Byla 2-599-853/2013
Dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo ir teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu išdavimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Inai Borusienei, dalyvaujant pareiškėjos N. B. atstovui advokatui G. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos N. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir K. R., dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo ir teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu išdavimo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

42013-01-30 Mažeikių rajono apylinkės teisme iškelta civilinė byla pagal pareiškėjos N. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ) pareiškimas suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu išdavimo ir paveldimo turto apyrašo sudarymo, kuriame prašoma atnaujinti terminą įpėdinei E. R., gim. ( - ), a. k. ( - ), ( - ) mirusio R. R., gim. ( - ) a. k. ( - ) palikimui priimti, išduoti pareiškėjai teismo leidimą priimti palikimą nepilnametės dukros E. R. vardu, po jos tėvo R. R. mirties, bei pavesti pasirinktam antstoliui sudaryti ( - ) mirusio R. R. turto (palikimo) apyrašą. Nurodė, jog praleido palikimui priimti terminą dėl svarbių priežasčių, o būtent, dėl teisinių žinių stokos.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) teismui pateiktame atsiliepime į N. B. pareiškimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, teismo leidimo palikimui priimti nepilnamečio vaiko vardu išdavimo nurodė, jog neprieštaraus, kad pareiškėjai N. B. būtų atnaujintas terminas priimti nepilnamečio vaiko E. R. vardu jos tėvo R. R., mirusio ( - ) palikimą, kurį sudaro turtas, esantis ( - ) jeigu teismui bus pateikta pakankamai įrodymų bei nustatytos aplinkybės reikalavimams tenkinti. Informavo, kad suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvaus.

6Teismo posėdžio metu pateiktas suinteresuoto asmens K. R. sutikimas, jog jis sutinka, kad ( - ) mirusio tėvo R. R., palikimą kartu su juo priimtų ir jo sesuo E. R. (37 b.l.).

7Teismo posėdžio metu pareiškėjos N. B. atstovas advokatas G. G. prašė patenkinti pareiškimą jame nurodytais motyvais.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 5.57 str. 1 d. numato, jog LR CK 5.50 straipsnyje nustatytą palikimui priimti terminą teismas gali pratęsti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

10Iš bylos duomenų nustatyta, jog pareiškėja N. B. yra nepilnametės E. R., gim. ( - ), a. k. ( - ) (5 b.l.), mama (8 b.l.). ( - ) mirė R. R. (6 b.l.), nepilnametės E. R. tėvas. Dėl po R. R. mirties likusio turto priėmimo į Mažeikių rajono 3-ajį notarų biurą kreipėsi K. R. (23 b.l.). Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pranešė, jog neturi duomenų apie N. B. pareigos nevykdymą, užtikrinant savo nepilnametės dukros E. R., teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas bei neprieštarauja, jog N. B. atstovautų savo nepilnametės dukros interesus priimant paveldėtą turtą (10 b.l.). Mirusiojo R. R. vardu yra registruoto turto ( - ) (11-12 b.l.). Nepilnametė E. R. yra mirusiojo R. R. įstatyminė įpėdinė. E. R., gim. ( - ), yra nepilnametė, todėl jos vardu priimti ar atsisakyti priimti po tėvo mirties likusį palikimą turi teisę pareiškėja N. B., kuri yra E. R. mama, kuri paaiškino, kad terminą palikimui priimti praleido dėl to, kad nes nežinojo, kad tai reikia padaryti ir jai niekas apie nepaaiškino, todėl ji savo neveikimu pažeidė savo nepilnametės dukros interesus ir praleido terminą palikimui priimti. R. R. įstatyminis įpėdinis K. R. sutinka mirusio tėvo R. R. palikimą priimti kartu su seserimi E. R..

11Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina pagrįsta išvada, kad pareiškėjos nurodytos priežastys, dėl kurių buvo praleistas įstatymo nustatytas terminas palikimui priimti pripažintinos svarbiomis ir tai yra pakankamas pagrindas atnaujinti terminą palikimui priimti (LR CK 5.57 straipsnio 1 dalis).

12Įvertinus pareiškėjos atstovo paaiškinimus, duotus teismo posėdžio metu, darytina pagrįsta išvada, kad pareiškėja tvarkys savo nepilnametės dukros turtą išimtinai jos interesais, todėl leidimas priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu išduotinas (LR CK 3.186 straipsnis).

13Pagal LR CK 5.52 straipsnį padavęs pareiškimą dėl palikimo priėmimo notarui ir priėmęs palikimą įpėdinis už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, o kreipiantis dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo (LR CK 5.53 straipsnis) – tik paveldėtu turtu.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.57 straipsniu, 3.188 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei civilinio proceso kodekso 576-582, 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

15pareiškimą tenkinti.

16Atnaujinti pareiškėjai N. B., a. k. ( - ) terminą ( - ) mirusio R. R., a. k. ( - ) palikimui priimti jos dukros E. R., gim. ( - ), a. k. ( - ), vardu.

17Išduoti pareiškėjai N. B., a. k. ( - ) leidimą nepilnametės E. R., gim. ( - ), a. k. ( - ), vardu, priimti ( - ) mirusio R. R., a. k. ( - ) palikimą pagal sudarytą apyrašą.

18Nutartis dalyje dėl praleisto termino atnaujinimo per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai