Byla e2-28-284/2015
Dėl savavališko daugiabučio gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) rekonstravimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė,

2sekretoriaujant Ritai Grigalienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovėms J. T. ir D. P.,

4atsakovei S. P.,

5trečiajam asmeniui A. B.,

6nedalyvaujant tretiesiems asmenims A. Š., O. A.,

7nedalyvaujant trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui, trečiojo asmens Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovui,

8viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei S. P., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos , Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, A. B., A. Š., O. A. dėl savavališko daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) rekonstravimo,

Nustatė

9Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, atstovaujama Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus, kreipėsi į teismą su ieškiniu, reikalaudamas prašome įpareigoti S. P. per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius t. y. parengiant. Projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Inspekcijai, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigoti Atsakovę savo lėšomis per vieną mėnesį išardyti savavališkai rekonstruojamo gyvenamo namo dalis adresu ( - ) ir sutvarkyti statybvietę. Ieškinyje nurodyta, kad 2013 m. spalio 22d. ieškovo specialistė D. P. statytojai S. P. surašė savavališkos statybos aktą už tai, kad statytoja , neturėdama statybą leidžiančio dokumento, savavališkai atlieka gyvenamojo namo rekonstravimo darbus: nugriovė gyvenamojo namo priestato dalį (buto kadastrinių matavimų byloje pažymėta patalpa Nr. 4-1) , ties Statytojai priklausančiu butu yra statomas. 3.65 m ilgio ir 1. 70 m pločio priestatas ir 3.62 m ilgio ir 2.0 m pločio terasa, priestato konstrukcijos: pamatai juostiniai monolitiniai, medinių tašų karkasas, sienos apkaltos OSB plokštėmis, sumontuotas. plastikinis langas, išbetonuotos grindys, terasai išbetonuota 2,0 m pločio ir 3.62 m ilgio aikštelė. įrengti trys 11 cm skersmens betoniniai pamatai, vietoj lango įrengtos durys, sustiprinta gyvenamojo namo dalies stogo konstrukcija – įrengtos naujos papildomos gegnės ir pakeista dalies stogo danga plieniniais lakštais.2013 m. lapkričio 18 d. Inspekcijos Šiaulių skyrius surašė Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius ir nustatė Statytojai terminą ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 19 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius. Reikalavime buvo nurodyta. kad asmuo turi teisę kreiptis į Statybos įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Statybos įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje nurodyta. kad, jeigu Statytojas per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą gauna statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją jis pateikia inspekcijai, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas panaikina asmeniui pateiktą reikalavimą. 2014 m. gegužės 12 d. išnagrinėjus Statytojos prašyme nurodytus motyvus Inspekcijos Šiaulių skyrius priėmė sprendimą ir pratęsė privalomojo nurodymo įvykdymo terminą iki 2014 m. rugpjūčio 19 d. 2014 m. rugpjūčio 20 d. atlikus patikrinimą buvo surašytas privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas, kuriuo nustatyta, kad Statytoja Reikalavimo neįvykdė , savavališkos statybos padarinių nepašalino, statybą leidžiančio dokumento negavo, ieškovas kreipėsi į teismą (1-3 b.l.).

10Ieškovo atstovės J. T. ir D. P. teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus palaikė .

11Ieškovo atstovė J. T. paaiškino, kad 2013 m. spalio 22 d. statytojai S. P. buvo surašytas savavališkos statybos aktas. Po to sekė procedūros, griežtai laikantis Statybos įstatymo 28 straipsnio nurodytos tvarkos. Statytojui duodamas 6 mėnesių terminas ir nurodoma, kad per tą terminą jis turi savavališką statybą išardyti arba kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subejektus ir įteisinti tą savavališką statybą. Taipogi įstatyme yra numatyta, kad inspekcija vieną kartą gali pratęsti statytojo prašymu nurodytą terminą dar trims mėnesiams, kas ir buvo padaryta, atsižvelgiant į statytojos prašymą, tačiau, pasibaigus visiems reglamentuojamiems terminams, inspekcijai nurodyta pareiga pagal įstatymą teikti ieškinį su prašymu įpareigoti teismą statytoją pašalinti padarinius. Inspekcija įvykdė visus įstatymo numatytus reikalavimus, laikantis visų procedūrų. Atsižvelgiant į Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 6 dalį bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio nuostatas, prašo Teismo įpareigoti atsakovę S. P. per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, parengiant projektinę dokumentaciją bei gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant inspekcijai, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, prašo įpareigoti atsakovę savo lėšomis per vieną mėnesį išardyti savavališkai rekonstruoto gyvenamojo namo dalis adresu ( - ), ir sutvarkyti statybvietę. Pirmasis terminas buvo 6 mėnesiai, po to, terminui besibaigiant, buvo gautas statytojos prašymas terminą pratęsti, jie jį išnagrinėjo, nusprendė, kad yra pagrindas dar trims mėnesiams terminą pratęsti. Teisę terminą pratęsti inspekcija turi tik vieną kartą. Jeigu statytojas kreiptųsi į teismą su prašymu, teismas galėtų papildomai šį terminą tęsti, bet tokio prašymo nebuvo. Pasibaigus nurodytam terminui, inspekcija ne vėliau kaip per du mėnesius yra įpareigota pateikti ieškinį, tai ir buvo padaryta. Terminas buvo pratęstas iki 2014-08-19. Nuo to laiko prasidėjo terminas, kad inspekcija ne vėliau kaip per du mėnesius turi kreiptis į teismą. Ieškinys surašytas 2014 m. spalio 17 d. Teismas gavo 2014 m. spalio 20 d. Atsižvelgiant į visus byloje pateiktus proceisnius dokumentus, tame tarpe ir trečiųjų asmenų, Nacionalinės žemės tarnybos atsiliepimai, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos raštai bei namo bendraturčių sutikimas 2015-01-05, įvertinus juos visus sistemiškai, matyti, kad savivaldybė yra nurodžiusi, kad iki 2015 m. kovo mėnesio ji yra pasirašiusi sutartį ir pagal sutartį yra įsipareigoję, kad bus atliktas sklypo suformavimas, o jie prašo per 6 mėnesius, todėl mano, kad šis terminas yra tikrai pagrįstas. Prieš teismo posėdį pasiteiravo atsakovės ir ji atsakė, kad jau yra nuėjusi pas projektuotojus, palikusi dokumentus, taigi, aktyviai siekia kuo greičiau pašalinti padarinius, todėl mano, kad šis terminas, juolab, kad teismo sprendimas gali būti skundžiamas, yra pagrįstas ir pakankamas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Statyba tikrai nėra didelės apimties, nurodytas terminas pagal įstatymą.

12Ieškovo atstovė D. P. paaiškino, kad Savavališkos statybos akte buvo nurodyta, kad tai ne pastato remontas, bet rekonstravimas, remiantis tuo, kad priestatas, kurį statytoja perstatė, bendrosios nuosavybės teise priklauso dviems namo savininkams. Priestato bendras ilgis buvo 3,7 m. ,plotis 1,75 m. pagal išorės matmenis. Statytoja jai priklausančio priestato dalį, tai yra patalpą 4-1 nugriuovė ir perstatė, tada priestato jos dalies ilgis gavosi 3,65 m. Iš kadastrinių matavimų bylos matosi, kad anksčiau buvo laipteliai išeiti iš jos buto šone. Dabar vietoje tų laiptelių iki pat pastato galo pastatytas priestatas, o durys, įėjimas yra tiesiai iš pagrindinio fasado. Reminatis tuo, kad buvo perstatomos statinio laikančiosios konstrukcijos, keičiant jo išorės matmenis, todėl statybos rūšis yra ne remontas, bet rekonstravimas. Mano, kad statytoja su tuo sutinka, nes neapskundė savavališkos statybos akto.

13Atsakovė S. P. teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko , pripažino, kad savavališkai atlieka jai priklausančio gyvenamojo namo dalies rekonstravimo darbus, nes gyvenamasis namas rekonstruotas , neturint statybą leidžiančio dokumento, tačiau nesutiko, kad rekonstruota gyvenamojo namo dalis būtų nugriauta. Ji paaiškino, kad gyvena adresu ( - ), o remontavo patalpas adresu ( - ). Viskas prasidėjo 2012 metais,buvo įstatymas, kad galima suformuoti žemės sklypą, pageidaujant asmenims. Žinojo, kad daugiabučio žemės sklypas yra nesuformuotas. Ji prašė matininkų., jis pasakė, kad žemės sklypą suformuos ir paprašė sumokėti rankpinigius. Ji sumokėjo 100 Lt rankpinigių, kad būtų atlikti geodeziniai matavimai ir suformuotas žemės sklypas. Pasikeitė įstatymai ir jai niekas nebeleido suformuoti žemės sklypo. Paskui sužinojo, kad žemės sklypus prie daugiabučių formuos savivaldybė. Tada ji pradėjo remontą, neturėdama leidimo. Remontas buvo daromas dėl kiauro stogo. Pirmiausia buvo dengiamas stogas, nes jis buvo kiauras ir net lubos išpuvę, mat tame bute ilgą laiką niekas negyveno. Net ir grindys buvo išpuvę. Ji buvo nuėjusi pas architektą, niekas nieko nesakė. Buvo paduotas prašymas dėl Europos Sąjungos lėšų gavimo stogui dengti. To būsto tėra 24 m2. Vedė vandenį, pastatė priestatą tokį, koks buvo, toje pačioje vietoje, išbetonavo pamatus. Nepakeitė nei stogo konstrukcijos, nei namo išvaizdos. Kai stiprino gegnes, rengė pusiau terasą, kur būtų buvęs uždengtas polikarboninis stogelis, kad būtų, kur pasidžiauti rūbus ir išeiti prie namo. Trečiųjų asmenų sutikimų negavo, nes nežinojo, kad reikia, nes namo išvaizdos nepakeitė, stogas liko, koks buvo. Žemės sklypas pradedamas formuoti, yra atsiųsti dokumentai dėl žemės sklypo suformavimo, kuriuos ji yra įteikusi tretiesiems asmenims. Žemės sklypas bus suformuotas iki 2015-03-05 Pakruojo rajono savivaldybės prašymu. Sutikimus iš trečiųjų asmenų dėl rekonstrukcijos gavo. Ji kreipėsi į projektuotojus, kad įtrauktų ją į eilę padaryti jai priklausančios namo dalies rekonstrukcijos projektą. Per šešis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo galėtų pašalinti savavališkos statybos padarinius, prašys projektuotojų kuo greičiau atlikti darbus. Galvoja apie įteisinimą, o ne apie nugriovimą. Po priestatu eina vandentiekio vamzdžiai, nebus gerai, jeigu teks nugriauti. Nurodė, kad dėl sklypo formavimo kreipėsi į Naujoką, dėl projektavimo kreipėsi pas R. S. (UAB „R. G. Studija“).

14Trečiasis asmuo A. B. su ieškiniu sutiko. Ji paaiškino, kad į ieškovą kreipėsi ji ir dėl to atsirado ši byla. Priestato statyba galbūt nebūtų trukdžiusi. Kreipėsi tada, kai pamatė, kad ties jos mamos langu maždaug pusės metro atstumu buvo išlieti pamatai terasai. Dėl to, kad bus užstota saulė ir tekės vanduo po mamos pamatais, ji kreipėsi į ieškovą. Nurodė, kad atsakovė S. P. į ją nesikreipė ir neklausė, ar ji sutinka su pastato pakeitimais. Buvo parašytas skundas. Nurodė, su kokiais pakeitimais nesutinka ir su kokiais sutinka. Šiuo metu gegnės terasos stogeliui yra nupjautos, o namelis netrukdo. (Nuotraukose parodo, kurioje pastato vietoje buvo daromi pakeitimai). Ji sutinka, kad betoninis grindinys liktų, bet pačios terasos nenorėtų. Ji mano, kad statybos neturėtų pažeisti kaimynų interesų. Jeigu kaimynė būtų kreipusis ir pakalbėjusi dėl terasos įrengimo, ji vis tiek nebūtų sutikusi, kad teresa būtų įrengta. Dėl kitų rekonstrukcijų ji neprieštarauja. Dar nesutinka, kad dėl atliktos rekonstrukcijos vanduo bėgtų po mamos pamatais.

15Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Pakruojo skyriaus, pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad LR statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta esminė nuostata, kad statytojo teisė gali būti įgyvendinta tik tokiu atveju, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais. Išimties taikymo atvejai, kada statytojo teisei įgyvendinti nereikia turėti žemės sklypo nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų, yra įtvirtinti Statybos techninio reglamento STR 1.07 .0l :20 1 0 "Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto LR aplinkos ministro 20l0 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. Dl-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.0l :2010, 7 priede. LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam , surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją -ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. To paties straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas nugriauti statinį (išardyti jo dalį) ar jo nenugriauti (neardyti), atsižvelgia į savavališkos statybos padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pakruojo skyrius 2014 m. rugsėjo 9 d. išdavė Pakruojo rajono savivaldybės administracijai reikalavimus Nr. 29RE-(14.29.42.)-27 dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo suformuoti valstybinės žemės sklypą gyvenamajam namui (unikalus Nr. 6596-0001-7017), ūkiniam pastatui (unikalus Nr. 6596-0001-7028), tualetui (unikalus Nr. 4400-0557-5386) ir tualetui (unikalus Nr. ( - )) eksploatuoti Pakruojo r. sav., ( - ). Pagal Pakruojo miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-43 "Dėl' Pakruojo miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinius valstybinės žemės plote ( - ), numatyta gyvenamoji teritorija. Trečiasis asmuo prašo teismą klausimą spręsti savo nuožiūra (b.l.61-68 .).

16Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, teisme buvo gautas šio trečiojo asmens prašymas bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant ( 79,80 b.l.), byloje yra šio trečiojo asmens atsiliepimas į ieškinį, kuriame išdėstyta jo pozicija dėl ieškinio reikalavimų, todėl byla buvo išnagrinėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str. 2 d.).

17Trečiasis asmuo Pakruojo rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad Pakruojo rajono savivaldybės administracija sudarė Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią paslaugų tiekėjas įsipareigojo atlikti žemės sklypo, esančio ( - ) ( apie 0,1630 ha) suformavimo esamiems statiniams eksploatuoti paslaugas. Sutartyje numatyta, kad paslaugos privalo būti atliktos per 4 mėnesius nuo sutarties priedo, kuriuo susitarta dėl paslaugų atlikimo, pasirašymo. Sutarties priedas buvo pasirašytas 2014-11-05, tai reiškia, kad paslaugos turi būti atliktos iki 2015-03-05 ( 92,93 b.l.).

18Trečiojo asmens Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas jo prašymas bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant ( 94 b.l.). Kadangi byloje yra gautas trečiojo asmens atsiliepimas į ieškinį, kuriame išdėstyta jo pozicija dėl ieškinio reikalavimų, todėl byla buvo išnagrinėta Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str. 2 d.).

19Tretieji asmenys A. Š., O. A. į teismo posėdį neatvyko, nors apie teismo posėdžio vietą ir laiką joms buvo pranešta tinkamai( 97 b.l.).

20Ieškinys tenkintinas ( LR Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnis) .

21Iš šalių paaiškinimų, byloje esančių rašytinių dokumentų nustatyta, kad atsakovei S. P. pagal pirkimo-pardavimo sutartį 2009-05-14 nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) ( daugiabučiame name), kurio unikalus Nr. ( - ), ¼ ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. 6596-0001-7028, ½ kitų statinių ( tualeto), kurio unikalus Nr. ( - ). Visi pastatai pastatyti 1960 metais, žemės sklypas prie šio pastato nesuformuotas. Kiti šio gyvenamojo namo butų ir ūkinių pastatų bendrasavininkai yra :A. B., A. Š., O. A. ( 15-25 b.l.). 2013m. spalio 9d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos gavo A. B. skundą dėl S. P. savavavališkai vykdomos namo, esančio ( - ) rekonstrukcijos ( 4-5 b.l.). 2013m. spalio 21d. buvo surašytas statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas ( 6-14). 2013 m. spalio 22d.. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė D. P. S. P. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-60-131022-00040 už tai, kad ji savavališkai, neturėdama nustatyta tvarka parengto statinio projekto ir statybą leidžiančio dokumento, atliko daugiabučio gyvenamojo namo, esančio 6596-0001-7039, rekonstravimą (31-37 b.l.). 2013 m. lapkričio 18d. S. P. buvo surašytas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-60-131118-00035 ir nustatytas terminas iki 2014 m. gegužės 19d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, tai yra išardyti savavavališkai statomas gyvenamojo namo, jo priestato ir terasos konstrukcijas-savavališkai įrengtas gegnes, stogo dangą, duris, priestato pamatus, karkasą, betoninį grindų pagrindą, terasos pamatus ir sutvarkyti statybvietę. Taip pat reikalavime buvo nurodyta, kad statytojas turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo (38-39 b.l.). 2014-05-12 S. P. pateikė prašymą pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą ( 40 b.l.). 2014m. gegužės 13d. buvo priimtas sprendimas dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo, kuriuo terminas buvo pratęstas iki 2014-08-19 ( 41 b.l.). Tačiau atsakovė iki nurodyto termino savavališkos statybos padarinių nepašalino, statybą leidžiančio dokumento negavo, todėl ieškovas 2014 m. rugpjūčio 20d. surašė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktą Nr. NPA-60-140820-00021 (42 b.l.) ir 2014-10-20 kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

22Byloje nekilo ginčo dėl atsakovės S. P. gyvenamojo namo, kurio unikalus kurio unikalus Nr.( - ) , esančio 6596-0001-7039, priklausančio keturiems bendraturčiams, rekonstrukcijos teisėtumo. Teismo posėdžio metu atsakovė S. P. pripažino ieškovo ieškinyje nurodytą faktą, kad ji atliko šio gyvenamojo namo , jai priklausančio 4 buto, rekonstrukciją : nugriovė gyvenamojo namo priestato dalį (buto kadastrinių matavimų byloje pažymėta patalpa Nr. 4-1) , ties Statytojai priklausančiu butu yra statomas. 3.65 m ilgio ir 1. 70 m pločio priestatas ir 3.62 m ilgio ir 2.0 m pločio terasa, priestato konstrukcijos: pamatai juostiniai monolitiniai, medinių tašų karkasas, sienos apkaltos OSB plokštėmis, sumontuotas. plastikinis langas, išbetonuotos grindys, terasai išbetonuota 2,0 m pločio ir 3.62 m ilgio aikštelė. įrengti trys 11 cm skersmens betoniniai pamatai, vietoj lango įrengtos durys, sustiprinta gyvenamojo namo dalies stogo konstrukcija – įrengtos naujos papildomos gegnės ir pakeista dalies stogo danga plieniniais lakštais.Ši rekonstrukcija buvo atlikta savavališkai, neturint nustatyta tvarka parengto statinio projekto ir statybą leidžiančio dokumento, todėl šis faktas laikytinas nustatytu (CPK 182 str. 5 p., 187 str.). Žemės sklypas prie gyvenamojo namo, esančio ( - ), nėra suformuotas ir priklauso valstybei.

23Lietuvos Respublikoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo ir visos šios veiklos priežiūros tvarką, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę nustato 1996 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. 1-1240 su vėlesniais pakeitimais. Statyba – veikla, kurios tikslas – pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį. Ši sąvoka taip pat apima kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus ar statinių statybą kultūros paveldo objektų teritorijose (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 13 punktas). Savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 71 punktas). Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad statytojo teisė yra įgyvendinama tik tada, kai statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą. Be to, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą ( kai tai privaloma) statinio projektą, 23 straipsnio 8 dalies 5 punkte nurodyta ,kad norint gauti statybą leidžiantį dokumentą rekonstruoti gyvenamąjį namą, privaloma pateikti statinio bendraturčių sutikimus.

24Lietuvos Respublikos CK 4.103 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnis ,kuriame numatyta, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. LR Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-459) 14 straipsnis numato savavališkos statybos padarinių šalinimą: 1 dalis. Inspekcijos pareigūnas, nustatęs, kad statyba yra savavališka, surašo savavališkos statybos aktą. Aktas įteikiamas pasirašytinai, registruotu laišku arba kitu tinkamu būdu teisės aktų nustatyta tvarka statytojui, o jeigu jo nėra, – vienam iš šių asmenų: statinio ar jo dalies savininkui, valdytojui ar naudotojui; žemės sklypo ar jo dalies, kurioje nustatyta savavališka statyba, savininkui, valdytojui ar naudotojui. 2dalis. Inspekcijos pareigūnas per 10 darbo dienų nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pateikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui privalomąjį nurodymą šio asmens lėšomis vienu iš šių būdų pašalinti savavališkos statybos padarinius: nugriauti savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę; išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (išardytas jo dalis) ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; atstatyti savavališkai nugriautą statinį ar savavališkai išardytas statinio dalis, jeigu dėl statinio nugriovimo ar jo dalių išardymo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. 3dalis. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyti privalomieji nurodymai turi būti įvykdyti per 6 mėnesius arba išimtiniais atvejais per Inspekcijos nurodytą trumpesnį terminą, jeigu nustatoma, kad savavališka statyba šiurkščiai pažeidė trečiųjų asmenų teises ir iš esmės suvaržė jų galimybes tinkamai naudotis jų turimu nekilnojamuoju turtu. Inspekcija šį terminą, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens rašytiniu prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas – projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų savavališkai statybai įteisinti reikalingų dokumentų gavimo ar jų patikslinimo, papildymo ir pan.), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos. Dėl privalomojo nurodymo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą.4dalis. Asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą nemokama Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto statybą leidžiančio dokumento gavimo atveju. 6. Jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto nurodymo neįvykdo arba negauna statybą leidžiančio dokumento, Inspekcija kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti šį nurodymą.7dalis. Teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (išardytas jo dalis) arba statinį (išardytas jo dalis), dėl kurio nugriovimo (išardymo) buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. 8dalis. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas nugriauti statinį (išardyti jo dalį) ar jo nenugriauti (neardyti), atsižvelgia į savavališkos statybos padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą.

25Tokiu būdu statinio nugriovimas nėra vienintelis savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas. Atsakovė S. P. prašė leisti įteisinti savavališką statybą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad LR Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas numato galimybę įteisinti savavališką statybą, į tai, kad byloje nėra duomenų, kad gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukcija nebūtų galima pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus, arba prieštarautų imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams (ieškovas šių aplinkybių neįrodė), į atsakovės S. P. pastangas įteisinti savavališką statybą, didelius savavališkos statybos padarinių šalinimo kaštus, atsižvelgiant į trečiųjų asmenų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atsiliepimus į ieškinį, rekonstruojamo gyvenamojo namo bendraturčių A. B., A. Š., O. A. poziciją, nurodytą jų atsakovei S. P. duotame sutikime ( 98 b. l.), taip pat į tai, kad jog nėra jokių duomenų, kad savavališka statyba būtų sukėlusi kokius tai neigiamus padarinius aplinkai ir visuomenės interesams , vadovaudamasis proporcingumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, konstatuoja, kad tikslingiausias savavališkos daugiabučio gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukcijos padarinių pašalinimo būdas ne įpareigoti atsakovę nugriauti savavališkai rekonstruotą gyvenamojo namo dalį ir sutvarkyti statybvietę, o leisti atsakovei S. P. įteisinti savavališką statybą, kaip tai numatyta LR Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme.

26Todėl ieškovo ieškinys tenkintinas , atsakovei S. P. leistina teisės aktų nustatyta tvarka per 6 mėnesių terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, o per teismo nustatytą terminą reikalavimo neįvykdžius, atsakovė per 1 mėnesį įpareigotina pašalinti savavališkos statybos padarinius savo lėšomis, išardyti savavališkai rekonstruojamo gyvenamojo namo dalis ir sutvarkyti statybvietę .

27Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, todėl ieškinį nusprendus tenkinti , iš atsakovės S. P. priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas- 30,75 eurų, bylos nagrinėjimo metu patirtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos - 11,64 eurų, iš viso 42,39 eurų , bei ieškovo patirtos kelionės išlaidos pagal pateiktą prašymą - 18,41 eurų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis, 96 straipsnis).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 263-271, 275, 279, 281-282 straipsniais, teismas

Nutarė

29Ieškinį tenkinti .

30Leisti atsakovei S. P., a. k. ( - ) gyvenančiai ( - ), teisės aktų nustatyta tvarka savo lėšomis per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius: parengti gyvenamojo namo, esančio ( - ) Projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkai rekonstruotam gyvenamajam namui, kurio unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), rekonstruoti, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikti Inspekcijai.

31Per teismo nustatytą terminą neįvykdžius nurodyto teismo reikalavimo, įpareigoti atsakovę S. P., a. k. ( - ) gyvenančią ( - ), savo lėšomis per vieną mėnesį išardyti savavališkai rekonstruojamo gyvenamo namo dalis, adresu ( - ) ir sutvarkyti statybvietę.

32Priteisti iš atsakovės S. P., a. k. ( - ) gyvenančios ( - ), 42,39 eurus ( keturiasdešimt du eurus 39 euro centus) bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas, sumokant jas į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660.

33Priteisti iš atsakovės S. P., a. k. ( - ) gyvenančios ( - ), 18,41 eurus ( aštuoniolika eurų 41 euro centą) bylinėjimosi išlaidų Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos , sumokant jas į sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui apeliacine tvarka, skundą paduodant šiame teisme.

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė,... 2. sekretoriaujant Ritai Grigalienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovėms J. T. ir D. P.,... 4. atsakovei S. P.,... 5. trečiajam asmeniui A. B.,... 6. nedalyvaujant tretiesiems asmenims A. Š., O. A.,... 7. nedalyvaujant trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 8. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 9. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 10. Ieškovo atstovės J. T. ir D. P. teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus... 11. Ieškovo atstovė J. T. paaiškino, kad 2013 m. spalio 22 d. statytojai S. P.... 12. Ieškovo atstovė D. P. paaiškino, kad Savavališkos statybos akte buvo... 13. Atsakovė S. P. teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko , pripažino, kad... 14. Trečiasis asmuo A. B. su ieškiniu sutiko. Ji paaiškino, kad į ieškovą... 15. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 16. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 17. Trečiasis asmuo Pakruojo rajono savivaldybės administracija pateikė... 18. Trečiojo asmens Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovas į... 19. Tretieji asmenys A. Š., O. A. į teismo posėdį neatvyko, nors apie teismo... 20. Ieškinys tenkintinas ( LR Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 21. Iš šalių paaiškinimų, byloje esančių rašytinių dokumentų nustatyta,... 22. Byloje nekilo ginčo dėl atsakovės S. P. gyvenamojo namo, kurio unikalus... 23. Lietuvos Respublikoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių... 24. Lietuvos Respublikos CK 4.103 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas... 25. Tokiu būdu statinio nugriovimas nėra vienintelis savavališkos statybos... 26. Todėl ieškovo ieškinys tenkintinas , atsakovei S. P. leistina teisės aktų... 27. Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio CPK 83 straipsnio 1 dalies 5... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 263-271, 275, 279, 281-282... 29. Ieškinį tenkinti .... 30. Leisti atsakovei S. P., a. k. ( - ) gyvenančiai ( - ), teisės aktų nustatyta... 31. Per teismo nustatytą terminą neįvykdžius nurodyto teismo reikalavimo,... 32. Priteisti iš atsakovės S. P., a. k. ( - ) gyvenančios ( - ), 42,39 eurus (... 33. Priteisti iš atsakovės S. P., a. k. ( - ) gyvenančios ( - ), 18,41 eurus (... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...