Byla 2-45891-235/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui J. S. (G.) dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 3 553,24 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad 2007-03-16 ieškovas ir atsakovas sudarė kredito kortelės sutartį Nr. 0350718051070-10 (toliau – ir sutartis), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 3 900 Lt kredito limitas. Ieškovas tvirtina, kad atsakovas bankui iki šiol negrąžino 1 681,50 Lt skolos pagal sutartį, nesumokėjo 502,38 Lt palūkanų ir 1 369,36 Lt delspinigių.

5Atsakovui procesiniai dokumentai laikytini įteiktais 2014-11-07, kadangi jie buvo išsiųsti atsakovui 2014-11-06 per LITEKO EPP sistemą. Atsakovas teismo nurodytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

8Nustatyta, ieškovas ir atsakovas 2012-11-16 sudarė kredito kortelės sąskaitos sutartį Nr. 0350718051070-10, kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 3 900 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis paimti kreditą, jį grąžinti, sumokėti palūkanas ir įvykdyti kitas sutartyje nustatytas prievoles. Atsakovas savo prievolių ieškovo atžvilgiu tinkamai nevykdė. Ieškovas vienašališkai sutartį su atsakovu nutraukė, remdamasis sutarties bendrosios dalies 6.1 punktu. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui likusią skolos dalį, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 1 681,50 Lt skola.

9Remiantis vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies 2.1 punktu ir specialiosios dalies 2.4 punktu, atsakovas įsipareigojo nuo gautos kredito sumos mokėti 8 proc. dydžio palūkanas. Byloje duomenų apie tai, kad ieškovui atsakovas būtų sumokėjęs 502,38 Lt paskaičiuotas palūkanas, nėra, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos šios palūkanos.

10Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.258 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 straipsnis numato, jog skolininkas privalo sumokėti kreditoriui delspinigius, kurių dydį nustato sutartis, įstatymas arba teismas, jei prievolė yra neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Šalių sudarytos Sutarties 5.3 punkte įtvirtinta, kad atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Remdamasis šia sutartine sąlyga ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1 369,36 Lt delspinigių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma dvigubai viršija suteikto kredito sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką,, Vartojimo kredito įstatymas 2007-03-16 paskolos sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė. Todėl prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 400 Lt. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

11Remiantis CK 6.37 straipsniu, skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-11-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 ir 3 dalys, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Ieškovo ieškinys tenkintinas 72,72 proc. Ieškovas iš viso patyrė 107 Lt bylinėjimosi išlaidų. Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo proporcingai patenkintai ieškinio daliai priteistina 77,81 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 142, 285-288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui AB SEB bankui, Gedimino pr. 12, Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238, iš atsakovo J. S. (G.), a. k. ( - ) 1 681,50 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus aštuoniasdešimt vieną Lt 50 ct) skolos, 502,38 Lt (penkis šimtus du Lt 38 ct) palūkanų, 400 Lt (keturis šimtus Lt) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-11-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 77,81 Lt (septyniasdešimt septynis Lt 81 ct) bylinėjimosi išlaidas. Likusią ieškinio dalį atmesti.

16Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

17Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai