Byla 2-683-157/2017
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. sausio 23 d. nutarties, kuria atsisakyta patenkinti jos prašymą panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi paskirtą baudą, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilo statyba“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Strategy and management group“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. sausio 23 d. nutarties, kuria atsisakyta patenkinti jos prašymą panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi paskirtą baudą, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilo statyba“ bankroto byloje.

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. liepos 15 d. nutartimi pareiškėjai kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „Strategy and management group“ (toliau – UAB „Strategy and management group“, pareiškėja), be kita ko, paskyrė 5 792 Eur vienkartinę baudą už piktnaudžiavimą proceso teisėmis atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Šilo statyba“ (toliau – BUAB „Šilo statyba“, atsakovė) bankroto byloje, kurios 2 896 Eur dalį paskyrė atsakovei, o kitą baudos dalį – 2 896 Eur, valstybei.
 2. Pareiškėja pateikė teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą ir panaikinti jam paskirtą baudą už piktnaudžiavimą proceso teisėmis. Argumentuojama buvo tuo, kad bauda paskirta neteisėtai ir nepagrįstai, nes tokiu būdu siekiama finansiškai pakirsti pareiškėją, kaip vieną iš 200 atsakovės BUAB ,,Šilo statyba“ kreditorių, jog nebebūtų keliamas klausimas dėl atsakovės tyčinio bankroto; kad pareiškimą dėl 2016-05-06 ir 2016-05-11 BUAB „Šilo statyba“ kreditorių susirinkimų pripažinimo negaliojančiais ir nutarimų panaikinimo pateikė teisėtai, gindama viešąjį interesą ir dėl to negali būti baudžiama; kad jos reikalavimai pateikti bankroto bylai reikšmingus įrodymus, vykdyti teismo sprendimą priverstinai, iškviesti, apklausti liudytojus – buvusius akcininkus, valdybos narius, finansininką ir kt., laikytis bankroto procedūrų, o taip pat priimtų sprendimų apskundimas, savarankiškas medžiagos rinkimas dėl asmenų padarytų nusikalstamų veikų ir jos pateikimas ikiteisminio tyrimo įstaigoms, – negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesu. Teigė, kad už vengimą pateikti dokumentus bauda turėjo būti skirta ne pareiškėjai, o tretiesiems asmenims administratoriaus pusėje. Buvo teigiama, kad sprendimas skirti maksimalią baudą yra nemotyvuotas, nepagrįstas, nukrypta nuo teismų praktikos.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Panevėžio apygardos teismas 2017 m. sausio 23 d. nutartimi nepatenkino pareiškėjos kreditorės UAB „Strategy and management group“ prašymo panaikinti teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi jai paskirtą baudą
 2. Tesimas nustatė, kad pareiškėja kreditorė UAB „Strategy and management group“, turinti 3 eile tenkintiną 214,12 Eur dydžio finansinį reikalavimą atsakovės BUAB ,,Šilo statyba“ bankroto byloje, sudarantį 0,02 procento visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos, pateikė skundą, prašydama pripažinti 2016-05-06 ir 2016-05-11 BUAB „Šilo statyba“ kreditorių susirinkimus negaliojančiais ir panaikinti priimtus nutarimus. Nustatė, kad pareiškėja atsakovės kreditore tapo 2016-04-27, iš kitos kreditorės UAB „Roof line“ nupirkusi dalį – 214,12 Eur, reikalavimo. Taip pat nustatė, kad nagrinėjant minėtą bylą buvo konstatuota, jog šios kreditorės kartu ar atskirai skundžia iš esmės visus administratoriaus veiksmus ir teismo priimtus procesinius sprendimus, teikia prašymus administratoriui, teismui dėl išreikalavimo įvairių dokumentų ir kt.; kad nagrinėtoje byloje vėl prašė išreikalauti visą medžiagą, susijusią su kreditoriaus UAB „VIVA Investment Eu“ finansiniu reikalavimu ir kt., nors šio asmens reikalavimas patvirtintas anksčiau nei kreditore tapo pati pareiškėja; kad šis skundas pateiktas jau išnagrinėjus civilinę bylą dėl tyčinio bankroto, kurioje pareiškėjais buvo minėtos 2 kreditorės; kad teikdama reikalavimą dėl tyčinio bankroto pareiškėja reikalavo įpareigoti administratorių pateikti visus duomenis (suvestinę) apie visus BUAB „Šilo statyba“ priimtus sprendimus, sudarytas sutartis, jų vykdymą, nors teismo nutartimi administratoriui buvo pratęstas terminas sandorių patikrinimui. Teismas nustatė, kad pati pareiškėja prašė atidėti bylos nagrinėjimą dėl jos administracijos vadovo D. S. ligos, o kitą posėdį skirti ne anksčiau kaip po 30 d., tokiu būdu bandant vilkinti teismo procesą, veikiant prieš greitą ir ekonomišką bankroto bylos procesą, didinant administravimo išlaidas.
 3. Teismas nagrinėdamas minėtą bylą sprendė, kad pareiškėja yra nesąžininga. Ji pateikė aiškiai nepagrįstą skundą, kurį grindžia deklaratyviais ir nepagrįstais argumentais; kad pats skundas jau neturi prasmės, nes yra išnagrinėtas jos reikalavimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu; kad šioje byloje prašė išreikalauti dokumentus, nesusijusius su ginču – visą informaciją, visus lydinčiuosius dokumentus, susijusius su UAB ,,VIVA Investment EU“ kreditoriniu reikalavimu: teismo įsakymą, sprendimo (nutarties) nuorašą, sutartį (-is), susitarimą,(-us), iš kurio (-ių) kyla (kilo) prievolė, lydinčiuosius dokumentus (jeigu tokie yra), sąskaitas faktūras, krovinio važtaraštį (-ius). priėmimo-perdavimo aktus, dalinio ar / arba visiško apmokėjimo dokumentus, duomenis apie tai, kiek sutarčių ir / ar susitarimų yra buvę tarp atsakovės UAB „Šilo statyba“ ir kreditorės UAB „VIVA Investment EU“ per penkerius metus iki pirmajai iškeliant bankroto bylą. Pirmiau nurodyti pareiškėjos veiksmai buvo įvertintini kaip tyčinis nesąžiningas elgesys ir pripažintina, kad ji piktnaudžiauja procesu, reikšdama nepagrįstus, nesusijusius su ginču, prašymus išreikalauti iš administratoriaus dokumentus, trukdo šio ir teismo darbą, todėl jai paskirtina 5 792 Eur vienkartinė bauda, kurios pusė skirtina atsakovei BUAB „Šilo statyba“ (CPK 95 straipsnis).
 4. Teismas, įvertinęs nurodytus motyvus, sprendė, kad piktnaudžiavimas teise buvo siejamas su pareiškėjos reikalavimais išreikalauti jos nurodytus dokumentus, kaip ir ankstesniuose procesiniuose dokumentuose, grindžiamais tais pačiais argumentais, kuriuos teismas ne kartą buvo išnagrinėjęs ir atmetęs. Todėl kaip nepagrįstą atmetė pareiškėjos teiginį, kad yra nubausta siekiant užkirsti jai kelią ginti teises teismine tvarka, finansiškai ją pakirsti, įbauginti ją ir kitus BUAB ,,Šilo statyba“ kreditorius, kad pastarieji nedrįstų toliau ieškoti teisybės ir nekeltų triukšmo dėl tyčinio bankroto; kad bauda paskirta be jokio teisinio pagrindo kaip neva už piktnaudžiavimą proceso teisėmis. Teismas nurodė, kad jos pateikti skundai teismo buvo priimti ir išnagrinėti, be kita ko, ir pareiškimas dėl tyčinio bankroto, prašymą atmetė nusprendęs, kad šiuo ir kitais pareiškime nurodytais motyvais panaikinti paskirtą baudą nėra pagrindo (CPK 107 straipsnis).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Pareiškėja kreditorė UAB „Strategy and management group“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutarties dalį, kuria atsakovės BUAB „Šilo statyba“ bankroto byloje jai paskirta 5 792 Eur bauda, panaikinti teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartį, kuria atsisakyta patenkinti jos pareiškimą dėl paskirtos baudos panaikinimo, ir priimti naują procesinį sprendimą – nustačius absoliutų teismo 2017 m. sausio 23 d. nutarties negaliojimo pagrindą perduoti bylą – klausimą dėl baudos panaikinimo, nagrinėti iš naujo naujos sudėties Panevėžio apygardos teismui, arba patenkinti prašymą dėl baudos panaikinimo.
 2. Nurodė šiuos pagrindinius argumentus:
  1. Skundžiama teismo nutartis naikintina esant absoliučiam jos negaliojimo pagrindui, – bylą pagal pareiškėjos 2016-12-02 prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas – pareiškėjos 2017-01-22 teismui pateiktame prašyme jau buvo pareikštas teisėjos Margaritos Dzeldzienės nušalinimas nuo šios bylos, tai yra baudos panaikinimo klausimo, nagrinėjimo. Apeliantas tvirtina, kad tokiu būdu buvo pažeista teisė į teisingą ir nešališką teismą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulė, 7 straipsnio 1 dalis, 18 straipsnis, 30 straipsnio 1 dalis, 109 straipsnio 1 dalis, 138 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų nuostatos, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 straipsnis, 6 straipsnio 1 dalis etc., Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatos, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija etc.).
  2. Taip pat nurodomi išsamūs teisiniai bei faktiniai argumentai, kuriais įrodinėjama, kad skundžiama teismo nutartis yra neteisėta, nepagrįsta ir turi būti panaikinta, nes iš viso nebuvo išnagrinėti ir pagal įrodinėjimo taisykles įvertinti jos reikšmingi argumentai, kuriais buvo remiamasi siekiant paneigti teismo išvadas 2016 m. liepos 15 d. nutartyje skiriant šią baudą, tai yra, dėl tyčinio nesąžiningo elgesio BUAB ,,Šilo statyba“ bankroto procese, piktnaudžiavimo procesu reiškiant nepagrįstus, nesusijusius su nagrinėjamu ginču, prašymus, bankroto administratoriaus ir teismo darbo trukdymo, bandymo vilkinti teismo procesą, veikiant prieš greitą ir ekonomišką bankroto bylos procesą, didinant administravimo išlaidas ir kt.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar yra teisėta ir pagrįsta Panevėžio apygardos teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartis, kuria atmestas pareiškėjos kreditorės UAB „Strategy and management group“ prašymas panaikinti šio teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi jai skirtą 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą proceso teisėmis atsakovės BUAB ,,Šilo statyba“ bankroto byloje.
 2. Teismas jau minėjo, kad nesutikdama su skundžiama teismo nutartimi apeliantė tvirtina, jog šią bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties pirmosios instancijos teismas, todėl ji naikintina esant absoliučiam jos negaliojimo pagrindui (CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Taip pat įrodinėjama, kad ši nutartis yra neteisėta ir naikintina, nes teismas iš esmės neišnagrinėjo pareiškėjos teisinių bei faktinių argumentų, nenustatė nagrinėjamam klausimui išspręsti aktualių aplinkybių, neteisingai aiškino bei taikė šį ginčą reglamentuojančius įstatymus, be pagrindo nesirėmė aktualiais teismų praktikos išaiškinimais, tai yra neatskleidė bylos esmės, ir dėl šios priežasties neteisingai išnagrinėjo šią bylą (CPK 329 straipsnio 1 dalis).
 3. Apeliacinis teismas, nagrinėdamas pirmąjį apeliantės nurodytą argumentą, remdamasis teismų informacinėje sistemoje LITEKO, Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale esančiais duomenimis, nustatė, kad pareiškėja 2017-01-22 17.04 val. pateikė Panevėžio apygardos teismui prašymą, kuriame, be kita ko, pareiškė nušalinimą teisėjai Margaritai Dzeldzienei nuo nagrinėjimo 2016-12-02 jos pareiškimo dėl teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi paskirtos minėto dydžio baudos panaikinimo. Pagal LITEKO duomenis šis pareiškėjos dokumentas teisme – atsakovės BUAB „Šilo statyba“ civilinėje bankroto byloje Nr. B2-116-227/2016, buvo užregistruotas 2017-01-23 15.13 val., tai yra po to, kai 2017 m. sausio 23 d. 8.30 val. įvykusiame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka ši byla buvo išnagrinėta ir pareiškėjos prašymas dėl baudos panaikinimo buvo atmestas. Iš bylą nagrinėjusios teisėjos rezoliucijos, esančios ant šio pareiškimo kopijos, matyti, kad procesinis dokumentas jai buvo perduotas tik 2017-01-23 15.17 val. Taigi turint omenyje tai, kad byloje buvo pareikštas minėtas nušalinimas, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą neturi pagrindo vertinti pareiškėjos UAB „Strategy and management group“ atskirajame skunde išdėstytų išsamių motyvų, susijusių su bylą nagrinėjusios teisėjos šališkumu, o taip pat spręsti, kad bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas ir dėl to skundžiama Panevėžio apygardos teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartis naikintina esant absoliučiam pagrindui (CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 185 straipsnis).
 4. Tačiau apeliacinis teismas, turėdamas omenyje nustatytas faktines aplinkybes bei CPK nustatytą teisės pareikšti nušalinimą įgyvendinimo tvarką, tai yra tai, kad iki šios bylos nagrinėjimo pradžios pareiškėja kreditorė UAB „Strategy and management group“ nustatyta tvarka Panevėžio apygardos teismui jau buvo pateikusi pareiškimą dėl šią bylą nagrinėjančios teisėjos nušalinimo; kad atskirajame skunde, be kita ko, teisingai nurodoma, jog tiek Lietuvos Respublikos teismų praktikoje, tiek ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje yra nuosekliai išaiškinta, kad civiliniame procese įtvirtinta byloje dalyvaujančių asmenų neginčytina teisė pareikšti nušalinimą teisėjui (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 68 straipsnis) yra viena iš konstitucinės teisės į teisingą teismą garantijų; kad tokie pareiškimai privalo būti išnagrinėti (CPK 69 straipsnis); kad pareiškiant nušalinimą turi būti nurodyti realūs faktai, kurie kelia abejonių dėl bylą nagrinėjančių teisėjų nešališkumo, tačiau bylos šalies išreikšta abejonė yra svarbi, bet ne lemiama, nes turi būti nustatyta, ar toks nuogąstavimas gali būti laikomas objektyviai pagrįstu (Gautrin and Others v. France, no. 38/1997/822/1025–1028; Wettstein v. Switzerland, no. 33958/96, § 44, ECHR 2000-XII; Ferrantelli and Santangelo v. Italy, 7 August 1996, Reports 1996-III, § 58 etc.), – sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje susiklosčius tokiai situacijai, kai bylą iš esmės išnagrinėjo teismas, dėl kurio nešališkumo iškeltos abejonės nebuvo pašalintos įstatyme nustatyta tvarka, yra pagrindas spręsti, kad tokiu būdu ši byla galėjo būti išspręsta neteisingai.
 5. Esant tokioms aplinkybėms pareiškėjos kreditorės UAB „Strategy and management group“ skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra naikinama, o pareiškėjos prašymo panaikinti šio teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi jai paskirtą baudą nagrinėjimas perduodamas tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes dėl šioje byloje susiklosčiusios pirmiau apibūdintos situacijos jos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis, 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 327 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 6. Apeliantės atskirajame skunde išdėstyti kiti motyvai, susiję su baudos paskyrimo jai teisėtumu, pagrįstumu, baudos dydžiu etc., nagrinėjamoje apeliacinėje byloje nebeturi teisinės reikšmės, todėl čia nenagrinėjami ir dėl jų nepasisakoma (CPK 185 straipsnis).

12Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

13Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartį. Pareiškėjos kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Strategy and management group“ prašymo panaikinti šio teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi jai paskirtą baudą nagrinėjimą perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai