Byla 2-1478/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Gintaro Pečiulio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Montažo darbai“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 11 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti UAB „Montažo darbai“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo civilinėje byloje Nr. B2-914-212/2009 pagal ieškovo UAB „Montažo darbai“ ieškinį atsakovui UAB „Evarta“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Montažo darbai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Evarta“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB Panevėžio bankrotų administravimo biurą.

4Panevėžio apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 11 d. nutartimi ieškinį atsisakė priimti ir nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 6 straipsnio nuostatos reglamentuoja kreditoriaus veiksmus, kuriuos jis turi atlikti prieš kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kuomet yra bent viena ĮBĮ 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų sąlygų, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui kreditorius gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. ĮBĮ 6 str. 2 d. nustato, kad kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas tokio pranešimo atsakovui nepateikė ir neįteikė. Pateiktas Lex System GmbH pranešimas taip pat neįrodo šios aplinkybės. Todėl teismas konstatavo, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą, nesilaikė ĮBĮ 6 str. 2 d. nustatytos šiai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos.

5Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 11 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais motyvais:

61. Pirmosios instancijos teismo nutartis priimta netinkamai įvertinus įspėjimo dėl ketinimo kelti bankroto bylą įteikimo faktą ir nenurodžius teismui, kaip tai reikėtų padaryti. Laiškas atsakovui su įspėjimu buvo perduotas kurjeriui. Kurjeris du kartus važiavo į atsakovo buveinę darbo laiku, tačiau abu kartus atsakovo buveinėje nieko nerado. Tuomet kurjeris telefonu susisiekė su atsakovo direktoriumi, kuris pasakė, jog bendrovės buveinėje būna vėlai, todėl paprašė įdėti dokumentus į pašto dėžutę. Kurjeris taip ir padarė, todėl laikytina, jog dokumentai buvo įteikti tinkamai.

72. Nuo įspėjimo dienos iki kreipimosi į teismą dienos praėjo daugiau kaip du mėnesiai, todėl pagrįstai galima manyti, kad sąžiningai veikiantis atsakovas turėjo per tiek laiko patikrinti pašto dėžutę.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (LR CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis ja naudojasi tinkamai. Procesiniam dokumentui, kuriuo asmuo siekia bankroto bylos įmonei iškėlimo, be bendrųjų CPK 111 ir 135 straipsniuose įtvirtintų turinio ir formos reikalavimų, yra keliami ir specialūs reikalavimai, kuriuos reglamentuoja ĮBĮ normos. ĮBĮ nustatyta išankstinė neteisminė tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis nustato, kad kreditorius (kreditoriai) turi raštu pranešti įmonei apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį. Ši tvarka yra skirta tam, kad kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, tai yra, ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo stadijos sampratą.

11Įstatymas, numatydamas pareigą kreditoriui apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo raštu pranešti įmonei, nenustato imperatyvių šios pareigos įgyvendinimo būdų ir tvarkos reikalavimų. Remiantis ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalimi, pranešimas turi būti įteikiamas CPK nustatyta tvarka. CPK įtvirtintas asmens informavimas ne tik įteikiant šaukimą, bet ir siunčiant pranešimą, kuris yra be grąžintinos žymos. Todėl siunčiant pranešimą atsakovo buveinės adresu, protinga manyti, jog korespondencija įmonėje tvarkoma taip, kad laiško palikimas pašto dėžutėje pasieks gavėją.

12Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas pasirinko pranešimo atsakovui apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įteikimo per kurjerius būdą. Iš kurjerių bendrovės LexSystem GmbH 2009 m. birželio 10 d. pranešimo (b.l. 17) matyti, kad kurjeriui du kartus atsakovo buveinėje nepavyko surasti atsakovo direktoriaus arba kitų darbuotojų. Kurjerių tarnyba rašte taip pat nurodo, kad susiskambino su atsakovo vadovu, kurio prašymu dokumentus paliko pašto dėžutėje.

13Kadangi civiliniame procese išvadą apie fakto buvimą galima padaryti, jeigu iš byloje esančių įrodymų labiau tikėtina, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo (tikimybių pusiausvyros principas), teisėjų kolegija pagal bylos medžiagą neturi pagrindo abejoti, jog minėti dokumentai buvo pateikti įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą. Priešingas byloje esančių įrodymų vertinimas pažeistų ieškovo UAB „Montažo darbai“ teisę į teisminę gynybą, prieštarautų teisingumo ir protingumo principams. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties neapibrėžtumas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2007 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).

14Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas atsakovui pateikė septynias pretenzijas dėl įsipareigojimų nevykdymo, o atsakovas teikė atsakymus į šias pretenzijas. Kolegijos nuomone, tai papildoma aplinkybė, patvirtinanti faktą, jog atsakovui buvo žinoma apie ieškovo ketinimą kreiptis į teismą.

15Remdamasi aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas tinkamai neinformavo atsakovo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo.

16Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio priėmimo klausimas užtruko ilgą laiko tarpą. Ieškovas nepateikė įrodymų dėl ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalies reikalavimų įvykdymo, tačiau šiuo atveju netikslinga ieškovą įpareigoti pašalinti trūkumus, nes ieškinio priėmimo klausimas užtruks dar ilgiau. Proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principai reikalauja, kad pareiškimo teismui kopiją atsakovui įteiktų pats pirmosios instancijos teismas.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

18Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 11 d. nutartį panaikinti ir ieškovo UAB „Montažo darbai“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Evarta“ priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai