Byla e2S-489-640/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys skolininkas DNSB „Amatų kiemas“, išieškotojas UAB „Subačiaus namai“, antstolis Irmantas Gaidelis

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė - Jankūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo daugiabučio namo savininkų bendrijos „Amatų kiemas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo „Swedbank“, AB skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys skolininkas DNSB „Amatų kiemas“, išieškotojas UAB „Subačiaus namai“, antstolis Irmantas Gaidelis.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas „Swedbank“, AB pateikė skundą, kuriame prašė panaikinti antstolio 2017 m. rugpjūčio 22 d. patvarkymą areštuoti lėšas Nr. S1-33622 (e. b. l. 1-3). Nurodė, kad pareiškėjas ir skolininkas DNSB „Amatų kiemas“ 2015 m. gruodžio 28 d. pasirašė depozitinės sąskaitos sutartį, remiantis kuria DNSB „Amatų kiemas“ buvo atidaryta depozitinė sąskaita Nr. ( - ). Pareiškėjas 2017 m. rugpjūčio 25 d. gavo skundžiamą antstolio patvarkymą, kuriuo buvo areštuota 4 333,55 Eur suma, esanti minėtoje sąskaitoje, ir kuriuo pareiškėjas įpareigotas areštuotas lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Pareiškėjo nuomone, šis patvarkymas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas, nes nurodymas buvo pateiktas pareiškėjui vykdyti tiesiogiai, o ne per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą (PLAIS) ir bendrijos sąskaita, kurioje skundžiamu patvarkymu buvo areštuota tam tikra suma, yra sąskaita, kurioje turi būti kaupiamos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų lėšos, naudojamos pastato (pastatų) ar jo (jų) bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, ir iš tokios sąskaitos draudžiama išieškoti pagal bendrijos ar bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektų prievoles.
 2. Antstolis Irmantas Gaidelis 2017 m. rugsėjo 5 d. patvarkymu Nr. S1-34307 pareiškėjo skundo netenkino (e. b. l. 8-10). Nurodė, kad jis vykdo 2017 m. birželio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-28068-235/2016 dėl 3 748,75 Eur skolos išieškojimo iš skolininko DNSB „Amatų kiemas“ išieškotojo UAB „Subačiaus namai“ naudai. Antstolio priimtas skundžiamas patvarkymas yra teisėtas, nes CPK 689 straipsnis nedraudžia antstoliui ne per PLAIS nukreipti išieškojimą į skolininko pinigines lėšas, o šiuo atveju antstolio nurodymas per PLAIS nėra vykdomas ir yra neįmanomas. Tokia situacija pažeidžia sprendimo privalomumo principą ir leidžia skolininkui piktnaudžiauti procesine padėtimi naudojantis kaupiamąja sąskaita ne vien lėšoms kaupti, bet ir einamųjų įmokų, paslaugų apmokėjimui, kurios nesusijusios su bendrijos tikslais kaupti pinigines lėtas bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, kadangi bendrija kitų sąskaitų kredito įstaigose neturi ir tai patvirtina antstolio surinkti įrodymai. Antstolio nuomone, teisėti antstolio veiksmai siekiant priverstinai įvykdyti teismo sprendimą negali būti paneigiami vien kredito įstaigos formaliai suteikiamu kaupiamosios sąskaitos statusu, nevertinant joje atliekamų piniginių operacijų.
 3. Suinteresuotas asmuo skolininkas DNSB „Amatų kiemas“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašė patenkinti pareiškėjo skundą bei priteisti jo naudai bylinėjimosi išlaidas – 570,00 Eur (e. b. l. 73-76). Nurodė, kad LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalies nuostata yra imperatyvi ir nenumato jokių išimčių, o priešingas šiai normai antstolio elgesys priėmus skundžiamą patvarkymą yra neteisėtas. Sąskaitoje esančių lėšų savininkai yra butų, esančių pastate adresu ( - ), savininkai, o ne bendrija, todėl bendrija, kaip lėšų patikėtinis, negali šiomis lėšomis atsakyti už savo asmenines prievoles. Bendrijos 2016 m. birželio 2 d. įvykusio susirinkimo metu butų savininkai nutarė kaupiamojo fondo lėšų dalį paskirti juridinių/teisinių paslaugų, ekspertizių ir kitų reikalingų išvadų bei kitų suteiktų paslaugų, susijusių su jų ir bendrijos interesų atstovavimu, finansavimui, todėl bendrija, atsiskaičiusi už paslaugas, neviršijo savo įgaliojimų.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 12 d. nutartimi atmetė pareiškėjo „Swedbank“, AB skundą dėl antstolio veiksmų ir skolininko DNSB „Amatų kiemas“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 2. Nustatė, kad vykdomosios bylos Nr. 0008/17/01191 duomenimis nustatyta, kad antstolis Irmantas Gaidelis 2017 m. birželio 29 d. patvarkymu priėmė vykdyti 2017 m. birželio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-28068-235/2016 dėl 3 748,75 Eur skolos išieškojimo iš skolininko DNSB „Amatų kiemas“ išieškotojo UAB „Subačiaus namai“ naudai (e. b. l. 56-60). Vykdydamas vykdomąją bylą antstolis 2017 m. birželio 29 d. areštavo skolininko pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje Nr. ( - ) (e. b. l. 49-51), ir 2017 m. liepos 24 d. pateikė nurodymą PLAIS (e. b. l. 27-28). Kadangi antstolio nurodymo per PLAIS vykdymas buvo neįmanomas, 2017 m. rugpjūčio 22 d. buvo priimtas patvarkymas areštuoti lėšas Nr. S1-33622, kuriuo „Swedbank“, AB įpareigotas nedelsiant pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą areštuotas lėšas (e. b. l. 13).
 3. Skolininkas savo atsikirtimams pagrįsti pateikė Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos „Amatų kiemas“ 2016 m. birželio 2 d. susirinkimo protokolo kopiją (e. b. l. 77-86).
 4. Nagrinėjamu atveju byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, jog bendrijos vardu „Swedbank“, AB atidarytai sąskaitai Nr. ( - ) yra suteiktas specialusis statusas - depozitinė/kaupiamoji, t. y. sąskaita, kurioje, remiantis LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, turi būti kaupiamos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų lėšos, naudojamos pastato (pastatų) ar jo (jų) bendrojo naudojimo objektams atnaujinti. Kita vertus, byloje nustatyta, jog iš šios sąskaitos 2016 m. birželio 2 d. susirinkime priimtų sprendimų pagrindu yra vykdomi kitokio pobūdžio atsiskaitymai (mokėjimai antstoliams, advokatų kontoroms už suteiktas paslaugas, v. b. l. 32-38). Be to, byloje nėra duomenų, o skolininkas taip pat nenurodė, kad bendrija turėtų kitą sąskaitą, kurios paskirtis būtų atsiskaitomoji. Šios nustatytos aplinkybės leidžia teismui prieiti prie išvados, jog nepaisant „Swedbank“, AB atidarytai sąskaitai Nr. ( - ) suteikto statuso, faktiškai šia sąskaita bendrija naudojasi ir atlikdama atsiskaitymo funkciją. Taigi, ginčo sąskaita realiai nėra tik kaupiamoji LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalies prasme, ja bendrija naudojasi ir atsiskaitymams su trečiaisiais asmenimis sumoje iki 20 000,00 Eur, todėl tokios bendrijos lėšos laikytinos jos turtu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007) ir antstolis turi teisę areštuoti šias lėšas. Pažymėtina, jog paties skolininko (butų savininkų) veiksmai, kai iš dalies tikslinės paskirties kaupiamųjų lėšų buvo nutarta atlikti kitus atsiskaitymus, tačiau nemokėti skolos išieškotojui UAB „Subačiaus namai“ pagal teismo priimtą ir vykdytiną sprendimą, vertintini kaip piktnaudžiavimas vykdymo procesu ir nesąžiningumas siekiant išvengti skolos mokėjimo, todėl pats skolininkas tokiais savo veiksmais (naudodamas kaupiamojoje sąskaitoje esančias lėšas kitoms reikmėms) prisiėmė riziką, jog antstolis turės teisę išieškoti iš šios sąskaitos skolą. Be to, 2016 m. birželio 2 d. susirinkime buvo nutarta, jog atsiskaitymui už kitas paslaugas bus naudojamos kaupiamojo fondo lėšos, numatant toms lėšoms skirti iki 20 000,00 Eur (e. b. l. 80), taigi, antstolio taikomo arešto suma - 4 333,55 Eur - patenka į pačių daugiabučio namo savininkų nustatytą skirti kitoms reikmėms sumą, t. y. nepažeidžia jų interesų.
 5. Teismo vertinimu, vien formalus antstolio privalomojo nurodymo pateikimo būdas negali užkirsti kelio teisėtai vykdomam išieškojimui. Byloje nustatyta, jog nurodymo teikimas per PLAIS šiuo konkrečiu atveju nėra galimas dėl skolininko sąskaitai suteikto specialaus statuso, todėl antstolis dėl objektyvių priežasčių negali vykdyti apribojimo elektroninių ryšių priemonėmis. Teismas konstatavo, jog antstolio reikalavimas nurašyti lėšas yra teisėtas ir turi būti vykdomas, todėl vien jo pateikimo forma negali užkirsti kelio šio reikalavimo realiam įgyvendinimui. Teismas atmetė pareiškėjo argumentus dėl reikalavimo pateikimo formos. Tačiau pastebėjo, kad pareiškėjas nurodė, jog jis vis dėlto yra areštavęs 4 333,55 Eur sumą, esančią ginčo sąskaitoje, todėl pareiškėjas turi galimybes vykdyti skundžiamame antstolio patvarkyme nustatytą įpareigojimą, neatsižvelgiant į jo pateikimo formą.
 6. Teismas sprendė, jog atmetus pareiškėjo skundą, atmestinas ir pareiškėjo poziciją palaikiusio skolininko prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu DNSB „Amatų kiemas“ prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodė, kad LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nustatytas aiškus draudimas, neleidžiantis nukreipti išieškojimo pagal bendrijos ar bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektų prievoles į kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Ši įstatymo nuostata yra imperatyvi ir nenumato jokių jos taikymo išimčių. Be to, LR Civilinio kodekso 6.961 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog išieškoti pagal patikėtojo kreditorių ieškinius iš turto, perduoto patikėjimo teise, draudžiama. Todėl priešingas šioms įstatymo normoms antstolio Irmanto Gaidelio elgesys bei interpretacijos, priėmus patvarkymą ir areštavus lėšas, esančias suinteresuoto asmens DNSB „Amatų kiemas“ vardu atidarytoje kaupiamojoje sąskaitoje Nr. ( - ), yra ir turi būti laikomos neteisėtomis.
 2. Suinteresuotas asmuo Amatų kiemas nėra ir negali būti „Swedbank", AB atidarytoje kaupiamojoje sąskaitoje Nr. ( - ) esančių lėšų savininkas ir šiomis lėšomis atsakyti už savo asmenines prievoles. Šių lėšų savininkai yra išimtinai tik butų, esančių pastate adresu ( - ), savininkai. Todėl šie savininkai nėra ir negali būti asmeniškai atsakingi savo turtu už Suinteresuoto asmens Amatu kiemas prievoles, nes tai prieštarautų ne tik logikai, bet ir pamatiniams teisės principams bei įstatymams. Atkreipiame dėmesį į tai, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartyje Nr. 3K-7- 345/2007 kasacinis teismas aiškiai nurodė, jog „<...> atsakomybės subjektu pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, kaip bendraturčių, tarpusavio prievoles atlyginti žalą, atsiradusią, jiems įgyvendinant namo bendrojo naudojimo objektų disponavimo teisę, gali būti tik bendraturčiai, bet ne Bendrija". Taigi ir atvirkščiai. Tai aiškiai patvirtina tą faktą, jog butų savininkai nėra ir negali būti asmeniškai atsakingi savo turtu, įskaitant, bet neapsiribojant jiems asmeninės nuosavybės teise priklausančiomis piniginėmis lėšomis, esančiomis kaupiamojoje sąskaitoje, už bendrijos prievoles ir atvirkščiai. 2016 m. birželio 2 d. įvykusio daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos „Amatų kiemas" susirinkimo metu šio pastato butų savininkai, dalyvavę susirinkime, pasinaudodami jiems aukščiau nurodytomis įstatymų suteiktomis teisėmis, vienbalsiai pritarė kaupiamojo fondo lėšų, laikomų kaupiamojoje sąskaitoje Nr. ( - ), dalį, neviršijančią EUR 20 000 (dvidešimties tūkstančių eurų) sumos, paskirti juridinių-teisinių paslaugų, ekspertizių ir kitų reikalingų išvadų, bei kitų suteiktų paslaugų, susijusių su interesų atstovavimu, finansavimui (1 priedas prie Suinteresuoto asmens Amatų kiemas atsiliepimo). Taigi butų savininkai išreiškė aiškią valią dėl jiems asmenine nuosavybe priklausančių piniginių lėšų panaudojimo, nubrėždami aiškias ribas bei nustatydami aiškias sritis, kurios gali būti finansuojamos jų asmeninėmis lėšomis. Tad teismo nutartyje numatytas pernelyg platus tokiu ribų interpretavimas ir nustatymas, kad kaupiamojoje sąskaitoje visos piniginės lėšos iki 20000 Eur neva nuosavybės teise priklauso suinteresuotam asmeniui Amatu kiemas vienareikšmiškai traktuotinas kaip pažeidžiantis savininku teises bei teisėtus interesus ir yra akivaizdžiai neteisėtas. Kaip jau minėta, savininkai negali būti verčiami be jų sutikimo asmeniškai atsakyti už bendrijos prievoles bei atvirkščiai.
 3. Atsiliepime antstolis Irmantas Gaidelis prašė atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad skolininkas nepateikė jokių įrodymų, kad turi atskirą atsiskaitomąją sąskaitą (nors tokią privalo turėti atskirai nuo kaupiamosios sąskaitos), tuo tarpu iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad lėšos iš įmonės sąskaitos naudojamos ne pagal paskirtį taip, kaip tai apibrėžta LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 str. 3 d., todėl akivaizdu, kad bendrijos turima sąskaita nėra vien kaupiamoji ir išieškojimas iš šioje sąskaitoje esančių lėšų galimas. Skolininko sąskaitai suteiktas specialusis statusas neatitinka joje atliekamų finansinių operacijų, kas leidžia skolininkui nevykdyti teismo sprendimo ir išvengti bet kokių prievolių įvykdymo ateityje, kas prieštarauja LR CPK 18 straipsniui. Antstolis turi teisę areštuoti lėšas ne tik skolininko sąskaitoje, bet taip pat ir lėšas esančias pas trečiąjį asmenį ar priklausančias skolininkui iš trečiųjų asmenų. Skolininkas iki šiol neįvykdė prievolės ir per antstolio veiksmų apskundimo institutą siekia paneigti teismo sprendimo privalomumą, kas įrodo skolininko nesąžiningumą išieškotojo atžvilgiu ir piktnaudžiavimą proceso teise.

4IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Byloje nustatyta, kad antstolis Irmantas Gaidelis 2017 m. birželio 29 d. patvarkymu priėmė vykdyti 2017 m. birželio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-28068-235/2016 dėl 3 748,75 Eur skolos išieškojimo iš skolininko DNSB „Amatų kiemas“ išieškotojo UAB „Subačiaus namai“ naudai. Vykdydamas vykdomąją bylą antstolis 2017 m. birželio 29 d. areštavo skolininko pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje Nr. ( - ), ir 2017 m. liepos 24 d. pateikė nurodymą PLAIS. Kadangi antstolio nurodymo per PLAIS vykdymas buvo neįmanomas, 2017 m. rugpjūčio 22 d. buvo priimtas patvarkymas areštuoti lėšas Nr. S1-33622, kuriuo „Swedbank“, AB įpareigotas nedelsiant pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą areštuotas lėšas.
 3. Apeliantas savo skundą grindžia tuo, jog LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nustatytas aiškus draudimas, neleidžiantis nukreipti išieškojimo pagal bendrijos ar bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektų prievoles į kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Ši įstatymo nuostata yra imperatyvi ir nenumato jokių jos taikymo išimčių. Be to, LR Civilinio kodekso 6.961 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog išieškoti pagal patikėtojo kreditorių ieškinius iš turto, perduoto patikėjimo teise, draudžiama. Todėl, apelianto nuomone, priešingas šioms įstatymo normoms antstolio Irmanto Gaidelio elgesys bei interpretacijos, priėmus patvarkymą ir areštavus lėšas, esančias suinteresuoto asmens DNSB „Amatų kiemas“ vardu atidarytoje kaupiamojoje sąskaitoje Nr. ( - ), yra ir turi būti laikomos neteisėtomis.
 4. Pirmosios instancijos teismas teisingai nutartyje konstatavo, jog į kaupiamųjų lėšų sąskaitą draudžiama nukreipti išieškojimą pagal bendrijos ar bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektų prievoles. Tačiau kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, byloje nustatyta, jog nepaisant to, jog suinteresuoto asmens DNSB „Amatų kiemas“ vardu atidarytai sąskaitai Swedbank, AB Nr.( - ) yra suteiktas specialus statusas – depozitinė/kaupiamoji, iš minėtos sąskaitos bendrijos 2016-06-02 susirinkimo priimtu pagrindu yra vykdomi ir kitokio pobūdžio atsiskaitymai. Be to, byloje nėra pateikta duomenų, kad bendrija turėtų kitą sąskaitą, kurios paskirtis būtų atsiskaitomoji. Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčo sąskaita realiai nėra tik kaupiamoji LR daugiabučių namų ir kitos paskirties savininkų bendrijų įstatymo 25 str. 3 d. prasme ir bendrija šią sąskaitą naudoja ir atsiskaitymams su trečiaisiais asmenimis, todėl antstolis turi teisę areštuoti lėšas, esančias ginčo sąskaitoje, yra pagrįsta. 2016 m. birželio 2 d. susirinkime DNSB „Amatų kiemas“ buvo nutarta, jog atsiskaitymui už kitas paslaugas bus naudojamos kaupiamojo fondo lėšos, numatant toms lėšoms skirti iki 20 000,00 Eur, taigi, pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino nustatytas aplinkybes ir nurodė, jog antstolio taikomo arešto suma - 4 333,55 Eur - patenka į pačių daugiabučio namo savininkų nustatytą skirti kitoms reikmėms sumą, t. y. nepažeidžia jų interesų.
 5. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, jog paties skolininko veiksmai, kai iš dalies tikslinės paskirties kaupiamųjų lėšų buvo nutarta atlikti kitus atsiskaitymus, tačiau nemokėti skolos išieškotojui UAB „Subačiaus namai“ pagal teismo priimtą ir vykdytiną sprendimą, vertinti kaip piktnaudžiavimas vykdymo procesu ir nesąžiningumas siekiant išvengti skolos mokėjimo. Pažymėtina, jog apeliantas nenurodė ir nepateikė duomenų, jog turi kitą sąskaitą, skirtą atsiskaitymams, iš kurios antstolis galėtų vykdyti išieškojimą pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą. Taip pat byloje nėra duomenų, jog įteisėjęs sprendimas būtų vykdomas geranoriškai.
 6. Įvertinus aukščiau išdėstytą, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, nenukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties, todėl ji paliktina galioti.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

7atskirąjį skundą atmesti.

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

9Ši nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai