Byla 2-371-82/2009

1Procesinio sprendimo kategorija:

275.2.; 113.1.; 117.1.; 128.20.

3Utena

4(S)

5Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, dalyvaujant pareiškėjai G. P. , suinteresuotiems asmenims T. K. , I. P. , A. P. , institucijos, teikiančios išvadą Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Svetlanai Priščepai, išnagrinėjęs pareiškėjos G. P. prašymą suinteresuotiems asmenims T. K. , I. P. , A. P. , institucijai, teikiančiai išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui, dėl santuokinio amžiaus sumažinimo,

Nustatė

7Pareiškėja G. P. prašo sumažinti jai santuokinį amžių ir paaiškino, kad laukiasi kūdikio, kurio gimimas planuojamas ( - ), su T. K. nusprendė sudaryti santuoką, po santuokos sudarymo ruošiasi gyventi T. K. tėvams nuosavybės teise priklausančiame name, esančiame ( - ).

8Suinteresuoti asmenys I. P. ir A. P. pritarė prašymui, nurodė, kad sutinka, jog dukra sudarytų santuoką, sutinka, kad po santuokos sudarymo su T. K. nuolat gyventų jo tėvams nuosavybės teise priklausančiame gyvenamąjame name, esančiame ( - ).

9Suinteresuotas asmuo T. K. prašo pareiškimą patenkinti ir sumažinti pareiškėjai santuokinį amžių. Jis yra pilnametis, šiuo metu dirba ( - ), gauna darbo užmokestį, kurio dalį skirs pareiškėjos ir būsimo vaiko išlaikymui, po santuokos sudarymo kartu su pareiškėja gyvens jo tėvams nuosavybės teise priklausančiame gyvenamąjame name, esančiame ( - ).

10Institucijos, teikiančios išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė S.Priščepa nurodė, kad nagrinėjamu klausimu buvo aiškinamasi nepilnametės G. P. tėvų pozicija, pareiškėjos tėvai I. P. ir A. P. nurodė, kad jie neprieštarauja, kad jų dukrai G. P. būtų sumažintas santuokinis amžius, sutinka, kad dukra po santuokos sudarymo gyventų kartu su T. K. tėvais, jiems nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), atstovė pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad pritaria pareiškėjos santuokinio amžiaus sumažinimui, nes yra svarbi priežastis – pareiškėjos nėštumas.

11Prašymas tenkintinas.

12Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad G. P. yra nepilnametė, gimusi ( - ). VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2008-12-22 išduotas Medicininis pažymėjimas Nr. ( - ) patvirtina, kad pareiškėjai G. P. nustatytas nėštumas (10-11 savaičių), gimdymo terminas – ( - ).

13LR CK 3.14 str. 1 d. nustato, kad santuoką leidžiama sudaryti asmenims, kurie santuokos sudarymo dieną yra aštuoniolikos metų.

14Kaip jau minėta, pareiškėja yra gimusi ( - ), todėl jai 18 metų sukaks tik ( - ). LR CK 3.14 str. 2 d. nustato, kad norinčio tuoktis, tačiau neturinčio 18 metų asmens prašymu teismas turi teisę sumažinti tokio asmens santuokinį amžių, bet ne daugiau kaip 3 metais, o 4 dalis nustato, kad nėštumas yra svarbi priežastis sumažinti santuokinį amžių, tačiau numato, kad teismas privalo atsižvelgti ne tik į svarbias priežastis, bet ir į nepilnamečio psichinę bei psichologinę būklę, turtinę padėtį.

15Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad pareiškėja ketina sudaryti santuoką su vaiko tėvu T. K. . Savarankiškų pajamų ir savo turto pareiškėja neturi, tačiau pareiškėja po santuokos sudrymo su T. K. ketina apsigyventi jo tėvams nuosavybės teise priklausančiame name, esančiame ( - ), kartu su suinteresuoto asmens T. K. tėvais. Pareiškėjos būsimo vaiko tėvas T. K. yra pilnametis, dirba ( - ), vidutinis mėnesio darbo užmokestis sudaro apie 800,00 Lt, kurio dalį skirs pareiškėjos ir būsimo vaiko išlaikymui. Taigi, sudarius santuoką, pareiškėja, nors dar negalės savarankiškai apsirūpinti ir iš dalies bus priklausoma nuo kitų asmenų, tačiau matyti, kad iš tėvų pusės yra ugdomas jos gebėjimas savarankiškai tvarkyti savo reikalus.

16Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad yra svarbi priežastis santuokiniam amžiui sumažinti – pareiškėjos nėštumas, todėl, atsižvelgiant į kitas teismo nustatytas aplinkybes, vadovaujantis nepilnamečio vaiko interesais (LR CK 3.3 str. 1d.), tikslinga pareiškėjai sumažinti santuokinį amžių ir tai neprieštarautų nepilnamečio vaiko interesams, todėl pareiškėjai, vadovaujantis LR CK 3.14 str., santuokinis amžius sumažintinas.

17Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 582 str., teismas,

Nutarė

19Pareiškėjos prašymą patenkinti.

20Sumažinti G. P. , asmens kodas ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), santuokinį amžių 5 mėnesiais ir 12 dienų.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai