Byla 2A-1769-345/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henricho Jaglinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Loretos Lipnickienės, Jadvygos Mardosevič,

2sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei I. B.,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei S. Š. dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaikų nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jiems priteisimo, tretieji asmenys – Vilniaus vaikų globos namai „Gilė“ ir Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas apriboti atsakovės S. Š. motinos valdžią jos nepilnamečių sūnų – D. Š., gim. 1999-02-09, V. Š., gim. 2002-06-26, B. Š., gim. 2004-11-28, A. Š., gim. 2006-11-10, ir E. Š., gim. 2010-05-01, - atžvilgiu, nustatyti vaikams nuolatinę valstybės globą ir jų globėju skirti Vilniaus vaikų globos namus „Gilė“ (E. Š. globėju skirti Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namus), iš motinos priteisiant periodines išmokas nepilnamečiams vaikams išlaikyti. Ieškovas nurodė, kad atsakovė savo sūnumis nesidomi, jų globos namuose nelanko, nerodo jokių pastangų ar iniciatyvos susigrąžinti vaikus savo globai.

7Atsakovė S. Š. posėdžio metu su ieškiniu sutiko iš dalies. Paaiškino, kad sutinka dėl jos valdžios apribojimo jauniausio sūnaus atžvilgiu, tuo tarpu dėl motinos valdžios apribojimo kitų sūnų atžvilgiu nesutinka. Nurodė, kad jos gyvenamosios sąlygos kol kas iš esmės nepagerėjo, tačiau atsakovė planuoja įsigyti būstą, įsidarbino kavinėje indų plovėja, atlyginimas – 800 Lt.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: atsakovei S. Š. neterminuotai apribojo jos motinos valdžią nepilnamečių E. Š., atžvilgiu; taip pat atsakovei laikinai apribojo jos motinos valdžią nepilnamečių sūnų – D. Š., V. Š., B. Š., A. Š., atžvilgiu; nustatė E. Š., nuolatinę valstybės globą, jo globėju skiriant Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus ir vaiko gyvenamąją vietą nustatė globėjo buveinėje; nustatė D. Š., V. Š., B. Š., A. Š., laikinąją valstybės globą, jų globėju skiriant Vilniaus vaikų globos namus „Gilė“ ir vaikų gyvenamąją vietą nustatė globėjo buveinėje adresu; priteisė iš atsakovės jos nepilnamečių sūnų išlaikymui periodines išmokas po 250 Lt kiekvienam sūnui kas mėnesį nuo 2011-08-18 iki sūnų pilnametystės, lėšas pervedant į vaikų vardais atidarytas asmenines banko sąskaitas, o vaikų išlaikymui skirtų lėšų tvarkytojais skiriant vaikų globėjus – atitinkamai Vilniaus vaikų globos namus „Gilė“ ir Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus.

10Teismas atsižvelgęs į tai, kad nėra CK 3.180 str. 2 d. įtvirtintų neterminuoto tėvų valdžios apribojimo taikymo pagrindų, pripažinęs, kad atsakovė savo pareigas nepilnamečių sūnų atžvilgiu atlieka vangiai ir nepatenkinamai, sūnumis rūpinasi minimaliai, laikė, jog tikslinga atsakovės motinos valdžią jos nepilnamečių sūnų atžvilgiu apriboti laikinai (CK 3.180 str. 1 d.), o apribojus atsakovės motinos valdžią jos sūnų atžvilgiu, siekiant padėti įgyvendinti, apsaugoti ir apginti be motinos globos likusių atsakovės nepilnamečių sūnų teises bei teisėtus interesus, nustatyti laikinąją valstybės globą.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius prašo sprendimą pakeisti – nustatyti nuolatinė globą D. Š., V. Š., B. Š. ir A. Š., nuolatiniu jų globėju paskirti Vilniaus vaikų socialinės globos namus „Gilė“ ir gyvenamąją vietą nustatyti nuolatinio globėjo buveinėje. Apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas netinkamai taikė vaiko globą (rūpybą) reglamentuojančias teisės normas tėvų valdžios apribojimo atveju, kadangi CPK 407 straipsnis nenumato tėvų valdžios apribojimo termino (laikinas ar neterminuotas).

13Atsiliepime į apeliacinį skundą Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ nurodo, kad su ieškovo apeliaciniu skundu sutinka ir, mano, jog atsakovės vaikams tikslinga nustatyti nuolatinę globą.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

15Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra pagrindas apeliacinio skundo motyvais pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė S. Š. turi penkis nepilnamečius sūnus – D. Š., gim. 1999-02-09, V. Š., gim. 2002-06-26, B. Š., gim. 2004-11-28, A. Š., gim. 2006-11-10, ir E. Š., gim. 2010-05-01 (b.l. 4, 7, 10, 13, 16). Šiems atsakovės sūnums Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-03 ir 2010-06-03 įsakymais (b.l. 35-38, 43) buvo nustatyta laikinoji valstybės globa Vilniaus vaikų globos namuose „Gilė“ ir Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose E. Š. atžvilgiu. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgęs į tai, kad atsakovė su savo nepilnamečiais sūnumis kartais bendrauja, šiuo metu dirba, siekia pagerinti gyvenimo sąlygas, stengiasi keisti gyvenimo būdą, laikė, jog ji nėra visiškai nusišalinusi nuo bendravimo su sūnumis, yra galimybių, jog atsakovės santykis su vaikais, požiūris į jų auklėjimą ir priežiūrą gali pasikeisti, ateityje atsakovė galės užtikrinti vaikams tinkamas gyvenimo sąlygas ir konstatavo, jog nesant CK 3.180 str. 2 d. įtvirtintų neterminuoto tėvų valdžios apribojimo taikymo pagrindų, atsakovė savo pareigas minėtų sūnų atžvilgiu atlieka vangiai ir nepatenkinamai, sūnumis rūpinasi minimaliai, todėl tikslinga atsakovės motinos valdžią jos nepilnamečių sūnų atžvilgiu apriboti laikinai (CK 3.180 str. 1 d.). Apeliantas su tokia teismo išvada nesutinka, apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas netinkamai taikė vaiko globą (rūpybą) reglamentuojančias teisės normas tėvų valdžios apribojimo atveju. Teisėjų kolegija su tokia apelianto argumentacija sutinka.

17Pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas nustatyti vaikams D. Š., V. Š., B. Š., A. Š. laikiną globą, motyvavo tuo, kad atsakovė nėra visiškai nusišalinusi nuo bendravimo su sūnumis ir yra galimybių, jog atsakovės santykis su vaikais, požiūris į jų auklėjimą ir priežiūrą gali pasikeisti. Tačiau teisėjų kolegija su tokia teismo argumentacija nesutinka, kaip pažeidžiančia procesines ir materialines teisės normas bei susiformavusią teismų praktiką tuo klausimu. Pagal CK 3.183 str. 4 d. priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą. CK 3.252 str. 1 d. nurodytos vaiko globos (rūpybos) rūšys: 1) laikinoji globa; 2) nuolatinė globa (rūpyba). Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pagrindai yra nurodyti CK 3.254 str. Iš šiame straipsnyje nurodytų pagrindų, kurių sąrašas laikytinas baigtiniu, analizės darytina išvada, kad tėvų valdžios apribojimo atveju laikinoji globa negali būti nustatoma (skiriama). CK 3.262 str. numato, kad laikinoji globa (rūpyba) nustatoma rajono (miesto) savivaldybėje jos valdybos (mero) sprendimu (potvarkiu) pagal valstybinės vaikų teisių apsaugos institucijos teikimą, t.y. neteismine tvarka. Teismas nustato (skiria) tik nuolatinę globą. Tokia išvada seka ir iš laikinosios bei nuolatinės globos tikslų (laikinoji globos pagrindinis tikslas - grąžinti vaiką į šeimą) bei nustatymo pagrindų (CK 3.253-3.257str.) (nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kai vaikas įstatymo nustatyta tvarka atskirtas nuo tėvų). Todėl tėvų valdžios apribojimo atveju, nepriklausomai nuo to, ar tėvų valdžia apribojama laikinai, ar neterminuotai, teismas nustato (skiria) nuolatinę (bet ne laikinąją) vaiko globą (rūpybą). Bylos duomenys tvirtina, kad atsakovė savo požiūrio į nepilnamečių sūnų D. Š., V. Š., B. Š., A. Š. atžvilgiu priežiūrą ir auklėjimą iki šiol iš esmės nepakeitė, nors pati atsakovė nurodė norą susigrąžinti vaikus į šeima, tačiau nuo laikinosios globos nustatymo nesiėmė jokių realių veiksmų, kad sūnūs augtų su motina, tik periodiškai kelis kartus juos buvo aplankiusi globos namuose, nesidomi vaikų sveikata, ugdymu, mokymusi, nebendradarbiauja su namų darbuotojais, nors ir dirba UAB „Auksinis pjūvis“, tačiau duomenų, jog būtų rėmusi ar šiuo metu remtų ar teiktų bent minimalų išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams, byloje nėra. Iš Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ 2012-06-25 pažymos Nr. GL-201 matyti, kad atsakovės nepilnamečiai vaikai „mama“ vadina savo seserį L. B., biologinės motinos nelaukia ir nepasiilgsta, nes atsakovė vaikais tinkamai nesirūpino nuo pat jų gimimo. Taigi teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovė, būdama nepilnamečių vaikų D. Š., V. Š., B. Š., A. Š. motina visiškai jais nesirūpina ir bylos medžiaga tvirtina, kad nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.). Pagal CK 3.180 straipsnio 1 dalį teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo. Ieškovas šioje byloje prašė apriboti motinos valdžią neterminuotai ir pirmosios instancijos teismas šį prašymą patenkino iš dalies, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, materialines teisės normas ir teismų praktiką šiuo klausimu, nagrinėjamu atveju motinos valdžią tikslinga apriboti neterminuotai, tai yra pakankamas pagrindas taikyti sunkesnį motinos valdžios apribojimo būdą, kuriam esant be atskiro motinos sutikimo vaikas galėtų būti įvaikintas (CK 3.180 str. 3 d.). Konkrečių faktinių aplinkybių, dėl kurių teismas pasirinko laikiną, bet ne neterminuotą motinos valdžios apribojimo būdą, nustatymas ir įvertinimas šioje byloje nėra teisingas. Todėl apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas dėl parinkto motinos valdžios apribojimo būdo ir atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, mano, jog tikslinga atsakovės, kaip motinos, valdžią apriboti neterminuotai. Dėl to teisėjų kolegija, neperduodama bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl motinos valdžios apribojimo būdo nepilnamečių vaikų D. Š., V. Š., B. Š., A. Š. atžvilgiu, netinkamai teismui įvertinus byloje esančius įrodymus ir konkrečias aplinkybes bei pažeidus materialines teisės normas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

19Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimą pakeisti, nustatant, jog S. Š. (asmens kodas ( - ) motinos valdžia nepilnamečių sūnų D. Š. (asmens kodas ( - ) V. Š. (asmens kodas ( - ) B. Š. (asmens kodas ( - ) A. Š. (asmens kodas ( - ) atžvilgiu apribojama neterminuotai.

20Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai