Byla 2A-639-622/2012
Dėl išlaidų, susijusių su transporto priemonių saugojimu, priteisimo, trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Valitekas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Valitekas“ ieškinį atsakovui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl išlaidų, susijusių su transporto priemonių saugojimu, priteisimo, trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Valitekas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 3 462,40 Lt išlaidų, susijusių su transporto priemonių saugojimu, priteisimo iš atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos. Nurodo, kad 2009-03-02 tarp ieškovo ir trečiojo asmens buvo sudaryta sutartis Nr. ST2-9-54 dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo. Dalis saugomų automobilių teismo nuosprendžiais arba nutarimais buvo konfiskuojama ir vadovaujantis CPK 638 straipsnio 2 dalimi perduodama Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos žinion. Atsakovas, apskaitęs konfiskuotas transporto priemones, iš karto jų neišsiveždavo. Nuo jų apskaitymo iki išvežimo transporto priemonės atsakovo interesais buvo saugomos ieškovo automobilių saugojimo aikštelėje, todėl atsakovui kyla pareiga atlyginti šių automobilių saugojimo išlaidas, skaičiuojant paslaugos įkainį 20 Lt už parą vienam automobiliui.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-11-03 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui UAB „Valitekas“ iš atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 1 731,20 Lt automobilio saugojimo išlaidų ir 104 Lt žyminio mokesčio. Kitą ieškinio dalį atmetė. Iš ieškovo ir trečiojo asmens 2009-03-02 sudarytos sutarties 7 p. teismas nustatė, kad užsakovas (Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas) neapmoka jokių vykdytojo (UAB „Valitekas“) patirtų išlaidų, susijusių su transporto priemonės nuvežimu, saugojimu, ar išlaidų, reikalingų transporto priemonei išsaugoti. Sutarties 4.1 p. numatyta vykdytojo (UAB „Valitekas“) teisė už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą reikalauti atlyginti turėtas išlaidas iš transporto priemonės savininko, valdytojo. Teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad sudarant atlygintinę sutartį, atsakovas būtų privalėjęs vykdyti Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Nesant tarp šalių susitarimo dėl teikiamų paslaugų ir jų įkainių, tačiau atsakovui pripažįstant ieškinio dalį dėl suteiktų paslaugų bei tų paslaugų kainos, ieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovui iš atsakovo 1 731,20 Lt automobilio saugojimo išlaidų, skaičiuodamas paslaugos įkainį 8–10 Lt už parą.

5Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Valitekas“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo

62011-11-03 sprendimą pakeisti ir ieškovo ieškinį tenkinti visiškai. Teismas ignoravo ieškovo pateiktus įrodymus, patvirtinančius analogiškų paslaugų rinkos kainas – 20 Lt už vieną saugojimo parą vienam automobiliui. Atsakovas teismui pateikė elementarias automobilių parkavimo paslaugas gyventojams teikiančių įmonių įkainius, t. y. ne tokią pat ūkinę veiklą vykdančių ūkio subjektų įkainius. Kainos atsakovui buvo žinomos, jis su tokiomis kainomis sutiko, į ieškovą nei atsakovas, nei trečiasis asmuo dėl per didelių kainų nesikreipė. Klaipėdos apskrities VPK privalėjo užtikrinti, kad su asmenimis, teikiančiais saugojimo paslaugas, būtų sudaromos ekonomiškai pagrįstos saugojimo sutartys.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Apelianto nurodytos bendrovės, vykdančios analogišką veiklą ir taikančios tokius pat automobilių saugojimo paslaugų įkainius, yra sudariusios sutartis dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo su policijos komisariatais. Ieškovo paslaugų įkainis ženkliai viršija analogiškų paslaugų rinkos kainas. Nesutinka, kad nesikreipė į ieškovą dėl per didelių saugojimo kainų.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nekonstatuota. Todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas.

10Byloje kilo ginčas dėl išlaidų, susijusių su transporto priemonių saugojimu, priteisimo iš atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, kuri nėra ieškovo ir trečiojo asmens sudarytos sutarties dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo šalimi. Atsakovui sutikus atlyginti dalį – 1 731,20 Lt ieškovo patirtų automobilių saugojimo išlaidų ir teismui šią sumą priteisus iš atsakovo, apeliantas ginčija teismo sprendimą nurodydamas, kad teismas ignoravo ieškovo pateiktus įrodymus, patvirtinančius analogiškų paslaugų rinkos kainas (20 Lt už parą vienam automobiliui), todėl nepagrįstai priteisė dalį, o ne visas patirtas išlaidas.

112009-03-02 tarp ieškovo UAB „Valitekas“ ir trečiojo asmens Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato buvo sudaryta sutartis Nr. ST2-9-54 dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo (b. l. 6–8). Ginčas byloje kilo dėl to, kad dalis saugomų automobilių teismo nuosprendžiais arba nutarimais buvo konfiskuojama ir vadovaujantis CPK 638 straipsnio 2 dalimi perduodama Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos žinion, tačiau atsakovas, apskaitęs konfiskuotas transporto priemones, iš karto jų neišsiveždavo iš ieškovo automobilių saugojimo aikštelės.

122009-03-02 sutarties 7 p. numatyta, kad užsakovas (Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas) neapmoka jokių vykdytojo (UAB „Valitekas“) patirtų išlaidų, susijusių su transporto priemonės nuvežimu, saugojimu, ar išlaidų, reikalingų transporto priemonei išsaugoti. Sutarties 4.1 p. numatyta vykdytojo (UAB „Valitekas“) teisė reikalauti atlyginti turėtas išlaidas už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą iš transporto priemonės savininko, valdytojo ar kito asmens pagal vykdytojo nustatytus įkainius, atitinkančius to laikotarpio ir tos vietovės vidutines rinkos kainas.

13Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (CK 6.1 str.). Atsakovas Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija nėra 2009-03-02 sutarties Nr. ST2-9-54 dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo šalimi, todėl ši sutartis nesukuria jam teisių ir pareigų. Tais atvejais, kai valstybei perduotiną turtą būtina saugoti, valstybės institucijos, kurių žinioje yra valstybei perduotinas turtas, privalo užtikrinti, kad su asmenimis, teikiančiais saugojimo paslaugas, būtų sudaromos ekonomiškai pagrįstos saugojimo sutartys, t. y. kad teikiamų saugojimo paslaugų kaina būtų nustatyta vadovaujantis protingumo kriterijais ir atitiktų rinkoje teikiamų analogiškų saugojimo paslaugų kainą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 5 p.). Visi asmenys civilinėje apyvartoje yra lygūs, todėl trečiasis asmuo Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, sudarydamas sutartį su ieškovu, negalėjo nuspręsti dėl teisių ir pareigų tretiesiems asmenims sukūrimo. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, būdama vietos mokesčių administratoriumi, pirkimo procedūras privalo vykdyti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, atsakovo patiriamos išlaidos apmokamos iš joms skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, todėl atsakovas neturi pareigos atlyginti ieškovui išlaidų, kurių dydis nustatytas susitarimo su trečiuoju asmeniu pagrindu. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui apelianto argumentai dėl analogiškų paslaugų rinkos kainų dydžio taikymo (20 Lt už vieno automobilio saugojimo parą) nagrinėjamu atveju atmestini kaip nepagrįsti.

14Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios teisės normas, nepadarė proceso teisės normų pažeidimų, kurie galėtų turėti įtakos neteisėto sprendimo priėmimui, todėl apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK

15326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 331 straipsniu,

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai