Byla 2-97-875/2011
Dėl A. L. pripažinimo veiksnia

1Naujoji Akmenė

2Akmenės rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Nerijui Masiuliui,

3sekretoriaujant Ilonai Digrylienei,

4dalyvaujant pareiškėjos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, Socialinės paramos skyriaus specialistams E. K. ir D. G., suinteresuotiesiems asmenims I. M., A. L., V. L., B. L., nedalyvaujant Akmenės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atstovui,

5išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims I. M., A. L., V. L., B. L. ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui, dėl A. L. pripažinimo veiksnia,

Nustatė

6pareiškėjas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius prašyme nurodo, kad A. L. (M.) neįgali nuo pat vaikystės. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Šiaulių trečiasis teritorinis skyrius nuo 2009-10-01 iki 2043-06-25 jai išdavė Neįgaliojo pažymėjimą. Ji buvo pripažinta nedarbinga, darbingumo lygis siekia 25 procentus. Specialusis nuolatinės slaugos ar pagalbos poreikis nenustatytas. Vaikystėje ji mokėsi ( - ) pradinėje mokykloje ir baigė 1 klasę, tačiau neaišku, dėl kokių priežasčių mergaitė toliau nebuvo ugdoma. Vaikystėje ir paauglystėje ji nelankė jokio dienos užimtumo centro. Tik 2008 metais A. M. įsirašė į ( - ) sutrikusio intelekto žmonių bendrijos ( - ) narius ir keletą kartų dalyvavo šios bendrijos organizuojamuose renginiuose. Iki šiol A. L. gavo apie 720, 00 Lt šalpos pensiją neįgaliajam, kurią nuo šių metų gegužės mėnesio jos mama perveda į V. L. sąskaitą. ( - ) A. M. sudarė santuoką su V. L., gimusiu ( - ), gyvenančiu ( - ). Mažeikių rajono apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla pagal Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, dėl santuokos pripažinimo negaliojančia pažeidus jos sudarymo sąlygas. Šiuo metu A. M. ir V. L. savo nuosavo būsto neturi, todėl gyvena pas V. L. tėvus B. ir B. L., adresu: ( - ). Name yra 3 kambariai ir virtuvė, įrengti visi komunaliniai patogumai, yra visi buičiai reikalingi baldai ir buitinė technika. Namas išremontuotas, visur švaru ir tvarkinga. A. M. su V. L. turi atskirą didelį savo kambarį. A. L. (M.) draugiška, rami ir geranoriška, noriai bendrauja su pažįstamais, o arčiau susipažinus ir su nepažįstamais žmonėmis. Labai gerai sutaria su savo sutuoktiniu bei jo tėvais, klausia jų patarimo. Ji pasisveikina ir atsisveikina, įsijungia į vykstantį pokalbį, pasakoja apie save, kitus asmenis arba kokius nors įvykius, siūlant (kažką) sugeba pasirinkti, sugeba reikšti savo emocijas ir jausmus, savo nuomonę, susidūrusi su problema prašosi pagalbos, taip pat mielai siūlo savąją. A. L. dažniausiai klauso savo artimųjų nurodymų, juos vykdo. Ji geba pasirūpinti savo asmens higiena, savarankiškai prausiasi, naudojasi tualetu. Savarankiškai pasirenka rūbus pagal sezoną ar oro sąlygas, pati rūpinasi jų priežiūra. Skiria reikšmės savo išvaizdai, yra labai tvarkinga. Savarankiškai pasigamina kai kuriuos lengvesnius maisto patiekalus (išsikepa blynų, kiaušinienę, išsiverda košių, lengvesnių sriubų ir pan.), pasišildo pagamintą maistą, savarankiškai pavalgo. Ji atpažįsta artimuosius, geba apibūdinti svetimus žmones, gerai orientuojasi pažįstamoje aplinkoje, geba savarankiškai grįžti į namus pas mamą ir atvirkščiai. Ji nemokėjo skaityti, rašyti skaičiuoti, tačiau jos sutuoktinio tėvai, kai tik A. L. persikėlė gyventi į jų šeimą, skyrė daug dėmesio jos švietimui ir socialinių įgūdžių ugdymui. Ji išmoko pažinti raides, parašyti vardą, pavardę, pasirašyti, pasakyti savo gimimo datą, kokio yra amžiaus, gyvenamosios vietos adresą, pažinti metų laikus, atpažinti pagrindines spalvas, valandas pažįsta abstrakčiai, mokosi skaičiuoti, skaityti, dėlioti dėliones, pinigėlius pažįsta netiksliai, tačiau geba minimaliai apsipirkti parduotuvėje, perkant didesnius ir rimtesnius pirkinius, jai padeda sutuoktinis. Ji savarankiškai naudojasi mobiliuoju telefonu. Pas gydytoją lankosi retai, tačiau, kai reikia pas jį nuvykti, prašosi pagalbos. Savarankiškai prisižiūri savo augintinius: papūgėlę ir triušį. Laisvalaikiu moteris mėgsta žiūrėti TV, klausytis muzikos, domisi visuomenine veikla: lankosi bažnyčioje (moka poterius), kartu su sutuoktiniu lankosi įvairiuose rajono renginiuose, važiuoja prie jūros atostogauti. Daugelyje gyvenimiškų situacijų A. L. sugeba gyventi savarankiškai, pagal savo norą ir supratimą rūpinasi savimi ir savo aplinka, tačiau yra sričių reikalaujančių kito žmogaus pagalbos ir patarimų, ypač tvarkant įvairius dokumentus ar finansinius reikalus. Abu sutuoktiniai yra darbštūs, tvarkingi, draugiški, be galo rūpinasi vienas kitu, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisideda prie bendrų šeimos ar kito sutuoktinio poreikių tenkinimo, kiekvienas pagal savo gebėjimus prisideda prie kasdienės buitinės veiklos, materialinio gerbusio kūrimo, laisvalaikio organizavimo, savirealizacijos tenkinimo, sutuoktiniai rūpinasi vienas kito sveikata, ugdymu, pagal savo gebėjimus ir galimybes planuoja savo šeimos ateitį. Abu jaunuoliai išreiškia didžiulį norą gyventi ne susidėjus, o oficialioje santuokoje ir pasiryžę ginti savo šeimos teisinius interesus. Gyvendama L. šeimoje, A. L. išmoko savarankiškumo ir daug įvairių elementarių socialinių įgūdžių (ir toliau mokosi): tvarkytis savo namų ūkyje, naudotis buitiniais prietaisais (dujine virykle, elektriniu virduliu, skalbimo mašina ir pan.) Buityje tvarkosi savarankiškai arba su minimalia kitų asmenų pagalba. Per pastarąjį laikotarpį pagerėję jos pažintiniai gebėjimai, ji mokosi skaityti, rašyti, skaičiuoti ir panašiai. Šiai šeimai moraliai bei materialiai labai padeda V. L. tėvai, kurie didelį dėmesį skiria A. L. socialinių įgūdžių ugdymui, švietimui, laisvalaikio organizavimui. A. L. lankėsi UAB Mažeikių psichinės sveikatos centre. Šios įstaigos specialistai, atlikę psichologinį įvertinimą, 2010-08-18 Psichologinio įvertinimo išvadoje nurodo, jog A. L. IQ – 60, VQ – 64, PQ – 60. Tokie intelekto įvertinimo rodikliai traktuojami kaip nežymaus protinio atsilikimo. Šioje išvadoje taip pat akcentuojama, jog moters intelekto sutrikimas yra dėl ryškaus socialinio ir pedagoginio apleistumo vaikystėje. Lavinant ir ugdant galimi geresni rezultatai. UAB Mažeikių psichinės sveikatos centro 2010 m. rugsėjo 7 d. Atsakyme Nr.( - ) teigiama, kad A. L. yra ramaus būdo, daugiausiai bendrauja su savo artimaisiais: sutuoktiniu, jo šeima, kaimyne, savo mama ir seserimis, šio centro socialine darbuotoja, „savo elgesio pasekmes supranta, tačiau argumentuoti poelgius sekasi sunkiai; kitų asmenų spaudimui sugeba atsispirti...“, „savitvarkos ir asmens higienos įgūdžiai tikrai yra pakankami rūpintis savo buitimi ir aplinka, taip pat tinkamai pasirūpinti savo sveikata“. Šio centro nuomone yra tikslinga kreiptis į teismą, dėl veiksnumo atstatymo A. L.. A. L. sesuo A. R. 2010-09-06 paaiškinime teigia, kad sesuo „per paskutiniuosius 5-metus yra išmokusi pasirūpinti savimi“. Jos nuomone yra „tikslinga kreiptis dėl sesers A. M. – L. pripažinimo veiksnia“. Pačios A. L. nuomonė yra tokia, kad ji gali savarankiškai gyventi ir pasirūpinti savimi. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 5 straipsnio pagrindu, kad būtų apginta neveiksnaus asmens teisė ir įstatymų saugomas interesas, prašo A. L. pripažinti veiksnia.

7Pareiškėjo asmens atstovas E. K. nurodo, kad palaiko prašymą ir prašo nustatyti veiksnumą A. L..

8Pareiškėjo atstovė specialistė D. G. nurodo, kad A. L. socialiniai įgūdžiai pakankamai geri, todėl ji gali būti pripažinta veiksnia. Nors ji nemoka skaityti, tačiau paaiškinus situaciją, ji gali pasirinkti, kaip elgtis. Per paskutinius metus ji išmoko naudotis buitine technika, daug ką pasidaro pati. Susitvarko ir su stambesnėmis pinigų kupiūromis. Ateityje būtų tikslinga spręsti klausimą dėl jos rūpybos, nes yra sritys, kur jai reikalinga pagalba, t. y. dokumentai ir pinigai.

9Suinteresuotas asmuo A. L. nurodo, kad jos sveikatos būklė yra gera. Gyvena sutuoktinio šeimoje, pati susitvarko, nueina į parduotuvę, pati skalbiasi. Prašo pareiškėjo prašymą tenkinti ir pripažinti ją veiksnia.

10Suinteresuotas asmuo I. M. nurodo, kad dukra A. L. gali pati savimi pasirūpinti. Šiuo metu jos įgūdžiai patobulėję, ji susitvarko namų ūkyje, nueina į parduotuvę ir kt. Dukra gali savarankiškai gyventi, jokios specialios priežiūros jai nereikia. Prašo pareiškėjo prašymą tenkinti.

11Suinteresuotas asmuo V. L. nurodė, kad sutuoktinės A. L. sveikatos būklė gerėja. Ji gali pasirūpinti savimi kaip visi žmonės, nes susitvarko namų ūkyje, apsiperka parduotuvėje ir k.t. Prašo pareiškėjo prašymą tenkinti.

12Suinteresuotas asmuo B. L. nurodo, kad marti A. L. yra protinga, švelni, tvarkinga moteris, kuri gali valdyti savo veiksmus. A. L. buvo socialiai apleista. Per tris metus, kai gyvena kartu, ji ženkliai patobulėjusi, žino savo gimimo metus, nebijo miesto, pati nueina į parduotuvę. Prašo pareiškėjo prašymą tenkinti.

13Akmenės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius sutinka su 2010-09-13 prašyme išdėstytais reikalavimais ir , esant pagrindui, dėl A. L. pripažinimo veiksnia (b.l. 42). Akmenės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

14Pareiškimas tenkintinas.

15Byloje nustatyta, kad Akmenės rajono apylinkės teismas 1999-09-20 sprendimu A. M. pripažino neveiksnia. Šiuo sprendimu buvo nutarta paskirti globėją (b.l.8). Akmenės rajono meto 1999-10-12 A. M. globėja paskirta jos motina I. M. (b.l.9). Mažeikių r. sav. administracijos CMS ( - ) registruota V. L. ir A. M. santuoka, po santuokos sudarymo A. M. pavardė – L. (b.l. 10). Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010-10-14 nutartimi I. M. atleista nuo A. L. globėjos pareigų, jos globėja ir turto administratore paskirta B. L..

16Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius kreipėsi į Akmenės rajono apylinkės teismą prašydamas skirti A. L. teismo psichiatrijos ekspertizę. 2010-12-08 teismas priėmė nutartį, kuria, esant medicininiam pagrindui, paskyrė atlikti A. L. teismo psichiatrijos ekspertizę, jos psichinei būsenai nustatyti, užduodant klausimus, ar šiuo metu A. L. yra pasveikusi arba labai pagerėjusi jos sveikatos būklė. Ar sergant jai diagnozuota liga galimas pasveikimas ar labai didelis sveikatos būklės pagerėjimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 469 str.) (b. l. 54-55). Klaipėdos teismo psichiatrijos skyriaus ekspertų komisijos 2011 m. spalio 18 d. teismo psichiatrinės ekspertizės akto Nr. ( - ) (b. l. 60-61) išvadose nurodyta, kad A. L. nustatytas lengvas protinis atsilikimas, ji, nepaisant jai nustatyto lengvo protinio atsilikimo, pakankamai gali suprasti savo veiksmų esmę ir gali juos valdyti. Ekspertų išvada yra motyvuota, ja abejoti nėra pagrindo.

17Pripažinimas neveiksniu – tai procedūra, kuri lemia esminį žmogaus, kaip teisinių santykių subjekto, statuso pasikeitimą, pagal galiojantį teisinį reglamentavimą socialinėmis ir teisinėmis pasekmėmis iš esmės prilygstantį žmogaus, kaip asmens ir piliečio, eliminavimui iš kitų visuomenės narių tarpo: pripažintas neveiksniu asmuo praranda daugelį savo prigimtinių ir pilietinių teisių, tarp jų teisę disponuoti savo turtu bei tvarkyti su juo susijusius reikalus, teisę į darbą, santuoką, teisę balsuoti, rinktis gyvenamąją vietą, taip pat teisę kreiptis į teismą bet kokiais klausimais dėl jo statuso peržiūrėjimo, o teismo paskirtas globėjas neapibrėžtam laikotarpiui tampa jo įstatyminiu atstovu, sprendžiančiu visus su neveiksniu pripažintu asmeniu ir jo turtu susijusius klausimus be specialaus pavedimo (LR CK 3.240 str. 1 dalis).

18Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad asmens teisinio veiksnumo atėmimas yra ypač sunkus Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje įtvirtintų teisių apribojimas, todėl asmuo gali būti pripažintas neveiksniu tik ypatingais atvejais, kuriam konstatuojami patys sunkiausi ir nuolat egzistuojantys jo psichinės sveikatos sutrikimai, tai yra toks asmuo, kurio psichinė ar proto negalia nuolat ir visiškai apriboja galimybę jam orientuotis, dirbti, integruotis, būti ekonomiškai savarankiškam, pačiam daryti sprendimus ir už juos atsakyti.

19Atsižvelgiant į pareiškėjo atstovų, suinteresuotų asmenų paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas, remdamasis teismo psichiatrijos ekspertizės aktu, daro išvadą, jog A. L. negalia yra ryškiai sumažėjusi, ji dėl savo negalios, nekelia grėsmės pati sau ir aplinkiniams, priešingai - yra socialiai sustiprėjusi, tapusi savarankiškesnė, aktyviai reiškia savo nuomonę ir įsitikinimus. Jos negalia netrukdo jai naudotis savo prigimtinėmis ir pilietinėmis teisėmis, todėl yra pakankamas pagrindas pripažinti A. L. veiksnia. Įsiteisėjus teismo sprendimui A. L. nustatyta globa panaikinama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 str. 3 d.).

20Atsižvelgiant į pareiškėjo atstovės nuomone, kad A. L. reikalinga socialinė rūpyba, jai siūlytina kreiptis į teismą dėl rūpybos nustatymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.279).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-265 str., 268 str., 270 str., 469 str.

Nutarė

22pareiškimą tenkinti.

23panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 1999-09-20 sprendimu Nr. 2 (2)-857/99 A. L. (M.) pripažinimą neveiksnia ir jai paskirtą globą.

24Pripažinti A. L., asmens kodas ( - ), veiksnia.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Naujoji Akmenė... 2. Akmenės rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Nerijui... 3. sekretoriaujant Ilonai Digrylienei,... 4. dalyvaujant pareiškėjos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos,... 5. išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos Mažeikių rajono... 6. pareiškėjas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės... 7. Pareiškėjo asmens atstovas E. K. nurodo, kad palaiko prašymą ir prašo... 8. Pareiškėjo atstovė specialistė D. G. nurodo, kad A. L. socialiniai... 9. Suinteresuotas asmuo A. L. nurodo, kad jos sveikatos būklė yra gera. Gyvena... 10. Suinteresuotas asmuo I. M. nurodo, kad dukra A. L. gali pati savimi... 11. Suinteresuotas asmuo V. L. nurodė, kad sutuoktinės A. L. sveikatos būklė... 12. Suinteresuotas asmuo B. L. nurodo, kad marti A. L. yra protinga, švelni,... 13. Akmenės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius... 14. Pareiškimas tenkintinas.... 15. Byloje nustatyta, kad Akmenės rajono apylinkės teismas 1999-09-20 sprendimu... 16. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius... 17. Pripažinimas neveiksniu – tai procedūra, kuri lemia esminį žmogaus, kaip... 18. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad asmens teisinio... 19. Atsižvelgiant į pareiškėjo atstovų, suinteresuotų asmenų paaiškinimus,... 20. Atsižvelgiant į pareiškėjo atstovės nuomone, kad A. L. reikalinga... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 22. pareiškimą tenkinti.... 23. panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 1999-09-20 sprendimu Nr. 2... 24. Pripažinti A. L., asmens kodas ( - ), veiksnia.... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...