Byla 2SP-6273-1028/2018

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Silvijus Balčytis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų UAB „Vaivorykštė“, UAB „Ametus“ ir A. B. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir

Nustatė

2pareiškėjai UAB „Vaivorykštė“, UAB „Ametus“ ir A. B. prašo patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį. Pareiškėjai nurodė, kad taikos sutarties patvirtinimo pasekmės jiems yra žinomos ir suprantamos.

3Prašymas tenkintinas.

4Teismas sprendžia, kad pareiškėjų sudaryta taikos sutartis atitinka šalių interesus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, taip pat nėra kitų šio sandorio negaliojimo pagrindų ir kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negalėtų būti tvirtinama, todėl ji tvirtintina.

5Pažymėtina, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ji šalims turės įstatymo galią. Dėl to, teismui patvirtinus pareiškėjų pateiktą taikos sutartį, jos nebus galima skųsti įprasta apeliacine tvarka ir ginčyti sutartimi nustatytų faktų.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579–582 straipsniais, teismas

Nutarė

7patvirtinti UAB „Vaivorykštė“, juridinio asmens kodas 144050881 (kreditorius arba nuomotojas), UAB „Ametus“, juridinio asmens kodas 302766495 (skolininkas1), ir A. B., asmens kodas ( - ) (skolininkas2), 2018 m. balandžio 11 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Skolininkas šia Taikos sutartimi pripažįsta, kad laiku nemokėjo Sutarties 1.2. punkte nurodytų nuomos ir kitų mokėtinų mokesčių, ko pasekoje tokie skolininko1 ir skolininko2 veiksmai bei neveikimas lėmė žalos (nuostolių) kreditoriui atsiradimą. Taip pat skolininkas1 ir skolininkas2 pripažįsta, kad iki šios Taikos sutarties sudarymo nėra pilnai apmokėtos kreditoriaus pagal Sutartį išrašytos PVM sąskaitos faktūros, t.y. PVM s/f Nr. CVA0006796 275,67 Eur dydžio sumos daliai, PVM s/f Nr. CVA0006800 1668,84 Eur sumai, PVM s/f Nr. CVA0006840 570,10 Eur sumai, PVM s/f Nr. CVA0006845 1668,84 Eur sumai, todėl pripažįsta kad yra skolingi kreditoriui 4183,45 Eur sumą.
 2. Dėl Taikos sutarties 1-ame punkte nurodytų prievolių pagal Sutartį nevykdymo skolininkas1 ir skolininkas2 sutinka bendrai solidariai sumokėti kreditoriui iš viso 4183,45 € sumą iki 2018 m. gegužės 2 d. mokėjimus kreditoriui atliekant tokia tvarka ir terminais:
  1. 1.350,00 € sumą skolininkas1 ir skolininkas2 privalo sumokėti kreditoriui iki 2018 m. balandžio 16 d.
  2. 1.350,00 € sumą skolininkas1 ir skolininkas2 privalo sumokėti kreditoriui iki 2018 m. balandžio 23 d.
  3. 1.483,45 € sumą skolininkas1 ir skolininkas2 privalo sumokėti kreditoriui iki 2018 m. gegužės 2 d.
 3. Jeigu yra pažeidžiamas Taikos sutarties 2.1.-2.3. punktuose nurodytas įsiskolinimo sumos grąžinimo grafikas (pavėluojama sumokėti nors vieną mokėjimą visa apimtimi), tai kreditorius turi teisę reikalauti, o skolininkas1 solidariai su skolininku2 turi pareigą papildomai kreditoriui sumokėti dar ir 50 Eur dydžio delspinigius, skaičiuojant už kiekvieną vėluojamą atlikti visa apimtimi einamąjį mokėjimą dieną iki skolos padengimo.
 4. Jeigu yra pažeidžiamas Taikos sutarties 2.1.-2.3. punktuose nurodytas įsiskolinimo sumos grąžinimo grafikas (nors vienas mokėjimas visa apimtimi), tai kreditorius taip pat įgyja teisę reikalauti iš solidarių skolininkų, t. y. skolininko1 ir skolininko2, visos Taikos sutarties 2-ame punkte nurodytos galutinės įsiskolinimo sumos grąžinimo iš karto ir prašyti visai šiai likusiai nesumokėtai sumai bei priskaičiuotai delspinigių sumai (pagal Taikos sutarties 3 punktą) išduoti vykdomąjį dokumentą, nepaisant Taikos sutarties 2-ame punkte buvusio nurodyto termino įsiskolinimo sumos grąžinimui.
 1. Visi mokėjimai kreditoriui privalo būti skolininko1 ir/ar skolininko2 atliekami pinigus įnešant į kreditoriaus kasą arba pinigus pervedant į kreditoriaus atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke AB „Danske bankas“ A/S Lietuvos filialas.
 2. Kreditorius šia Taikos sutartimi patvirtinta, kad sutinka pakeisti šios Taikos sutarties l-ame punkte išvardintų kreditoriaus buvusių išrašytų PVM sąskaitų faktūrų apmokėjimo tvarką ir įsipareigoja, kad skolininkui1 ir skolininkui2 visiškai įvykdžius šios Taikos sutarties 2.1.-2.4. punktus, kreditorius neturės pretenzijų skolininkams dėl šių sąskaitų apmokėjimo vėlavimo, išskyrus atvejus, jeigu skolininkas1 ar skolininkas2 pažeis šią Taikos sutartį.
 3. Šalys susitaria, kad teismo patirtas pašto ir/ar kitas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, jeigu jas bus reikalinga padengti, tai jas padengs skolininkas1 ir/ar skolininkas2.
 4. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad šia Taikos sutartimi išsprendė visus nesutarimus, kilusius iš Sutarties, ir šalims yra žinomos Taikos sutarties patvirtinimo teisme pasekmės.

8Išaiškinti šalims, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo galią.

9Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai