Byla 2-709-834/2009

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Dirgėlienė, sekretoriaujant Rūtai Miškinytei, dalyvaujant pareiškėjai Z. R., suinteresuoto asmens Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Kęstučiui Chrapačui, nedalyvaujant pareiškėjams S. R., M. R., suinteresuotiems asmenims J. R., A. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų Z. R. ir S. R., A. R., atstovaujamų motinos Z. R., pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir teismo leidimo išdavimo, ir

Nustatė

2pareiškėja Z. R., atstovaujanti nepilnamečių S. R., M. R. interesus, paaiškino, jog 2008 m. lapkričio 29 d. mirė jos sutuoktinis ir S. R., M. R. bei suinteresuotų asmenų J. R., A. R. tėvas R. R., gim. ( - ). Po jo mirties liko turtas: lengvieji automobiliai „Audi 100“, „Ford Transit“ ir automobilis „( - ) Iki sutuoktinio mirties pareiškėja su juo gyveno jos tėvams priklausančiame gyvenamajame name, kurio ½ dalį pareiškėja paveldėjo iš savo tėvo, o po sutuoktinio mirties pareiškėja su nepilnamečiais vaikais liko gyventi šiame name, toliau naudojosi santuokoje su sutuoktiniu įsigytais namų apyvokos daiktais, sutuoktinio asmeninio naudojimo daiktais, prižiūri ir rūpinasi jiems abiems priklausančiu turtu. Per įstatymo nustatytą terminą pareiškėja nei savo vardu, nei nepilnamečių vaikų vardu nesikreipė į notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, tačiau palikimą priėmė, pradėdami faktiškai jį valdyti. Kadangi praleido terminą pareiškimui į notarų biurą paduoti., todėl kreipėsi į teismą ir prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji bei jos vaikai S. R. ir M. R. po sutuoktinio ir tėvo R. R. mirties priėmė palikimą pradėdami jį faktiškai valdyti.

3Taip pat pareiškėja Z. R. prašė išduoti teismo leidimą nepilnamečių vaikų S. R., gim. ( - ), ir M. R., gim. ( - ), vardu priimti palikimą, atsiradusį 2008-11-29, po tėvo R. R. mirties.

4Suinteresuoti asmenys J. R. ir A. R. į bylos nagrinėjimą neatvyko. Atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjų pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo bei teismo leidimo neginčija. Prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Atsižvelgiant į tai, byla išnagrinėta suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant.

5Suinteresuoto asmens Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas posėdžio metu palaikė tarnybos pateiktą išvadą, kurioje nurodyta, kad pareiškėjos prašymams dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir dėl teismo leidimo išdavimo nepilnamečių vardu priimti palikimą, neprieštarauja.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Bylos medžiaga, pareiškėjos, suinteresuoto asmens paaiškinimais, liudytojų A. M., A. A. parodymais, nustatyta, kad 2008 m. lapkričio 29 d. mirė pareiškėjos Z. R. sutuoktinis ir S. R., M. R. bei suinteresuotų asmenų J. R., A. R. tėvas R. R., gim. ( - ). (b.l.7,8,10,11) Po jo mirties liko turtas: lengvasis automobilis „Audi 100“, valstybinis Nr. ( - ) automobilis „( - ) valstybinis Nr. ( - ) lengvasis automobilis „Ford Transit“, valstybinis Nr. ( - ) (b.l.12,13,14). Po sutuoktinio mirties pareiškėja su nepilnamečiais vaikais liko gyventi gyvenamajame name, kuris priklauso jos tėvams bei kurio ½ dalį ji paveldėjo po savo tėvo mirties. Pareiškėja su nepilnamečiais vaikais toliau naudojosi santuokoje su sutuoktiniu įsigytais namų apyvokos daiktais, sutuoktinio asmeninio naudojimo daiktais, prižiūri ir rūpinasi jiems abiems priklausančiu turtu bei atliko kitus aktyvius veiksmus ir tokiu būdu palikimą, atsiradusį po R. R. mirties, priėmė, pradėdami jį faktiškai valdyti. Šiuo metu pareiškėja ir jos nepilnamečiai vaikai norėtų gauti paveldėjimo teisės liudijimą, tačiau notarai atsisako jį išduoti, nes pareiškėjai praleido įstatymo nustatytą terminą paduoti pareiškimui į notarų biurą dėl palikimo priėmimo.

8Pareiškėjų pareiškimas pagrįstas. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti. (CK 5.50 str. 2 d.) Kadangi pasirinktinai priimti palikimo negalima, tai įpėdinis, priėmęs dalį palikimo, laikomas priėmusiu visą palikimą. Pradėjus faktiškai valdyti paveldimo turto dalį, laikoma, kad įpėdinis priėmė visą turtą nepriklausomai nuo jo buvimo vietos. (CK 5.51 str. 1 d.) Teismas nenustatė pagrindo abejoti nurodytais dokumentais, kadangi pareiškėjų, suinteresuoto asmens paaiškinimai, liudytojų A. M., A. A. parodymai nuoseklūs, neprieštaraujantys tarpusavyje. Šiuo metu pareiškėjai norėtų gauti paveldėjimo teisės liudijimą, tačiau praleido terminą paduoti pareiškimą į notarų biurą dėl palikimo priėmimo. Todėl pareiškėjai kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Paveldėjimo teisės liudijimui gauti būtinas teismo sprendimas, patvirtinantis turintį juridinę reikšmę faktą, kad įpėdinis, siekdamas įgyti palikimą, įstatymo nustatytu laiku jį priėmė, faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą. (LR CPK 444 str. 2 d. 8 p.)

9Kadangi pareiškėjų prašomą nustatyti faktą patvirtino tiek apklausti liudytojai, tiek ir kiti byloje esantys įrodymai, todėl juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas teismine tvarka.

10Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, 2008 m. lapkričio 29 d. mirė R. R., gim. ( - ). R. R. testamento nepaliko. Po R. R. mirties atsirado paveldėjimo pagal įstatymą teisiniai santykiai. Palikėjo vaikai yra pirmos eilės įstatyminiai įpėdiniai. (LR CK 5.11 str.) LR CK 3.188 straipsnis numato, jog be išankstinio teismo leidimo tėvai neturi teisės savo nepilnamečių vaikų vardu priimti ar atsisakyti priimti palikimą. Kadangi nenustatyta, jog R. R. turėjo kreditinių įsiskolinimų, laikytina, kad palikimo priėmimas jo dukters S. R. ir sūnaus M. R. (įpėdinių) teisių ir interesų nepažeis Atsižvelgiant į tai, pareiškėjai Z. R. išduotinas išankstinis teismo leidimas savo nepilnamečių vaikų S. R. ir M. R. vardu priimti palikimą.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., 579-582 str.,

Nutarė

12pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Z. R. bei S. R., atstovaujama motinos Z. R., ir M. R., atstovaujamas motinos Z. R., po savo sutuoktinio ir tėvo R. R., gim. ( - ), mirties 2008 m. lapkričio 29 d., priėmė palikimą pradėdami jį faktiškai valdyti.

14Išduoti išankstinį teismo leidimą pareiškėjai Z. R., savo nepilnamečių vaikų S. R., gim. ( - ), ir M. R., gim. ( - ), vardu priimti palikimą, atsiradusį po jo tėvo R. R. mirties 2008 m. vasario 29 d.

15Faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui išduoti.

16Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai