Byla eB2-1885-173/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „Kasrama“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „Kasrama“,

Nustatė

2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kasrama“ ir nurodė, kad UAB „Kasrama“ skola Fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2008 m. liepos mėn. VSD įmokas į Fondo biudžetą mokėjo nereguliariai, o nuo 2009 m. birželio mėnesio įmokų nemoka visai. UAB „KASRAMA“ visi samdomi darbuotojai buvo atleisti per 2009 metų pirmą pusmetį, išskyrus bendrovės vadovą K. Š., kuris šiuo metu yra vienintelis bendrovėje esantis samdomas darbuotojas. UAB „KASRAMA“ nuo 2009 metų liepos mėnesio neteikia SAM pranešimų apie dirbančiuosius. 2015-04-01 įsiskolinimas Fondo biudžetui sudarė 8852,26 Eur, iš jų: VSD įmokų – 8152,77 Eur ir delspinigių – 699,49 Eur. Bendrovei taikytos priverstinio poveikio priemonės. Pareiškėjas teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas VSD įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose įstatymų nustatyta tvarka. Fondo valdybos Marijampolės skyrius nuo 2008-07-31 iki 2015-03-09 į atsakovo sąskaitas bankuose teikė debeto mokėjimo nurodymus (2008 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1615, 2008 m. gruodžio 04 d. Nr. 2353, 2009 m. vasario 26 d. Nr. 789 ir 2015 m. kovo 09 d. Nr. 2057). Paskutinį kartą pinigines lėšas iš draudėjo sąskaitos bankas pravedė 2009-05-12. Buvo atliekami įmonės patikrinimai. “). Dėl UAB „KASRAMA“ vengimo sumokėti mokesčius Fondo valdybos Marijampolės skyrius kreipėsi į Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyrį (2009-11-12 raštas Nr. (4.57) SD-3249 „Dėl įmonės patikrinimo“). 2009-11-13 iš Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato buvo gautas atsakymas dėl Fondo valdybos Marijampolės skyriaus pateiktos medžiagos persiuntimo pagal kompetenciją procesiniam sprendimui Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyriaus Laikinai einančiam viršininko pareigas V. M. (2009-11-13 raštas Nr. 64-S-6061 „Dėl medžiagos pateikimo“). 2009-11-19 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyrius grąžino pateiktą medžiagą motyvuodamas, kad pas juos yra susikaupę dideli ikiteisminių bei ūkinės finansinės veiklos tyrimų kiekiai ir nurodė medžiagą papildyti (2009-11-19 raštas Nr. 25-7/7-1520 „Dėl pranešimo apie UAB „KASRAMA“ grąžinimo“).

32009-12-01 buvo atliktas UAB „KASRAMA“ piniginių srautų kasoje ir kredito įstaigose už laikotarpį nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d. patikrinimas (2009-12-01 aktas Nr. (4.57) VL-451 „Dėl UAB „KASRAMA“ patikrinimo). Patikrinus piniginius srautus nustatyta, kad tikrinamu laikotarpiu bendrovės kasoje piniginių lėšų buvo. UAB „KASRAMA“ vadovas turėjo ūkio reikmėms skirtų, bet nepanaudotų, avansu iš kasos paimtų piniginių lėšų. Kadangi UAB „KASRAMA“ nepateikė Fondo valdybos Marijampolės skyriui finansinės ataskaitos už 2009 m. trečią ketvirtį, apie apdraustiesiems asmenims priskaičiuotas darbo užmokesčio sumas ir socialinio draudimo įmokas, nepateikė kasos ir bankų dokumentų nuo 2009 m. liepos 1 d., todėl nebuvo galima nustatyti ar bendrovė tuo laiku vykdė ūkinę – komercinę veiklą.

4VĮ Registrų centro 2015-03-18 išrašo duomenimis UAB „KASRAMA“ vardu nėra įregistruoto nekilnojamo turto. VĮ „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro 2015-03-18 išrašo duomenimis UAB „KASRAMA“ vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2015-03-18 išplėstinio išrašo duomenimis, UAB „KASRAMA“ nepateikė VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentų už 2014 metus. Paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti už 2008 metus.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Kauno apygardos teismo 2015-04-30 nutartimi atsakovo UAB „Kasrama“ vadovas įpareigotas per 5 dienas nuo nutarties gavimo pateikti teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d. nurodytus dokumentus, kurie reikalingi sprendžiant bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą. Procesiniai dokumentai buvo siunčiami įmonės buveinės adresu nurodytu juridinių asmenų registre, įmonės vadovui, tačiau dokumentai grįžo neįteikti su žymomis „neatsiėmė“. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad juridinis asmuo privalo būti atidus ir rūpestingas, ir pranešti juridinių asmenų registrui apie pasikeitusią buveinės vietą.

8Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog UAB „Kasrama“ Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 8852,26 Eur. Finansinės atskaitomybės dokumentų įmonė neteikia nuo 2008 metų. 2015-03-18 VĮ Registrų centro išrašo duomenimis įmonės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. Iš 2015-03-18 VĮ „Regitra“ LR kelių transporto priemonių registro išrašo matyti, kad įmonės vardu registruotų transporto priemonių nėra.

9Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, nes atsakovas nepateikė atsikirtimų, kad yra mokus, pagrįsdamas juos finansinės būklės duomenimis (t.y. nepateikta duomenų, pagrįstų finansinės būklės duomenimis, kad atsakovas yra mokus). Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą ( Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p.). Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.).

10Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, UAB „Kasrama“ bankroto administratoriumi skirtina Violeta Laimienė (veiklos adresas – Savanorių pr. 278-36, Kaunas). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA485).

11Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p.,

Nutarė

131. Iškelti bankroto bylą UAB „Kasrama“ (juridinio asmens kodas 300585667, registracijos adresas Parko g. 17-407, Marijampolė).

142. Bankrutuojančios UAB „Kasrama“ administratoriumi paskirti Violetą Laimienę (veiklos adresas – Savanorių pr. 278-36, Kaunas). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA485.

153. Areštuoti UAB „Kasrama“ (juridinio asmens kodas 300585667) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

164. Uždrausti UAB „Kasrama“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

175. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „Kasrama“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

186. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

197. UAB „Kasrama“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas... 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius kreipėsi... 3. 2009-12-01 buvo atliktas UAB „KASRAMA“ piniginių srautų kasoje ir kredito... 4. VĮ Registrų centro 2015-03-18 išrašo duomenimis UAB „KASRAMA“ vardu... 5. Pareiškimas tenkintinas.... 6. Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p.... 7. Kauno apygardos teismo 2015-04-30 nutartimi atsakovo UAB „Kasrama“ vadovas... 8. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog UAB „Kasrama“ Valstybinio... 9. Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad nėra galimybių, jog... 10. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 11. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR... 13. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Kasrama“ (juridinio asmens kodas 300585667,... 14. 2. Bankrutuojančios UAB „Kasrama“ administratoriumi paskirti Violetą... 15. 3. Areštuoti UAB „Kasrama“ (juridinio asmens kodas 300585667)... 16. 4. Uždrausti UAB „Kasrama“ vykdyti visas finansines prievoles,... 17. 5. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „Kasrama“ kreditorių finansiniams... 18. 6. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui,... 19. 7. UAB „Kasrama“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...