Byla 2S-544-555/2010
Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutarties, kuria paskirta bauda

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės, Evaldo Burzdiko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Alytaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutarties, kuria paskirta bauda.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4pareiškėjas J. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė nubausti Alytaus miesto savivaldybės administraciją pinigine bauda jo naudai ir nustatyti naują terminą sprendimui įvykdyti. Nurodė, kad 2008 m. vasario 8 d. Kauno administracinis teismas įpareigojo Alytaus miesto savivaldybę per 4 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo spręsti klausimą dėl Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių pakeitimo ir pakeisti žemės sklypų ( - ) Alytaus mieste naudojimo būdą ir pobūdį iš miško ūkio paskirties žemės, ekosistemų apsaugos į gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių namų statybos ir tvarkymo naudojimo režimą. Suinteresuotas asmuo sprendimo nevykdė, todėl vykdomasis raštas perduotas vykdyti antstoliui S. V., kuris 2009-04-27 surašė sprendimų nevykdymo aktą. 2009-06-17 nutartimi Alytaus rajono apylinkės teismas netenkino prašymo skirti skolininkui nuobaudą, nurodydamas, kad Kauno apygardos administracinio teismo sprendimas nepakankamai aiškus. 2009-09-28 nutartimi Kauno apygardos administracinis teismas išaiškino sprendimą ir nurodė, kad savivaldybė per 4 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo turėjo išspręsti klausimą dėl režimo pakeitimo.

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 17 d. nutartimi pareiškėjo pareiškimą tenkino, Alytaus miesto savivaldybės administraciją nubaudė 100 Lt bauda J. M. naudai ir nustatė naują keturių mėnesių terminą sprendimui įvykdyti. Nurodė, kad antstolio S. V. kontoroje vykdomas Kauno apygardos administracinio teismo išduotas vykdomasis dokumentas dėl 2008-02-08 sprendimo, kuriuo Alytaus miesto savivaldybė įpareigota per 4 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos išspręsti klausimą dėl Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių pakeitimo pakeičiant žemės sklypų ( - ) Alytaus m. naudojimo būdą ir pobūdį iš miško ūkio paskirties žemės, ekosistemų apsaugos miškų į gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir tvarkymo naudojimo režimą. Kadangi per nustatytą terminą teismo sprendimas neįvykdytas, todėl antstolis 2009-04-17 surašė aktą dėl sprendimo nevykdymo. Kadangi skolininkas laiku nepradėjo vykdyti teismo sprendimo, nesikreipė į teismą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, vykdymo tvarkos pakeitimo, sprendimas neįvykdytas, todėl teismas skolininkui skyrė baudą, nustatė naują terminą sprendimui įvykdyti. Taip pat teismas nurodė, kad dėl baudos skyrimo Alytaus miesto savivaldybės administracijai į Alytaus rajono apylinkės teismą buvo kreipęsi pareiškėjai J. M., G. R., K. B., prašymai atmesti, nes nagrinėjant šias bylas, šalys skirtingai suprato sprendimo vykdymo sąvoką. Pareiškėjų prašymu sprendimą priėmęs Kauno apygardos administracinis teismas 2009-09-28 nutartimi (10, 11 b.l.) išaiškino 2008-02-08 sprendimą, kuriuo nuspręsta Alytaus miesto savivaldybę įpareigoti per 4 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos išspręsti klausimą dėl Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių pakeitimo. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad nėra pagrindo nutraukti nagrinėjamą bylą CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu.

6Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Alytaus miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartį, civilinę byla nutraukti CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu arba pareiškimą atmesti. Nurodo, kad pareiškėjas į teismą dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu kreipėsi pakartotinai, teismas 2009-05-14 pareiškimą 2009-06-10 nutartimi atmetė, todėl yra pagrindas bylą nutraukti CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu. Teigia, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 8 d. sprendimo sąvoką spręsti klausimą dėl Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių pakeitimo savivaldybė suprato kaip to pakeitimo procedūrų vykdymą, be to, nagrinėjant pareiškėjų J. M., G. R., K. B. pareiškimus dėl baudos skyrimo, teismai konstatavo, kad sprendimą savivaldybė realiai vykdo, t.y. atliekamos bendrojo plano keitimo teisinės procedūros. Taip pat nurodo, kad teismo nustatytas sprendimo įvykdymo terminas yra nerealus, nes neįmanoma bendrojo plano pakeitimo atlikti kitaip negu numato Teritorijų planavimo įstatymas bei sudaryta sutartis su plano rengėja. Teigia, kad iki sprendimo išaiškinimo – 2009 m. rugsėjo 28 d. savivaldybė buvo tikra, kad teisingai vykdo sprendimą, t.y. sprendžia klausimą dėl bendrojo plano pakeitimo, todėl nesikreipė dėl teismo sprendimo vykdymo sąlygų pakeitimo.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

9Pagal bylos medžiagą spręstina, jog nagrinėjamos bylos dalykas yra vykdomojo dokumento vykdymas.

10Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas -vykdomasis raštas - yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584, 586, 587 straipsniai). Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, CPK 585 straipsnio 1 dalis). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones - baudas (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 616 straipsnis).

11Nagrinėjamu atveju, Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 8 d. sprendimu įpareigojo Alytaus miesto savivaldybę per 4 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos atlikti tam tikrus veiksmus - spręsti klausimą dėl Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių pakeitimo ir pakeisti žemės sklypų ( - ) Alytaus mieste naudojimo būdą ir pobūdį iš miško ūkio paskirties žemės, ekosistemų apsaugos į gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių namų statybos ir tvarkymo naudojimo režimą, antstolis S. V., vykdydamas pateiktą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) , išduotą minėto teismo sprendimo pagrindu (b.l. 9), 2009 m. balandžio 17 d. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) surašė sprendimų neįvykdymo aktą (b.l. 5), iškilus klausimams dėl teismo įpareigojimų apimties Alytaus miesto savivaldybei, Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartimi išaiškino, kad 2008 m. vasario 8 d. teismo sprendimu Alytaus miesto savivaldybė įpareigota per 4 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos spręsti klausimą dėl Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių pakeitimo pakeičiant žemės sklypų ( - ) Alytaus m. naudojimo būdą ir pobūdį iš miško ūkio paskirties žemės, ekosistemų apsaugos miškų į gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir tvarkymo naudojimo režimą. Kadangi teismo sprendimas nėra įvykdytas, išieškotojas J. M. pateikė teismui prašymą dėl baudos taikymo skolininkui (CPK 593 straipsnio 1 dalis, 616 straipsnio 2 dalis), kaip satisfakciją dėl laiku neįvykdytos prievolės (CPK 771 straipsnio 5 dalis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei į tai, jog pirmosios instancijos teismo ginčijamos nutarties priėmimo dieną – 2009 m. gruodžio 17 d. nėra nustatytas Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 8 d. sprendimo įvykdymo faktas, kurį privalo įrodyti skolininkas, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą taikyti skolininkui baudą.

12Teismo sprendimo, kuriuo skolininkas yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymas yra tęstinio pobūdžio. Tai reiškia, kad pagrindas taikyti skolininkui CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytą baudą yra tol, kol sprendimas yra neįvykdytas, todėl šį faktą teismas turi aiškintis kiekvienu atveju gavęs antstolio ar išieškotojo prašymą dėl baudos taikymo. Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 10 d. nutartimi yra atmestas išieškotojo J. M. prašymas dėl baudos skyrimo skolininkui, tačiau byloje, kaip minėta aukščiau, nėra nustatytas Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 8 d. sprendimo įvykdymo faktas. Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus dėl CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo.

13CPK 771 straipsnio 5 dalis nurodo, kad teismas, nustatęs jog skolininkas per teismo nustatytą terminą sprendimo neįvykdė, jam gali skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą išieškotojo naudai ir nustatyti naują terminą sprendimui įvykdyti. Pagal CPK 616 straipsnį vykdymo procese nustatytais atvejais kalti asmenys gali būti baudžiami pinigine bauda arba areštu CPK 106, 108 straipsniuose nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į CPK 106 straipsnio 3 dalies nuostatas, kad teismo baudos skiriamos ne juridiniams asmenims, o jų vadovams ir išieškomos tiesiogiai iš asmenų, kuriems paskirtos, asmeninių lėšų, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo nutartis tikslintina, nurodant, jog 100 Lt bauda skirtina Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

14Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis iš esmės yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją nėra pagrindo.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą. Patikslinti rezoliucinę dalį, nurodant, jog 100 Lt bauda skirtina Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

Proceso dalyviai