Byla 2-17/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Omnitel“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarties, kuria paliktas nenagrinėtu ieškovo ieškinys atsakovui UAB „Vilniaus troleibusai“ dėl atsakovo sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą viešojo pirkimo konkursui bei kt. (civilinė byla Nr. 2-2382-51/2006), ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Omnitel“ 2006-08-18 pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus troleibusai“ ir prašė pripažinti negaliojančiu atsakovo sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, pateiktą viešam judriojo ryšio paslaugų pirkimo konkursui (toliau – ginčo konkursas) ir įpareigoti atsakovą vykdyti ginčo konkurso sąlygų 9.2 punktą, priteisti iš atsakovo 100 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad 2006 m. birželio 7 d. atsakovui paskelbus viešą konkursą dėl judriojo ryšio paslaugų pirkimo atviro supaprastinto konkurso būdu, ieškovas pateikė konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą, kurį atsakovas atmetė. Atsakovo sudaryta viešojo pirkimo komisija tiek atlikdama viešojo pirkimo procedūras, tiek vertindama pateiktus pasiūlymus, nusižengė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1, 2 dalims, nesilaikė konkurso sąlygų 7.1, 7.1.7, 9.2, 9.5 punktų reikalavimų.

3Vilniaus apygardos teismas 2006 m. spalio 18 d. nutartimi nutarė paskirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka 2006-11-13 teismo posėdyje nurodęs, kad yra įvykęs pasirengimas paruošiamųjų dokumentų būdu.

4Tas pats teismas 2006 m. lapkričio 13 d. nutartimi ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtu, neatvykus ieškovui į 2006-11-13 teismo posėdį, priteisė iš ieškovo valstybei 17,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Teismas nurodė, kad neatvykusiam į teismo posėdį ieškovui šaukimas buvo tinkamai įteiktas, jį priimdamas pasirašė tas pats darbuotojas, kuris priėmė ir kitus šioje byloje ieškovui siųstus dokumentus parengiamojoje bylos stadijoje (b. l. 67, 86, 122, 140), ieškovas nepranešė teismui priežasčių, kliudžiusių jam dalyvauti teismo posėdyje, o atsakovas posėdžio metu neprašė priimti sprendimo už akių, todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtu (CPK 246 str. 1 d.).

5Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės. Nurodo, kad ieškovui nebuvo tinkamai įteiktas šaukimas, todėl jis apie teismo posėdį sužinojo tik gavęs skundžiamą teismo nutartį. Pažymi, jog pagal CPK 123 straipsnio 2 dalies nuostatas procesinių dokumentų įteikimas laikomas tinkamu, jei jie įteikiami juridinio asmens vadovui, valdymo organų arba raštinės darbuotojams, o procesinių dokumentų įteikimas kitiems asmenims, išskyrus CPK 123 straipsnio 4 dalį, nelaikomas tinkamu procesinių dokumentų įteikimu. Be to, teismo šaukimas atvykti į 2006-11-13 teismo posėdį įteiktas ne ieškovo darbuotojui, nes šaukimo priėmimo šaknelę pasirašiusi R. S. yra UAB „Ekskomisarų biuras“ darbuotoja. Tai, jog nurodyta kitos įmonės darbuotoja priėmė kitus ieškovui siųstus procesinius dokumentus, nesudaro pagrindo teismo šaukimo įteikimą pripažinti tinkamu ir atitinkančiu imperatyvias CPK 123 straipsnio, reglamentuojančio procesinių dokumentų įteikimą juridiniams asmenims, nuostatas. Be to, šaukimą priėmusi kitos įmonės darbuotoja laiku jo neperdavė ieškovui. Nurodo, kad skundžiama teismo nutartis užkerta ieškovui kelią ginti savo pažeistas teises ir teisėtus interesus, nes jai įsigaliojus, ieškovas nebeturės galimybės pakartotinai kreiptis į teismą su tapačiu ieškiniu, suėjus 1 mėnesio ieškinio senačiai (CK 1.130 str. 4 d., 1.125 str. 2 d.).

6Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad procesinių dokumentų įteikimas CPK 123 straipsnio 4 dalyje nurodytiems asmenims, tarp jų bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui, laikomas tinkamu įteikimu proceso šaliai, juridiniam asmeniui. Pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. kovo 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-202/2004 nurodė, kad CPK 123 straipsnio 4 dalyje pateiktas asmenų, kuriems galima įteikti juridiniams asmenims siųstus procesinius dokumentus, sąrašas nėra baigtinis; svarbu, jog tai būtų asmuo, susijęs su adresatu (juridiniu asmeniu) ir atliekantis jo naudai darbą (paslaugą), darbo ar kitų teisinių santykių pagrindu. Kasacinis teismas nurodė, kad tinkamai korespondencijos gavėjais už patį adresatą gali būti pripažinti fiziniai asmenys, kurie dėl savo darbo ryšių, paslaugų ar sutarčių tiesiogiai ir netiesiogiai turi realią galimybę įteikti korespondenciją adresatui, kai nėra tiesioginių gavėjų, numatytų CPK 123 straipsnio 2 dalyje, o aplinkybę, kad adresatas nesusijęs su procesinį dokumentą priėmusiu asmeniu darbo sutartimi ar kitomis sutartimis ar aplinkybėmis, turi įrodyti tas asmuo, kuris remiasi aplinkybe dėl netinkamo korespondencijos įteikimo (CPK 178 str.). Teismas teisingai nustatė, kad teismo šaukimą priėmė ta pati apsaugos darbuotoja, kaip ir ankstesnius teismo procesinius dokumentus (b. l. 140). Tai patvirtina, kad ši UAB „Ekskomisarų biuras“ darbuotoja yra susijusi su UAB „Omnitel“ ir šis ryšys buvo nuolatinio pobūdžio korespondencijos įteikimo metu. Atsižvelgiant į tai, nepagrįsti apelianto teiginiai, jog ši darbuotoja, 2006-10-20 įteikus teismo šaukimą, net tris savaites jo neperdavė ieškovui, nes tai pačiai darbuotojai priėmus teismo nutartį dėl ieškinio trūkumų pašalinimo, ieškovas jau kitą dieną pateikė ieškinį, pašalinęs nutartyje nurodytus trūkumus. Nurodo, kad ieškovas privalėjo nedelsdamas informuoti teismą apie procesinių dokumentų įteikimo pasikeitimus (CPK 121 str.), tačiau to nepadarė, kadangi teismo jam siųstų procesinių dokumentų įteikimą laikė tinkamu. Pažymi, jog proceso šalys turi sąžiningai naudotis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti (CPK 7 str. 2 d.).

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad teismas ieškinį palieka nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju. Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį, tais atvejais, kai ieškovui, neatvykusiam į teismo posėdį, tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, negauta prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

9Apeliantas nepagrįstai atskirajame skunde nurodo, kad teismas neturėjęs pagrindo jo ieškinį palikti nenagrinėtą, nes jam nebuvo tinkamai, pagal CPK 123 straipsnio 2 dalies nuostatas, pranešta apie 2006-11-13 teismo posėdžio vietą ir laiką.

10Pagal CPK 123 straipsnio 2 dalį juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, valdymo organams arba raštinės darbuotojui. To paties straipsnio 4 dalis nustato, kad procesinį dokumentą pristatančiam asmeniui neradus adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kolegija pažymi, jog apeliantas, teigdamas, kad pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesinis dokumentas turi būti įteiktas tik juridinio asmens (adresato) darbuotojui, susijusiam su adresatu darbo teisiniais santykiais, netinkamai aiškina nurodytas civilinio proceso įstatymo nuostatas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. kovo 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-202/2004, yra išaiškinęs, kad fizinis asmuo, kuriam įteikiami juridiniam asmeniui adresuoti teismo procesiniai dokumentai, gali būti susijęs su juridiniu asmeniu ne tik darbo teisiniais santykiais, bet ir kitais teisės leidžiamais santykiais, pvz., paslaugų (apsaugos, patarnavimų ar kt.) ar kitaip, t. y. nurodyta CPK nuostata gali būti aiškinama plačiau ir apimti tuos atvejus, kai korespondenciją gali gauti ne tik to juridinio asmens darbuotojas, bet ir kitas asmuo. Teismas taip pat pažymėjo, jog, sprendžiant, ar teismo procesinis dokumentas šaliai įteiktas tinkamai, esminė aplinkybė yra ta, kad fizinis asmuo, kuris priėmė siuntą perdavimui, būtų susijęs su siuntos gavėju (juridiniu asmeniu) tiesioginiu ar netiesioginiu ryšiu, be to, svarbus nuolatinės sąsajos buvimas korespondencijos įteikimo momentu.

11Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai nustatė, kad apsaugos darbuotoja, ieškovo buveinės vietoje priėmusi jam adresuotą teismo korespondenciją, tarp jos ir teismo šaukimą apie teismo posėdžio vietą ir laiką, yra susijusi su ieškovu, o ieškovui buvo tinkamai pranešta apie 2006-11-13 teismo posėdžio vietą ir laiką. Teisinga teismo išvada, kad ieškovui adresuotas teismo šaukimas (pažyma Nr.2-2382-51/2006) apie 2006-11-13 teismo posėdžio vietą ir laiką buvo įteiktas 2006-10-20 tai pačiai darbuotojai, kuri priėmė ir kitus šioje byloje ieškovui teismo siųstus dokumentus parengiamojoje bylos stadijoje (b. l. 67, 86, 122, 140). Pagal ieškovo prie atskirojo skundo pateiktą nurodytos apsaugos darbuotojos R. S. darbo pažymėjimo nuorašą matyti, kad ji yra UAB „Ekskomisarų biuras“ darbuotoja, sutarties Nr.123722 pagrindu atliekanti ieškovo buveinės pastate leidimų režimo vykdymo funkcijas darbo metu (b. l. 157, 166). Be to, nurodyta UAB „Ekskomisarų biuras“ darbuotoja, priėmusi teismo šaukimą apie teismo posėdžio vietą ir laiką, buvo tiesiogiai ir nuolat susijusi su ieškovu korespondencijos įteikimo metu, nes UAB „Ekskomisarų biuras“ pagal sutartį Nr. 123722 teikė ieškovui centrinėje būstinėje (Vytenio g. 18, Vilniuje) apsaugos paslaugas, ir dėl savo atliekamų funkcijų turėjo realią galimybę priimti ieškovui adresuotą korespondenciją bei perduoti ją ieškovui (ką patvirtina ir anksčiau teismo siųstų ieškovui procesinių dokumentų įteikimo faktas bei apeliacinės instancijos teismui pateiktas sutarties tarp ieškovo ir UAB „Ekskomisarų biuras“ išrašo kopija). Todėl neturi pagrindo apelianto argumentas, jog nurodyta apelianto apsaugos darbuotoja galėjo būti atsitiktinis asmuo, buvęs ieškovo buveinės vietoje.

12Pažymėtina, kad šalys, tarp jų ieškovas, inicijavęs civilinę bylą, civiliniame procese turi pareigą sekti bylos eigą, aktyviai dalyvauti byloje, pranešti teismui bet kokius pasikeitimus, galinčius įtakoti teismo procesą, įskaitant ir negalėjimą dalyvauti teismo posėdyje (CPK 42 str.), jog civilinis procesas atitiktų koncentracijos, ekonomiškumo bei kooperacijos principus (CPK 7, 8 str.).

13Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai paliko nenagrinėtu ieškovo ieškinį, kadangi nustatė, jog ieškovas, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, be pateisinamos priežasties neatvyko į jį, teismui nebuvo pranešta apie priežastis, kliudžiusiais ieškovui dalyvauti teismo posėdyje, o atsakovas posėdžio metu neprašė priimti sprendimo už akių (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.).

14Dėl to nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį (CPK 338, 329 str.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutartį.

Proceso dalyviai