Byla 1A-107-851/2019
Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 281 straipsnio 7 dalyje, atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, ir byla jos atžvilgiu nutraukta, nustatant vienerių metų laidavimo terminą be užstato, laiduotoja paskiriant K. A. motiną S. S

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Pakalnytės-Tamošiūnaitės, Aivos Survilienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Artūro Šumsko, sekretoriaujant Dariui Kamandieriui, dalyvaujant prokurorei Ingridai Gureckienei, atleistajai nuo baudžiamosios atsakomybės K. A., gynėjui advokatui Jonui Vilgelmui Pliugžmai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal atleistosios nuo baudžiamosios atsakomybės K. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 2 d. nuosprendžio, kuriuo K. A., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau tekste ir – BK) 40 straipsniu, dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 281 straipsnio 7 dalyje, atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, ir byla jos atžvilgiu nutraukta, nustatant vienerių metų laidavimo terminą be užstato, laiduotoja paskiriant K. A. motiną S. S..

2Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 dalimi, K. A. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones 2 (dvejiems) metams.

3Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2, 3 dalimis, konfiskuotas K. A. nuosavybės teise priklausantis automobilis „Peugeot 208“, valst. Nr. ( - )

4Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

5I.

6Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

71. K. A. 2018 m. rugpjūčio 8 d. apie 21.30 val. Vilniuje, J. T. g., ties pastatu Nr. 5, pažeisdama Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo automobilį Peugeot 208, valst. Nr. ( - ) būdama apsvaigusi nuo alkoholio, kai jos kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio (kraujyje rasta 2,35 promilės etilo alkoholio). Šiais veiksmais K. A. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 straipsnio 7 dalyje.

82. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-11-02 nuosprendžiu, vadovaudamasis BK 40 straipsniu, K. A. atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, bylą jos atžvilgiu nutraukė, laiduotoja paskyrė K. A. motiną S. S. ir nustatė vienerių metų laidavimo terminą be užstato.

9II.

10Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

113. Apeliaciniu skundu K. A. prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 2 d. nuosprendį – sumažinti paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones – terminą iki vienerių metų; nekonfiskuoti jos vardu registruoto automobilio Peugeot 208, valst. Nr. ( - ) ir paskirti jai įmoką į nukentėjusiųjų asmenų fondą, arba konfiskuoti automobilio vertę atitinkančią 3500 Eur sumą pagal pateiktą nepriklausomo vertintojo E. L. vertinimo ataskaitą, išdėstant mokėjimus bent 12 mėn.

123.1. Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, paskirdamas baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones – 2 metams, neatsižvelgė į byloje surinktus įrodymus bei aplinkybes, visiškai nepagrindė, kodėl baudžiamojo poveikio priemonė nustatyta būtent šiam terminui Teigia, jog sutinka, kad vairavo transporto priemonę būdama neblaivi. Supranta, kad jos padarytas naudojimosi kelių transporto priemone taisyklių reikalavimo pažeidimas yra pavojingas ir šiurkštus, tačiau apylinkės teismas nevertino, kad ji nėra piktybinė Kelių eismo taisyklių pažeidėja, kaltę pripažino visiškai, nuoširdžiai gailisi, praeityje nebuvo teista, bausta administracine tvarka už analogiškus teisės pažeidimus, todėl, apeliantės manymu, teismas galėtų sumažinti atimtos teisės vairuoti TP laikotarpį, nes 2 metų teisės vairuoti TP atėmimo laikotarpis, kad ir įskaičius laiką nuo kada ji negalėjau vairuoti, (anot apeliantės) yra akivaizdžiai per ilgas, todėl, apeliantės manymu, egzistuoja visos sąlygos sutrumpinti uždraudimo naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones terminą iki minimalaus – 1 metų termino.

133.2. Apeliantė taip pat nurodo, kad nuosprendį priėmęs teismas nepagrįstai konfiskavo jai priklausantį automobilį „Peugeot 208“, valst. Nr. ( - ) kadangi šio automobilio konfiskavimas neatitinka teisingos viešojo intereso poreikių ir asmens teisių pusiausvyros, varžo jos teises labiau, negu reikia visuotinai svarbiems tikslams pasiekti.

143.3. Teigia, kad nors automobilis registruotas jos vardu, tačiau yra bendras šeimos turtas, pirktas už jos ir jos vyro pinigus, todėl konfiskavus transporto priemonę, nukentėtų ne tik ji, bet ir jos vyras, kuris buvo investavęs pinigus į šeimos turtą. Apeliantės manymu, teisingiausia būtų paskirti jai dvi baudžiamojo poveikio priemones – teisės vairuoti TP atėmimą ir įmoką į nukentėjusiųjų asmenų fondą, leidžiant sumokėti bent per 12 mėnesių. Tokiu būdu bus geriau įgyvendinti prevenciniai tikslai, auklėjamasis poveikis, tuo pačiu ir bausmės tikslai.

15Teismo posėdyje atleistoji nuo baudžiamosios atsakomybės ir jos gynėjas prašo apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašo skundą atmesti.

16III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir argumentai Atleistosios nuo baudžiamosios atsakomybės K. A. apeliacinis skundas atmetamas.

174. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.

185. Apeliaciniu skundu K. A. neginčija kaltės, juridinio veiksmų kvalifikavimo ar atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrįstumo, dėl to šie klausimai išsamiau nevertinami. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, jog apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dėl paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo naudotis specialia teise vairuoti – trukmės, prašo sumažinti terminą iki vienerių metų; nekonfiskuoti jos vardu registruoto automobilio Peugeot 208, valst. Nr. ( - ) ir paskirti jai įmoką į nukentėjusiųjų asmenų fondą arba konfiskuoti automobilio Peugeot 208, valst. Nr. ( - ) vertę atitinkančią 3500 Eur sumą pagal pateiktą nepriklausomo vertintojo E. L. KTP vertinimo ataskaitą, išdėstant mokėjimus bent 12 mėn.

196. Dėl apeliacinio skundo argumentų, kad šeimai priklausančio automobilio „Peugeot 208“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimas neatitinka teisingos viešojo intereso poreikių ir asmens teisių pusiausvyros, varžo jos teises labiau negu reikia visuotinai svarbiems tikslams pasiekti priemonė, teisėjų kolegija pažymi, jog pagal BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatas konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Teismų praktikoje nusikalstamos veikos priemonėmis pripažįstami įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ar kitas turtas, kurį kaltininkas naudoja tam, kad sudarytų sąlygas ar palengvintų nusikalstamos veikos padarymą. Tokia priemone pripažįstamas specialiai nusikalstamai veikai daryti pritaikytas turtas, t. y. kai pakeista jo paskirtis ar savybės (tokia teismų praktika dažna, pavyzdžiui, kontrabandos nusikaltimų bylose). Tačiau teismų praktikoje yra išaiškinta ir tai, kad turtas gali būti pripažįstamas nusikalstamos veikos priemone ir tuomet, kai jis nėra tiesiogiai pritaikytas nusikalstamai veikai daryti, tačiau nustatoma, kad nusikalstamos veikos padarymas nenaudojant šio turto būtų labai apsunkintas. Nagrinėjamu atveju yra situacija, kuomet nenaudojant transporto priemonės nusikalstamos veikos padarymas yra apskritai neįmanomas, todėl teismas, konfiskuodamas K. A. vardu registruotą automobilį „Peugeot 208“, valst. Nr. ( - ) BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatų nepažeidė.

206.1. Byloje neabejotinai nustatyta, kad K. A. vairavo jai priklausantį automobilį „Peugeot 208“, valst. Nr. ( - ) būdama apsvaigusi nuo alkoholio, kai jos kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 2,35 promilės etilo alkoholio, tad minėta transporto priemonė pagrįstai pripažinta šios nusikalstamos veikos padarymo priemone.

216.2. Pagal teismų praktiką turto konfiskavimas yra turtinės bei prevencinės paskirties baudžiamojo poveikio priemonė, įgyvendinanti idėją, kad svarbu ne tik nubausti kaltininką paskyrus jam bausmę, bet ir padaryti nusikalstamą veiką ekonomiškai nenaudingą, taip pat išimti iš apyvartos turtą, kuris naudojamas nusikalstamoms veikoms daryti, todėl turto konfiskavimas nepriklauso nuo teismo nuožiūros, kaltinamojo asmenybės ar kitų panašių aplinkybių – jis privalomai skiriamas, nustačius, kad turtas atitinka BK 72 straipsnio 2 dalyje nurodytus konfiskuotino turto požymius ir yra kitos BK 72 straipsnyje nurodytos turto konfiskavimo taikymo sąlygos (kasacinė nutartis Nr. 2K-243-942/2016). Taigi atsižvelgiant į tai, kad K. A. jai inkriminuotą tyčinę nusikalstamą veiką padarė vairuodama automobilį, siekiant užkirsti kelią analogiškų visuomenei pavojingų nusikalstamų veikų darymui, bei valstybės ir visuomenės interesus iškeliant aukščiau už kaltininko interesus, šios baudžiamojo poveikio priemonės skyrimas aiškiai neprieštarauja proporcingumo, teisingumo principams. K. A. apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, kad nors automobilis registruotas jos vardu, tačiau yra bendras šeimos turtas, pirktas už jos ir jos vyro pinigus, todėl, konfiskavus transporto priemonę, nukentėtų ne tik ji, bet ir jos vyras, kuris buvo investavęs pinigus į šeimos turtą, K. A. buvo žinomos, tačiau nesutrukdė padaryti tyčinę nusikalstamą veiką.

227. Dėl atleistosios nuo baudžiamosios atsakomybės prašymo sumažinti atimtos teisės vairuoti transporto priemones terminą, teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas K. A. teisės vairuoti transporto priemones atėmimą 2 metų laikotarpiui, baudžiamojo įstatymo nuostatų nepažeidė.

237.1. Skirtas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas, atitinkantis BK 68 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą vidurkį, vertinamas kaip proporcingas ir adekvatus. Naudodamasi minėta teise K. A. padarė tyčinę nusikalstamą veiką. Teismas vertino tiek šią aplinkybę, tiek ir kitas jau minėtas bausmės individualizavimą įtakojančias aplinkybes, kurios vertintinos parenkant baudžiamojo poveikio priemonę. Šiuo atveju lyginamuoju aspektu atsižvelgtina ir į Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 422 straipsnio 5 dalyje numatytą administracinę atsakomybę tam, kas vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, kai yra nustatytas neblaivumas iki 1,5 promilės. Tokiu atveju, vadovaujantis minėto straipsnio 9 dalimi, asmenims privalomai skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo minimalus terminas yra vieneri metai. Nagrinėjamu atveju K. A. yra atleista nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamos veikos padarymą. Jokių išskirtinių aplinkybių, kuriomis remiantis ja būtų galima skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą, savo griežtumu daugiau atitinkantį administracinę atsakomybę, nenustatyta.

248. Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą nuosprendį, tinkamai paskyrė baudžiamojo poveikio priemones, kurios atitinka BK 41 straipsnio, 54 straipsnio reikalavimus, teisingumo, proporcingumo principus, todėl keisti apylinkės teismo nuosprendį dėl apeliaciniame skunde nurodytų motyvų nėra įstatyminio pagrindo.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26K. A. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 dalimi, K. A. paskirta... 3. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2, 3 dalimis, konfiskuotas K. A. nuosavybės... 4. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 5. I.... 6. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės ... 7. 1. K. A. 2018 m. rugpjūčio 8 d. apie 21.30 val. Vilniuje, J. T. g., ties... 8. 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-11-02 nuosprendžiu, vadovaudamasis... 9. II.... 10. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 11. 3. Apeliaciniu skundu K. A. prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 12. 3.1. Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas,... 13. 3.2. Apeliantė taip pat nurodo, kad nuosprendį priėmęs teismas nepagrįstai... 14. 3.3. Teigia, kad nors automobilis registruotas jos vardu, tačiau yra bendras... 15. Teismo posėdyje atleistoji nuo baudžiamosios atsakomybės ir jos gynėjas... 16. III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir argumentai Atleistosios nuo... 17. 4. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 18. 5. Apeliaciniu skundu K. A. neginčija kaltės, juridinio veiksmų... 19. 6. Dėl apeliacinio skundo argumentų, kad šeimai priklausančio automobilio... 20. 6.1. Byloje neabejotinai nustatyta, kad K. A. vairavo jai priklausantį... 21. 6.2. Pagal teismų praktiką turto konfiskavimas yra turtinės bei prevencinės... 22. 7. Dėl atleistosios nuo baudžiamosios atsakomybės prašymo sumažinti... 23. 7.1. Skirtas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas,... 24. 8. Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 26. K. A. apeliacinį skundą atmesti....