Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d.).

5Iš byloje esančios 2012 m. gegužės 14 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) ir 2013-04-04 PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ); 2013-04-08 PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ); 2013-04-09 PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ); 2013-04-17 PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ); 2013-04-18 PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ); 2013-04-23 PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ); 2013-04-24 PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ); 2013-05-03 PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ); 2013-05-08 PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ) matyti, kad ieškovas UAB „Europart“ pardavė atsakovui UAB „( - )“ įvairių prekių, tačiau atsakovas dalinai atsiskaitė tik pagal 2013-04-04 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), sumokėdamas 612,61 Lt, todėl iš viso pagal minėtas sąskaitas faktūras liko skolingas ieškovui 6743,14 Lt. Be to, pagal 2012 m. gegužės 14 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) 8.1 punktą atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, kurie remiantis 2013-07-23 delspinigių skaičiavimo aktu sudaro 825,92 Lt. Kadangi atsakovas nevykdė prievolės nustatytu terminu atsiskaityti su ieškovu pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras ir mokėti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, iš jo ieškovui priteistina 6743,14 Lt skolos ir 825,92 Lt delspinigių (CK 6.38 str., CK 6.63 str. 1 d.).

6Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str., bei LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d., 3 str. 2 d. iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos 9 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013 m. liepos 30 d. iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo (2013 m. liepos 1 d. galiojusi vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma buvo 1 proc., todėl atsakovo mokėtinų procesinių palūkanų norma yra 9 proc.).

7Patenkinus ieškovo reikalavimus dėl pagrindinės skolos priteisimo iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 114 Lt žyminio mokesčio ir 605 Lt teisinių paslaugų išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262 str. 1 d., 263 str., 428 str. teismas

Nutarė

9Ieškovo UAB „Europart“ ieškinį tenkinti.

10Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, į.k. ( - ), buveinės registracijos adresas: ( - ), kitas žinomas skolininko buveinės adresas: ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, 6743,14 Lt (šešis tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt tris litus 14 ct) skolos, 825,92 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt penkis litus 92 ct) delspinigių, 9 (devynių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2013 m. liepos 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 114 Lt (vieną šimtą keturiolika litų 00 ct) žyminio mokesčio ir 605 Lt (šešis šimtus penkis litus 00 ct) teisinės pagalbos išlaidų ieškovo UAB „Europart“, į.k. 211657540, adresas: Pramonės g. 6, Klaipėda, a.s. Nr. ( - ), Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, naudai.

11Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo nuorašo įteikimo turi įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

12Preliminarus teismo sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai