Byla B2-415-153/2010
Dėl pripažinimo UAB „Global development“ veiklos pasibaigusios dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Audronei Stankevičiūtei, dalyvaujant UAB „Global development“ administratoriaus UAB „Valnetas“ įgaliotam asmeniui V. K.,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje, išnagrinėjo civilinę bylą dėl pripažinimo UAB „Global development“ veiklos pasibaigusios dėl bankroto,

Nustatė

3

4

5 Administratoriaus įgaliotas asmuo, remdamasis kreditorių susirinkimo nutarimu, prašė teismo priimti sprendimą dėl BUAB „Global development“ veiklos pabaigos.

6Trečiųjų asmenų kreditorių atstovai į teismo posėdį neatvyko. Kreditoriams apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta registruotais laiškais.

7Administratoriaus įgalioto asmens prašymas tenkintinas.

8Kauno apygardos teismo 2009-03-03 nutartimi UAB „Global development“ iškelta bankroto byla (1t., b.l.78-79). Kauno apygardos teismas 2009-05-28, 2009-06-11 nutartimis (1t., b.l.96-97, 156) UAB „Global development“ bankroto byloje patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus. 2009-10-05 UAB „Global development“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama (2t., b.l. 8-9). Bendrovės darbuotojams iš Garantinio fondo buvo išmokėta 7 802,80 Lt lėšų. 2009-07-10 kreditorių susirinkimo metu (susirinkimo protokolas Nr.1)

Nutarė

9kreiptis į teismą dėl UAB „Global development“ pabaigos (1t., b.l. 181-187).

10Pagal Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 32 str. 4 d., po to, kai administratorius pateikia ĮBĮ 31 str.8 p. nustatytus dokumentus (likvidavimo balansą ir likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad atliko visus numatytus įstatyme veiksmus ir pateikė teismui įmonės 2010-04-30 likvidacinį balansą, 2010-04-30 Turto nurašymo aktą Nr.9/01, kurie rodo, kad UAB „Global development“ liko skolinga kreditoriams 157 656 Lt, įmonė turto ir piniginių lėšų neturi. Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamento išduota pažyma (2010-04-16 Nr.KR12-1036) patvirtina, kad UAB „Global development“ su Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

12Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia ir priimti sprendimą dėl įmonės išregistravimo iš rejestro (ĮBĮ 32 str.4 d.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ĮBĮ 32 str. 5, 6 d., CPK 268-270 str., n u s p r e n d ė :

14pripažinti uždarosios akcinės bendrovės ,,Global development“ (į/k 300601445, Upelio g. 28, Kaunas) veiklą pasibaigusia dėl bankroto, išregistruoti įmonę iš juridinių asmenų registro. Suteikti įmonės administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „Valnetas“ įgaliojimus ir teises nurodytas ĮBĮ 32 str.5 d.

15Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų per šį teismą Lietuvos Apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai