Byla e2YT-1568-474/2016
Dėl nuosavybės teisių įgijimo į 26,52 m. ilgio vidutinio slėgio dujotiekio vamzdyną, esantį (duomenys neskelbtini), pagal įgyjamąjį senatį fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Kretingos rajono savivaldybė

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos AB „Energijos skirstymo operatorius“ pareiškimą dėl nuosavybės teisių įgijimo į 26,52 m. ilgio vidutinio slėgio dujotiekio vamzdyną, esantį ( - ), pagal įgyjamąjį senatį fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Kretingos rajono savivaldybė, ir

Nustatė

2pareiškėja teismui pateikė reikalavimą, kuriuo prašo nustatyti faktą, kad ji įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 26,52 metrų ilgio vidutinio slėgio dujotiekio vamzdyną, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Nurodė, jog statiniams, esantiems ( - ), 1998 metais buvo pastatytas ir priimtas eksploatuoti 26,52 metrų ilgio vidutinio slėgio dujotiekio vamzdynas, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. ( - ) plane pažymėtas 1i, unikalus Nr. ( - ). Dujotiekio tinklams pareiškėjos iniciatyva ir lėšomis 2016-05-13 atlikti kadastriniai matavimai bei sudaryta Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, tačiau nebuvo įregistruotas šio turto teisinis statusas. Nuo dujotiekio vamzdyno įrengimo ir priėmimo eksploatacijon momento (pagal 1998-12-23 Dujotiekio priėmimo eksploatacijon aktą) jį valdė, eksploatavo, aptarnavo bei prižiūrėjo pareiškėja, kuri dujų tinklus sąžiningai, teisėtai ir atvirai, nepertraukiamai ir kaip savus faktiškai valdo daugiau kaip 20 metų.

3Suinteresuotas asmuo Kretingos rajono savivaldybė pateikė atsiliepimą į pareiškėjos pareiškimą, kuriame nurodė, jog nurodyti daiktai savivaldybei nuosavybės teise nepriklauso, jų savivaldybė nevaldo kitokiu būdu ir jokių interesų į šį turtą neturi, todėl priimti sprendimą prašo teismo nuožiūra.

4Pareiškėja pareiškimui pagrįsti pateikė įrodymus, reikalingus sprendžiant klausimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo (Lietuvos Respublikos CK 4.68-4.71 str.).

5Pareiškimas tenkintinas (Lietuvos Respublikos CK 4.68 str.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialas duomenimis, daiktai ir daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus - dujotiekio tinklus, esančius ( - ), neįregistruotos, bet atlikti kadastriniai matavimai. Iš pateiktos nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. ( - ) nustatyta, jog 26,52 metrų ilgio vidutinio slėgio dujotiekio vamzdynas plane pažymėtas 1i, unikalus Nr. ( - ). Šie techniniai dujotiekio vamzdyno duomenys užfiksuoti dujotiekio statybos pase, dujotiekio tinklo pase, dujotiekio vamzdyno charakteristikoje – dujotiekio užpylimo gruntu ir įspėjamosios juostos patikrinime, įgilinimo, nuolydžių, tranšėjos dugno patikrinime, dujotiekių suvirinimo siūlų ir fitingų schemoje, atitikties deklaracijoje. Nustatyta, kad nuo 1998 m., tai yra nuo dujotiekio vamzdyno pastatymo ir perdavimo eksploatuoti, jį eksploatavo, tai yra dujotiekio vamzdyną valdė, naudojo, juo rūpinosi, jį tvarkė, prižiūrėjo AB „Energijos skirstymo operatorius“.

7Įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 533 str.) duomenų, kurių pagrindu būtų ginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas, nepertraukiamumas negauta.

8Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, pripažintina, kad pareiškėja įgyjamąja senatimi nuosavybėn įgijo 26,52 metrų ilgio vidutinio slėgio dujotiekio vamzdyną, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), kaip įgijusi šiuos statinius sąžiningai, teisėtai, nepertraukiamai kaip savo nuosavybę valdžiusi ne mažiau kaip dešimt metų (Lietuvos Respublikos CK 4.68 - 4.71 str.).

9Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2000-07-18 Nr. VIII-1864) 33 str., įgyjamąją senatį reglamentuojančios galiojančio civilinio kodekso normos taikomos ir tais atvejais, kai daikto valdymas prasidėjo iki kodekso įsigaliojimo ir tęsiasi jam įsigaliojus.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str., 270 str., 533 str., teismas

Nutarė

11pareiškimą tenkinti.

12Nustatyti, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“, į.k. 304151376, įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 26,52 metrų ilgio vidutinio slėgio dujotiekio vamzdyną, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

13Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai