Byla 2-262-550/2012
Dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo regreso tvarka

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, ieškinį atsakovui S. K. dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo regreso tvarka,

Nustatė

2Ieškovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, prašo priteisti iš atsakovo S. K. 1650 Lt smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą. Nurodė, kad 2007-12-22 nuosprendžiu S. K. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. Nuosprendžiu iš S. K. nukentėjusiajam A. B. priteista 350 Lt turtinės ir 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. S. K. savanoriškai žalos neatlygino, todėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2008-12-22 priėmė sprendimą Nr. (1.34)-7R-11055 dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo ir A. B. išmokėjo 1650 Lt kompensaciją. Valstybė, atlyginusi dalį S. K. padarytos žalos, įgijo regreso teisę reikalauti nurodyto dydžio žalos atlyginimo iš atsakovo. Esant įstatyme numatytiems pagrindams, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinys kartu su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo atsakovui įteikti asmeniškai 2012-01-14, per nustatytą 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Nustatyta, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007-12-22 nuosprendžiu S. K. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. Nuosprendžiu iš S. K. nukentėjusiajam A. B. priteista 350 Lt turtinės ir 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (b.l. 6-10). Iš 2008-08-05 antstolio Jurijaus Kolyško išieškojimo negalimumo akto matyti, kad vykdant 5350 Lt išieškojimą iš S. K. išieškotojo A. B. naudai, nustatyta, kad skolininkas neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, todėl vykdomasis raštas buvo grąžintas išieškotojui (b.l. 17). 2008-10-17 nukentėjusysis A. B. kreipėsi į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją su prašymu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą turtinę ir neturtinę žalą (b.l. 11-15). 2008-12-22 sprendimu Nr. (1.34)-7R-11055 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija nusprendė išmokėti A. B. 350 Lt kompensaciją už padarytą turtinę žalą ir 1300 Lt kompensaciją už padarytą neturtinę žalą, iš viso 1650 Lt (b.l. 4-5). Kompensacija 2009-01-27 pervesta į A. B. atsiskaitomąją sąskaitą (b.l. 20).

6Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Lietuvos Respublikos CK 6.263 straipsnis numato, jog kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o padarytą žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Lietuvos Respublikos CK 6.280 str. 1 d. numato regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę į padariusį žalą asmenį tokio dydžio, kiek sumokėta žalos atlyginimo. Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 14 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad įstatymo nustatyta tvarka kompensavus smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, valstybė įgyja regreso teisę iš už žalą atsakingo asmens teismo tvarka išieškoti tokio dydžio sumas, kiek yra sumokėta asmenims, kuriems buvo kompensuota smurtiniu nusikaltimu padaryta žala. Kadangi valstybė atlygino atsakovo nusikalstamais veiksmais nukentėjusiajam A. B. padarytą 350 Lt turtinę žalą bei dalį neturinės žalos – 1300 Lt, iš viso 1650 Lt, valstybė įgijo teisę reikalauti nurodyto dydžio žalos atlyginimo iš atsakovo. Kadangi byloje nėra duomenų, kad atsakovas nurodyto dydžio sumą valstybei būtų atlyginęs, ieškovui iš atsakovo regreso tvarka priteistina 1650 Lt žalos atlyginimo.

7Ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 70,00 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas, bei 2,54 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, iš viso 72,54 Lt (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 10 p., 96 str. 1 d.).

8Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

9Ieškinį tenkinti visiškai.

10Priteisti iš atsakovo S. K., a. k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), 1650,00 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus penkiasdešimt litų) žalos atlyginimo regreso tvarka ieškovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kodas 188604955, buveinės adresas Gedimino g. 30/1, 01104 Vilnius, a. s. Nr. LT26 7044 0600 0026 9484, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

11Priteisti iš atsakovo S. K. 72,54 Lt (septyniasdešimt du litus 54 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (bylinėjimosi išlaidas mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

12Informuoti:

13- atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nepateikus prieštaravimo nurodytu terminu, teismo sprendimas įsiteisėja.

14- ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai