Byla 2S-917-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės, Virginijos Volskienės,

3rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens, asociacijos ,,Nacionalinė GS1 organizacija“ direktorės G. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2010 m. vasario 10 d. nutarties, kuria patenkintas antstolės Daivos Milevičienės pareiškimas dėl baudos skyrimo suinteresuotam asmeniui ,,Nacionalinė GS organizacija“ direktorei G. Š., suinteresuotas asmuo Lietuvos prekybos ir pramonės ir amatų rūmų asociacija.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Antstolė Daiva Milevičienė su pareiškimu kreipėsi į teismą ir prašė asociacijai ,,Nacionalinė GS1 organizacija“ vadovei G. Š. skirti baudą už Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-11-26 nutarties priimtos civilinėje byloje Nr. 2-26619-728/2009 ir antstolio reikalavimų nevykdymą.

7Nurodė, kad antstolė vykdo Vilniaus m. l apylinkės teismo 2009 11 26 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-26619-728/2009 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkų: asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija", UAB „Lipnios etiketės", UAB „Trestas", VšĮ „Vidaus rinkos informacinis centras" ir T. J., gyvenančio (duomenys nesklebtini), Vilnius, atžvilgiu, išieškotojų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai naudai. Nurodyta nutartimi yra uždrausta atsakovui asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija" be teismo leidimo sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus ar įgyti teises ir turtą. Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą skolininkui 2009-11-30 pasirašytinai įteiktas patvarkymas „Vykdyti teismo nutartį" bei šios nutarties nuorašas. Apie priimtą teismo nutartį paskelbta ir asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija" 2009-12-01 organizuotoje konferencijoje „GS1 ženklinimo raida ir perspektyvos". Skolininkas buvo tinkamai informuotas apie teismo nutartimi nustatytus draudimus. 2010-01-08 išieškotojas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija pateikė įrodymus, jog skolininkas asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija" po teismo nutarties įteikimo dienos, toliau išdavinėja prekių registravimo pažymėjimus - UAB „Rūta", rejestro kodas 144696375, adresas Tilžės g. 133, Šiauliai, 2009-12-01, 2009-12-04, 2009-12-17, 2009-12-18, 2009-12-23 ir 2010-01-04 išduoti prekių registracijos pažymėjimai suteikiant skirtingoms prekėms skirtingus identifikacinius numerius bei tai patvirtinant atsakingo asmens parašu bei asociacijos antspaudu. Visa tai vertintina kaip sandorių sudarymas bei įsipareigojimų prisiėmimas. Duomenų apie tai, kad teismas būtų suteikęs teisę sudarinėti tokius sandorius vykdomojoje byloje nepateikta. Nuolat išdavinėdama prekių registracijos pažymėjimus ir tokiu būdu sudarinėdama sandorius, asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija" nesilaiko Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-11-26 nutartimi nustatytų draudimų, dėl ko prašė teismo skirti asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“, vadovei G. Š. skirti baudą už Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-11-26 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-26619-728/2009 ir antstolės reikalavimų nevykdymą.

8Suinteresuotas asmuo Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacija, atsiliepimu su antstolės pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti.

9Nurodė, kad ieškovai pateikė ieškinį atsakovams, tame tarpe ir asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“, kuriuo prašė pripažinti asociaciją „Nacionalinė GS1 organizacija“ neteisėtai įsteigta ir priteisti solidariai iš atsakovų 24859,55 Lt nuostolių. Ieškinio pagrindas yra neteisėta atsakovo asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ veikla, tokios veiklos tęsimas kiekvieną dieną daro žalą tiek ieškovams, tiek visiems kitiems ūkio subjektams. Ieškovai prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t.y. uždrausti atsakovui asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“ be teismo leidimo sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus ar įgyti teise ir turtą. 2009-11-26 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi uždraudė atsakovui be teismo leidimo sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus ar įgyti teise ir turtą iki įsiteisės teismo sprendimas bei areštavo visų atsakovų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bendrai 24859,55 Lt sumai. Nutartis buvo perduota vykdyti antstolei, kuri atsakovui pateikė patvarkymą vykdyti teismo nutartį, įpareigodama atsakovą, asociaciją „Nacionalinė GS1 organizacija“ be teismo leidimo nesudaryti sandorių, neprisiimti įsipareigojimų ir neįgyti teisių ar turto, tačiau asociacija ignoravo teismo nutartį ir veiklą vykdė toliau, registruodama ūkio subjektų GS1 sistemos prekių kodus. Tai patvirtino ir suinteresuoto asmens iš klientų gauti dokumentai, t.y. asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ ūkio subjektams išduoti prekių registracijos pažymėjimai, kurie buvo išduodami 2009 metų gruodžio mėnesį ir 2010 metų sausio mėnesį, jau pažeidžiant 2009-11-26 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį. Prekės gamintojo (nario) ir prekės identifikacinio numerių suteikimas yra dvišaliai sandoriai, kurie sukuria teises ir pareigas prekės numerį suteikiančiam ir prekės numerį gaunančiam asmeniui, todėl asociacija, registruodama gamintojų, importuotojų bei kitų ūkio subjektų prekių kodus ir sudarydama sandorius bei prisiimdama įsipareigojimus, pažeidė teismo nutartį.

10 Suinteresuotas asmuo G. Š. teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė.

11II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

12Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2010 m. vasario 10 d. nutartimi prašymas patenkintas.

13Asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ vadovei G. Š. už Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-11-26 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-26619-728/2009 ir antstolio 2009-11-30 reikalavimų nevykdymą, skirta 200 Lt bauda. G. Š. išaiškinta, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolio reikalavimo vykdymo.

14Teismas pažymėjo, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str.).

15Įvertinęs bylos medžiagą bei byloje esančius įrodymus, teismas konstatavo, jog skolininkas nepasinaudojo galimybe apskųsti antstolės veiksmus, todėl nevykdant įsiteisėjusios teismo nutarties pažeidžiamas Civilinio proceso kodekso 18 straipsnyje įtvirtintas teismo sprendimo privalomumo principas už kurio pažeidimus kaltiesiems asmenims gali būti skirta bauda iki 1000 Lt (CPK 149 str.). Teismas sprendė, kad asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija" atliekamas gamintojų, importuotojų bei kitų ūkio subjektų prekių kodų registravimas yra dvišalis sandoris sukuriantis šalims teises ir pareigas prekės numerį suteikiančiam ir prekės numerį gaunančiam asmeniui, todėl nustatęs, jog teismo 2009-11-26 nutartis nebuvo pakeista ir teismas leidimo sandorių sudarymui asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija", davęs nebuvo, padarė išvadą, jog teismo 2009-11-26 nutartis yra pažeidžiama bei asociacijos vadovei skyrė 200 Lt baudą.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

17Suinteresuotas asmuo, Asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija" direktorė, G. Š., atskiruoju skundu prašo nutartį panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

18Nurodo, kad teismas priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai nurodė, kad „Nacionalinė GS1 organizacija" nepateikė atsiliepimo į antstolės pareiškimą, nes teismas atsiliepimo pateikimo terminą nustatė iki 2010 m. vasario 8 d., o suinteresuotas asmuo atsiliepimą pašto įstaigai įteikė 2010 m. vasario 5 d., todėl vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 74 straipsnio 7 dalimi, atsiliepimas buvo pateiktas laiku ir teismas turėjo pareigą jį įvertinti. Nevertindamas suinteresuoto asmens atsiliepimo argumentų ir nutartyje remdamasis tik priešingą suinteresuotumą turinčios šalies argumentais, teismas pažeidė asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija" teisę į gynybą, bei teisę būti išklausytam, todėl byla buvo išspręsta neteisingai, kas sudaro pagrindą, panaikinti skundžiamą nutartį (CPK 329 str. 1 d.). Nepagrįstas teismo argumentas, jog registruojant gamintojų, importuotojų bei kitų ūkio subjektų prekių kodus, asociacija sudaro sandorius bei prisiima įsipareigojimus, kadangi šiuo atveju asociacijos išduoti prekių registravimo pažymėjimai tik patvirtina, kad pats gamintojas (importuotojas) suformavo prekių kodą internete, prieinamoje duomenų bazėje. Atsiskaitymui mažmeninėje prekyboje naudojama GTIN-13 prekių numeravimo ir kodavimo sistema, kuri identifikuoja valstybę, konkrečią įmonę ir prekę. UAB ,,Rūta“ būdama gamintoju, turinčiu teisę pasirinkti identifikacinį prekės numerį įmonės viduje ir kontrolinį skaičių, pasirinko savo gaminiams atitinkamus identifikacinius numerius 2009 m. gruodžio 1 d., 2009 m. gruodžio 4 d., 2009 m. gruodžio 18 d., 2009 m. gruodžio 23 d., bei 2010 m sausio 4 d. Tuo tarpu asociacija savo internetiniame puslapyje patalpino tik nuorodas į duomenų bazes, kuriose Lietuvos įmonės ir asmenys, prekių gamintojai, esantys asociacijos nariais, gali neatlygintinai patalpinti ir išsaugoti savo pasirinktus prekių identifikacinius numerius. Dėl nurodytų aplinkybių, tai, kad tokių pranešimų-pažymėjimų neprivalomasis ir neformalus išsiuntimas savo nariams nei asociacijai, nei jos nariams įmonėms (gamintojams), kurie internetu savarankiškai susivedė savo informaciją apie savo gaminius su identifikavimo numeriu, asociacijai nesukuria, nepakeičia ir nepanaikina jokių civilinių teisių ar pareigų. Be to, negalima laikyti sandoriu, pažymėjimo apie identifikacinių numerių įregistravimą išdavimo, nes nei pats identifikacinis numeris, nei pažymėjimas apie atitinkamo identifikacinio numerio įregistravimą, pats savaime, jokių teisinių santykių nesukuria, nepanaikina ir nepakeičia. Nurodytais argumentais prašo teismo nutartį dėl baudos skyrimo panaikinti.

19Suineresuotas asmuo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija atsiliepimu į atskirąjį skundą, prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą.

20Nurodo, kad baudų skyrimo procesą reglamentuoja Civilnio proceso kodekso 593 straipsnis, kurio antra dalis nustato, jog antstolio antstolio pareiškimas nagrinėjamas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jo gavimo, skubos tvarka, todėl suinteresuotų asmenų įtraukimas į bylą nėra būtinas. Teismo nutartys yra skundžiamos apeliacine tvarka ir šioje stadijoje yra vertinamas teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas. Teismas prieš nagrinėdamas bylą rašytinio proceso tvarka, apie tai pranešė šalims ir pasiūlė pateikti atsiliepimus į pareiškimą bei nustatė terminą jiems pateikti, todėl suinteresuotas asmuo turėjo visas galimybes pasirūpinti, kad atsiliepimas patektų teismui laiku ir pasidomėti ar dokumentai yra gauti. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad suinteresuoto asmens atlikti veiksmai nėra sandoriai, nes prekės gamintojo (nario) ir prekės identifikacinio numerių registravimas ir tai patvirtinančio dokumento išdavimas yra dvišaliai sandoriai, kurie sukuria teises ir pareigas prekės numerį registruojančiam ir prekės numerį gaunančiam asmeniui. Tokiais sandoriais apeliantė įsipareigojo priskirti ūkio subjektui ir jo prekėms tam tikrą numerį ir analogiško numerio nepriskirti kitiems ūkio subjektams, o gamintojas (narys) įgija teisę tais numeriais ženklinti savo prekes, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, jog apeliantė sudarinėja sandorius ir prisiima įsipareigojimus, tuo pažeisdama 2009-11-26 teismo nutartį.

21Antstolė Daiva Milevičienė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą.

22Nurodė, kad teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, nuosekliai ištyrė pateiktus įrodymus bei priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį.

23Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

24Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir naikinti jos atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 263 str.).

25Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-26619-728/2009 buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir ieškovų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos (į.k. 110069070, buveinė J. Tumo-Vaižganto g. 9/1-63A, Vilniuje), Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų (į.k. 110067977, buveinė Respublikos g. 34, Panevėžyje), Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų (į.k. 110067639, buveinė Algirdo g. 31, Vilniuje), Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (į.k. 110068545, buveinė K. Donelaičio g. 8, Kaunas), Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų (į.k. 110067781, buveinė Danės g. 17, Klaipėdoje) ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų (į.k. 110067596, buveinė Vilniaus g. 88, Šiauliuose) reikalavimų įvykdymo užtikrinimui uždrausta atsakovui, asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“ (į.k. 302441929, buveinė Lvovo g. 25, Vilniuje) be teismo leidimo sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus ar įgyti teises ir turtą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje bei areštuotas atsakovų asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ (į.k. 302441929, buveinė Lvovo g. 25, Vilniuje), UAB „Lipnios etiketės“ (į.k. 125722381, buveinė V.A. Graičiūno g. 32, Vilniuje), UAB „Trestas“ (į.k. 300819522, buveinė Vanaginės g. 487, Didžiosios Riešės k. Vilniaus raj.), VŠĮ „Vidaus rinkos informacinis centras“ (į.k. 302317493, buveinė A. Goštauto g. 5-79/ Vasario 16-osios g. 2-79, Vilniuje) ir T. J. (a.k. ( - ) gyv. (duomenys nesklebtini), Vilniuje) kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas bendrai 24 859,55 Lt sumai. Anststolei vykdant vykdomąjį dokumentą, išduotą pagal Vilniaus m. l apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nutartį, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkų: asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija", UAB „Lipnios etiketės", UAB „Trestas", VšĮ „Vidaus rinkos informacinis centras" ir T. J., gyvenančio (duomenys nesklebtini), Vilnius, atžvilgiu, išieškotojų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai naudai, ieškovas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija pateikė įrodymus apie tai, jog atsakovas ,,Nacionalinė GS1 organizacija“ kodas 302441929, adresu Lvovo g. 25, Vilniuje, sudarinėja sandorius su trečiaisiais asmenimis ir išdavinėja prekių registracijos pažymėjimus suteikdama skirtingoms prekėms skirtingus identifikacinius numerius, patvirtindama jų išdavimą atsakingo asmens parašu bei asociacijos antspaudu. Antstolė kreipėsi į teismą prašydama atsakovui, ,,Nacionalinė GS1 organizacija“ kodas 302441929, adresu Lvovo g. 25, Vilniuje, skirti baudą. Teismas prašymą tenkino ir paskyrė atsakovui ,,Nacionalinė GS1 organizacija“ kodas 302441929, adresu Lvovo g. 25, Vilniuje, 200 Lt dydžio baudą.

26Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo Asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija" remiasi aplinkybe, jog teismas pažeidė jo teisę būti išklausytam, nes nevertino atsakovo atsiliepime nurodytų aplinkybių, nors atsiliepimas buvo išsiųstas laiku. Su atsakovo argumentu, teisėjų kolegija nesutinka. Pareiškimai dėl baudos skyrimo yra nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 str. 14 p., 593 str. 2 d.), nepriklausomai nuo to, ar tarp dalyvaujančių byloje asmenų nagrinėjimo metu kyla ginčas dėl teisės (CPK 443 str. 7 d.). Ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos pagal bendrąsias CPK taisykles su išimtimis ir papildymais, kuriuos nustato CPK V dalis ir/ arba kiti įstatymai (CPK 443 str. 1 d.). Kaip matyti iš bylos duomenų, pirmos instancijos teismas, atsakovui 2010-01-15 pranešė, apie teismo posėdį bei jo formą ir pasiūlė iki 2010 m. vasario 8 d. pateikti atsiliepimą į antstolės pareiškimą (b.l. 14). Teismo pranešimas įteiktas atsakovui 2010 m. sausio 20 d. (b.l. 17). Taigi, atsakovas turėjo pakankamai laiko iki teismo posėdžio, 2010 m. vasario 10 d., parengti atsiliepimą ir pateikti jį teismui. Atsakovas, apeliacinės instancijos teismui pateikė AB ,,Lietuvos pašto“ Vilniaus filialo 2010 m. vasario 25 d. išrašą, kuriame nurodoma, kad registruotoji pašto siunta Nr. RN890692967LT 2010 m. vasario 5 d. siųsta iš Vilniaus pašto, Vilniaus miesto 1-am apylinkės teismui ir įteikta ekspeditorei A. Ž. (b.l.51-52). Teisėjų kolegija įvertinusi bylos medžiagą nenustatė, jog atsakovo atsiliepimas buvo pateiktas teismui. Atsiliepimo pateikimo teismui fakto, nepatvirtina ir Teismų sistema ,,Liteko“, todėl kolegija turi pagrindą sutikti su suineresuoto asmens, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, atsiliepimo argumentu, jog pareiškėjas turėjo visas galimybes pasirūpinti, kad atsiliepimas patektų teismui laiku ir pasidomėti ar dokumentai yra gauti. Teisėjų kolegijos vertinimu, suinteresuotam asmeniui nepateikus teismui atsiliepimo, pagrindo pripažinti, jog pirmos instancijos teismas neatsižvelgė į suinteresuoto asmens atsiliepimo į antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo argumentus, nėra pagrindo.

27Atskirajame skunde, suinteresuotas asmuo, nurodo, jog nepagrįstas teismo argumentas, kad registruojant gamintojų, importuotojų bei kitų ūkio subjektų prekių kodus, asociacija sudaro sandorius bei prisiima įsipareigojimus, kadangi šiuo atveju asociacijos išduoti prekių registravimo pažymėjimai tik patvirtina, kad pats gamintojas (importuotojas) suformavo prekių kodą internete, prieinamoje duomenų bazėje ir tokių pranešimų-pažymėjimų neprivalomasis ir neformalus išsiuntimas savo nariams nei asociacijai, nei jos nariams įmonėms (gamintojams), kurie internetu savarankiškai susivedė savo informaciją apie savo gaminius su identifikavimo numeriu, asociacijai nesukuria, nepakeičia ir nepanaikina jokių civilinių teisių ar pareigų.

28Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu. Kaip nustatyta byloje, pirmos instancijos teismas priimdamas 2009 m. lapkričio 26 d. nutartį ir taikydamas Asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“ laikinąsias apsaugos priemones, uždraudė asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“ be teismo leidimo sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus ar įgyti teises į turtą iki įsiteisės teismo sprendimas byloje. Taigi, teismo nustatyti apribojimai suinteresuotam asmeniui, nėra absoliutus ir asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija“ norėdama registruoti gamintojų, importuotojų bei kitų ūkio subjektų prekių kodus bei išduoti pranešimus-pažymėjimus turėjo kreiptis į teismą, kuris kontroliuoja atsakovo sandorių sudarymą siekiant išvengti nuostolių didėjimo, bei garantuoti ieškovo ir trečiųjų asmenų su kuriais tie sandoriai sudaromi, interesų apsaugą. Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija nenustatė, kad suinteresuotas asmuo „Nacionalinė GS1 organizacija“ būtų pateikęs į bylą teismo nutartį, kurioje būtų nurodyta, jog suinteresuotasm asmeniui „Nacionalinė GS1 organizacija“ yra leidžiama atlikti veiksmus, už kuriuos buvo skirta bauda. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje, suinteresuotam asmeniui Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai, antstolei pateikus suinteresuoto asmens „Nacionalinė GS1 organizacija“ išrašus apie atliktus veiksmus (b.l. 6-11), kurių atlikimas patvirtintas asociacijos įgalioto asmens parašu bei antspaudu, ji turėjo pagrindą kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo suinteresuotam asmeniui „Nacionalinė GS1 organizacija“. Bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą, numatyta CPK 585 str., yra viena iš civilinio proceso kodekse įtvirtintų teismo nuobaudų rūšių (CPK 103 str.). Baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Įstatymas nustato, kad bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą gali būti skiriama asmeniui, nevykdančiam antstolio reikalavimo ar kitaip kliudančiam antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus (CPK 585 str.). Sprendžiant klausimą dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, svarbu konstatuoti ne tik patį reikalavimo neįvykdymo faktą, bet įvertinti ir reikalavimo neįvykdymo priežastis bei paties reikalavimo pagrįstumą, realias šio reikalavimo įvykdymo galimybes.

29Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju, suinteresuotam asmeniui „Nacionalinė GS1 organizacija“ nesikreipus į teismą ir negavus leidimo dėl jo atliekamų veiksmų, gamintojų, importuotojų bei kitų ūkio subjektų prekių kodų registravimo ir pažymėjimų išdavimo, buvo pažeisti 2009 m. lapkričio 26 d. teismo nutartimi nustatyti apribojimai (CPK 149 str.), be teismo leidimo nesudaryti sandorių, prisiimti įsipareigojimų ar įgyti teises ir turtą iki įsiteisės teismo sprendimas, todėl pirmos instancijos teismas tinkamai įvertinęs bylos aplinkybes, pagrįstai taikė suinteresuotam asmeniui „Nacionalinė GS1 organizacija“ 200 Lt baudą.

30Nurodytais argumentais atskirasis skundas atmestinas.

31Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš suinteresuoto asmens ,,Nacionalinė GS1 organizacija“, valstybės naudai priteistinos 5,70 Lt išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

33Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-4777-430/2010 palikti nepakeistą, o suinteresuoto asmens „Nacionalinė GS1 organizacija“ atskirąjį skundą atmesti.

34Priteisti iš suinteresuoto asmens ,,Nacionalinė GS1 organizacija“ į.k. 302441929, valstybės naudai 5,70 Lt išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės, Virginijos Volskienės,... 3. rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Antstolė Daiva Milevičienė su pareiškimu kreipėsi į teismą ir prašė... 7. Nurodė, kad antstolė vykdo Vilniaus m. l apylinkės teismo 2009 11 26... 8. Suinteresuotas asmuo Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacija,... 9. Nurodė, kad ieškovai pateikė ieškinį atsakovams, tame tarpe ir asociacijai... 10. Suinteresuotas asmuo G. Š. teismo nustatytu terminu... 11. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 12. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2010 m. vasario 10 d. nutartimi prašymas... 13. Asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ vadovei G. Š.... 14. Teismas pažymėjo, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti... 15. Įvertinęs bylos medžiagą bei byloje esančius įrodymus, teismas... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 17. Suinteresuotas asmuo, Asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija"... 18. Nurodo, kad teismas priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai nurodė, kad... 19. Suineresuotas asmuo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija... 20. Nurodo, kad baudų skyrimo procesą reglamentuoja Civilnio proceso kodekso 593... 21. Antstolė Daiva Milevičienė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį... 22. Nurodė, kad teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, nuosekliai ištyrė... 23. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 24. Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo ir... 25. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26... 26. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo Asociacija „Nacionalinė GS1... 27. Atskirajame skunde, suinteresuotas asmuo, nurodo, jog nepagrįstas teismo... 28. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu. Kaip nustatyta... 29. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju, suinteresuotam asmeniui... 30. Nurodytais argumentais atskirasis skundas atmestinas.... 31. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 33. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 10 d. nutartį civilinėje... 34. Priteisti iš suinteresuoto asmens ,,Nacionalinė GS1 organizacija“ į.k....