Byla 2-459-425/2008

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas, sekretoriaujant Rimutei Markelevičienei, dalyvaujant: ieškovui R. U., jo atstovui adv. V. K., atsakovo Lietuvos Valstybės įgaliotos institucijos Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos atstovui Ramūnui Valatkai,

2viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. U. ieškinį atsakovui Lietuvos Valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto nuteisimo, atlyginimo, ir

Nustatė

3I. R. U. 2008-09-04 su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš Lietuvos Respublikos dėl neteisėto sulaikymo, suėmimo ir nuteisimo pirmos instancijos teisme patirtą turtinę 10 200 Lt žalą ir 101 980 Lt neturinę žalą bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas, jo atstovas savo reikalavimus argumentavo, kad 2006-05-16 atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 83-1-0231-06 jis buvo laikinai sulaikytas. Suėmimo terminai teismo buvo tęsiami ne kartą. 2006-10-23 Rokiškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu ieškovas buvo pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 str. 2 d. ir nuteistas laisvės atėmimu trejiems metams. Iš suėmimo ieškovas buvo paleistas tik 2007-05-25, Panevėžio apygardos teismui priėmus išteisinamąjį nuosprendį ieškovo atžvilgiu. Ieškovas teigia, kad suėmime praleido metus ir devynias dienas, iš viso 373 dienas. Ieškovas, jo atstovas teigia, kad apeliacinės instancijos teismo priimtu nuosprendžiu buvo pripažinta, kad ieškovo laikinas sulaikymas, o po to ir suėmimas bei nuteisimas pirmos instancijos teisme buvo neteisėti, vadinasi, sulaikymas ir suėmimo paskyrimas bei nuteisimas pažeidė ieškovo Konstitucijos garantuotas prigimtines teises ir laisves, kurios negali būti varžomos dėl suėmimo, tiek teisėjas, paskyręs suėmimą, tiek teisėjas priėmęs apkaltinamąjį nuosprendį ieškovo atžvilgiu, savo pareigas vykdė aplaidžiai, neįsigilino į renkamų duomenų pagrįstumą, netinkamai, pažeidžiant įstatymus, gautus duomenis vertino, todėl žalą R. U. patyrė dėl kaltų ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų ir teisėjų veiksmų. Dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų ieškovui buvo padaryta turtinė žala dėl neteisėto sulaikymo, suėmimo ir nuteisimo pirmos instancijos teisme ieškovas patyrė didelius dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, pažeminimą, reputacijos pablogėjimą, bendravimo galimybių sumažėjimą. Buvo padaryta nepataisoma žala ieškovo reputacijai, pareigūnų veiksmų dėka R. U. buvo pažemintas. Ieškovas, įvertindamas neturtinę žalą pinigais, mano būtina remtis BK 65 str. nuostatomis dėl bausmių keitimo taisyklių, kuriose viena arešto para prilyginama 2 MGL dydžių baudai. Tuo būdu, ieškovo sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas (373 paros) turėtų būti vertinamas 746 MGL dydžio suma, t.y. 96980 Lt suma.

4Lietuvos Valstybės įgaliota institucija Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija atsiliepime į ieškinį, jos atstovas parengiamajame teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atkreipė dėmesį, kad siekiant pagrįsti atsiradusią turinę ir neturinę žalą ieškovas turėjo įrodyti, tačiau neįrodė buvus neteisėtiems ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų veiksmams. Ieškovas neįrodė turtinės ir neturinės žalos atsiradimo aplinkybių, todėl ieškinys turėtų būti atmestas.

52008-12-02 teismo posėdyje šalių atstovai pateikė teismui 2008-12-02 sudarytą ir pasirašytą „Taikos sutartį“, kurioje šalys susitarė sudaryti socialinę ir teisinę taiką bei prašė teismo taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

6Prašymas patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą tenkintinas. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.1d. nustato, kad šalys gali užbaigti ginčą taikos sutartimi. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.2d. įpareigoja teismą netvirtinti taikos sutarties, jeigu ji prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140str.3d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinės taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos. Prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą.

7Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad šalių 2008-12-02 sudaryta „Taikos sutartis“ prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešąjam interesui, ieškovas atstovaujamas advokato. Nenustatyta pagrindų atsisakyti patvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį. Sutartyje šalys nurodė, kad žino bylos nutraukimo pasekmes, numatytas Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293-294str.str.

8Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.1d., 293str.5p.,

Nutarė

91. Civilinėje byloje pagal byloje pagal ieškovo R. U. ieškinį atsakovui Lietuvos Valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos dėl žalos, atsiradusios dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teisėjų neteisėtų veiksmų, atlyginimo patvirtinti 2008m.gruodžio 2d. šalių sudarytą „Taikos sutartį“ tokio turinio:

„Taikos sutartis“

11„I. R. U. (asmens kodas ( - ) gyv. Nemuno g. 14-334, Panevėžys (toliau vadinamas R. U.), ir atsakovas Lietuvos Valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (kodas 188604955), buv. Gedimino pr. 30/1, LT-01104 Vilnius, a/s LT 2670 4406 0000 2694 84, AB SEB bankas, banko kodas 70440 (toliau vadinama Lietuvos valstybe), (toliau kartu vadinamos Šalimis), siekdamos atkurti socialinę ir teisinę taiką, nutraukiant civilinę bylą Nr. 2-459-425/2008 dėl žalos, padarytos neteisėtu nuteisimu baudžiamojoje byloje Nr. 1A-16-350/2007, atlyginimo, nagrinėjamoje Panevėžio apygardos teisme, susitariame ir prašome teismo patvirtinti tokio turinio taikos sutartį: 1. Lietuvos Valstybė sutinka atlyginti R. U. jo turėtą neturtinę 15 000 (penkiolikos tūkstančių) litų žalą dėl neteisėto nuteisimo Rokiškio rajono apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1A-16-350/2007, pervedant šią sumą į R. U. nurodytą sąskaitą ( - ), esančią SAMPO banke. Visą nurodytą sumą pervesti iki 2009 m. sausio mėn. 31 d. 2. R. U. sutinka neteisėtu nuteisimu padarytos neturtinės žalos dydį sumažinti iki 15 000 (penkiolikos tūkstančių) litų ir sutinka, kad visa ši suma į pirmame sutarties punkte nurodytą sąskaitą būtų pervesta iki 2009 m. sausio mėn. 31 d. 3. Reikalavimo dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo R. U. atsisako. 4. Bylos vedimo išlaidos paliekamos šalims. 5. R. U. įsipareigoja ateityje nereikšti Lietuvos Valstybei jokių reikalavimų dėl padarytos žalos tuo pačiu pagrindu dėl to paties dalyko. 6. Taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos LR CPK 293 str. 294 str., šalims yra žinomos. 7. Ši sutartis yra konfidenciali ir neatskleidžiama tretiesiems asmenims. 8. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo bei Panevėžio apygardos teismo nutarties patvirtinti šią sutartį įsiteisėjimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. 9. Sutartis sudaryta ant vieno lapo trimis egzemplioriais - po vieną egzempliorių Šalims ir vienas egzempliorius pateikiamas teismui. Šalių parašai. 2. Patvirtinus 2008m. gruodžio 2d. sudarytą „Taikos sutartį“, nutraukti Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr.2-459-425/2008, pagal ieškovo R. U. ieškinį atsakovui Lietuvos Valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto nuteisimo, atlyginimo.

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai