Byla 2S-1761-370/2011

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi antstolės Brigitos Tamkevičienės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-08-05 nutarties civilinėje byloje Nr. P2-337-838/2011 pagal antstolės Brigitos Tamkevičienės pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuoti asmenys V. Š. (skolininkas), Klaipėdos apskrities VMI (išieškotojos atstovė),

Nustatė

2antstolė teismo prašė iš skolininko išieškoti 85 Lt vykdymo išlaidų, kurias sudaro 41 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų, 17 Lt papildomų išlaidų ir 27 Lt atlygio už vykdomojo dokumento įvykdymą. Nurodė, kad vykdė Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-11-24 įsakymą Nr. L2-2427-586/2010, kurio pagrindu užvesta vykdomoji byla Nr. 0005/11/00335 dėl 2,54 Lt su procesinių dokumentų įteikimu susijusių teismo išlaidų išieškojimo iš V. Š. valstybės naudai. 2011-05-25 patvarkymu vykdomoji byla užbaigta, tą pačią diena skolininkui išsiųstas pasiūlymas sumokėti vykdymo išlaidas, tačiau skolininkas vykdymo išlaidų neatlygino.

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2011-08-05 nutartimi antstolės pareiškimą tenkino iš dalies – iš skolininko antstolei priteisė 82 Lt vykdymo išlaidų. Teismas konstatavo, kad apskaičiuodama vykdymo išlaidas antstolė nepagrįstai taikė 1,368 vartotojų kainų indekso koeficientą, nes turėjo būti taikomas Statistikos departamento ir Antstolių rūmų nurodytas vartotojų kainų indeksas, kuris 2011 m. kovo mėn. palyginti su 2005 m. lapkričio mėn. sudarė 1,309.

4Atskiruoju skundu antstolė prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir, išsprendus klausimą iš esmės, jos pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo tenkinti visiškai. Nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant indeksą, galiojusį tuo metu, kai šios išlaidos turėjo būti apskaičiuotos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006-12-11 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-645/2006 konstatavo, jog teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija yra patikslinanti ankstesnę instrukciją ir skirta anksčiau priimtai instrukcijai suderinti su kitais teisės aktais, nes abiejų instrukcijų lentelėse Nr. 1–3 išieškotinų sumų dydžiai faktiškai liko tapatūs. Iš Statistikos departamento 2011-04-12 informacinio pranešimo Nr. 9 „Dėl žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti taikomo vartotojų kainų indekso“ matyti, kad vartotojų kainų indeksas 2010 m. kovo mėnesį, palyginus su 2003 m. sausio mėnesiu, sudarė 136,8, t. y. vartotojų kainos padidėjo 36,8 procento. Antstolė skolininkui siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas išsiuntė 2011-05-27, t. y. jau galiojant paskelbtam vartotojų kainų indeksui, todėl šiuo atveju vykdymo išlaidoms apskaičiuoti pagrįstai taikė 136,8 vartotojų kainų indeksą. Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime įtvirtino teismo precedentą kaip teisės šaltinį. Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėtose analogiškose civilinėse bylose (2S-709-265/2011, 2011-07-05 Nr. 2S-1153-512/2011, 2011-04-27 Nr. 2S-979-513/2011) pasisakė, kad antstolis apskaičiuodamas vykdymo išlaidas jas indeksuoja vadovaudamasis Statistikos departamento nustatytu vartojimo kainų indeksu, skirtu žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti.

5Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Byloje kilo ginčas dėl taikytino vartotojų kainų indekso vykdymo išlaidoms apskaičiuoti dydžio. Antstolė apskaičiuodama vykdymo išlaidas taikė žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti taikomą vartotojų kainų indeksą – 1,368, o pirmosios instancijos teismas – Statistikos departamento pateiktą 1,309 vartotojų kainų indeksą (lyginant vartotojų kainų pokytį laikotarpiu nuo 2005 m. lapkričio mėn. iki 2011 m. kovo mėn.).

8Teismas pažymi, kad vykdymo išlaidoms apskaičiuoti negali būti taikomas vartotojų kainų indeksas (toliau – VKI), nustatytas žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti. VKI sudarymo vienas iš tikslų yra infliacijos lygiui šalyje matuoti, VKI naudojamas kaip indeksacijos priemonė piniginio vieneto perkamosios galios smukimui, pasireiškiančiam ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu, kompensuoti (Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2007-04-04 įsakymu Nr. DĮ-104 patvirtintos Vartotojų kainų indekso sudarymo metodikos 4, 8.6, 8.28 punktai). Būtent todėl taikytino indekso skaičiavimo laikotarpio pradžia negali būti ankstesnė nei įstatymo ar teismo sprendimo, kuriame nustatyta indeksuotina suma, įsigaliojimo data (pav., CPK 82 str. 2 d., Vyriausybės 2008-07-09 nutarimu Nr. 684 patvirtinto Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo 7 p.). 2003-01-01 įsigaliojus Civilinio proceso kodekse nustatytiems žyminio mokesčio ir teismo baudų dydžiams indeksuoti taikomas ketvirčio VKI palyginti su 2003 m. sausio mėn., kaip ir nustatyta apeliantės nurodytame Statistikos departamento 2011-04-12 informaciniame pranešime Nr. 9 „Dėl žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti taikomo vartotojų kainų indekso“. Kadangi Sprendimų vykdymo instrukcija, kurioje nustatyti indeksuotini vykdymo išlaidų dydžiai, buvo patvirtinta teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352, kuris įsigaliojo tik 2005-11-04, todėl vykdymo išlaidoms taikytino VKI skaičiavimo laikotarpio pradžia yra 2005 m. spalio mėn. Apeliantė nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-11 nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-645/2006, nes toje byloje teismas sprendė PVM skaičiavimo teisėtumo nuo Sprendimų instrukcijoje patvirtintų išlaidų dydžių, o ne išlaidų indeksavimo klausimą, t. y. kasacine tvarka nagrinėtos bylos ir šios bylos ratio decidendi nesutampa.

9Teismas pripažįsta, kad Klaipėdos apygardos teismo praktika vykdymo išlaidų indeksavimo klausimu yra nevienoda. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime yra nurodęs, jog teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, reikšmės negalima pervertinti, juo labiau suabsoliutinti. Remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai. Precedentų konkurencijos atveju (t. y. kai yra keli skirtingi analogiškose bylose priimti teismų sprendimai) turi būti vadovaujamasi aukštesnės instancijos (aukštesnės grandies) teismo sukurtu precedentu. Taip pat atsižvelgtina į precedento sukūrimo laiką ir į kitus turinčius reikšmės veiksnius, kaip antai: į tai, ar atitinkamas precedentas atspindi susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis; į sprendimo argumentacijos įtikinamumą, į galimus reikšmingus pokyčius (socialinius, ekonominius ir kt.), įvykusius priėmus atitinkamą precedento reikšmę turintį teismo sprendimą, ir kt.

10Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 punkte nustatyta, kad šioje instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, išskyrus nustatytąsias procentine išraiška, indeksuojamos atsižvelgiant į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110, Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Plečiamai aiškinant teisingumo ministro 2005-10-27 Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo aplinkybes negalima paneigti CPK 83 str. 2 dalies nuostatos, kad taikytino indekso apskaičiavimo laikotarpio pradžia yra atitinkamo teisės akto, kuriame nustatytas indeksuojamas dydis, įsigaliojimo mėnuo. Be to, nagrinėjamu indekso taikymo klausimu įstatymo (teisės akto leidėjo) valią atskleidžia ir 2011-11-18 įsigaliojęs Teisingumo ministro 2011-11-14 įsakymas Nr. 1R-265 Dėl teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo, kurio 2 dalyje nustatyta, kad Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka vykdymo išlaidos indeksuojamos, jeigu ketvirčio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas po Sprendimų vykdymo instrukcijos įsigaliojimo, t. y. nuo 2005-11-04, yra didesnis negu 110.

11Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 334–339 str.,

Nutarė

13Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai