Byla e2-5520-676/2018
Dėl tėvystės nuginčijimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant ieškovui E. B. ir jo atstovui advokatui Laimonui Straukai, atsakovei A. J., trečiajam asmeniui D. K. (D. K.),

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. B. ieškinį atsakovei A. J., trečiasis asmuo D. K., dėl tėvystės nuginčijimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas prašo pripažinti, kad jis nėra A. B., gimusio ( - ), biologinis tėvas, panaikinti 2017 m. balandžio 11 d. gimimo įrašą Nr. ( - ) dalyje dėl jo nurodymu vaiko tėvu.

5Atsakovė bei trečiasis asmuo atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu sutinka.

6Teismo posėdžio metu ieškovas E. B. ir jo atstovas advokatas Laimonas Strauka papildomai paaiškino, kad ieškovas nėra biologinis vaiko Armando tėvas, kadangi dar iki santuokos nutraukimo su atsakove jie gyveno skyrium, santuokinio gyvenimo negyveno, kadangi atsakovė turėjo santykius su trečiuoju asmeniu D. K., kuris ieškovo duomenimis spėjamas nepilnamečio vaiko Armando biologinis tėvas. Prašo ieškinį tenkinti.

7Teismo posėdžio metu atsakovė A. J. sutiko su ieškinio reikalavimais, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad jos vaiko Armando biologinis tėvas yra D. K., kuris rūpinosi vaiku, jį išlaikė. Nuginčijus ieškovo tėvystę ji nedelsiant kartu su D. K. įstatymų nustatyta tvarka kreipsis dėl tėvystės pripažinimo ir D. K. pavardės vaikui suteikimo

8Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo D. K. sutiko su ieškinio reikalavimais, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad jis yra vaiko Armando biologinis tėvas, rūpinasi vaiku bei jį išlaiko. Nuginčijus ieškovo tėvystę jis nedelsiant kartu su A. J. įstatymų nustatyta tvarka kreipsis dėl tėvystės pripažinimo ir savo pavardės vaikui suteikimo.

9Teismas

konstatuoja:

10bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ). gimė A. B.. 2017 m. balandžio 11 d. išduotame gimimo įraše Nr. ( - ) nepilnamečio A. B. mama nurodyta A. J., tėvas – E. B.. Šalys santuoką nutraukė 2017 m. sausio 10 d. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.140 straipsnio 2 dalį, kai vaikas gimsta praėjus ne daugiau kaip trims šimtams dienų nuo gyvenimo skyrium pradžios arba po santuokos pripažinimo negaliojančia ar santuokos nutraukimo, ar po vyro mirties, kaip vaiko tėvas pripažįstamas buvęs vaiko motinos sutuoktinis (CK 3.140 straipsnio 5 dalis). Duomenis gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo tvarka (CK 3.149 straipsnio 1 dalis). Tėvystės nuginčijimas yra susijęs su labai svarbiomis vaiko ir tėvo tarpusavio asmeninėmis ir turtinėmis teisėmis ir pareigomis, taip pat apima ir įstatymo nereglamentuojamus asmeninio pobūdžio psichologinius, socialinius vaiko ir tėvo santykius. Bylose dėl tėvystės nuginčijimo vadovaujamasi tiek tarptautinėje, tiek nacionalinėje teisėje įtvirtintu prioritetinės vaiko teisių apsaugos ir gynimo principu, pagal kurį imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, jo teisėmis ir interesais, svarbiausia yra tai, kad kiekvienas atliekamas veiksmas ar priimamas sprendimas atitiktų vaiko interesus (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis, CK 3.3 straipsnis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas) ir kad jie nebūtų pažeisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2007). Įrodymai, kad asmuo negali būti vaiko tėvas, gali būti ne tik moksliniai (ekspertizės išvados, paneigiančios giminystės ryšį), bet ir kitos įtikinamos faktinės bylos aplinkybės.

11Ieškovo, jo atstovo, atsakovės, trečiojo asmens paaiškinimais bei rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ( - ) atsakovei A. J., kai ji su ieškovu E. B. jau buvo išsituokusi, gimė sūnus A. B.. Santuoka tarp šalių nutraukta 2017 m. sausio 10 d., vaikas A. B. gimė ( - ) praėjus trejiems mėnesiams laiko po santuokos nutraukimo. Vadovaujantis CK 3.140 straipsnio 2 dalimi vaiko gimimo įraše vaiko tėvu nurodytas buvęs atsakovės sutuoktinis E. B.. Iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų nustatyta, nors santuoka tarp šalių nutraukta 2017 m. sausio 10 d., tačiau faktiškai A. J. ir E. B. kartu nebegyveno iki santuokos nutraukimo. Trečiasis asmuo D. K. pripažįsta, kad yra A. B., gimusio ( - ), biologinis tėvas.

12Vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių reglamentavimas, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 straipsnio 1 dalis). Šis principas, be kita ko, reiškia, kad kai sprendžiami visi su vaikais susiję šeimos klausimai, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis. Kiekvieno vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus, pirmiausia reiškia vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus (Vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 1 dalis). Tėvystės nuginčijimo instituto paskirtis nėra tik biologinės tiesos konstatavimas ir, sprendžiant dėl tėvystės nuginčijimo, taip pat turi būti siekiama užtikrinti, kad vaikas neliktų be tėvo, o tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas tais atvejais, kai siekiama nustatyti tikrąją vaiko kilmę (CK 3.146 straipsnio 2 dalis)(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2010). Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, taip pat siekiant užtikrinti vaiko teisę žinoti savo tėvus, konstatuotina, jog yra pagrindas ieškinį tenkinti ir pripažinti, kad ieškovas E. B. nėra A. B. biologinis tėvas bei panaikinti vaiko gimimo įraše duomenis apie tai, kad ieškovas E. B. yra nepilnamečio A. B., gimusio ( - ), tėvas (CK 3.149 straipsnis, 3.150 straipsnio 2 dalis, 3.152 straipsnis; CPK 182 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 185 straipsnis, 187 straipsnis).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka (CPK 99 straipsnio 2 dalis). Ieškovo E. B. lėšomis buvo apmokėta paduodant ieškinį 75 Eur žyminio mokesčio, tačiau ieškovas neprašo šių išlaidų priteisti, todėl šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, 392, 399 straipsniais, teismas

Nutarė

16tenkinti ieškinį visiškai.

17Pripažinti, kad ieškovas E. B., asmens kodas ( - ) nėra nepilnamečio A. B., gimusio( - ), biologinis tėvas.

18Panaikinti nepilnamečio A. B., gimusio ( - ), gimimo įraše (Nr. ( - )), išduotame 2017 m. balandžio 11 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje, įrašą „tėvas E. B., asmens kodas ( - )

19Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nuginčyti tėvystę (motinystę) įsiteisėjimo dienos sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti vaiko gimimą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai nuginčytos tėvystės išregistravimui.

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Ryšiai