Byla 2-385-786/2008

1

2Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant pareiškėjos D. K. atstovei advokato padėjėjai J. M., suinteresuoto asmens Anykščių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus atstovei R. M., nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims T. Y., S. P., S. P., N. P., suinteresuotų asmenų Utenos apskrities VMI, Utenos apskrities viršininko administracijos ir ( - ) Civilinės metrikacijos skyriaus atstovams, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. K. pareiškimą, suinteresuotiems asmenims T. Y., S. P., S. P., N. P., Uitenos apskrities VMI, Utenos apskrities viršininko administracijai, ( - ) CMS ir ( - ) CMS, dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo ir,

Nustatė

3pareiškėjos atstovė paaiškino, jog 2003 m. lapkričio 11 d. mirė pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų T. Y. motina ir suinteresuotų asmenų S. P., S. P. ir N. P. močiutė E. P.. Po motinos ir močiutės mirties liko turtas – stalas, sofa lova, kiti E. P. asmeniniai daiktai, rūbai, taip pat nuosavybės teisė į ( - ) ha žemės sklypą, esantį ( - ), ( - ). Po E. P. mirties pareiškėja faktiškai pradėjo valdyti paliktą turtą ir E. P. teisę į žemę ir tokiu būdu priėmė palikimą. Per įstatymo nustatyta terminą pareiškėja dėl palikimo priėmimo pas notarą nesikreipė, tačiau palikimą priėmė pradėdama jį faktiškai valdyti. Pasiėmė namų apyvokos daiktus, asmeninius daiktus ir jais toliau naudojasi, bei atliko kitus aktyvius veiksmus, iš ko matyti, kad palikimą priėmė. Šiuo metu pareiškėja norėtų gauti paveldėjimo teisės liudijimą, tačiau notaras atsisako jį išduoti, nes pareiškėja praleido terminą pareiškimui į notarų biurą paduoti. Todėl pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. K. po motinos E. P. mirties 2003 m. lapkričio 11 d. priėmė palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti.

4Be to, pareiškėjos atstovė nurodė, kad 2003-11-11 ( - ) CM skyriaus išduotame mirties liudijime, įrašo Nr. 935, neteisingai nurodyta pirmoji motinos vardo raidė ir parašyta ( - ) nors tikras mamos vardas yra ( - ) Todėl prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad mirties liudijimas, išduotas 2003-11-11 ( - ) o CM skyriaus, įrašo Nr. 935, priklauso jos motinai E. P..

5Be to, pareiškėjos atstovė nurodė, kad gimimo liudijime, išduotame 1965-01-26 ( - ) biure neteisingai nurodyta pareiškėjos pavardė ir vardas P. D.. Tikroji pareiškėjos pavardė P. D.. Taip pat santuokos liudijime, išduotame 1954-07-04 ( - ) CM biure, neteisingai nurodytas pareiškėjos vardas ir pavardė D. K., tikrasis vardas ir pavardė D. K.. Dėl šių priežasčių pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyt juridinę reikšmę turinčius faktus, kad 2003-11-11 ( - ) CM skyriaus, įrašo Nr. 935, išduotas mirties liudijimas priklauso pareiškėjos motinai E. P. ir kad gimimo liudijimas, išduotas 1965-01-26 ( - ) ( - ) CM biuro ir santuokos liudijimas, išduotas ( - ) CM biuro priklauso D. K., a. k. ( - )

6Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovė pateikė ištaisytų dokumentų kopijas ir todėl atsisakė reikalavimo dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, kad 2003-11-11 ( - ) miesto CM skyriaus, įrašo Nr. 935, išduotas mirties liudijimas priklauso pareiškėjos motinai E. P. ir kad gimimo liudijimas, išduotas 1965-01-26 ( - ) CM biuro ir santuokos liudijimas, išduotas 1954-07-04 ( - ) CM biuro priklauso D. K., a. k. ( - ) ir prašo civilinę bylą toje dalyje nutraukti.

7Suinteresuoto asmens( - ) rajono savivaldybės CMS atstovė R. M. paaiškino, kad pareiškėja dėl dokumentų ištaisymo nesikreipė, o kreipėsi į ( - ) miesto savivaldybės administracijos M. P. pareiškimo neginčijo.

8Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities VMI pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kur nurodo, kad pareiškėjos prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto, kad D. K. po motinos E. P. mirties 2003 m. lapkričio 11 d. priėmė palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti, neginčija, prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

9Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kur nurodo, kad neprieštarauja D. K. pareiškimui, jog ji po motinos E. P. mirties 2003 m. lapkričio 11 d. priėmė palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

10Suinteresuotas asmuo ( - ) miesto savivaldybės administracijos CMS pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kur prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, pareiškimui neprieštaravo tai pat pateikė išvadą, kad pareiškėja keipėsi į skyrių dėl dokumentų ištaisymo.

11Suinteresuoti asmenys S. P. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kur nurodė, jog su pareikštu pareiškimu sutinka visiškai, prašo jį tenkinti, bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

12Suinteresuotas asmuo T. Y. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kur nurodė, jog su pareikštu pareiškimu sutinka visiškai, prašo jį tenkinti, bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

13Suinteresuotas asmuo N. P. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kur nurodė, jog su pareikštu pareiškimu sutinka visiškai, prašo jį tenkinti, bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

14Pareiškimas tenkintinas.

15Pareiškėjos D. K. atsisakymas nuo pareiškimo dalyje dėl juridinę reikšmę turinčių faktų, kad 2003-11-11 ( - ) CM skyriaus, įrašo Nr. 935, išduotas mirties liudijimas priklauso pareiškėjos motinai E. P. ir kad gimimo liudijimas, išduotas 1965-01-26 ( - ) CM biuro ir santuokos liudijimas, išduotas 1954-07-04 ( - ) CM biuro priklauso D. K., priimtinas ir toje dalyje prašymas bylą nutraukti tenkintinas (LR ( - ) str. 4 d.).

16Bylos medžiaga, pareiškėjos atstovės, liudytojų parodymais, nustatyta, kad 2003 m. lapkričio 11 d. mirė pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų T. Y. motina ir suinteresuotų asmenų S. P., S. P. ir N. P. močiutė E. P.. Po motinos ir močiutės mirties liko turtas – stalas, sofa lova, kiti E. P. asmeniniai daiktai, rūbai, taip pat nuosavybės teisė į ( - ) ha žemės sklypą, ( - ) Po E. P. mirties pareiškėja faktiškai pradėjo valdyti paliktą turtą ir E. P. teisę į žemę ir tokiu būdu priėmė palikimą. Per įstatymo nustatyta terminą pareiškėja dėl palikimo priėmimo pas notarą nesikreipė, tačiau palikimą priėmė pradėdama jį faktiškai valdyti. Pasiėmė namų apyvokos daiktus, asmeninius daiktus ir jais toliau naudojasi, bei atliko kitus aktyvius veiksmus, iš ko matyti, kad pareiškėja palikimą priėmė. Šiuo metu pareiškėja norėtų gauti paveldėjimo teisės liudijimą, tačiau notaras atsisako jį išduoti, nes pareiškėja praleido terminą pareiškimui į notarų biurą paduoti.

17Pareiškėjos pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo jog ji po motinos E. P. mirties 2003 m. lapkričio 11 d. priėmė palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti, pagrįstas. Kadangi pasirinktinai priimti palikimo negalima, tai įpėdinis, priėmęs dalį palikimo, laikomas priėmusiu visą palikimą. Pradėjus faktiškai valdyti paveldimo turto dalį, laikoma, kad įpėdinis priėmė visą turtą nepriklausomai nuo jo buvimo vietos. Teismas nenustatė pagrindo abejoti nurodytais dokumentais, kadangi pareiškėjos atstovės paaiškinimai, liudytojų parodymai nuoseklūs, neprieštaraujantys tarpusavyje. Šiuo metu pareiškėja norėtų gauti paveldėjimo teisės liudijimą, tačiau praleido terminą paduoti pareiškimą į notarų biurą dėl palikimo priėmimo. Todėl pareiškėja kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Paveldėjimo teisės liudijimui gauti būtinas teismo sprendimas, patvirtinantis turintį juridinę reikšmę faktą, kad įpėdinis, siekdamas įgyti palikimą, įstatymo nustatytu laiku jį priėmė, faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą. (LR ( - ) str. 2 d. 8 p.)

18Kadangi pareiškėjo prašomą nustatyti faktą patvirtino tiek apklausti liudytojai, tiek ir kiti byloje esantys įrodymai, todėl juridinę reikšmę turintys faktas, kad pareiškėja priėmė palikimą po motinos E. P. mirties 2003-11-11, nustatytinas teismine tvarka.

19Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) str. 8 d., ( - ) str., 260 str., 268 str., 270 str., 279 str., 514-516 str.,

Nutarė

20

21

22pareiškimą patenkinti.

23Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja D. K., a. k. ( - ) po motinos E. P., a. k. ( - ) mirties 2003-11-11, priėmė palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti.

24Turintis juridinę reikšmę faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

25Pareiškėjos D. K. atsisakymą nuo pareiškimo dalyje dėl juridinę reikšmę turinčių fakto nustatymo, kad 2003-11-11 ( - ) CM skyriaus, įrašo Nr. 935, išduotas mirties liudijimas priklauso pareiškėjos motinai E. P. ir kad gimimo liudijimas, išduotas 1965-01-26 ( - ) CM biuro ir santuokos liudijimas, išduotas 1954-07-04 ( - ) CM biuro priklauso D. K., priimti ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

26Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 3. pareiškėjos atstovė paaiškino, jog 2003 m. lapkričio 11 d. mirė... 4. Be to, pareiškėjos atstovė nurodė, kad 2003-11-11 ( - ) CM skyriaus... 5. Be to, pareiškėjos atstovė nurodė, kad gimimo liudijime, išduotame... 6. Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovė pateikė ištaisytų dokumentų... 7. Suinteresuoto asmens( - ) rajono savivaldybės CMS... 8. Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities VMI pateikė atsiliepimą į... 9. Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija pateikė... 10. Suinteresuotas asmuo ( - ) miesto savivaldybės administracijos CMS pateikė... 11. Suinteresuoti asmenys S. P. pateikė atsiliepimą į... 12. Suinteresuotas asmuo T. Y. pateikė atsiliepimą į... 13. Suinteresuotas asmuo N. P. pateikė atsiliepimą į... 14. Pareiškimas tenkintinas.... 15. Pareiškėjos D. K. atsisakymas nuo pareiškimo dalyje... 16. Bylos medžiaga, pareiškėjos atstovės, liudytojų parodymais, nustatyta, kad... 17. Pareiškėjos pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo... 18. Kadangi pareiškėjo prašomą nustatyti faktą patvirtino tiek apklausti... 19. Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) str. 8 d., 20. ... 21. ... 22. pareiškimą patenkinti.... 23. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja 24. Turintis juridinę reikšmę faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui... 25. Pareiškėjos D. K. atsisakymą nuo pareiškimo dalyje... 26. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio...