Byla 2S-1031-527/2010

1

2

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Izoldos Nėnienės ir Arūno Rudzinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo I. J. atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-914-97/2010 pagal ieškovės AAS „Gjensidige Baltic“ ieškinį atsakovui I. J. dėl dalies išmokėtų sumų priteisimo regresiniu ieškiniu dokumentinio proceso tvarka.

4Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

52010-02-08 priimtas preliminarus teismo sprendimas (b. l. 33-34), dėl kurio atsakovas 2010-02-22 pateikė teismui 2010-02-19 prieštaravimus (b. l. 36-40), kuriems Kauno rajono apylinkės teismas 2010-02-23 nutartimi (b. l. 43) nustatė 7 dienų terminą nuo nutarties nuorašo gavimo dienos trūkumams pašalinti, nurodydamas, kad atsakovas turi patikslinti prieštaravimus, t. y. nurodyti, kokią ieškinio reikalavimo dalį atsakovas pripažįsta ar nepripažįsta, nurodyti motyvus bei pateikti įrodymus, kuriais grindžia savo nesutikimo motyvus (CPK 430 str. 1 d., 177 str.). Atsakovas pateikė teismui patikslintus prieštaravimus (b. l. 47-51), tačiau Kauno rajono apylinkės teismas, vadovaudamasis CPK 115 str. 3 d., konstatavęs, kad atsakovas nepašalino 2010-02-23 nutartyje nurodytų trūkumų, skundžiama 2010-03-08 nutartimi atsakovo prieštaravimus laikė nepaduotais ir grąžino atsakovui (b. l. 52).

6Atsakovas 2010-03-24 atskiruoju skundu (b. l. 55-61) prašo panaikinti nepagrįstą ir neteisėtą preliminarų sprendimą ir civilinę bylą Nr. 2-914-97/2010 nutraukti, nors iš atskirojo skundo, kurį pirmosios instancijos teismas, nekonstatavęs jokių trūkumų, priėmė ir atsiuntė apeliacinės instancijos teismui, turinio matyti, jog apeliantas skundžia ir 2010-03-08 nutartį, kuria atsakovo prieštaravimus teismas laikė nepaduotais ir grąžino juos atsakovui.

7Apeliantas nurodo, kad teismas, priimdamas 2010-03-08 nutartį neįvykdė byloje teisingumo, pažeidė atsakovo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, nesudarant galimybės peržiūrėti iš esmės šiurkščiai ydingą sprendimą. Teismas atsakovo teises apribojo tiek, kad jis nebegali pasinaudoti teise į teisingą procesą. Teismas „pritempė“ atsakovą prie tariamo kaltumo, nesudarant galimybės apsiginti, nes, jo nuomone, jis jokio įstatymo nepažeidė. Teismas 2010-02-23 nutartyje pripažino, kad atsakovo prieštaravimai atitinka bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų formai CPK 111 str., atsakovo nuomone, jie neapribojo ieškovės galimybės gintis nuo teisėtų ir visiems LR gyventojams žinomų ir suprantamų prieštaravimų. Teismas 2010-03-08 nutartyje nepareiškė jokių pastabų dėl pirminių 2010-02-19 prieštaravimų turinio, pripažino, jog pagrindas 2010-02-19 prieštaravimų yra aiškiai suformuluotas, atsakovo prieštaravimuose nurodytos faktinės aplinkybės ir argumentai išdėstyti sistemingai, nuosekliai, nurodytas prieštaravimų dalykas atitinka išdėstytas aplinkybes. Atsakovo nuomone, teismas priimdamas skundžiamą nutartį buvo šališkas, vienašališkai pažeidė CK 1.137 str. 2-6 dalis, 1998-12-18 Teisėjų etikos taisyklių 1, 2, 6, 10, 12, 18, 19 straipsnius, 2006-06-28 Teisėjų etikos kodekso 5 str. 1, 2, 3, 6-8, 10 d., 6 str. 1, 2, 4 d., 8 str. 1, 2 d., 11 str. 1, 3 d., 12 str. 2 d., 13 str. 3 d., 14 str. 8 d., 15 str. 1, 2, 4 d., Europos žmogaus teisių ir laisvių konvencijos 6 str., CPK 66 str..

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2010-03-08 nutartį palikti nepakeistą.

9Ieškovė nurodo, kad atsakovo prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo yra atsakovui įstatymo suteikta teisės į gynybą forma nuo pareikšto ieškinio. Vadovaujantis CPK 430 str. 1 d., atsakovo prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis. Pagal savo formą ir turinį atsakovo prieštaravimai prilyginami atsiliepimui į ieškinį, todėl atsakovo prieštaravimai turi atitikti ne tik bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, nurodytus CPK 111 str. 2 d., bet vadovaujantis CPK 142 str. 2 d., atsakovo prieštaravimuose taip pat papildomai turi būti nurodoma: 1) sutinkama ar ne su pareikštu ieškiniu; 2) nesutikimo motyvai; 3) įrodymai, kuriais grindžiami nesutikimo motyvai. Atsakovas per teismo nurodytą terminą pateikė patikslintus prieštaravimus, tačiau nepašalino teismo 2010-02-23 nutartyje nurodytų trūkumų, t. y. nenurodė, kokią ieškinio reikalavimo dalį pripažįsta ar nepripažįsta, nepateikė nei vieno teisinio argumento, kuriuo remiantis nesutinka su ieškiniu, bei nepateikė įrodymų, kuriais grindžia savo nesutikimo motyvus, todėl, ieškovės nuomone, teismas teisėtai ir pagrįstai, vadovaudamasis CPK 115 str. 3 d., atsisakė priimti atsakovo prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

12Iš byloje surinktų duomenų matyti, kad ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo 742,05 Lt, bylinėjimosi išlaidas bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymo leidėjas, įtvirtindamas dokumentinį procesą, siekė proceso koncentruotumo principo įgyvendinimo, t. y. šalių ginčą išspręsti per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą. Tačiau įstatymo leidėjas, nustatęs tokį teisinį reglamentavimą, kad preliminarus sprendimas priėmimas įvertinus tik ieškovo pateiktus įrodymus, siekė šį institutą vis tik suderinti su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu. Būtent dokumentinio proceso specifika lemia tai, kad preliminarus teismo sprendimas yra tik tam tikra prielaida galutiniam sprendimui, kuris gali būti priimamas, gavus atsakovo prieštaravimus bei išklausius šalis teismo posėdyje. Apeliantas (atsakovas) nuo pat pradžių, kai tik įstatymo nustatyta tvarka ir terminu buvo informuotas apie priimtą preliminarų sprendimą (b. l. 35), nesutiko su juo (b. l. 36-40), bet dėl to, kad jo pateikti prieštaravimai neatitiko įstatymų reikalavimų, byla nebuvo nagrinėjama CPK 430 str. nustatyta tvarka, o skundžiama nutartimi buvo nutarta atsakovo prieštaravimus laikyti nepaduotais, ko pasekoje, t. y. įsiteisėjus minėtai nutarčiai, preliminarus teismo sprendimas įsiteisėtų. Pagal įstatymą šis sprendimas nebegalėtų būti skundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka (CPK 428 str. 8 d.). Vadinasi, atsakovas prarastų vienintelę įstatymo suteiktą teisę gintis nuo pareikšto ieškinio.

13Nors teismas nė vienai iš šalių negali nurodyti, kokių priemonių ji turi imtis, jog būtų apginti jos interesai, kad nepažeistų šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principų (CPK 12 str., 17 str.), tačiau pažymėtina, kad teismo pareiga ne tik tinkamai išaiškinti dalyvaujantiems byloje asmenims jų teises ir pareigas, bet ir jas užtikrinti. Juolab tai aktualu nagrinėjamu atveju, nagrinėjant bylą pagal juridinio asmens ieškinį, pareikštą fiziniam asmeniui, kurio galimybės pačiam tinkamai ginti savo teises teisme, kaip matyti iš bylos duomenų, kolegijai kelia pagrįstų abejonių. Tarp bylos šalių procesinių teisių, numatytų CPK 51 str. - asmens teisė vesti savo bylas teisme pačiam arba per atstovus. Nagrinėjamu atveju teismas, nepasiūlydamas atsakovui pasirūpinti atstovu, kolegijos nuomone, neužtikrino jo procesinių teisių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-11-03 nutartis c. b. 2A-569/2009), tuo labiau, kad pats atsakovas procesiniuose dokumentuose nurodo, jog ketina bylą vesti per atstovą.

14Kita vertus, kaip galima spręsti iš 2010-02-23 nutarties (b. l. 43), kuria atsakovui buvo nustatytas terminas išvardintiems prieštaravimų trūkumams pašalinti, teismas skundžiama nutartimi nutarė atsakovo prieštaravimus laikyti nepaduotais dėl to, jog, teismo manymu, atsakovas ir patikslintuose prieštaravimuose nenurodė, kokią ieškinio reikalavimo dalį pripažįsta ar nepripažįsta, motyvų bei nepateikė įrodymų, kuriais grindžia savo nesutikimo motyvus.

15Atkreiptinas dėmesys, kad šalių pateikti įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes, tiriami ir vertinami bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Todėl, ar pakanka faktinių duomenų (įrodymų), pagrindžiančių šalių nurodytas aplinkybes, ar jų nepakanka, turi būti įvertinta ir konstatuota tik išnagrinėjus bylą iš esmės ir tai gali būti pagrindas teismo išvadoms sprendžiant dėl ieškinio pagrįstumo (CPK 183, 185, 250, 263 str. 2 d., 265 str. 1 d., 270 str. 4 d. 2 p.).

16Be to, kolegijos nuomone, iš atsakovo procesinių dokumentų turinio ir juose suformuluoto prašymo matyti, kad atsakovas visiškai nesutiko su pareikštu ieškiniu, prašė panaikinti neteisėtą ir nepagrįstą preliminarų teismo sprendimą. Atsakovo aktyvus savo teisių gynimas, t. y. pats prieštaravimų pateikimo faktas, patikslintų prieštaravimų pateikimas, nutarties, kuria jam užkirtas kelias ginti procesines teise, apskundimas apeliacine tvarka, kolegijos nuomone, rodo, kad galimai preliminarus teismo sprendimas gali būti ir neteisingas, todėl, siekiant neužkirsti kelio atsakovui pasinaudoti teise ginti savo tariamai pažeistas teises teisme, vadovaujantis Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, LR Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principu - kiekvienam asmeniui, manančiam esant pažeistas jo teises, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba – spręstina, jog nagrinėjamu atveju prieštaravimai turėjo būti priimti, o faktinės bylos aplinkybės, svarbios nagrinėjamam ginčui išspręsti (CPK 185 str.), išsamiai ir visapusiškai išaiškintos teismo posėdyje, suteikiant atsakovui galimybę pasirūpinti jo interesų atstovavimu teisme.

17Teisėjų kolegija mano, kad visi pirmosios instancijos teismo nurodyti neaiškumai gali būti pašalinti pasirengimo nagrinėti bylą stadijoje arba teisminio nagrinėjimo metu (CPK 179 str. 1 d., 181 str., 226 str., 228 str. 1 d., 230 str. 1 d.), todėl, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 2010-03-08 nutartis naikintina ir, klausimą išsprendus iš esmės, atsakovo 2010-03-06 prieštaravimai dėl ieškinio bei 2010-02-08 preliminaraus teismo sprendimo priimtini (CPK 337 str. 2 p.).

18Tačiau kolegija pažymi, jog Kauno rajono apylinkės teismo 2010-02-08 preliminarus sprendimas, kurį atsakovas atskiruoju skundu taip pat prašo panaikinti ir civilinę byla Nr. 2-914-97/2010 nutraukti, negali būti apeliacijos objektu (CPK 428 str. 6 d. 5 p.), todėl apeliacinis procesas pagal atsakovo atskirąjį skundą dėl 2010-02-08 preliminaraus teismo sprendimo panaikinimo nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 335-339 str.,

Nutarė

20

21atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

22Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti.

23Priimti atsakovo I. J. (a. k. ( - ) 2010-03-06 prieštaravimus dėl ieškinio bei 2010-02-08 preliminaraus teismo sprendimo.

24Apeliacinį procesą pagal atsakovo 2010-03-24 atskirąjį skundą dėl 2010-02-08 preliminaraus teismo sprendimo panaikinimo nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. ... 3. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 4. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 5. 2010-02-08 priimtas preliminarus teismo sprendimas (b. l. 33-34), dėl kurio... 6. Atsakovas 2010-03-24 atskiruoju skundu... 7. Apeliantas nurodo, kad teismas, priimdamas 2010-03-08 nutartį neįvykdė... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą... 9. Ieškovė nurodo, kad atsakovo prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Iš byloje surinktų duomenų matyti, kad ieškovė kreipėsi į teismą,... 13. Nors teismas nė vienai iš šalių negali nurodyti, kokių priemonių ji turi... 14. Kita vertus, kaip galima spręsti iš 2010-02-23 nutarties (b. l. 43), kuria... 15. Atkreiptinas dėmesys, kad šalių pateikti įrodymai, patvirtinantys... 16. Be to, kolegijos nuomone, iš atsakovo procesinių dokumentų turinio ir juose... 17. Teisėjų kolegija mano, kad visi pirmosios instancijos teismo nurodyti... 18. Tačiau kolegija pažymi, jog Kauno rajono apylinkės teismo 2010-02-08... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 335-339 str.,... 20. ... 21. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 22. Kauno rajono apylinkės teismo 23. Priimti atsakovo I. J. (a. k. ( - ) 2010-03-06 prieštaravimus dėl ieškinio... 24. Apeliacinį procesą pagal atsakovo 2010-03-24 atskirąjį skundą dėl...