Byla 2S-1037-163/2013
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi skolininko ir įkeisto daikto savininko R. Ž. teisių ir pareigų perėmėjos Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditorės J. S. pareiškimą skolininkui R. Ž. dėl priverstinio skolos išieškojimo,

Nustatė

2kreditorė J. S. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko ir įkeisto daikto savininko R. Ž. turto areštuojant įkeistą daiktą.

3Bylos nagrinėjimo metu kreditorė J. S. teismui nurodė, kad skolininkas R. Ž. yra miręs. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-20 nutartimi nuspręsta areštuoti įkeistą daiktą – 2,1310 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį R. Ž. Nutartimi nuspręsta sustabdyti priverstinį skolos išieškojimą iki paaiškės mirusio R. Ž. teisių perėmėjai ar aplinkybės, dėl kurių teisių perėmimas neįvyko.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-03-14 nutartimi atnaujino priverstinį skolos išieškojimą pagal kreditorės J. S. pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko ir įkeisto daikto savininko R. Ž. Skolininką ir įkeisto daikto savininką R. Ž. pakeitė į Lietuvos Respublikos valstybę, atstovaujamą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM). Įspėjo skolininką ir įkeisto daikto savininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties 2010-08-20 Nr. 371-1N/2010 įteikimo dienos, įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių. Iš palikimo perėjimo valstybei liudijimo nustatė, kad areštuotas įkeistas daiktas – 2,1310 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis, ( - ), nuosavybės teise priklausęs mirusiajam R. Ž., paveldėjimo teise perėjo valstybei, todėl skolininką R. Ž. pakeitė į Lietuvos Respublikos valstybę, atstovaujamą VMI prie FM.

5Atskiruoju skundu skolininko ir įkeisto daikto savininko R. Ž. teisių ir pareigų perėmėja Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama VMI prie FM, prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-03-14 nutartyje skolininką R. Ž. pakeisti jo teisių ir pareigų perėmėja valstybe, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT prie ŽŪM). Nurodo, kad teismas netinkamai nustatė tikrąjį skolininko teisių ir pareigų perėmėją. Paaiškino, kad pagrindinį iš skolininko paveldėtą turtą sudaro penki žemės sklypai, esantys ( - ), transporto priemonių buvimo vieta nėra žinoma. Tais atvejais, kai valstybė paveldi žemės sklypą, valstybės vardu veikia ir valstybei atstovauja NŽT prie ŽŪM, o ne VMI prie FM, kuri tvarko su valstybės paveldėtinu turtu susijusius dokumentus ir juos perduoda atitinkamam NŽT teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo buvimo vietą.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 str.). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

8Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria skolininkas ir įkeisto daikto savininkas

9pakeistas į jo teisių ir pareigų perėmėją Lietuvos Respublikos valstybę, atstovaujamą VMI prie FM, teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 48 str. 1 d., CK 5.62 str. 1 d.).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad po skolininko ir įkeisto daikto savininko R. Ž. mirties ( - ), 2012-12-04 palikimo perėjimo valstybei liudijimu areštuotas įkeistas daiktas – 2,1310 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), nuosavybės teise priklausęs mirusiajam R. Ž., paveldėjimo teise perėjo valstybei (b. l. 4–12). Teismas skundžiama nutartimi skolininką ir įkeisto daikto savininką R. Ž. pakeitė jo teisių ir pareigų perėmėja VMI prie FM.

11CPK 48 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (pvz. fizinio asmens mirtis), teismas, jei yra pagrindas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Perėmęs materialiąsias teises asmuo perima ir teisę reikalauti šių teisių gynimo, taip pat pareigą atsakyti pagal prievoles. Mirus fiziniam asmeniui jo teisių perėmėjais tampa palikimą priėmę įpėdiniai. Tokiu atveju, kai nė vienas įpėdinis nepriima palikimo – mirusiojo turtas paveldėjimo teisė pereina valstybei (CK 5.62 str. 1 d.).

12Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, kuris iš valstybę atstovaujančių asmenų – Valstybinė mokesčių inspekcija ar Nacionalinė žemės tarnyba – yra tinkamas mirusio skolininko, kurio žemės sklypą paveldėjo valstybė, teisių perėmėjas. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 5 punkte įtvirtinta nuostata, kad paveldint valstybės vardu žemės sklypus veikia Nacionalinė žemės tarnyba, todėl Valstybinė mokesčių inspekcija negali būti valstybės atstovas, sprendžiant ginčus, susijusius su valstybės paveldėtu žemės sklypu. Nustatyta, kad VMI prie FM 2012-12-04 palikimo perėjimo valstybei liudijimą tolesniam vykdymui ir žemės sklypų nuosavybės teisės įregistravimui valstybės vardu perdavė NŽT prie ŽŪM Šilutės teritoriniam žemėtvarkos skyriui (b. l. 24), todėl konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju tinkamas mirusio skolininko teisių ir pareigų perėmėjas yra valstybė, atstovaujama NŽT prie ŽŪM.

13Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, pakeisdamas skolininką jo teisių ir pareigų perėmėja VMI prie FM, netinkamai aiškino ir taikė materialines ir procesines teisės normas, reglamentuojančias teisių perėmimą mirus skolininkui, kuriam nuosavybės teise priklausiusį žemės sklypą paveldėjo valstybė. Siekiant Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM neužkirsti kelio pasinaudoti apeliacijos institutu, klausimas apeliacinės instancijos teisme iš esmės nespręstinas, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-03-14 nutartis naikintina ir klausimas dėl skolininko ir įkeisto daikto savininko teisių ir pareigų perėmimo civilinėje byloje perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d.

143 p.).

15Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, teismas

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl skolininko ir įkeisto daikto savininko R. Ž., mirusio ( - ), teisių ir pareigų perėmimo civilinėje byloje perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai